Tổng hợp đề kiểm tra học kì 2 hóa 10 có lời giải, 10 đề thi hóa học kì 2 lớp 10 năm 2021

Bài có đáp án. Đề khám nghiệm học kì 2 dạng trắc nghiệm (Đề 1). Học viên luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của bản thân trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài xích trắc nghiệm, tất cả phần xem hiệu quả để biết bài bác làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.


Câu 1:Cho trăng tròn gam láo hợp có $Mg, Mg
O, Zn, Zn
O, Al, Al_2O_3$ tính năng vừa đầy đủ với dung dịch đựng 0,8 mol HCl thì thu được dung dịch X với 0,15 mol khí $H_2$. Cô cạn hỗn hợp X thì trọng lượng muối khan nhận được là

A. 48,90 gam.B. 30,65 gam.C. 42,00 gam.D. 44,40 gam.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 hóa 10

Câu 2:Chất X là hóa học khí ở đk thường, có màu vàng lục, dùng để khử trùng nước sinh hoạt… chất X là:

A. $O_2$B. $Cl_2$C. $SO_2$D. $O_3$

Câu 3:Hòa tung 10,8 gam một sắt kẽm kim loại R bao gồm hóa trị không đổi vào hỗn hợp HCl loãng dư chiếm được 10,08 lít $H_2$ (ở đktc). Kim loại R là:

A. Mg
B. Fe
C. Zn
D. Al

Câu 4:Cho 21,75 gam $Mn
O_2$ chức năng với dung dịch HCl đặc hình thành V lít khí $Cl_2$ (đktc), biết hiệu suất phản ứng là 80%. Quý giá của V là:

A. 4,48 lít
B. 6,72 lít
C. 5,6 lít
D. 2,24 lít

Câu 5:Nguyên tử nguyên tố team VIIA có thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng là:

A. $ns^2np^3$B. $ns^2np^4$C. $ns^2np^5$D. $ns^2np^7$

Câu 6:Oxi hóa 16,8 gam sắt bởi V lít bầu không khí (ở đktc) nhận được m gam hóa học rắn A gồm ($Fe, Fe
O, Fe_2O_3, Fe_3O_4$). Hòa hợp hết A bằng dung dịch $H_2SO_4$ sệt nóng dư nhận được 5,6 lít khí $SO_2$ sản phẩm khử duy nhất. Tính V (Biết những khí đo sinh hoạt đktc cùng $O_2$ chiếm $frac15$thể tích ko khí).

A. 33,6 lit
B. 11,2 lít
C. 2,24 lít
D. 44,8 lít

Câu 7:Dung dịch $H_2S$ nhằm lâu ngày trong không khí thường có hiện tượng:

A. Mở ra chất rắn color đen
B. đưa sang gray clolor đỏ
C. Vẫn vào suốt, không màu
D. Bị vẩn đục, màu sắc vàng.

Câu 8:Chất nào sau đây tan trong nước nhiều nhất?

A. $SO_2$B. $H_2S$C. $O_2$D. $Cl_2$

Câu 9:Hấp thụ 6,72 lít khí $SO_2$(đktc) vào 250 ml dung dịch Na
OH 2M. Dung dịch sau làm phản ứng chứa:

A. $Na
HSO_3$ 1,2M.B. $Na_2SO_3$ 1M .C. $Na
HSO_3$ 0,4M và $Na_2SO_3$ 0,8M.D. $Na
HSO_3$ 0,5M và $Na_2SO_3$ 1M.

Câu 10:Nhận xét làm sao sau đó là không đúng?

A. Trong cuộc sống ozon cần sử dụng làm chất liền kề trùng nước sinh hoạt.B. Ozon bao gồm tính oxi hóa khỏe khoắn hơn oxi.C. Vào y học ozon được dùng để làm chữa sâu răng.D. Ở đk thường, ozon oxi hóa được vàng.

Câu 11:Hòa tan không còn m gam tất cả hổn hợp $Cu
O, Mg
O, Fe_2O_3$ vào 400 ml dung dịch axit HCl 3M vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản bội ứng thu được 65 gam muối khan. Tính m?

A. 22,4 gam
B. 32,0 gam
C. 21,2 gam
D. 30,2 gam

Câu 12:Có 3 bình đựng 3 chất khí riêng biệt biệt: $O_2, O_3, H_2S$ lần lượt mang đến từng khí này qua hỗn hợp KI tất cả pha thêm hồ nước tinh bột, chất khí có tác dụng dung dịch chuyển màu xanh là:

A. $O_2$B. $H_2S$C. $O_3$D. $O_3$ với $O_2$

Câu 13:Phương pháp để điều chế khí $O_2$ trong phòng phân tích là:

A. Điện phân $H_2O$B. Chưng đựng phân đoạn không khí lỏng
C. Nhiệt phân $KMn
O_4$D. Điện phân hỗn hợp Na
Cl

Câu 14:Cho lần lượt những chất sau: $Cu, C, Mg
O, KBr, Fe
S, Fe_3O_4, Fe_2O_3, Fe
O, Fe(OH)_2, Fe(OH)_3$ công dụng với dung dịch $H_2SO_4$ đặc, nóng. Số phản ứng oxi hoá – khử là:

A. 9B. 8C. 7D. 6

Câu 15: $Cl_2$khôngphản ứng trực tiếp được với hóa học nào sau đây?

