Hệ Thống 26 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Mới Nhất 2022, Hệ Thống Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Mới Nhất 2022

Tính đến nay, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam được Bộ Tài chính ban hành thông qua 5 đợt (bằng 5 Quyết định và các Thông tư hướng dẫn thực hiện) như sau:


*
Mục lục bài viết

Chuẩn mực số

Tên chuẩn mực

Quyết định ban hành

Thông tư hướng dẫn

02

Hàng tồn kho

149/2001/QĐ-BTC

161/2007/TT-BTC

03

Tài sản cố định hữu hình

04

Tài sản cố định vô hình

14

Doanh thu và thu nhập khác

Chuẩn mực số

Tên chuẩn mực

Quyết định ban hành

Thông tư hướng dẫn

01

Chuẩn mực chung

165/2002/QĐ-BTC

161/2007/TT-BTC

06

Thuê tài sản

10

Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái

15

Hợp đồng xây dựng

16

Chi phí đi vay

24

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chuẩn mực số

Tên chuẩn mực

Quyết định ban hành

Thông tư hướng dẫn

05

Bất động sản đầu tư

234/2003/QĐ-BTC

161/2007/TT-BTC

07

Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

08

Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

21

Trình bày báo cáo tài chính

25

Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

26

Thông tin về các bên liên quan

Chuẩn mực số

Tên chuẩn mực

Quyết định ban hành

Thông tư hướng dẫn

17

Thuế thu nhập doanh nghiệp

12/2005/QĐ-BTC

20/2006/TT-BTC

22

Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

23

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

27

Báo cáo tài chính giữa niên độ

28

Báo cáo bộ phận

29

Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán

Chuẩn mực số

Tên chuẩn mực

Quyết định ban hành

Thông tư hướng dẫn

11

Hợp nhất kinh doanh

100/2005/QĐ-BTC

21/2006/TT-BTC

18

Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

19

Hợp đồng bảo hiểm

30

Lãi trên cổ phiếu

Phó giám đốc chi nhánh có được làm kế toán trưởng của chi nhánh không? Tiêu chuẩn để làm kế toán trưởng gồm những gì?

Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau 4 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm có được không?

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) mới nhất

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) là kiến thức cơ sở mà bất kỳ kế toán nào cũng cần phải biết và nắm rõ. Vậy chuẩn mực kế toán Việt Nam là gì và khác gì so với các chuẩn mực kế toán quốc tế? Hãy cùng Kế toán 1A tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Bạn đang xem: Chuẩn mực kế toán việt nam

*

Chuẩn mực kế toán là gì?

Chuẩn mực kế toán(theo định nghĩa quốc tế)là một tập hợp các nguyên tắc, chuẩn mực và thủ tục chung xác định cơ sở của các chính sách và thông lệ trong lĩnh vực kế toán tài chính. Các chuẩn mực kế toán giúp nâng cao tính minh bạch của báo cáo tài chính ở tất cả các nước.

Các chuẩn mực kế toán áp dụng cho toàn bộ bức tranh tài chính của một đơn vị, bao gồm tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí và vốn chủ sở hữu.

Các ngân hàng, nhà đầu tư và cơ quan quản lý dựa trên các chuẩn mực kế toán để đảm bảo sự phù hợp và chuẩn xác trong thông tin về một đơn vị nhất định.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam và thế giới

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) là các chuẩn mực kế toán toàn cầu do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) ban hành và quy định để hướng dẫn việc lập và trình bày các báo cáo tài chính. Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) sử dụng IFRS làm cơ sở, tuy nhiên hai chuẩn mực này cũng có những điểm khác biệt chính về thuật ngữ, phương pháp áp dụng và phạm vi trình bày.

Cách trình bày báo cáo tài chính

Một bộ báo cáo tài chính chuẩn dựa trên chuẩn mực kế toán quốc tế bao gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả HĐKD; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu; và Thuyết minh BCTC, bao gồm tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng cũng như các thuyết minh khác.

Xem thêm: Tự làm áo phông theo phong cách làm áo tua rua, tự làm áo phông theo phong cách hoàn toàn cá tính

Bộ báo cáo tài chính dựa trên Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) bao gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả HĐKD; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dựa theo IFRS, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được xây dựng dựa trên Bảng cân đối kế toán đầu và cuối năm tài chính và có thể bao gồm một số thông tin từ Số cái kế toán. Còn dựa theo VAS, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập dựa trên sổ quỹ tiền mặt và sổ quỹ tài khoản ngân hàng tương ứng.

Hệ thống tài khoản

Bộ Tài chính Việt Nam phát hành bảng hệ thống tài khoản thống nhất dùng cho Báo cáo tài chính theo VAS của Doanh nghiệp bao gồm Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC.

IFRS không có quy định về hệ thống tài khoản, doanh nghiệp có thể tạo ra hệ thống tài khoản phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình.

Hệ thống chuẩn mực kế toán việt nam mới nhất

Nhằm tăng cường sự đồng nhất và minh bạch trong báo cáo tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư 200/2014 / TT-BTC và số 202/2014 / TT-BTC để hướng dẫn doanh nghiệp về các tiêu chuẩn này.

Các chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất bao gồm:

Bạn có thể bấm vào từng chuẩn mực kế toán để xem nội dung tóm tắt hoặc tải hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam. Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.