CÁC CÂU HỎI VỀ LỊCH SỬ VIỆT NAM KÈM ĐÁP ÁN, 50 CÂU HỎI LỊCH SỬ VIỆT NAM 1945

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc Việt nam từ 1945 đến 1954 tổng phù hợp 100 thắc mắc trắc nghiệm tất cả đáp án kèm theo. Trải qua bộ thắc mắc trắc nghiệm Sử 12 từ 1945 đến 1954 giúp chúng ta có thêm nhiều gợi ý tham khảo, trau dồi kỹ năng làm thân quen với những dạng bài xích tập. Từ kia đạt được công dụng cao trong các bài kiểm tra, bài xích thi THPT đất nước 2022.

Bạn đang xem: Các câu hỏi về lịch sử việt nam

Ngoài ra, các bạn học sinh bài viết liên quan một số tài liệu khác ví như bảng khối hệ thống sự kiện lịch sử vẻ vang Việt phái nam theo bài, 100 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử Việt phái mạnh từ 1945 đến 1954, trắc nghiệm lịch sử vẻ vang giai đoạn 1954 – 1975.


Related Articles

Trắc nghiệm lịch sử 12 chương 3

Câu 1. khó khăn lớn nhất của giang sơn ta sau cách mạng mon Tám gì?

Bạn đã xem: 100 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử hào hùng Việt phái nam từ 1945 đến 1954 (Có đáp án)

A. Các quân thù ngoại xâm, nội phản
B. Nạn đói, nạn dốt doạ doạ nghiêm trọng cuộc sống thường ngày của nhân dân ta.C. Ngân quỹ bên nước trống rỗng.D. Các tổ chức phản cách mạng ra sức phòng phá biện pháp mạng.

Câu 2. Quân nhóm Đồng minh các nước vào việt nam sau năm 1945 là

A. Quân Anh, quân Mĩ
B. Quân Pháp, quân Anh
C. Quân Anh, quân nước trung hoa Dân quốc
D. Quân Pháp, quân trung hoa Dân quốc

Câu 3. Sau biện pháp mạng tháng 8 năm 1945, bọn họ phải đương đầu với các kẻ thù, trong đó nguy hiểm nhất là

A. Quân trung quốc Dân Quốc.B. Thực dân Pháp.C. đế quốc Anh.D. Vạc xít Nhật.

Câu 4. Quân trung hoa Dân quốc và tay sai của bọn chúng ở miền bắc bộ có thủ đoạn gì?

A. Giải giáp khí giới quân Nhật.B. Giúp sức chính quyền cách mạng nước ta.C. Đánh quân Anh.D. Cướp tổ chức chính quyền của ta.

Câu 5. trở ngại nghiêm trọng tốt nhất của nước nước ta Dân chủ Cộng hòa sau cách mạng mon Tám năm 1945 là

A. Nàn đói.B. Giặc dốt.C. Tài chính.D. Giặc ngoại xâm.

Câu 6. tình hình tài chính việt nam sau chiến thắng của bí quyết mạng mon Tám như thế nào?

A. Tài chính những bước đầu được xây dựng.B. Ngân sách chi tiêu Nhà nước trống rỗng.C. Tài chính phát triển
D. Tài chính lệ thuộc vào Nhật – Pháp.

Câu 7. Tàn dư văn hóa truyền thống do cơ chế thực dân phong kiến còn lại sau cách mạng tháng Tám là

A. Văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc.B. Văn hóa tân tiến theo vẻ bên ngoài phương Tây.B. Văn hóa truyền thống mang nặng bốn tưởng phản hễ của phạt xít Nhật.D. Hơn 90% dân số không biết chữ.

