QUY ĐỊNH LÀM CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ HẠNG 2, 3, CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ HẠNG 2

C0;NH NGHỀ ĐỊNH GI&#x
C1; X&#x
C2;Y DỰNG - gần kề hạch chứng chỉ xây dựng
*

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ H&#x
C0;NH NGHỀ ĐỊNH GI&#x
C1; X&#x
C2;Y DỰNG

chi tiết
*

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ H&#x
C0;NH NGHỀ ĐỊNH GI&#x
C1; X&#x
C2;Y DỰNG

a) Lập, thẩm tra tổng mức chi tiêu xây dựng; phân tích rủi ro và nhận xét hiệu quả đầu tư của dự án;

b) xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dừng công trình, chỉ số giá xây dựng;

c) Đo tách khối lượng;

d) Xác định, thẩm tra dự trù xây dựng;

đ) khẳng định giá gói thầu, giá đúng theo đồng trong vận động xây dựng;

e) Kiểm soát túi tiền xây dựng công trình;

g) Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư chi tiêu xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình sản xuất sau khi dứt được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Bạn đang xem: Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng bao gồm 04 điều kiện sau:

1. Điều khiếu nại 1: yêu cầu có chuyên môn phù hợp

Chuyên môn được giảng dạy thuộc siêng ngành về kinh tế tài chính xây dựng, kỹ thuật phát hành và những chuyên ngành kỹ thuật tất cả liên quan.

2. Điều khiếu nại 2: nên có thời hạn kinh nghiệm phù hợp

- Hạng I; Có chuyên môn đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia các bước phù hợp với nội dung ý kiến đề xuất cấp chứng từ hành nghề từ 07 năm trở lên;

- Hạng II: Có trình độ chuyên môn đại học thuộc siêng ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù phù hợp với nội dung ý kiến đề xuất cấp chứng từ hành nghề trường đoản cú 04 năm trở lên;

- Hạng III: Có trình độ chuyên môn chuyên môn phù hợp, có thời hạn kinh nghiệm tham gia quá trình phù hợp với nội dung ý kiến đề nghị cấp chứng từ hành nghề tự 02 năm trở lên đối với cá thể có chuyên môn đại học; từ bỏ 03 năm trở lên trên đối với cá nhân có chuyên môn cao đẳng hoặc trung cấp.

3. Điều kiện 3: buộc phải có kinh nghiệm tay nghề phù hợp

- Hạng I: Đã nhà trì thực hiện một vào các các bước quản lý chi tiêu đầu tứ xây dựng của tối thiểu 01 dự án công trình từ đội A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên trên hoặc 01 dự án công trình từ cấp 1 hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên;

- Hạng II: Đã nhà trì thực hiện một vào các quá trình quản lý giá cả đầu bốn xây dựng của ít nhất 01 dự án công trình từ team B hoặc 02 dự án công trình từ đội C trở lên trên hoặc 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên;

- Hạng III: Đã tham gia tiến hành một vào các công việc quản lý giá cả đầu bốn xây dựng của ít nhất 01 dự án công trình từ đội C hoặc 02 dự án công trình có yêu ước lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trở lên trên hoặc 01 công trình từ cung cấp III trở lên hoặc 02 công trình xây dựng từ cấp IV trở lên.

4. Điều khiếu nại 4: Đạt yêu thương cầu giáp hạch

→ Thi thử gần kề hạch chứng chỉ hành nghề định giá sản xuất xây dựng. Nhấp chuột ĐÂY.

→ có tác dụng hồ sơ đề xuất cấp chứng chỉ hành nghề. Bấm vào ĐÂY

Hãy ủng hộ bọn chúng mình bằng cách tương tác, thi thử, hỏi đáp; Nếu tất cả gì chưa rõ, chúng ta hãy để lại comment của mình, cung ứng được gì những bạn, chúng mình hết sức sẵn lòng.

Donate cỗ vũ website bằng các tài khoản ngân hàng, momo, zalopay, vieytelpay được công khai trên menu “Mua lượt thi”.