A. $O_2$.B. $H_2$.C. $Cu$.D.$Na
OH$.

Câu 16:Hoà tan trọn vẹn 2,44 gam các thành phần hỗn hợp bột X gồm $Fe_xO_y$và Cu bằng dung dịch $H_2SO_4$đặc rét (dư). Sau bội phản ứng thu được 0,504 lít khí $SO_2$(sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc) với dung dịch chứa 6,6 gam tất cả hổn hợp muối sunfat. Tính phần trăm trọng lượng của Cu vào X.

A. 23,26%B. 36,23%C. 26,23%D. 26,23%

Câu 17:Cho 4,35 gam $Mn
O_2$tác dụng với lượng dư dung dịch HCl đặc, đun nóng. Thể tích khí thoát ra (ở đktc) là

A.0,56 lít.B.1,12 lít.C.2,24 lít.D.0,112 lít.

Câu 18:Nguyên tố lưu giữ huỳnhkhôngcó kỹ năng thể hiện tại số thoái hóa là

A.+4.B.+6.C.0.D.+5.

Câu 19:Chất nào dưới đây không công dụng với dung dịch $HCl, H_2SO_4$loãng?

A.Cu
O.B.Na
OH.C.Fe.D.Ag.

Câu 20:Trong các halogen sau, halogen nào gồm tính khửyếunhất?

A.Flo.B.Clo.C.Brom.D.Iot.

Câu 21:Dẫn 2,24 lít $SO_2$(đktc) vào hỗn hợp nước vôi trong, dư. Trọng lượng kết tủa sinh sản thành sau phản bội ứng là

A.10 gam.B.11 gam.C.12 gam.D.13 gam.

Câu 22:Cho thăng bằng hóa học: $2SO_2 (k) + O_2 (k)leftrightarrow 2SO_3 (k)$; bội nghịch ứng thuận là phản ứng lan nhiệt. Tuyên bố đúng là

A.Cân bằng vận động và di chuyển theo chiều thuận lúc tăng nhiệt độ.B.Cân bằng chuyển dời theo chiều nghịch khi sút nồng độ $O_2$.C.Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi sút áp suất hệ bội phản ứng.D.Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi sút nồng độ $SO_3$.

Câu 23:Trường đúng theo nào tác dụng với $H_2SO_4$ quánh nóng với $H_2SO_4$loãng phần nhiều cho sản phẩm giống nhau?

A. $Fe$.B. $Fe(OH)_2$.C. $Fe(OH)_3$.D.$Fe_3O_4$.

Câu 24:Trong chống thí nghiệm, người ta thường pha chế oxi bởi cách

A.Nhiệt phân $KMn
O_4$.B.Nhiệt phân $K_2Mn
O_4$.C.Điện phân nước.D.Chưng đựng phân đoạn không khí lỏng

Câu 25:Hòa tan trọn vẹn 0,65 gam Zn bằng dung dịch $H_2SO_4$đặc, nóng, dư thấy thu được V lít $SO_2$(đktc). Quý hiếm của V là

A.0,224.B.0,336.C.0,112.D.0,448.

Câu 26:Cho làm phản ứng: $Br_2+ HCOOH$ → $2HBr + CO_2$. Nồng độ ban đầu của $Br_2$là 0,012 mol/lít, sau 50 giây mật độ $Br_2$còn lại là a mol/lít. Tốc độ trung bình của phản ứng trên tính theo $Br_2$là $4.10^-5$mol/(l.s). Tính quý giá của a.

A. 0,01B. 0,012C. 0,014D. 0,1

Câu 27:Cho làm phản ứng sau: $HCOOH + Br_2$→ $2HBr + CO_2$

Lúc đầu nồng độ khá $Br_2$0,04 mol/l. Sau 100 giây, nồng độ hơi $Br_2$còn lại là 0,012 mol/l. Tính tốc độ trung bình của bội nghịch ứng theo $Br_2$trong khoảng thời gian 100 giây?

A. $2,8. 10^-3$ Mol/l.s
B. $2,8. 10^-4$ Mol/l.s
C. $2,8. 10^-5$ Mol/l.s
D. $2,8. 10^-6$ Mol/l.s

Câu 28:Đặc điểm làm sao sau đâykhônglà điểm sáng chung của toàn bộ các halogen?

A.Liên kết trong phân tử halogen ($X_2$) không bền lắm.B.Các yếu tắc halogen đều phải sở hữu các số oxi hóa -1; +1; +3; +5; +7 trong những hợp chất.C.Halogen là những phi kim điển hình.D.Trong phản nghịch ứng hóa học, nguyên tử halogen dễ thu thêm một electron.