Câu 8. mục tiêu chung của những thế lực phản hễ trong và ngoài nước so với nước ta sau biện pháp mạng thánh Tám là

A. Bảo vệ chính quyền trằn Trọng Kim sống Việt Nam.B. Chuyển thực dân Pháp quay trở về Việt Nam.C. Mở đường đến đế quốc Mĩ xâm lược Việt Nam.D. Chống phá chính quyền cách mạng Việt Nam

Câu 9. Sau giải pháp mạng tháng Tám, bác Hồ đã từng nói: “Một dân tộc bản địa dốt là 1 dân tộc…”

A. Đói
B. Yếu
C. Thất bại
D. Nhỏ bé

Câu 10. Đảng, cơ quan chính phủ và quản trị Hồ Chí Minh vẫn có biện pháp gì để giải quyết nạn “mù chữ” sau cách mạng mon Tám 1945?

A. Thành lập Nha dân gian học vụ.B. Xây dựng nhiều trường học.C. Xoá vứt văn hoá thực dân nô dịch bội nghịch động.D. Thực hiện cải cách giáo dục.

Câu 11. Để giải quyết và xử lý triệt nhằm nạn đói, phương án nào dưới đây là đặc biệt quan trọng nhất?

A. Bức tốc sản xuất.B. Lập hủ gạo máu kiệm.C. Tổ chức triển khai “Ngày đồng tâm” để có thêm gạo cứu giúp đói.D. Phân tách lại ruộng khu đất công cho nông dân theo phương pháp công bằng, dân chủ.

Câu 12. công ty nước việt nam Dân công ty Cộng hòa được thành lập năm 1945 là bên nước của

A. Công, nông, binh.B. Toàn bộ nhân dân.C. Công nhân và nông dân.D. Công, nông và trí thức.

Câu 13. Ý nào dưới đây không buộc phải là khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Các cơ sở công nghiệp chưa kịp phục hồi sản xuất.B. Ngân sách Nhà nước hầu như trống rỗng.C. Nhân dân mới giành được chính quyền.D. Trên cả nước ta còn 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp.

Câu 14. Thuận lợi nào là cơ bản nhất đối với biện pháp mạng vn sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Phong trào cách mạng thế giới phát triển sau chiến tranh.B. Hệ thống xã hội chủ nghĩa vẫn hình thành.C. Cách mạng có Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.D. Nhân dân phấn khởi gắn bó với chế độ.

Câu 15. Ngày 6 – 1 – 1946 sinh sống Việt Nam diễn ra sự khiếu nại nào sau đây?

A. Trải qua Hiến pháp trước tiên của nước nước ta Dân chủ Cộng hòa.B. Thai cử Hội đồng nhân dân các cấp; thành lập và hoạt động Ủy ban hành chính những cấp.C. Quốc hội khóa I họp phiên đầu tiên, thành lập Chính phủ đoàn kết kháng chiến.D. Tổng tuyển chọn cử bầu đại biểu qh nước nước ta Dân chủ Cộng hòa.

Câu 16. Sau bầu cử Quốc hội (1/1946), các địa phương Bắc Bộ, Trung Bộ làm gì để xây dựng chủ yếu quyền?

A. Ra đời quân team ở những địa phương.B. Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.C. Ra đời các Xô viết ở các địa phương.D. Ra đời tòa án nhân dân các cấp.

Câu 17. Hai mục tiêu chiến lược của Đảng để giữ vững thành quả đó cách mạng 1945-1946 là gì?

A. Thành lập chính phủ chính thức của nước nước ta dân chủ Cộng hòa.B. Tiến hành nền giáo dục mới và xử lý nạn đói.C. Quyết tâm tao loạn chống thực dân pháp.D. Củng cố, bảo vệ chính quyền giải pháp mạng với ra sức xây dựng cơ chế mới.

Câu 18. biện pháp căn bản và lâu dài để giải quyết nạn đói ở việt nam sau ngày biện pháp mạng mon Tám năm 1945 thành công xuất sắc là

A. Nghiêm trị những người đầu cơ tích tụ lúa gạo.B. Thực hiện phong trào thi đua tăng gia tài xuất.C. Tổ chức điều hòa thóc gạo giữa các địa phương.D. Thực hiện lời lôi kéo cứu đói của hồ Chí Minh.