Quy định mới nhất về làm chứng từ hành nghề kỹ sư định giá kiến tạo được phương pháp tại NĐ59/2015/NĐ-CP và Thông tư17/2016/TT-BXD rõ ràng như sau:

*

I. Trình độ chuyên môn làm chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng.

Xem thêm: Vì Sao Thai Chết Lưu Mẹ Bầu Cần Biết, Nguyên Nhân Và Sự Nguy Hiểm Của Thai Lưu

(Quy định trên khoản 6,điều 16,TT 17/2016/TT-BXD)

– cá thể có trình độ đào chế tác thuộc chăm ngành kinh tế tài chính hoặc kỹ thuật sản xuất và tất cả thời gian, tởm nghiệm tiến hành các công việc có liên quan đến thống trị chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng dự án công trình theo dụng cụ tại Khoản 2 Điều 52 Nghị định 59/CP thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng.

XEM DỊCH VỤ TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TẠI ĐÂY

II.Cá nhân được cấp chứng từ hành nghề kỹ sư định giá thiết kế được công ty trì triển khai các công việc về làm chủ chi phí chi tiêu xây dựng gồm:

(Khoản 1, điều 52của NĐ 59/2015/NĐ-CP)

a) Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích khủng hoảng và review hiệu quả đầu tư của dự án;

b) xác minh chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá thi công công trình, chỉ số giá xây dựng;

c) Đo tách bóc khối lượng;

d) Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;

đ) khẳng định giá gói thầu, giá phù hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

e) Kiểm soát túi tiền xây dựng công trình;

g) Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư chi tiêu công trình sản xuất sau khi kết thúc được nghiệm thu chuyển nhượng bàn giao đưa vào sử dụng.

III. Điều kiện làm chứng chỉ hành nghề Kỹ sư định giáxây dựng.

(Khoản 2, điều 49; điều 44, điều 45 của NĐ 59/2015/NĐ-CP)

a) Hạng I:

– Có trình độ chuyên môn đại học thuộc siêng ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia quá trình phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng từ hành nghề trường đoản cú 7 (bảy) năm trở lên;

– Đã tham gia thống trị chi phí đầu tư xây dựng hoặc chủ trì lập tổng mức đầu tư của ít nhất 1 (một) dự án nhóm A hoặc 3 (ba) dự án nhóm B hoặc vẫn lập dự toán xây dựng của ít nhất 2 (hai) công trình cấp I hoặc 5 (năm) công trình cấp II;

b) Hạng II:

– Có chuyên môn đại học thuộc chăm ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia các bước phù hợp với nội dung kiến nghị cấp chứng chỉ hành nghề tự 5 (năm) năm trở lên;

– Đã tham gia cai quản chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng hoặc chủ trì lập tổng mức đầu tư của ít nhất 1 (một) dự án nhóm B hoặc 3 (ba) dự án nhóm C hoặc vẫn lập dự toán xây dựng của ít nhất 1 (một) dự án công trình cấp I hoặc 3 (ba) dự án công trình cấp II hoặc 10 (mười) dự án công trình cấp III;

c) Hạng III:

– Có chuyên môn chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia các bước phù phù hợp với nội dung ý kiến đề xuất cấp chứng từ hành nghề trường đoản cú 3 (ba) năm trở lên trên đối với cá thể có trình độ đại học; tự 5 (năm) năm trở lên đối với cá thể có trình độ chuyên môn cao đẳng hoặc trung cấp cho chuyên nghiệp.

– Đã tham gia lập tổng mức chi tiêu của tối thiểu 1 (một) dự án công trình nhóm C hoặc 2 (hai) report kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc đã lập dự trù xây dựng của ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 10 (mười) dự án công trình cấp IV.

III. Chứng từ hành nghề Kỹ sư định giáxây dựng bao gồm phạm vi hoạt động như sau:(Khoản 3, điều52,NĐ 59/2015/NĐ-CP)

a) Hạng I: Được công ty trì thực hiện tư vấn định giá thành lập không khác nhau nhóm dự án và cấp công trình xây dựng;

b) Hạng II: Được chủ trì tiến hành tư vấn định giá xây dựng dự án từ team B trở xuống và dự án công trình từ cấp cho I trở xuống;

c) Hạng III: Được công ty trì triển khai tư vấn định giá xây dựng dự án nhóm C, dự án công trình có yêu ước lập report kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và dự án công trình từ cấp II trở xuống.

.IV.Dịch vụ tư vấn làm chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giáxây dựng:

XEM DỊCH VỤ TƯ VẤN LÀM CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TẠI ĐÂYcisnet.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.