Câu 29:Cho cân bằng hoá học: $N_2 (k) + 3H_2 (k)$ ⇔ $2NH_3 (k)$; bội phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Thăng bằng hoá học không biến thành chuyển dịch khi

A. Thay đổi áp suất của hệ.B. Chuyển đổi nồng độ N2.C. Chuyển đổi nhiệt độ.D. Thêm hóa học xúc tác Fe.

Câu 30:Cho những phương trình hóa học sau:

(a) $O_2+ 4Ag$ → $2Ag_2O$

(b) $F_2+ 2Na
Cl$ → $2Na
F + Cl_2$

(c) $H_2S + Fe
Cl_2$→ $Fe
S + 2HCl$

(d) $HCl + Ag
NO_3$→ $Ag
Cl + HNO_3$

Số phương trình hóa học viếtđúnglà

A.4.B.1.C.2.D.3.

Câu 30:Những yếu tố ở đội nào sau đây có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là $ns^2np^5$?

A.Nhóm kim loại kiềm.B.Nhóm khí hiếm.C. Nhóm halogen.D.Nhóm oxi – giữ huỳnh.

Câu 31:Trong PTN oxi rất có thể thu được từ làm phản ứng nhiệt độ phân chất nào sau đây?

A. $Ca
CO_3$.B. $KMn
O_4$.C. $Ba
SO_4$.D.$Na_2O$.

Câu 32:Dãy các muối sunfuatantrong nước là

A. $Cu
S; Fe
S; Zn
S$.B.$Pb
S; Ag_2S; K_2S$.C. $Fe
S; Zn
S; Na_2S.D. $Ba
S; K_2S; Na_2S$.

Câu 33:Phản ứng nào dưới đây làsai?

A. $2Fe(OH)_2 + 4H_2SO_4$ đặc→ $Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + 6H_2O$.B. $Fe_2O_3 + 4H_2SO_4$ quánh → $Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + 4H_2O$.C. $Fe(OH)_2 + H_2SO_4$ loãng→ $Fe
SO_4 + 2H_2O$ .D. $Fe_2O_3 + 3H_2SO_4$ loãng→ $Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O$.

Câu 34:Chất khí X tan trong nước tạo ra một dung dịch làm đổi màu quỳ tím thành đỏ và có thể được cần sử dụng làm chất tẩy màu. Khí X là

A. $NH_3$.B. $CO_2$.C. $SO_2$.D. $O_3$.

Câu 35:Các số oxi hóa thịnh hành của S vào hợp hóa học là

A.-2, 0, +2, +4.B.-2, 0, +4, +6.C.-2, +2, +4.D.-2, +4, +6.

Câu 36:Kim loại nào tiếp sau đây không công dụng với hỗn hợp $H_2SO_4$ loãng và dung dịch $HCl$?

A.Na.B.Al.C.Mg.D.Cu.

Câu 37:Sục nhàn rỗi 2,24 lít $SO_2$(ở đktc) vào 200ml hỗn hợp KOH 0,85M thu được m gam muối. Tính m?

A. 16,44 gam
B. 13,27 gam
C. 14,66 gam
D. 12,81 gam

Câu 38:Các halogen có đặc điểm hóa học cơ bản là

A.Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.B.Tính khử.C.Tính kim loại.D.Tính oxi hóa.

Câu 39:Khi đến dung dịch $Ag
NO_3$phản ứng với dung dịch nào dưới đây sẽ không cho kết tủa?

A.Dung dịch Na
I.B.Dung dịch Na
Cl.C.Dung dịch Na
Br.D.Dung dịch Na
F.

Câu 40:Cho 0,1 mol $KMn
O_4$tác dụng với hỗn hợp HCl dư, đun nóng. Trọng lượng khí thoát ra là:

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi hóa học 10Bộ đề thi chất hóa học lớp 10 - liên kết tri thức
Bộ đề thi hóa học lớp 10 - Cánh diều
Bộ đề thi hóa học lớp 10 - Chân trời trí tuệ sáng tạo
Đề thi hóa học 10 Cuối học tập kì 2 năm 2022 - 2023 gồm đáp án (20 đề) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Để ôn luyện và làm tốt các bài thi chất hóa học 10, dưới đây là Top trăng tròn Đề thi chất hóa học 10 học tập kì 2 năm 2022 - 2023 sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế có đáp án, cực liền kề đề thi bao gồm thức. Mong muốn bộ đề thi này để giúp đỡ bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi hóa học 10.

Đề thi hóa học 10 Cuối học tập kì hai năm 2022 - 2023 tất cả đáp án (20 đề) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo

Xem test Đề Hóa 10 CK2 KNTT

Chỉ 100k tải trọn cỗ Đề thi Hóa 10 Cuối kì 2 bản word có lời giải chi tiết:


*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi học kì 2 - liên kết tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: hóa học lớp 10

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Quy tắc xác định số oxi hoá làm sao sau đó là không đúng?