Câu 19. Để giải quyết nạn đói trước mắt, chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ kêu gọi:

A. Nhường cơm sẻ áo
B. Trưng thu lúa gạo của nhân dân
C. Lôi kéo sự cung cấp của núm giới
D. Sự cung cấp của những nước Đông nam giới Á

Câu 20. “Cứ mười ngày nhịn ăn uống một bữa, hàng tháng nhịn ăn ba bữa, lấy gạo kia (mỗi bữa một bơ) để cứu vãn dân nghèo”. Câu trên bởi vì ai vạc biểu?

A. Hồ nước Chí Minh.B. Phạm Văn Đồng.C. Trường Chinh.D. Tôn Đức Thắng.

Câu 21. Sau giải pháp mạng tháng Tám năm 1945, những quyền lực ngoại xâm nào xuất hiện ở vn từ vĩ tuyến đường 16 trở ra Bắc?

A. Quân Nhật, quân Mĩ. B. Quân Anh, quân Nhật.C. Quân Pháp, quân Nhật. D. Quân Nhật, quân nước trung hoa Dân quốc.

Câu 22 . Trước thủ đoạn và hành động xâm lược lần sản phẩm công nghệ hai của thực dân Pháp, công ty trương của Đảng và chính phủ nước nhà ta như vậy nào?

A. Quyết vai trung phong lãnh đạo đao binh B. Đàm phán cùng với Pháp
C. Nhờ sự giúp đỡ phía bên ngoài D. Hòa hoãn cùng với thực dân Pháp.

Câu 23. Sau phương pháp mạng tháng Tám 1945, Đảng, chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh đang “tạm thời hòa hoãn, tránh xung chợt với quân china Dân quốc” là thực hiện chủ trương

A. Tập trung vào xây dựng chính quyền mới.B. Tập trung lực lượng nhằm đối phó cùng với nội phản trong nước.C. Tránh cùng một lúc nên đối phó với khá nhiều kẻ thù.D. Tranh thủ thời gian chủ quyền để tạo đất nước.

A. Sự thoả hiệp của chính phủ nước nhà Việt nam Dân chủ Cộng hòa.B. Sự suy yếu của lực lượng phương pháp mạng.C. Sự chiến thắng của Pháp trên mặt trận ngoại giao.D. Sự đúng chuẩn và đúng lúc của cơ quan chỉ đạo của chính phủ Việt phái nam Dân chủ Cộng hòa.

A. Từ bỏ do. B. Từ trị.C. Từ chủ. D. độc lập.

Câu 26. Ngôn từ nào sau đây không thuộc hiệp nghị sơ cỗ ?

A. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ Pháp công nhận nước ta là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội cùng tài bao gồm riêng bên trong khối liên minh Pháp.B. Ta gật đầu đồng ý cho 15000 quân Pháp ra miền bắc thay cầm cố cho quân Tưởng.C. Nhượng mang lại Pháp một trong những quyền lợi ghê tế, văn hoá sống Việt Nam
D. Phía hai bên cùng ngừng bắn sống Nam Bộ.

A. Ao ước đẩy nhanh 20 vạn quân china Dân Quốc về nước.B. Thời hạn có hiệu lực hiện hành của hiệp nghị Sơ cỗ sắp hết.C. Thực dân Pháp sử dụng sức nghiền về quân sự chiến lược yêu ước nhân dân ta yêu cầu nhân nhượng thêm.D. Nhân dân nước ta cần thêm thời hạn để sẵn sàng tốt mang lại cuộc chống chiến lâu hơn với Pháp.

Câu 28. vị sao Đảng ta nhà trương chuyển từ nhân nhượng vơi china dân quốc sang trọng hòa hoãn với Pháp?

D. Bởi Pháp sẵn sàng chiến đâu với china Dân quốc

A. Phân hóa và xa lánh cao độ kẻ thù.B. đảm bảo giành thành công từng bước.C. Giữ vững vai trò chỉ đạo của Đảng.D. Không vi phạm tự do dân tộc.

