Câu hỏi trắc nghiệm địa 9 theo bài, trắc nghiệm địa 9 đầy đủ nhất (cả năm)

Trắc nghiệm Địa Lí 9 bài 1 gồm đáp án năm 2021

Với cỗ Trắc nghiệm Địa Lí 9 bài 1 bao gồm đáp án năm 2021 để giúp học sinh khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học cùng ôn luyện nhằm đạt tác dụng cao trong những bài thi môn Địa Lí lớp 9.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm địa 9 theo bài

*

Bài 1: cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Câu 1 Trong cộng đồng các dân tộc bản địa Việt Nam, chiếm phần số dân đông nhất là dân tộc

A. Kinh.

B. Tày.

C. Thái.

D. Chăm.

Lời giải 

Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, chỉ chiếm số dân đông duy nhất là dân tộc bản địa Kinh (86,2%).

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2 Dân tộc tởm chiếm bao nhiêu % vào tổng dân sinh của nước ta?

A. 86%.

B. 76%.

C. 90%.

D. 85%.

Lời giải 

Trong xã hội các dân tộc Việt Nam, dân tộc Kinh gồm số dân đông tuyệt nhất nước ta, chiếm khoảng tầm 86% dân số cả nước.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3 Dân tộc khiếp phân bố đa số ở

A. Vùng miền núi và đồng bởi ven biển.

B. Vùng đồng bằng, trung du với ven biển.

C. Vùng miền núi cùng trung du.

D. Vùng đồng bằng.

Lời giải

Dân tộc kinh phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng, trung du và ven biển (duyên hải).

Đáp án cần chọn là: B

Câu 4 Đặc điểm nào dưới đây không nên của fan Kinh?

A. Là lực lượng sản xuất phần đông trong các ngành gớm tế.

B. Là dân tộc có số dân đông nhất nước ta.

C. Là dân tộc có khá nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước.

D. Là dân tộc cư trú hầu hết ở khu vực miền núi.

Lời giải Người Việt (Kinh) phân bổ rộng khắp toàn nước song tập trung hơn ở những vùng đồng bằng, trung du với duyên hải. => D sai.

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 5 Vùng đồng bằng, trung du và ven bờ biển có dân tộc bản địa nào sinh sống nhiều nhất?

A. Dân tộc Thái.

B. Dân tộc Tày.

C. Dân tộc Chăm.

D. Dân tộc Kinh.

Lời giải 

Dân tộc tởm phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng, trung du và ven bờ biển (duyên hải).

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 6 Người Tày, Nùng, Thái, Mường phân bố ở khu vực vực

A. vùng núi thấp.

B. sườn núi 700 – 1000m.

C. vùng núi cao.

D. vùng đồng bằng, buôn bán bình nguyên.

Lời giải

Khu vực Trung du với miền núi phía Bắc: là địa phận cư trú của bên trên 30 dân tộc. Trong số đó vùng tốt là địa bàn cư trú của người Tày, Nùng (tả ngạn sông Hồng) và fan Thái, Mường (hữu ngạn sông Hồng).

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 7 Khu vực Trung du với miền núi Bắc Bộ có tầm khoảng bao nhiêu dân tộc sinh sống?

A. 35.

B. 30.

C. 40.

D. 25.

Lời giải 

Khu vực Trung du với miền núi phía Bắc: là địa phận cư trú của bên trên 30 dân tộc. Trong những số ấy vùng tốt là địa bàn cư trú của tín đồ Tày, Nùng (tả ngạn sông Hồng) và fan Thái, Mường (hữu ngạn sông Hồng).

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 8 Khu vực Duyên hải nam Trung bộ và Nam bộ là địa phận cư trú của những dân tộc ít người nào sau đây?

A. Thái, Mông, Dao.

B. Cơ-ho, Ê-đê, Gia-rai.

C. Chăm, Khơ – me, Ba-na.

D. Chăm, Khơ-me, Hoa.

Lời giải

Khu vực Duyên hải nam giới Trung bộ và Nam cỗ có các dân tộc Chăm, Khơ-me và Hoa. Trong số đó người Chăm, Khơ –me cư trú thành từng dải; fan Hoa hầu hết ở các đô thị, độc nhất vô nhị là ngơi nghỉ TP. Hồ nước Chí Minh.