A. Trong vừa lòng chất, toàn bô oxi hoá của các nguyên tử trong phân tử bằng 0.

B. Trong ion đơn nguyên tử, số oxi hoá của nguyên tử bởi điện tích ion.

C. Trong thích hợp chất, số oxi hoá của sắt kẽm kim loại kiềm thổ là +1.

D. Thông hay số oxi hoá của hydrogen trong hợp hóa học là +1.

Câu 2: Số oxi hoá của phosphorus trong hợp chất P2O5 là

A. – 5. B. +5.

C. – 3. D. +3.

Câu 3: Trong những phản ứng hoá học tập sau, bội phản ứng oxi hoá – khử là

A. HCl + KOH → KCl + H2O.

B. H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O.

C. Fe3O4 + 8HCl → Fe
Cl2 + 2Fe
Cl3 + 4H2O.

D. Fe
O + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O.


Câu 4: Cho phản nghịch ứng khử Fe2O3 bởi CO để tiếp tế gang và thép như sau:

Fe2O3 + 3CO →to 2Fe + 3CO2

Trong phản ứng này, chất khử là

A. Fe2O3. B. CO.

C. Fe. D. CO2.

Câu 5: Cho những phản ứng sau:

(1) bội nghịch ứng nung vôi: Ca
CO3(s) → Ca
O(s) + CO2(g).

(2) làm phản ứng trung hoà: KOH(aq) + HCl(aq) → KCl(aq) + H2O(l).

Nhận xét đúng là

A. cả nhì phản ứng đa số toả nhiệt.

B. cả nhì phản ứng phần lớn thu nhiệt.

C. phản ứng (1) toả nhiệt, phản nghịch ứng (2) thu nhiệt.

D. phản ứng (1) thu nhiệt, bội phản ứng (2) toả nhiệt.

Câu 6: Cho phương trình sức nóng hoá học sau:

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) Δr
H2980=−571,6k
J.

Nhiệt tạo nên thành của H2O(l) ở điều kiện chuẩn là

A. – 571,6 k
J/ mol.

B. 571,6 k
J/ mol.

C. – 285,8 k
J/ mol.

D. 285,8 k
J/ mol.


Câu 7: Phương trình sức nóng hóa học thân nitrogen cùng oxygen như sau:

N2(g) + O2(g) → 2NO(g) Δr
H298o= +180k
J

Kết luận nào sau đây đúng?

A. Nitrogen với oxygen phản bội ứng mạnh bạo hơn lúc ở nhiệt độ thấp.

B. phản ứng lan nhiệt.

C. phản ứng xảy ra thuận tiện ở đk thường.

D. Phản ứng hóa học xẩy ra có sự hấp thụ nhiệt năng trường đoản cú môi trường.

Câu 8: Cho phương trình nhiệt chất hóa học đốt cháy acetylene (C2H2):

2C2H2(g) + 5O2(g) → 4CO2(g) + 2H2O(l) Δr
H298o=−2600,4 k
J

Biết nhiệt tạo thành thành chuẩn của CO2(g) và H2O(l) lần lượt là -393,5 k
J/mol và -285,8 k
J/mol. Nhiệt tạo nên thành chuẩn chỉnh của acetylene (C2H2) là

A. + 259 k
J/ mol.

B. – 259 k
J/ mol.

C. + 227,4 k
J/ mol.

D. – 227,4 k
J/ mol.

Câu 9: Phản ứng tổng thích hợp ammonia:

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) Δr
H298o=−92 k
J

Biết tích điện liên kết (k
J/mol) của N ≡ N và H – H thứu tự là 946 với 436. Năng lượng liên kết của N−H trong ammonia là

A. 391 k
J/mol.

B. 361 k
J/mol.

C. 245 k
J/mol.

D. 490 k
J/mol.

Câu 10: Cho các phát biểu sau:

(a) phản ứng toả nhiệt là phản bội ứng giải phóng tích điện dưới dạng nhiệt.

(b) trở nên thiên enthalpy càng mập thì nhiệt lượng toả ra của phản ứng càng nhiều.

(c) Nhiệt sinh sản thành chuẩn chỉnh là nhiệt tạo nên thành ở điều kiện chuẩn.

(d) Nhiệt tạo nên thành chuẩn chỉnh của các đơn hóa học ở dạng bền vững nhất bởi không.

Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 2.

C. 3. D. 4.

Câu 11: Yếu tố nào tiếp sau đây không làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?

A. Nồng độ.

B. Nhiệt độ.

C. Áp suất.

D. Khối lượng hóa học rắn.

Câu 12: Thực hiện 2 thí nghiệm theo như hình vẽ sau.

*

Ở thể nghiệm nào xuất hiện kết tủa trước?

A. phân tích 1 gồm kết tủa xuất hiện trước.

B. phân tích 2 gồm kết tủa mở ra trước.

C. Không xác định được.

D. không tồn tại kết tủa xuất hiện.

Câu 13: Cho bội nghịch ứng đơn giản dễ dàng xảy ra vào bình kín: 3H2(g) + N2(g) ⟶ 2NH3(g).

Tốc độ bội nghịch ứng thay đổi như vắt nào nếu như nồng độ H2 không đổi với nồng độ N2 tăng 2 lần?