Câu 30. họp báo hội nghị Ban thường xuyên vụ trung ương Đảng cùng sản Đông Dương (ngày 18 và 19 – 12 – 1946), đã ra quyết định vấn đề quan trọng đặc biệt gì?

A. Kí hiệp định Sơ bộ với Pháp.B. Vạc động việt nam kháng chiến.C. Chỉ huy nhân dân nam Bộ nội chiến chống Pháp.D. Hòa hoãn với Pháp, kí hiệp nghị Phôngtennơblô.

A. Toàn dân chống chiến. B. đao binh kiến quốc.C. Kháng chiến toàn diện. D. Ngôi trường kì phòng chiến.

Câu 32. Sự kiện nào thẳng dẫn cho cuộc loạn lạc toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân vn bùng nổ vào trong ngày 19 – 12 – 1946?

A. Quân Pháp tấn công tp hải phòng và lạng Sơn.B. Hội nghị Phôngtennơblô (Pháp) giữa hai chủ yếu phủ việt nam và Pháp thất bại.C. Pháp gửi tối hậu thư cho thiết yếu phủ việt nam Dân chủ Cộng hòa.D. Quân Pháp tiến hành thảm gần cạnh nhân dân vn ở sản phẩm Bún (Hà Nội).

Câu 33. “Không! họ thà hi sinh tất cả chứ nhất mực không chịu mất nước, một mực không chịu làm nô lệ.” Câu văn trên trích vào văn phiên bản nào?

A. Tuyên ngôn độc lập.B. Lời kêu gọi toàn quốc khán kháng chiến.C. Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng.D. Hịch Việt Minh.

Xem thêm: Tuyệt chiêu uống nước ép cần tây vào lúc nào ? thời điểm tốt nhất để uống nước ép cần tây

Câu 34 . Sự kiện nào là biểu thị tiến công của quân ta mở đầu cho cuộc binh cách toàn quốc phòng thực dân Pháp?

Câu 35 . Lực lượng quân sự chiến lược nào của ta được thành lập và hoạt động và đại chiến ở tp. Hà nội trong 60 ngày đêm thời điểm cuối năm 1946 – đầu năm mới 1947?

A. Nước ta giải phóng quân. B. Cứu vớt quốc quân.C. Trung đoàn Thủ đô.D. Dân quân, du kích.

Câu 36. Mục tiêu của cuộc chiến đấu kháng quân Pháp ở tp hà nội của quân ta trong những ngày đầu toàn quốc loạn lạc là

A. Tàn phá một thành phần lực lượng quân Pháp nghỉ ngơi Hà Nội.B. Giam chân địch để sở hữu thời gian chuẩn bị kháng chiến lâu dài.C. Hủy diệt nhiều kho báu của địch.D. Giải hòa được tp. Hà nội Hà Nội.

Câu 37. Đường lối cơ phiên bản của cuộc loạn lạc toàn quốc kháng thực dân Pháp của nhân dân việt nam là

A. Kiên quyết, độc lập, từ bỏ chủ, phụ thuộc vào nhân dân.B. Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh.C. đứng vững thế tiến công, phối hợp lực lượng bao gồm trị và lực lượng vũ trang.D. Toàn dân đánh giặc, cả nước đồng lòng, quyết trọng điểm chiến đấu.

Câu 38. Thực dân Pháp mở cuộc tấn công Việt Bắc vào thu – đông năm 1947 nhằm

A. Chống chặn tuyến phố liên lạc của ta cùng với quốc tế.B. Tàn phá cơ quan tiền đầu não binh cách của ta.C. Xử lý mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán lực lượng.D. Ngừng chiến tranh vào danh dự.

Câu 39. Chỉ thị của Đảng ta được giới thiệu trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 là

A. “Toàn dân kháng chiến”.B. “Phải phá tan cuộc tiến công ngày đông của giặc Pháp”.C. “Kháng chiến kiến quốc”.D. “Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của chúng ta”.