Đáp án phải chọn là: D

Câu 9 Dân tộc chuyên và Khơ-me cư trú hầu hết ở khoanh vùng nào?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Đồng bởi sông Hồng.

C. Khu vực Trường tô – Tây Nguyên.

D. Các tỉnh rất Nam Trung bộ và phái nam Bộ.

Lời giải 

Các tỉnh rất Nam Trung cỗ và Nam cỗ có những dân tộc Chăm, Khơ-me trú ngụ thành từng dải hoặc đan xen với tín đồ Việt.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10 Bên cạnh người việt nam và các dân tộc không nhiều người, nước ta còn tồn tại nhóm dân cư nào cũng được xem là một bộ phận của xã hội các dân tộc bản địa Việt Nam?

A. Định cư ngơi nghỉ nước ngoài.

B. Cư trú trên các vùng núi cao.

C. Sinh sống ngoài hải đảo.

D. Phân cha dọc biên giới.

Lời giải

Người Việt định cư ở quốc tế (kiều bào) cũng là một bộ phận của cộng đồng các dân tộc bản địa Việt Nam.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 11 Người Việt định cư ở quốc tế có đặc điểm nào bên dưới đây?

A. Không có đóng góp gì so với sự phát triển của khu đất nước.

B. Là một bộ phận của xã hội các dân tộc bản địa Việt Nam.

C. Không được coi như là công dân của vn nữa.

D. Là số đông nhóm bạn sang nước ngoài du lịch hoặc du học.

Lời giải

Người Việt định cư ở quốc tế cũng là mộ bộ phận của xã hội các dân tộc bản địa Việt Nam. Đa số việt kiều có lòng yêu thương nước, vẫn gián tiếp hoặc trực tiếp góp phần xây dựng đất nước.

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 12 Người Ê- đê, Gia – rai phân bố đa phần ở quần thể vực

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Trường sơn – Tây Nguyên.

C. Các tỉnh rất Nam Trung cỗ và nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Lời giải 

Khu vực Trường sơn – Tây Nguyên: có trên đôi mươi dân tộc, trú ngụ thành vùng hơi rõ rệt (người Ê-đê, Gia-rai, Cơ –ho…)

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 13 Dân tộc nào sau đây sinh sống đa phần ở quanh vùng Trường tô – Tây Nguyên?

A. Người Tày, Nùng.

B. Người Ê-đê, Gia-rai.

C. Người Chăm, Khơ-me.

D. Người Thái, Mường.

Lời giải 

Khu vực Trường sơn – Tây Nguyên có trên 20 dân tộc bản địa ít người. Các dân tộc ở chỗ này cư trú thành vùng khá rõ rệt, fan Ê-đê sinh sống Đak Lak, người Gia-rai sinh sống Kon Tum cùng Gia Lai, người Cơ-ho đa phần ở Lâm Đồng…

Đáp án phải chọn là: B

Câu 14 Các dân tộc bản địa ít bạn ở nước ta đều phải sở hữu kinh nghiệm trong lĩnh vực

A. nuôi trồng thủy sản.

B. chế đổi mới thực phẩm.

C. làm nghề thủ công.

D. thâm canh lúa nước.

Lời giải

Mỗi dân tộc bản địa ít người đều có kinh nghiệm riêng trong các lĩnh vực: trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, làm nghề thủ công.

(Nuôi trồng thủy sản, chế tao thực phẩm, rạm canh lúa nước là hoạt động kinh tế hầu hết của dân tộc bản địa Kinh ở vùng đồng bằng, ven biển).

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 15 Các dân tộc bản địa ít bạn ở nước ta không tồn tại kinh nghiệm vào ngành, nghề nào bên dưới đây?

A. Làm nghề thủ công.

B. Chăn nuôi.

C. Trồng cây công nghiệp.

D. Nuôi trồng thủy sản.

Lời giải 

Mỗi dân tộc ít người đều phải sở hữu kinh nghiệm riêng trong các lĩnh vực: trồng cây công nghiệp, cây ăn uống quả, chăn nuôi, có tác dụng nghề thủ công. Nuôi trồng thủy sản là vận động kinh tế chủ yếu của dân tộc bản địa Kinh sinh hoạt vùng đồng bằng, ven biển.

