Hợp Âm Sa Mưa Giông

Dẫu nhưng mà trời còn hỗ trợ mưa lâu dài. Giọt bi lụy giọt tủi tối ngày Cây cột mè rui mái lá nghèo cũng chớ dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng lâu nay mà dây thai mày còn không héo mới mưa dầm mày lại héo dây.Cha ơi! Sao cha chưa về bên trên phòng bếp dưới vắng vẻ tanh. Đợi cùng với trông mỏi mòn kế bên kia mưa dầm. Thân phụ còn dầm mưa, Tàn cơn mưa dầm, bà bầu gần về chưa? Trời sa mưa giông đến mưa heo gió mèo Cây cầu phụ thân bắc qua sông Để mẹ về nước tuột nuộc dây. Trời sa mưa giông thua bi quan Con Bảy chuyển đò cũng rét mướt lùng mặc kệ dòng sông nên không tồn tại chuyến đò làm sao đưa. Dẫu mà trời còn nghìn năm cứ mưa hoài Để thèm thuồng giọt nắng và nóng rớt sau hè. Con vẫn ngồi nhen nhà bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn chông. Cụ nào tia nắng và nóng cũng lên trên giàn bầu chị em trồng cha hái dở cơm nghèo bát canh cá cắn câu.

Bạn đang xem: Sa mưa giông


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top Các Mẫu Sơn Móng Tay Màu Đỏ Đất Chất Lượng, Giá Tốt, Sơn Móng Tay Màu Hồng Đất Chất Lượng, Giá Tốt

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Dẫu mà trời còn hỗ trợ mưa lâu dài
Giọt bi đát giọt tủi tối ngày
Cây cột chị em rui mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu.Dẫu mà lại cơn nắng và nóng bấy lâu
Mà dây bầu mày còn ko héo
Bởi mưa dầm mày lại héo dây.Cha ơi sao phụ vương chưa về
Nhà trên bếp dưới vắng tanh
Đợi cùng với trông mỏi mòn ngoại trừ kia mưa dầm
Cha còn dầm mưa
Tàn trận mưa dầm, bà bầu gần về chưa?
ĐK:Trời sa mưa giông
Cho mưa heo gió mèo
Cây cầu phụ vương bắc qua sông để chị em về đứt tuột luột dây.Trời sa mưa giông nháng buồn
Con bảy gửi đò cũng lạnh lùng
Bỏ mặt chiếc sông nên không có chuyến đò nào đưa.Dẫu mà lại trời còn nghìn năm cứ mưa hoài
Để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè
Con vẫn ngồi nhen nhà bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn chông.Thế làm sao tia nắng và nóng cũng lên phía trên giàn bầu
Mẹ trồng phụ thân hái
Bữa cơm nghèo, chén bát canh cá cắm câu.


Dẫu mà lại trời còn giúp mưa lâu dài
Giọt bi ai giọt tủi tối ngày
Cây cột bà mẹ rui mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu.Dẫu mà cơn nắng nóng bấy lâu
Mà dây thai mày còn ko héo
Bởi mưa dầm ngươi lại héo dây.Cha ơi sao thân phụ chưa về
Nhà trên bếp dưới vắng tanh
Đợi cùng với trông mỏi mòn bên cạnh kia mưa dầm
Cha còn dầm mưa
Tàn trận mưa dầm, người mẹ gần về chưa?
ĐK:Trời sa mưa giông
Cho mưa heo gió mèo
Cây cầu phụ vương bắc qua sông để người mẹ về đứt tuột luột dây.Trời sa mưa giông nháng buồn
Con bảy chuyển đò cũng giá lùng
Bỏ mặt cái sông nên không tồn tại chuyến đò làm sao đưa.Dẫu cơ mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài
Để thèm thuồng giọt nắng nóng rớt sau hè
Con vẫn ngồi nhen nhà bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn chông.Thế làm sao tia nắng và nóng cũng lên trên mặt giàn bầu
Mẹ trồng phụ vương hái
Bữa cơm nghèo, bát canh cá gặm câu.


*Chuyến Đò quê nhà

Hữu thọ

*
502.765


http://musicmd1fr.cisnet.edu.vn.net/bucket-image-cisnet.edu.vn/images/singer/20120119/29a6dc84df573feee4e4913e5d55c55fabfe7865.jpg

Hát với Đảo Xa

Hữu thọ

*
37.895


http://musicmd1fr.cisnet.edu.vn.net/bucket-image-cisnet.edu.vn/images/singer/20120119/29a6dc84df573feee4e4913e5d55c55fabfe7865.jpg
http://musicmd1fr.cisnet.edu.vn.net/bucket-image-cisnet.edu.vn/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg
http://musicmd1fr.cisnet.edu.vn.net/bucket-image-cisnet.edu.vn/images/singer/20120119/b
Vflq
Esqe
Z6J0Wjj
Kc3G6115d9e63d55f.jpg
http://musicmd1fr.cisnet.edu.vn.net/bucket-image-cisnet.edu.vn/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg
http://musicmd1fr.cisnet.edu.vn.net/bucket-image-cisnet.edu.vn/images/singer/20130204/ecbca94defb886c03be7314ba8a340f4652b952e.jpg
http://musicmd1fr.cisnet.edu.vn.net/bucket-image-cisnet.edu.vn/images/singer/20120119/b
Vflq
Esqe
Z6J0Wjj
Kc3G6115d9e63d55f.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.