A. Tăng 2 lần.

B. Tăng 4 lần.

C. Tăng 8 lần.

D. Tăng 6 lần.

Câu 14: Cho làm phản ứng hóa học sau: Mg(s) + 2HCl(aq) → Mg
Cl2(aq) + H2(g).

Sau 40 giây, mật độ của hỗn hợp HCl giảm tử 0,6 M về còn 0,4 M. Vận tốc trung bình của bội phản ứng theo HCl trong 40 giây là

A. 5 × 10-3 (M/s).

B. 5 × 103 (M/s).

C. 2,5 × 10-3 (M/s).

D. 2,5 × 103 (M/s).

Câu 15: Yếu tố nào dưới đây đã được sử dụng để triển khai tăng vận tốc phản ứng lúc rắc men vào tinh bột đã được nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn) để ủ rượu?

A. nhiệt độ.

B. hóa học xúc tác.

C. mật độ

D. Áp suất.

Câu 16: Khi nhiệt độ tăng lên 10o
C, tốc độ phản ứng hoá học tăng thêm 2 lần. Để vận tốc phản ứng đó (đang triển khai ở 20o
C) tạo thêm 32 lần thì cần triển khai phản ứng ở ánh sáng bao nhiêu?

A. 40o
C. B. 50o
C.

C. 60o
C. D. 70o
C.

Câu 17: Chất xúc tác là chất

A. làm cho tăng vận tốc phản ứng và bị thiếu tính sau làm phản ứng.

B. làm cho giảm tốc độ phản ứng và không mất đi sau bội nghịch ứng.

C. làm cho giảm vận tốc phản ứng cùng bị mất đi sau bội nghịch ứng.

D. làm cho tăng tốc độ phản ứng và không làm biến mất sau bội nghịch ứng.

Câu 18: Tốc độ của một phản ứng hóa học lớn nhất khoảng thời điểm nào?

A. bước đầu phản ứng.

B. lúc phản ứng được một phần lượng hóa học so cùng với ban đầu.

C. sát cuối bội phản ứng.

D. Không xác minh được.

Câu 19: Nguyên tố nào tiếp sau đây không thuộc đội halogen?

A. Fluorine.

B. Chlorine.

C. Chromium.

D. Bromine.

Câu 20: Cấu hình electron phần bên ngoài cùng của các halogen tất cả dạng

A. ns2np1.

B. ns2np3.

C. ns2np5.

D. ns2np7.

Câu 21: Phương trình hoá học tập nào dưới đây không đúng?

A. Fe + Cl2 →to
Fe
Cl2.

B. H2 + F2 → 2HF.

C. Cl2 + H2O ⇄ HCl + HCl
O.

D. Br2 + 2Na
I → 2Na
Br + I2.

Câu 22: Cho 1,2395 lít halogen X2 (ở điều kiện chuẩn) công dụng vừa đủ với sắt kẽm kim loại đồng (copper) thu được 11,2 gam muối Cu
X2. Nguyên tố halogen là

A. fluorine.

B. chlorine.

C. bromine.

D. iodine.

Câu 23: Trong những đơn chất: F2, Cl2, Br2, I2, chất có ánh nắng mặt trời nóng rã và ánh sáng sôi cao nhất là

A. F2. B. Cl2.

C. Br2. D. I2.

Câu 24: Phản ứng thân cặp hóa học nào sau đây không xảy ra?

A. KI với Br2.

B. Ag
NO3 và HCl.

C. Ag
NO3 với Na
F.

D. KI cùng Cl2.

Câu 25: Hydrohalic acid nào dưới đây không được bảo vệ trong lọ thủy tinh?

A. HCl. B. HF.

C. HBr. D. HI.

Câu 26: Hai chất nào tiếp sau đây được bỏ vào muối ăn để bổ sung nguyên tố iodine, phòng ngừa dịch bướu cổ ngơi nghỉ người?

A. I2, HI.

B. HI, HIO3.

C. KI, KIO3.

D. I2, Al
I3.

Câu 27: Để th-nc 200 ml dung dịch Na
OH 1M thì thể tích hỗn hợp HCl 0,5M buộc phải dùng là

A. 0,5 lít.

B. 0,4 lít.

C. 0,3 lít.

D. 0,6 lít.

Câu 28: Chọn tuyên bố đúng?

A. các hydrogen halide ko tan vào nước.

B. Ion F- và Cl- bị oxi hóa vì dung dịch H2SO4 đặc.

C. những hydrohalic acid làm cho quỳ tím hóa đỏ.

D. Tính acid của các hydrohalic acid sút dần từ bỏ HF đến HI.

Phần II: tự luận (3 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Trong chống thí nghiệm, chlorine có thể được điều chế bằng phương pháp cho KMn
O4 rắn chức năng với HCl đặc.

a) Viết phương trình hoá học xảy ra và chỉ rõ hóa học khử, hóa học oxi hoá, quy trình oxi hoá, quy trình khử.

b) đưa sử lượng chlorine có mặt phản ứng toàn vẹn với 200 m
L dung dịch đựng Na
I 0,1M. Tính cân nặng KMn
O4 đang phản ứng nhằm thu được lượng chlorine trên.