Đáp án phải chọn là: D

Câu 16 Văn hóa việt nam phong phú, giàu phiên bản sắc là vì có

A. nhiều dân tộc.

B. nhiều liên hoan truyền thống.

C. dân số đông.

D. lịch sử vạc triển quốc gia lâu dài.

Lời giải

Thành phần dân tộc bản địa nước ta nhiều chủng loại với 54 dân tộc, trong những số ấy có rộng 50 dân tộc ít người, mỗi dân tộc bản địa lại mang các nét văn hóa truyền thống riêng, biểu thị trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán…làm mang đến nền văn hóa việt nam thêm phong phú, giàu bạn dạng sắc.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 17 Nước ta có 54 dân tộc, mỗi dân tộc bản địa có phần lớn nét văn hóa riêng có tác dụng cho

A. nền văn hóa truyền thống Việt Nam phong phú và giàu phiên bản sắc.

B. kinh tế vn phát triển táo bạo mẽ.

C. người dân có khá nhiều kinh nghiệm vào sản xuất.

D. người kinh phân bố rộng rãi cả nước.

Lời giải

Nước ta có 54 dân tộc, các dân tộc không giống nhau về ngôn ngữ, trang phục, quần cư, phong tục, tập quán,… tạo nên nền văn hóa nước ta thêm phong phú, giàu phiên bản sắc.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 18 Địa bàn cư trú của những dân tộc ít người không phải là khu vực

A. thượng nguồn các con sông.

B. có tiềm năng mập về tài nguyên thiên nhiên.

C. đồng bằng châu thổ color mỡ.

D. có vị trí quan trọng đặc biệt về bình yên quốc phòng.

Lời giải

- các dân tộc ít bạn phân bố đa phần ở khu vực miền núi, trung du. Đây là vùng thượng nguồn của những con sông, có tài nguyên thiên nhiên giàu có (rừng, khoáng sản, sinh vật), vùng biên cương trên khu đất liền nước ta chủ yếu thuộc quanh vùng miền núi nên gồm vị trí quan trọng đặc biệt về mặt an ninh quốc phòng.

=> thừa nhận xét A, B, D đúng

- Đồng bởi châu thổ phì nhiêu là địa phận cư trú chủ yếu của dân tộc Kinh -> đây chưa hẳn là khu vực cư trú chủ yếu của các dân tộc ít tín đồ => Nhận xét C không đúng.

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 19 Các dân tộc ít bạn ở việt nam cư trú đa số ở

A. đồng bởi châu thổ.

B. vùng ven biển.

C. trung du và miền núi.

D. trên những hải đảo.

Lời giải 

Người kinh phân bố đa phần ở các đồngn bằng, trung du và duyên hải. Những dân tộc ít người phân bố đa phần ở miền núi với trung du.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 20 Đâu không phải là ảnh hưởng tiêu cực của tập tiệm du canh, du cư ở khoanh vùng miền núi vn là

A. Làm suy giảm diện tích s rừng.

B. Gia tăng diện tích đất hoang hóa và đồi núi trọc ngơi nghỉ vùng núi.

C.Mở rộng diện tích đất sản xuất góp phần nâng cao độ phì của đất.

D. Làm mất nơi cư trú của tương đối nhiều loài sinh vật.

Lời giải 

Hoạt cồn du canh du cư bao hàm việc: đốt rừng có tác dụng nương -> tiến hành định cư cùng gieo trồng một số trong những vụ mùa -> sau 1 thời gian liên tiếp di cư mang đến một khu rừng mới và liên tục phá rừng làm cho nương nhằm canh tác trên khu đất nền mới.

=> Như vậy, thực hiện du canh du cư đang khiến:

+ Diện tích rừng bị suy giảm (do đốt rừng làm cho nương rẫy).

+ Gia tăng diện tích đất hoang hóa với đồi núi trọc (do đất rừng sau khoản thời gian đốt đã giảm chất dinh dưỡng cùng với kinh nghiệm canh tác thấp khiến cho đất mau lẹ bị thoái hóa, bội bạc màu, cây cối sinh trưởng kém).

+ Mất rừng cũng đồng nghĩa tương quan với câu hỏi mất chỗ cư trú của rất nhiều loài rượu cồn vật.

=> dìm xét A, B, D đúng; nhận xét C ko đúng.

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 21 Nguyên nhân nào khiến cho tình trạng du canh, du cư của các dân tộc ít fan được hạn chế?