Câu 40. Cuộc binh lửa toàn quốc phòng thực dân Pháp của nhân dân nước ta (1946 – 1954) mở đầu bằng thành công nào?

A. Cuộc chiến đấu ở các đô thị Bắc vĩ tuyến 16. B. Thành công Việt Bắc.C. Thành công Biên giới. D. Trận chiến đấu của nhân dân tp sài gòn – Chợ Lớn.

Câu 41. Ý nào tiếp sau đây không phải là âm mưu của thực dân Pháp lúc tiến công lên Việt Bắc năm 1947?(C34 Đ7)

A. Cô lập địa thế căn cứ địa Việt Bắc cùng với cuộc đao binh của Lào cùng Campuchia..B. Phá hủy cơ quan tiền đầu não kháng chiến, tàn phá bộ đội nòng cốt của ta.C. Giành thắng lợi quân sự, tiến tới thành lập và hoạt động chính tủ bù nhìn.D. Triệt phá đường liên lạc của ta.

Câu 42. Thắng lợi Việt Bắc năm 1947 của quân dân việt nam đã buộc thực dân Pháp phải chuyển từ kế hoạch đánh nhanh thắng cấp tốc sang

A. Phòng ngự. B. Tiến công phân tán.C. Tiến công tiêu hao.D. Tấn công lâu dài.

Câu 43. Ý nghĩa to mập của chiến thắng Việt Bắc – thu đông 1947 là

A. Làm chuyển đổi cục diện chiến tranh, ta cụ quyền công ty động kế hoạch trên chiến trường. B. Buộc địch phải bàn bạc với chính phủ ta.C. Có tác dụng thất bại kế hoạch “đánh cấp tốc thắng nhanh” của Pháp, bảo đảm an toàn căn cứ địa Việt Bắc.D. Có tác dụng lung lay ý chí thôn tính của thực dân Pháp.

Câu 44. Thắng lợi như thế nào của nhân dân vn trong cuộc nội chiến toàn quốc kháng thực dân Pháp (1946 – 1954) đã đánh bại hoàn toàn âm mưu “đánh cấp tốc thắng nhanh” của Pháp?

A. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947. B. Chiến dịch biên thuỳ năm 1950.C. Chiến cuộc đông – xuân 1953 – 1954. D. Chiến dịch Điện Biên lấp 1954.

Câu 45. Mục đích nâng cao của Mỹ lúc can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương một trong những năm 1950 – 1954 là

A. Nhằm mục tiêu ràng buộc cơ quan chính phủ Bảo Đại.B. Nhằm mục tiêu từng bước thay chân Pháp sinh sống Đông Dương.C. Nhằm giúp sức Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược
Đông Dương.D. Nhằm hỗ trợ cho cơ quan ban ngành tay không nên của Mỹ làm việc Đông Dương.

Câu 46. trong cuộc tao loạn toàn quốc kháng thực dân Pháp (1945 – 1954), thành công trong chiến dịch nào giúp quân dân việt nam giành được quyền nhà động kế hoạch trên chiến trường chính Bắc Bộ?

A. Chiến dịch biên giới thu – đông năm 1950.B. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.C. Cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.D. Chiến dịch Điện Biên che năm 1954.

Câu 47. Sau thua thảm ở Việt Bắc thu đông 1947, Pháp buộc phải thay đổi chiến lược cuộc chiến tranh ở Đông Dương như thế nào?

A. Từ đánh nhanh, thắng cấp tốc sang xứng đáng lâu dài.B. Chuyển sang chống ngự.C. Cầu viện và phụ thuộc vào nhiều vào Mĩ.D. đưa sang bàn bạc với cơ quan chính phủ ta.

Câu 48. Đâu không phải là một kim chỉ nam của chiến dịch biên cương 1950?

A. Tiêu diệt một phần tử sinh lực địch
B. Khai thông biên cương Việt- Trung
C. Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc
D. đánh nhanh thắng nhanh

Câu 49. Âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ từ sau thua thảm ở chiến dịch biên thuỳ thu – đông năm 1950 là gì?