Câu 2 (1 điểm): X cùng Y là hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kì tiếp tục trong bảng hệ thống tuần hoàn. Các thành phần hỗn hợp A có chứa 2 muối bột của X cùng Y cùng với sodium.

a) Để kết tủa trọn vẹn 2,2 gam các thành phần hỗn hợp A, buộc phải dùng 150 m
L hỗn hợp Ag
NO3 0,2M. Tính cân nặng kết tủa thu được.

b) khẳng định hai yếu tố X, Y.

Phòng giáo dục và Đào sản xuất ...

Đề thi học tập kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: hóa học lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Số oxi hoá của nitrogen vào hợp chất NO là

A. +1. B. +2.

C. +3. D. +4.

Câu 2: Cho các hợp chất sau: CO; CO2; Na
HCO3; CH4; K2CO3. Số đúng theo chất trong những số đó C bao gồm số oxi hoá +4 là

A. 5. B. 4.

C. 2. D. 1.

Câu 3: Chất bị khử là

A. chất thừa nhận electron.

B. chất nhịn nhường electron.

C. chất bao gồm số oxi hoá tăng thêm sau phản ứng.

D. chất gồm số oxi hoá không đổi sau bội phản ứng.

Câu 4: Cho bội phản ứng hoá học sau: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O. Mục đích của HNO3 trong phản nghịch ứng hoá học tập này là

A. chất khử.

B. chất oxi hoá.

C. môi trường phản bội ứng.

D. vừa là hóa học oxi hoá, vừa là môi trường thiên nhiên tạo muối.

Câu 5: Cho các phản ứng hoá học tập sau:

(a) phản nghịch ứng nung vôi.

(b) bội nghịch ứng trung hoà acid – base.

(c) bội phản ứng sức nóng phân KCl
O3.

(d) phản nghịch ứng đốt cháy cồn trong ko khí.

Số bội phản ứng toả nhiệt độ là

A. 1. B. 2.

C. 3. D. 4.

Câu 6: Phản ứng thu sức nóng là

A. phản ứng giải phóng tích điện dưới dạng nhiệt.

B. phản ứng hấp thụ tích điện dưới dạng nhiệt.

C. phản ứng có tác dụng tăng ánh sáng môi trường.

D. phản ứng không có sự trao đổi năng lượng với môi trường.

Câu 7: Cho các phát biểu sau:

(a) làm phản ứng xảy ra khi sạc pin được sử dụng trong điện thoại cảm ứng giải phóng năng lượng dưới dạng điện năng.

(b) biến thiên enthalpy chuẩn chỉnh của một phản nghịch ứng hoá học tập kí hiệu là Δf
H2980.

(c) Enthalpy tạo thành thành chuẩn của những đơn chất bền tuyệt nhất đều bằng 0.

(d) phản ứng chế tác gỉ kim loại là bội nghịch ứng toả nhiệt.

Số tuyên bố đúng là

A. 1. B. 2.

C. 3. D. 4.

Câu 8: Cho phản nghịch ứng:

2Na
Cl (s) → 2Na (s) + Cl2 (g) (*)

Biết Δf
H2980(Na
Cl)=−411,2 (k
Jmol−1). Nhấn xét nào sau đó là đúng?

A. Phản ứng (*) toả nhiệt.

B. Phản ứng (*) thu nhiệt.

C. Nhiệt lượng toả ra của bội nghịch ứng (*) là 411,2 k
J.

D. Nhiệt lượng thu vào của làm phản ứng (*) là 411,2 k
J.

Câu 9: Cho những phương trình nhiệt chất hóa học sau:

(1) Ca
CO3(s) → Ca
O(s) + CO2(g) Δr
H2980=+176,0 k
J

(2) CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l) Δr
H2980=−890,0 k
J

(3) C(graphite) + O2 (g) → CO2 (g) Δr
H2980=−393,5 k
J

(4) Fe2O3(s) + 2Al(s) → Al2O3(s) + 2Fe(s) Δr
H2980=−851,5 k
J

Số bội phản ứng thu nhiệt trong số phản ứng trên là

A. 1. B. 2.

C. 3. D. 4.

Câu 10: Cho bội phản ứng sau: H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g). Biến thiên enthalpy chuẩn của bội nghịch ứng là

Cho: Eb (H – H) = 436 k
J/mol, Eb (Cl – Cl) = 243 k
J/mol, Eb (H – Cl) = 432 k
J/ mol.

A. +158 k
J.

B. -158 k
J.

C. +185 k
J.

D. -185 k
J.

Câu 11: Cho hai mảnh Mg gồm cùng khối lượng vào nhì ống nghiệm cất cùng thể tích hỗn hợp HCl dư, nồng độ dung dịch HCl làm việc mỗi ống nghiệm là 2M cùng 0,5M như hình vẽ dưới đây.