A. Các dân tộc ít fan xuống đồng bởi sinh sống.

B. Sự chuyển dời cơ cấu kinh tế của nước ta.

C. Cuộc vận đông định canh, định cư.

D. Chính sách dự định hóa gia đình.

Lời giải

Nhờ cuộc vận tải định canh, định cư đính với xóa đói giảm nghèo mà chứng trạng du canh, du cư của một số trong những dân tộc vùng cao được hạn chế. => C đúng.

Xem thêm: +100 Mẫu Tủ Kính Nhỏ Bán Bánh Mì Đẹp, Giá Rẻ, Bảo Hành 3 Năm

Sự gửi dịch cơ cấu kinh tế để giúp đỡ thúc đẩy sự trở nên tân tiến kinh tế, đặc biệt là các ngành công nghiệp cùng dịch vụ; chế độ kế hoạch hóa gia đình sẽ giúp đỡ giảm tỉ trọng sinh và những dân tộc ít tín đồ xuống đồng bởi sinh sống chính là một biểu lộ của triệu chứng du canh du cư. => A,B với D sai.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22 Giá trị văn hóa truyền thống dân gian nào sau đây thuộc những dân tộc sinh sống ở quanh vùng Trường Sơn và Tây Nguyên?

A. Ca trù.

B. Lễ hội cồng chiêng.

C. Nhã nhạc cung đình Huế.

D. Hát xoan.

Lời giải

Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa truyền thống phi đồ gia dụng thể đã có USNESCO thừa nhận là di sản văn hóa thế giới.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 23 Giá trị văn hóa nào tiếp sau đây được UNESCO thừa nhận là di sản văn hóa truyền thống phi đồ thể?

A. Tín ngưỡng thờ tự Hùng Vương.

B. Lễ hội chọi trâu sống Hải Phòng.

C. Lễ hội chùa Hương.

D. Tục bắt vợ của các dân tộc không nhiều người.

Lời giải 

Tín ngưỡng thờ phụng Hùng vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa truyền thống phi đồ thể vào khoảng thời gian 2012.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 24 Trang phục truyền thống cuội nguồn của người Kinh ở quanh vùng đồng bởi Nam bộ là

A. Áo dài.

B. Áo bà ba.

C. Áo tứ thân.

D. Váy xòe thổ cẩm.

Lời giải

Trang phục truyền thống cuội nguồn của người Kinh ở khu vực đồng bởi Nam cỗ là áo bà bố cùng với loại khăn rằn.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 25 Áo tứ thân là trang phục truyền thống của dân tộc bản địa nào?

A. Thái.

B. Kinh.

C. Mông.

D. Nùng.

Lời giải 

Áo tứ thân là trang phục truyền thống lịch sử của dân tộc Kinh làm việc miền Bắc.

Trang phục truyền thống lịch sử của dân tộc Thái là áo cóm, váy đen và mẫu khăn piêu.

Bộ xống áo của phụ nữ dân tộc Mông gồm có khăn quấn đầu, khăn len (cũng là khăn team đầu) được dệt bằng tay, váy, yếm được thêu bởi tay.

Nam giới fan Nùng thường xuyên mặc áo lâu năm ngang hông, tứ thân, may áo gần gần kề người, tay áo dài cùng rộng, phần cổ áo khoét tròn, áo hiện có 7 cúc và thông thường có 4 túi hoặc 2 túi. Trang phục của thanh nữ Nùng nhiều mẫu mã và đa đạng hơn. Thiếu phụ Nùng thường xuyên mặc cả loại áo 5 thân và 4 thân.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 26 Đâu không hẳn là nét văn hóa truyền thống đặc trưng của các dân tộc ít bạn ở nước ta

A. Chợ phiên.

B. Tục bắt vợ.

C. Sử dụng ngữ điệu tiếng Việt.

D. Hội nghịch núi mùa xuân.

Lời giải 

Chợ phiên, tục bắt vợ, hội đùa núi mùa xuân là rất nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của dân tộc ít bạn ở vùng trung du miền núi phía Bắc (dân tộc Mông). Giờ Việt là ngôn ngữ của dân tộc bản địa Kinh (đồng thời là ngữ điệu phổ thông của nước Việt Nam).

=> nhấn xét: A, B, D đúng; nhận xét C không đúng.

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 27 Đâu là sản phẩm bằng tay nổi nhảy của bạn Thái, Dao, Mông?