A. Triển khai kế hoạch Đờ Lát lag Tátxinhi.B. Thực hiện kế hoạch Rơ ve.C. Thực hiện kế hoạch Nava.D. Thực hiện kế hoạch Bôlae.

Câu 50. Trong trận đánh tranh xâm chiếm của thực dân Pháp ngơi nghỉ Đông Dương (1945 – 1954), câu chữ nào sau đây không phía trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi?

A. Ra đời vành đai trắng phủ quanh trung du và đồng bởi Bắc Bộ.B. Ra sức cải cách và phát triển nguỵ quân để thi công quân đội quốc gia.C. Tiến hành chiến tranh tổng lực.D. Tùy chỉnh “Hành lang Đông – Tây” (Hải phòng – thủ đô – tự do – đánh La).

Câu 51. kế hoạch Đờ Lát lag Tátxinhi vẫn có ảnh hưởng như thay nào mang đến cuộc nội chiến của ta?

A. Đưa trận đánh tranh của Pháp lên quy mô lớn, khiến nhiều trở ngại cho ta.B. Giúp Pháp giành lại thế dữ thế chủ động trên chiến trường.C. Góp ta hoàn toàn có thể mở phương diện trận chống chọi ngoại giao, đàm phán với Pháp.D. Giúp ta rất có thể lợi dụng nhiều nhược điểm của planer này.

Câu 52. Trong cuộc kháng chiến vn chống thực dân Pháp (1946 – 1954), Đảng Lao động vn đã đưa ra quyết định thành lập vẻ ngoài mặt trận nào?

A. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. B. Mặt trận Việt Nam tự do đồng minh.C. Mặt trận Liên Việt. D. Mặt trận Thống độc nhất Dân chủ Đông Dương

Câu 53. từ thời điểm năm 1951, Đảng sẽ ra vận động công khai với tên thường gọi mới là ?

A. Đảng cùng sản Việt Nam. B. Việt nam cộng sản Đảng.C. Đảng Lao Động vn D. Đảng cùng sản Đông Dương.

Câu 54. vì sao trên Đại hội đất nước hình chữ s lần thứ II (2 – 1951), Đảng cùng sản Đông Dương quyết định bóc tách Đảng và ra đời ở mỗi nước Đông Dương một chủ yếu đảng vô sản riêng?

A. Bởi đó là xu thế bình thường của nỗ lực giới. B. Do sự phân tách rẽ của thực dân Pháp.C. Vì nước ngoài Cộng sản chỉ đạo. D. Vì tương xứng đặc điểm riêng của từng nước.

Câu 55. Đại hội Đảng cả nước lần sản phẩm II(2/1951) là

A. “Đại hội tao loạn kiến quốc”B. Đại hội thống nhất chiến trường Việt Minh
C. Đại hội nhằm tách Đảng cùng sản Đông Dương
D. “Đại hội kháng thành công lợi”

Câu 56. Để góp thêm phần xây dựng hậu phương vào cuộc binh đao chống thực dân Pháp, năm 1952, chính phủ nước nước ta Dân công ty Cộng hòa đã

quyết định phát động phong trào toàn dân xóa nàn mù chữ.mở cuộc đi lại lao động tiếp tế và thực hành tiết kiệm.họp Hội nghị thành lập Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào.Chủ trương thành lập và hoạt động Mặt trận liên hiệp quốc dân Việt Nam

Câu 57. Trong trận chiến tranh thôn tính Đông Dương, thực dân Pháp triển khai kế hoạch Nava (1953 – 1954). Nội dung bao gồm trong bước 1 của chiến lược này là gì?

Phòng ngự chiến lược ở Bắc Bộ, tấn công chiến lược nghỉ ngơi Trung cỗ và nam giới Đông Dương.Tiến công chiến lược ở Bắc Bộ, phòng vệ chiến lược nghỉ ngơi Trung bộ và nam Đông Dương.Tấn công chiến lược ở nhì miền nam – Bắc.Phòng ngự chiến lược ở nhị miền nam giới – Bắc.