*

Nhận xét đúng là

A. Mảnh Mg ở ống nghiệm (b) tan hết trước.

B. Mảnh Mg sống ống nghiệm (a) tan hết trước.

C. Thể tích khí thoát ra ngơi nghỉ ống nghiệm (a) những hơn.

D. Thể tích khí bay ra sinh sống ống nghiệm (b) nhiều hơn.

Câu 12: Khi cho 1 lượng xác minh chất phản nghịch ứng vào bình khiến cho phản ứng hoá học tập xảy ra, vận tốc phản ứng đang

A. không đổi cho đến khi kết thúc.

B. tăng dần cho đến khi kết thúc.

C. chậm trễ dần cho tới khi kết thúc.

D. tuân theo định luật tác dụng khối lượng.

Câu 13: Với làm phản ứng dễ dàng và đơn giản có dạng: a
A + b
B → sản phẩm. Vận tốc phản ứng được xem theo phương pháp là

A. υ=CA.CB.

B. υ=k.CA.CB.

C. υ=CAa.CBb.

D. υ=k.CAa.CBb.

Câu 14: Nếu phân tách một đồ gia dụng thành nhiều phẩn bé dại hơn thì diện tích mặt phẳng sẽ:

A. tăng lên.

B. giảm đi.

C. không nắm đổi.

D. không xác minh được.

Câu 15: Phản ứng 3H2 + N2 → 2NH3 có vận tốc mất đi của H2 so với tốc độ hình thành NH3 như thế nào?

A. bằng 12.

B. bằng 32.

C. bởi 23.

D. bằng 13.

Câu 16: Cho làm phản ứng phân diệt N2O5 như sau: 2N2O5(g) → 4NO2(g) + O2(g). Nồng độ ban đầu của NO2 là 0 M, sau 100 s là 0,0062 M. Tốc độ trung bình của phản nghịch ứng vào 100 s trước tiên là

A. 1,55.10-5 (M phút-1).

B. 1,35.10-5 (M s-1).

C. 1,35.10-5 (M phút-1).

D. 1,55.10-5 (M s-1).

Câu 17: Hãy cho biết thêm việc sử dụng chất xúc tác sẽ được vận dụng cho quy trình nào sau đây?

A. khi ủ bếp than, tín đồ ta bít nắp phòng bếp lò tạo nên phản ứng cháy của than chậm rì rì lại.

B. Phản ứng lão hóa SO2 thành SO3 ra mắt nhanh rộng khi có mặt V2O5.

C. Bột nhôm (aluminum) bội phản ứng với hỗn hợp HCl cấp tốc hơn so với dây nhôm.

D. Người ta chẻ bé dại củi để bếp lửa cháy táo bạo hơn.

Câu 18: Khi nhiệt độ độ tăng thêm 10o
C, vận tốc phản ứng hoá học tăng thêm 3 lần. Để tốc độ phản ứng kia (đang thực hiện ở 30o
C) tăng lên 27 lần thì cần triển khai phản ứng ở nhiệt độ bao nhiêu?

A. 40 o
C. B. 50 o
C.

C. 60 o
C. D. 70 o
C.

Câu 19: Nhóm halogen tại đoạn nào trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học?

A. VA. B. VIIA.

C. VIA. D. IVA.

Câu 20: Halogen nào sau đây là chất lỏng ở đk thường?

A. Fluorine.

B. Chlorine.

C. Bromine.

D. Iodine.

Xem thêm: Báo Giá Phụ Tùng Xe Ba Bánh, Xe Ba Gác, Xe Lôi Chở Hàng, Phụ Tùng Xe Ba Bánh

Câu 21: Trong nhóm halogen, tài năng oxi hóa của các đơn chất đổi khác theo chiều

A. tăng vọt từ fluorine cho iodine.

B. giảm dần tự fluorine mang đến iodine.

C. không thay đổi khi đi từ fluorine đến iodine.

D. tăng dần từ chlorine cho iodine.

Câu 22: Phương trình hoá học nào sau đấy là sai?

A. H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g).

B. Cl2(aq) + H2O(l) ⇄ HCl(aq) + HCl
O(aq).

C. Cl2(aq) + 2Na
Br(aq) → 2Na
Cl(aq) + Br2(aq).

D. F2(aq) + 2Na
Cl(aq) → 2Na
F(aq) + Cl2(aq).

Câu 23: Cho một lượng halogen X2 tính năng hết với Mg ta nhận được 19 gam magnesium halide. Cũng lượng halogen đó tác dụng hết với Al tạo thành 17,8 gam aluminium halide. Thương hiệu và trọng lượng của halogen bên trên là

A. chlorine; 7,1 gam.

B. chlorine; 14,2 gam.

C. bromine; 7,1 gam.

D. bromine; 14,2 gam.

Câu 24: Trong các phát biểu sau. Phát biểu đúng là

A. Iodine có bán kính nguyên tử lớn hơn bromine.

B. hỗn hợp Na
F bội nghịch ứng với dung dịch Ag
NO3 hiện ra Ag
F kết tủa.

C. Fluorine bao gồm tính oxi hoá yếu rộng chlorine.

D. Acid HBr có tính acid yếu rộng acid HCl.

Câu 25: Dung dịch axit nào dưới đây không thể cất trong bình thủy tinh?