A. Đồ gốm.

B. Hàng thổ cẩm.

C. Cồng chiêng.

D. Hàng tơ lụa.

Lời giải

Sản phẩm thủ công bằng tay nổi bật của bạn Thái, Dao, Mông là hàng thổ cẩm.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 28 Đâu không phải là sứ mệnh của việc tăng cường phát triển kinh tế tài chính - xóm hội đối với các dân tộc bản địa ở vùng miền núi nước ta:

A. Nâng cao đời sống đồng bào những dân tộc ở miền núi.

B. Tăng cường hoạt động du canh, du cư của những dân tộc không nhiều người.

C. Củng cố an toàn quốc chống vùng biên giới.

D. Bảo vệ rừng và có tác dụng giảm diện tích đất hoang đồi núi trọc.

Lời giải 

Các dân tộc bản địa ít fan ở vùng miền núi nước ta có chuyên môn phát triển kinh tế tài chính còn kém; mặt bằng dân trí thấp; cách làm sản xuất lạc hậu, đa số là vận động du canh du cư.

=> Việc tăng nhanh phát triển kinh tế - buôn bản hội: thực hiện vận động định canh - định cư đính với xóa đói bớt nghèo, phong phú và đa dạng hóa vận động kinh tế, phát triển các vùng chăm canh…. Sẽ đóng góp thêm phần mang lại công dụng kinh tế, nâng cấp đời sống bạn dân, trường đoản cú đó nâng cấp trình độ dân trí cho những đồng bào dân tộc ít người, củng cố bình an quốc phòng; hạn chế nạn du canh du cư -> giúp giảm tình trạng chặt phá rừng bừa bãi cũng như diện tích khu đất hoang đồi núi trọc.

=> dìm xét: A, C, D đúng

nhấn xét: B. Tăng tốc hoạt đụng du canh, du cư của những dân tộc ít người là không đúng.

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 29 Biện pháp để củng cố bình an quốc chống vùng biên cương là gì?

A. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tài chính - xã hội đối với các dân tộc bản địa ở vùng miền núi.

B. Phân ba lại dân cư giữa các vùng trong cả nước.

C. Bảo vệ rừng và có tác dụng giảm diện tích s đất hoang, đồi núi trọc.

D. Xây dựng cơ sở hạ tầng, trung tâm thương mại ở vùng miền núi.

Lời giải 

Vùng biên thuỳ ở vn chủ yếu ớt là khoanh vùng miền núi – nơi phân bổ chủ yếu của những dân tộc ít người, đời sống kinh tế - xóm hội còn khó khăn khăn. Vị vậy, việc tăng nhanh phát triển kinh tế - thôn hội cho các dân tộc miền núi để giúp đỡ người dân sinh sống ổn định định để giúp củng cố bình yên quộc chống vùng biên giới.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 30 Ý nào dưới đây không đúng?
Chính sách phân bổ lại cư dân và lao rượu cồn của Đảng và Nhà nước đã làm cho

A. Sự khác biệt về bạn dạng sắc văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc bản địa giảm dần.

B. Sự chênh lệch về chuyên môn phát triển kinh tế - làng hội giữa những dân tộc bớt dần.

C. Tiềm năng của từng vùng được khai thác tác dụng hơn.

D. Địa bàn phân bố của những dân tộc ngơi nghỉ nước ta có tương đối nhiều thay đổi.

Lời giải

Do sự khác hoàn toàn về quy mô số lượng dân sinh - nguồn lao động, trình độ chuyên môn phát triển kinh tế tài chính và sự phân bổ tài nguyên thiên thiên thân miền núi và đồng bằng:

- Miền núi triệu tập nhiều tài nguyên thiên nhiên phú quý trong khi đó dân cư thưa thớt, đa phần dân tộc ít người có chuyên môn thấp -> chưa khai thác hết tiềm năng của vùng -> tài chính chậm phát triển.

- Đồng bằng triệu tập ít tài nguyên thiên nhiên nhưng gồm nguồn lao rượu cồn dồi dào, đa số dân tộc kinh có trình độ cao, đại lý hạ tầng, vật hóa học kĩ thuật tốt.