Câu 58. Sau khi được cử làm Tổng chỉ đạo quân team viễn chinh Pháp sinh sống Đông Dương (5 – 1953), Nava đặt ra kế hoạch quân sự mới cùng với hi vọng

tiến hành cuộc “chiến tranh tổng lực” 18 tháng, giành chiến thắng quyết định chấm dứt chiến tranh.bao vây, đánh lên Việt Bắc, phá hủy cơ quan liêu đầu não kháng chiến hoàn thành chiến tranh.trong vòng 18 tháng sẽ giành thành công quyết định nhằm “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.trong vòng một năm sẽ đàm phán thành công buộc chính phủ nước nhà ta đề xuất đầu hàng.

Câu 59. công ty trương của Đảng vào Đông Xuân 1953 – 1954 là

phân tán, tiêu tốn sinh lực địch.đập tan trọn vẹn kế hoạch Nava.buộc địch vào cố kỉnh bị động, tìm biện pháp thương lượng.buộc Pháp kí hiệp định Giơnevơ.

Câu 60. Cuộc Tiến công kế hoạch của ta trong Đông – Xuân 1953 – 1954 đã

làm cho planer Nava bước đầu tiên bị phá sản, buộc quân chủ lực của chúng bị động, phân tán.làm phá sản trọn vẹn kế hoạch Nava, buộc Pháp đề xuất ngồi vào bàn điều đình với ta tại Giơnevơ.làm cho Mĩ tuyên bố cắt giảm viện trợ đến Pháp nhằm trực tiếp can thiệp vào trận chiến tranh xâm chiếm Việt Nam.buộc Pháp đề nghị tuyên bố chấm dứt chiến tranh xâm lăng Đông Dương.

Câu 61. Phương hướng kế hoạch của quân đội và nhân dân việt nam trong Đông – Xuân 1953-1954 là tiến công vào

vùng đồng bằng Bắc bộ, nơi triệu tập quân cơ động của Pháp.những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.Điện Biên Phủ, trung chổ chính giữa điểm của kế hoạch quân sự Nava.toàn cỗ các mặt trận ở Việt Nam, Lào và Campuchia.

Câu 62. Trong trận chiến tranh xâm lấn Đông Dương lần thiết bị hai (1945 – 1954), kế hoạch quân sự nào của thực dân Pháp đã có được Thủ tướng tá Pháp Lanien xác minh là “chẳng hồ hết được chính phủ Pháp cơ mà cả những người bạn Mĩ cũng tán thành. Nó chất nhận được hi vọng đủ các điều”.

Kế hoạch Bôlae.Kế hoạch Nava.Kế hoạch Rơve.Kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi.

Câu 63. Kim chỉ nam của Bộ chủ yếu trị Đảng Lao động vn khi đưa ra quyết định mở chiến dịch Điện Biên đậy (12 – 1954) là

làm phá sản kế hoạch Nava, giành chiến thắng quyết định kết thúc chiến tranh.tiêu khử lực lượng địch nghỉ ngơi đây, giải hòa vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.Đập tan kế hoạch Đờlát lag Tatxinhi.Bước đầu làm cho phá sản planer Nava.

Câu 64. Vì sao ta chọn Điện Biên che làm điểm quyết chiến kế hoạch với Pháp?

Điện Biên Phủ tất cả địa hình thuận lợi.Điện Biên lấp là trung tâm của chiến lược Na va.Lực lượng của Pháp ngơi nghỉ Điện Biên Phủ tương đối yếu.Điện Biên đậy là địa phận chiến lược của ta.

Câu 65. Khẩu hiệu của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ là gì?

Tiêu diệt hết quân địch ở Điện Biên Phủ.Tất cả mang lại tiền tuyến, tất cả để chiến thắng.Điện Biên Phủ thành mồ chôn giặc Pháp.Tốc chiến, tốc thắng để nhanh chóng kết thúc chiến dịch.