=> đề nghị thực hiện cơ chế phân bố dân cư và lao rượu cồn nhằm: phân bổ lại dân cư – lao cồn một cách hợp lý hơn giữa các vùng (ví dụ: chế độ chuyển cư dịch rời một số dân tộc ít tín đồ ở phía Bắc mang lại cư trú làm việc Tây Nguyên; một thành phần dân cư sống đồng bởi lên miền núi sinh sống) à Từ đó sẽ khai thác cực tốt các ưu thế về nguồn lao đụng và tài nguyên thiên nhiên ở từng vùng, tăng nhanh phát triển kinh tế - buôn bản hội khu vực miền núi giúp sút chênh lệch về trình độ tài chính giữa những dân tộc ít người với người Kinh.

tuy nhiên có sự dịch chuyển địa bàn cư trú và nâng cấp đời sinh sống nhưng các dân tộc ở nước ta vẫn duy trì được bạn dạng sắc văn hóa truyền thống riêng của mình.

=> nhấn xét B, C, D đúng.

Nhận xét A. Sự biệt lập về bạn dạng sắc văn hóa của mỗi dân tộc giảm dần là ko đúng.

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 31 Đâu ko phải vì sao làm cho cuộc sống thường ngày của các dân tộc ít người gặp nhiều khó khăn dù khoanh vùng miền núi có rất nhiều tài nguyên vạn vật thiên nhiên (khoáng sản, nguồn thủy năng, lâm sản,…)?

A. Địa hình hiểm trở, giao thông vận tải không thuận tiện.

B. Thường xẩy ra thiên tai: bè lũ quét, sạt lở đất.

C. Tài nguyên phân bố ở đông đảo nơi cạnh tranh khai thác.

D. Chính sách trở nên tân tiến kinh tế ở trong phòng nước.

Lời giải 

Khu vực miền núi triệu tập nhiều khoáng sản nhưng những tài nguyên này phân bố phân tán, riêng lẻ hoặc ở đều nơi cạnh tranh khai thác. Địa hình hiểm trở gây khó khăn cho câu hỏi xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông vận tải tạo nên việc liên lạc, vận chuyển sản phẩm & hàng hóa hay vật liệu từ các quanh vùng khác mang đến vùng núi hoặc ngược lại gặp gỡ nhiều khó khăn khăn.

Khu vực miền núi cũng thường xuyên chịu tác động của thiên tai: số đông quét, sạt lở đất,… gây nên nhiều thiệt hại cho những người dân. => A,B,C là nguyên nhân làm cho cuộc sống của những dân tộc không nhiều người chạm chán nhiều cạnh tranh khăn.

Nhà nước luôn có những chế độ tích cực giúp trở nên tân tiến kinh tế, nâng cấp đời sống, cống hiến và làm việc cho các dân tộc bản địa ít người: các chương trình xóa đói bớt nghèo, hộ trợ giải ngân cho vay vốn,…

Bộ thắc mắc trắc nghiệm Địa lí 9 theo từng bài là tư liệu vô cùng hữu ích mà cisnet.edu.vn muốn trình làng đến độc giả cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Địa lí 9 tổng hợp toàn cục các câu hỏi trắc nghiệm theo bài trong SGK Địa 9 theo 4 mức độ: thừa nhận biết, thông hiểu, vận dụng và áp dụng cao. Qua đó giúp những em học sinh lớp 9 tất cả thêm nhiều tứ liệu tham khảo, trau dồi kỹ năng và kiến thức để đạt hiệu quả cao trong các bài kiểm tra, bài xích thi học kì sắp tới. Vậy sau đây là nội dung cụ thể trắc nghiệm Địa 9, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi và cisnet.edu.vn tại đây.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 9

BÀI 1 - 5. ĐỊA LÍ DÂN CƯ

1. Nhận biết

Câu 1. Dân tộc nào làm việc nước ta có khá nhiều kinh nghiệm thâm canh lúa nước nhất?

A. Mường. B. Tày. C. Ê - đê.D. Kinh.


Câu 2. dân tộc bản địa nào gồm số dân đông độc nhất ở nước ta?

A. Kinh. B. Mường.C. Tày. D. Thái.

Câu 3. Dân tộc bản địa H’Mông phân bố tập trung nhiều độc nhất ở đâu?

A. Đồng bằng sông Hồng. B. Trường đánh - Tây Nguyên.C. Phái mạnh Trung bộ và phái nam Bộ. D. Trung du miền núi Bắc Bộ.

Câu 4. Hạn chế lớn số 1 của nguồn lao cồn nước ta hiện giờ là

A. Con số quá đông cùng tăng nhanh.B. Triệu tập chủ yếu nghỉ ngơi vùng nông thôn.C. Tỉ lệ tín đồ lớn biết chữ không cao.D. Chuyên môn chuyên môn còn hạn chế.

Câu 5. dân tộc bản địa Việt (Kinh) phân bố đa phần ở

A. Khu vực miền núi, trung du. B. Khoanh vùng Trường sơn - Tây Nguyên.C. Trung du, miền núi Bắc Bộ. D. đồng bằng, trung du cùng duyên hải.

Câu 6. Bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc việt nam được biểu đạt ở

A. Truyền thống lịch sử sản xuất.B. Ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán.C. Chuyên môn khoa học tập kĩ thuật.D.trình độ thâm canh.

Câu 7. Các dân tộc ít người của vn phân bố chủ yếu ở

A. đồng bằng. B. Quần đảo.C. Duyên Hải. D. Trung du và miền núi.


Câu 8. Sự bùng nổ dân số ở nước ta diễn ra mạnh tuyệt nhất ở tiến trình nào sau đây?

A. Đầu cố kỉ XX. B. Cuối cụ kỉ XIX.C. Nửa cuối cầm kỉ XX. D. Đầu nỗ lực kỉ XXI.

Câu 9. địa thế căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 15, cho biết đô thị nào tất cả quy mô số lượng dân sinh lớn nhất trong số đô thị sau?

A. Thanh Hóa. B. Quy Nhơn. C. Nha Trang. D. Đà Nẵng.

Câu 10. Thành tựu của công tác làm việc dân số, planer hoá gia đình ở vn là

A. Sút tỉ lệ gia tăng tự nhiên. B. Cơ cấu dân số trẻ. C. Tỉ trọng sinh rất cao.D. Quy mô dân sinh lớn và tăng.

Câu 11. Các đô thị ở việt nam chủ yếu nằm trong loại

A. Nhỏ.B. Vừa.C. Vừa cùng lớn.D. Vừa cùng nhỏ.

Câu 12. Vùng có mật độ dân số tối đa nước ta là

A. Trung du miền núi Bắc Bộ.B. Đồng bằng sông Hồng.C. Đông phái mạnh Bộ.D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 13. Nguồn lao động nước ta bây giờ còn tiêu giảm về

A. Sự cần cù, sáng sủa tạo.B. Năng lực tiếp thu, áp dụng khoa học kĩ thuật.C. Tác phong công nghiệp.D. Kinh nghiệm sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

Câu 14. Khu vực tất cả tỉ trọng lao cồn ngày càng giảm ở việt nam là

A. Nông, lâm, ngư nghiệp. B. Dịch vụ thương mại và nông nghiệp.C. Thương mại & dịch vụ và công nghiệp. D. Công nghiệp - xây dựng.

Câu 15. Mật độ dân số vn có xu hướng

A. ít trở thành động. B. Càng ngày càng giảm.C. Ngày càng tăng. D. Tăng bớt không đều.


Câu 16. Cơ cấu dân số theo giới hạn tuổi của vn đang gồm sự biến đổi theo hướng

A. Team tuổi dưới 15 tăng; team tuổi trên 60 giảm. B. đội tuổi bên dưới 15 tăng; team tuổi bên trên 60 tăng.C. Team tuổi dưới 15 cùng nhóm tuổi trên 60 hầu hết giảm.D. Team tuổi tự 15 mang đến 59 với nhóm tuổi trên 60 tăng.

Câu 17. Đặc điểm nào sau đây không đúng với mối cung cấp lao hễ nước ta?

A. Số lượng dồi dào, thường xuyên được vấp ngã sung.B. Có khả năng tiếp thu kỹ thuật kĩ thuật.C. Lao cồn có trình độ chuyên môn chuyên môn kĩ thuật chiếm tỉ lệ cao.D. Có nhiều kinh nghiệm trong thêm vào nông, lâm, ngư nghiệp.

Câu 18. Nhờ vào Atlat Địa lí vn trang 15, cho thấy thêm số dân thành thị nước ta năm 2007 là bao nhiêu triệu người?

A. 18,77. B. 20,87.C. 22,34. D. 23,37.

Câu 19. Quần cư nông thôn ko có đặc điểm nào sau đây?