Câu 66. “Chiến dịch này là 1 trong chiến dịch lịch sử hào hùng của quân nhóm ta, ta đánh win chiến dịch này có chân thành và ý nghĩa quân sự và chân thành và ý nghĩa chính trị quan tiền trọng” là nhận định và đánh giá của trung ương Đảng và quản trị Hồ Chí Minh về chiến dịch như thế nào trong cuộc loạn lạc chống thực dân Pháp của quần chúng Việt Nam?

Việt Bắc thu-đông năm 1947.Biên giới thu-đông năm 1950.Trung Lào năm 1953.Điện Biên tủ năm 1954.

…………………

Cuộc thi "Em yêu lịch sử hào hùng Việt Nam" nhằm mục đích giáo dục cho các em học sinh những cực hiếm truyền thống, lịch sử vẻ vang của quê hương, khu đất nước. Sau đấy là Bộ câu hỏi cuộc thi, mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi cuộc thi Em yêu lịch sử Việt Nam

Câu 1: Đội việt nam tuyên truyền hóa giải quân được thành lập và hoạt động ngày, tháng, năm nào? trên đâu?

Câu 2: Trong lịch sử vẻ vang của dân tộc bản địa ta, bên nước trước tiên được ra đời là đơn vị nước nào?

A. Văn Lang

B. Âu Lạc

C. Đại Việt

Câu 3: Ngô Quyền đánh chiến hạ quân thôn tính nào? trên đâu?

A. Quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng

B. Quân Thanh tại sông Bến Hải


C. Quân nam Hán trên sông Bạch Đằng

Câu 4: Hình ảnh lấy bông lau làm cho cờ nhắc chúng ta nhớ cho vị hero nào?

A. Đinh bộ Lĩnh

B. Đinh Công Trứ

C. Nguyễn Công Trứ

Câu 5: Vị vua ở đầu cuối của chính sách phong kiến việt nam là ai?

A. Khải Định

B. Hàm Nghi

C. Bảo Đại

Câu 6: Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần thứ nhất vào thời gian nào? vày ai sáng sủa tác?

Câu 8: Ai là người sáng tác của bài Quốc ca Việt Nam?

A. Phái nam Cao

B. Văn Cao

C. Phong Nhã

Câu 9: Huyện đảo Hoàng Sa ở trong tỉnh thành làm sao của nước ta? (Tự luận)

Thành phố Đà Nẵng

Câu 10: tỉnh giấc Quảng nam giới được giải phóng ngày, tháng, năm nào? (Tự luận)

Câu 11: thức giấc Quảng phái mạnh được tái lập vào thời gian nào?

Câu 12: Đội TNTP sài gòn được thành lập và hoạt động vào ngày, tháng, năm nào?


Câu 13: Ngày 09/01 hằng năm là ngày gì? (Tự luận)

Ngày học sinh, sinh viên

Câu 14: Đây là hai di tích văn hóa quả đât thuộc tỉnh làm sao của nước ta? (Tự luận)

Quảng Nam

Câu 15: "Dân ta phải biết sử ta cho tường nơi bắt đầu tích tổ quốc Việt Nam" là câu nói lừng danh của ai?

A. Trần Hưng Đạo

B. Hồ nước Chí Minh

C. Phạm Văn Đồng

Câu 16: Tam Kỳ được công nhận là tp loại II vào thời hạn nào?

Câu 17: Phường An Phú được thành lập và hoạt động ngày, tháng, năm nào?


Mời chúng ta tham khảo các bài không giống trong mục Biểu mẫu.


Tham khảo thêm


Đánh giá bài viết
26 9.915
Chia sẻ bài viết
0 Bình luận
Sắp xếp theo mang định
Mới nhất
Cũ nhất

Biểu mẫu


Giới thiệu
Chính sách
Theo dõi bọn chúng tôi
Chứng nhận
*

meta.vn. Bản quyền © 2023 cisnet.edu.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.