A. Có mật độ dân số thấp.B. Sống theo xã mạc, xóm xóm.C. Hầu hết là bên cao tầng, khu chung cư, biệt thự.D. Hoạt động kinh tế đa phần là nông, lâm, ngư nghiệp.

Câu 20. tuyên bố nào dưới đây không đúng với đô thị hóa nước ta?

A. Những đô thị ở nước ta có quy mô lớn và siêu lớn.B. Phân bố tập trung ở vùng đồng bằng, ven biển.C. Tởm tế đó là hoạt cồn công nghiệp với dịch vụ.D. Quy trình đô thị hóa ra mắt với tốc độ ngày càng cao.

Câu 21. dân tộc bản địa Ê-đê, Gia-rai, Cơ-ho sinh sống đa phần ở

A. đồng bằng sông Hồng.B. Rất Nam Trung Bộ.C. Ngôi trường Sơn cùng Tây Nguyên.D. đồng bởi sông Cửu Long.

Câu 22. vn có bao nhiêu dân tộc bản địa cùng thông thường sống?

A. 51. B. 52. C. 53. D. 54.

Câu 23. Thế mạnh mẽ của nguồn lao động vn không bắt buộc là

A. Nguồn lao cồn dồi dào và tăng nhanh. B. Có khá nhiều kinh nghiệm trong sản xuất.C. Hầu hết là lao động có trình độ chuyên môn cao. D. Có tác dụng tiếp thu khoa học kĩ thuật.


Câu 24. Phát biểu nào dưới đây không đúng về phân bố người dân nước ta?

A. Dân cư phân bố không phần đông trên phạm vi cả nước. B. Nhiều phần dân cư sống ở khoanh vùng thành thị.C. Người dân phân bố hầu hết ở đồng bằng và ven biển.D. Mật độ dân số ngơi nghỉ miền núi thấp hơn ở đồng bằng.

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí nước ta trang 15, cho thấy vùng có mật độ dân số thấp tuyệt nhất nước ta hiện giờ là

A. Tây Nguyên. B. Tây Bắc. C. Đông Bắc. D. Đông nam Bộ.

Câu 26. căn cứ vào Atlat Địa lí việt nam trang 17, cho thấy thêm khu vực kinh tế nào tất cả tỉ trọng giảm thường xuyên trong cơ cấu tổ chức sử dụng lao hễ của nước ta?

A. Dịch vụ thương mại và công nghiệp. B. Dịch vụ.C. Nông nghiệp.D. Công nghiệp - xây dựng.

Câu 27. Phát biểu nào dưới đây không đúng với điểm sáng dân số việt nam hiện nay?

A. Quy mô dân sinh lớn. B. Cơ cấu số lượng dân sinh vàng. C. Những thành phần dân tộc.D. Dân sinh đang tăng hết sức chậm.

Câu 28. Phát biểu nào sau đây không đúng với điểm lưu ý dân cư vn hiện nay?

A. Dân đông, thành phần dân tộc bản địa đa dạng.B. Dân sinh còn tăng nhanh, đang bị già hóa.C. Phân bố cư dân không đều, triệu tập chủ yếu sinh hoạt thành thị.D. Ngày càng tăng tự nhiên giảm, số người tăng hàng năm vẫn nhiều.

Câu 29. dân tộc bản địa Tày, Nùng ở nước ta sinh sống chủ yếu ở khu vực

A. Tả ngạn sông Hồng.B. Phía phái nam sông Cả.C. Vùng Duyên hải nam giới Trung Bộ.D. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 30. phát biểu nào dưới đây không đề nghị là đặc điểm dân cư nước ta?

A. Dân số đông, các thành phần dân tộc.B. Cơ cấu số lượng dân sinh trẻ, dân số vẫn tăng nhanh.C. Phân bố cư dân đồng phần đông giữa thành thị cùng nông thôn.D. Cơ cấu số lượng dân sinh theo nhóm tuổi đang xuất hiện sự chuyển đổi nhanh.

Câu 31. căn cứ vào Atlát Địa lí nước ta trang 15, cho biết đô thị nào dưới đây có quy mô dân sinh từ 500 001 - 100 0000 người?

A. Thái Nguyên.B. Hải Phòng.C. Quảng Ngãi.D. Biên Hòa.

................


Chia sẻ bởi:
*
tè Hy

cisnet.edu.vn


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.