A. HCl.

B. HF .

C. HNO3.

D. H2SO4.

Câu 26: Để trung hoà 100 ml dung dịch Na
OH 1,5M thì thể tích hỗn hợp HCl 0,5M đề xuất dùng là bao nhiêu?

A. 0,5 lít.

B. 0,4 lít.

C. 0,3 lít.

D. 0,6 lít.

Câu 27: Muối nào dưới đây tạo kết tủa white với Ag
NO3?

A. KI.

B. Ca
Br2.

C. Na
Cl.

D. Na2S.

Câu 28: Hòa chảy 1,12 gam iron (Fe) trong hỗn hợp HCl dư. Sau phản ứng thu được thể tích khí H2 nghỉ ngơi điều kiện chuẩn chỉnh là

A. 0,2479 lít.

B. 0,4958 lít.

C. 0,5678 lít.

D. 1,487 lít.

Phần II: từ bỏ luận (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Để pha chế khí chlorine (Cl2) trong chống thí nghiệm, fan ta thường mang lại potassium permanganate (KMn
O4) tác dụng với hydrogen chloride (HCl):

KMn
O4+  HCl→to
KCl  +  Mn
Cl2+  Cl2 + H2O

a) Lập phương trình chất hóa học của phản bội ứng hóa học trên bằng cách thức thăng bởi electron.

b) trả sử lượng khí chlorine xuất hiện được đưa vào dung dịch đựng muối Na
Br cùng KBr. Sau phản nghịch ứng thu được muối bột Na
Cl và KCl, mặt khác thấy cân nặng muối giảm 4,45 gam. Khẳng định số mol chlorine sẽ tham gia phản nghịch ứng với 2 muối hạt Na
Br, KBr trên.

Câu 2 (1 điểm): X và Y là nhì nguyên tố halogen thuộc hai chu kì thường xuyên trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tất cả hổn hợp A bao gồm chứa 2 muối hạt của X và Y cùng với sodium. Để kết tủa trọn vẹn 2,2 gam hỗn hợp A, yêu cầu dùng 150 m
L hỗn hợp Ag
NO3 0,2M. Xác minh hai nhân tố X, Y.

Câu 3 (1 điểm): Hãy viết nhị phương trình hóa học để chứng tỏ bromine có tính oxi hóa to gan lớn mật hơn iodine.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra ...

Đề thi học tập kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: chất hóa học lớp 10

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Số oxi hoá của S trong ion HSO4− là

A. +2. B. +4.

C. +6. D. +7.

Câu 2: Cho các chất sau: Na
NO3; (NH4)2CO3; NH3; N2O3; N2O5. Số trường đúng theo nitrogen bao gồm số oxi hoá +5 là

A. 4. B. 2.

C. 1. D. 3.

Câu 3: Phản ứng làm sao sau đây là phản ứng oxi hoá – khử?

A. Na2CO3 + 2HCl → 2Na
Cl + CO2 + H2O.

B. KOH + HCl → KCl + H2O.

C. Ca
O + CO2 →to Ca
CO3.

D. 3CO + Fe2O3 →to 3CO2 + 2Fe.

Câu 4: Trong bội nghịch ứng: 3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O. Số phân tử nitric acid (HNO3) vào vai trò chất oxi hóa là

A. 8. B. 6.

C. 4. D. 2.

Câu 5: Cho những phản ứng hoá học sau:

(1) phản bội ứng đốt cháy khí gas.

(2) phản ứng sức nóng nhôm.

(3) làm phản ứng sức nóng phân potassium chlorate (KCl
O3).

(4) phản nghịch ứng nung đá vôi (Ca
CO3).

Phản ứng toả nhiệt là

A. (1) với (3). B. (1) cùng (4).

C. (1) với (2). D. (3) và (4).

Câu 6: Phản ứng thu nhiệt là

A. phản ứng hoá học trong các số đó có sự giải hòa nhiệt năng ra môi trường.

B. phản ứng bao gồm ∆r
H r
H = 0.

Câu 7: Cho những nhận xét sau:

(a) đổi mới thiên enthalpy chuẩn chỉnh của một làm phản ứng hoá học tập được kí hiệu là Δr
H2980.

(b) Điều kiện chuẩn chỉnh là đk ứng cùng với áp suất 1 atm đối với chất khí.

(c) Enthalpy tạo thành thành trong điều kiện chuẩn chỉnh được điện thoại tư vấn là enthalpy tạo nên thành chuẩn.

(d) Enthalpy tạo nên thành chuẩn của đối chọi chất sống dạng bền nhất bằng 0.

Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 2.

C. 3. D. 4.

Câu 8: Cho phương trình nhiệt độ hoá học sau:

CH4(g) + 2O2(g) →to CO2(g) + 2H2O(l) Δr
H2980=−890k
J

Nhiệt lượng hóa giải ra khí đốt cháy hoàn toàn 2,479 lít CH4 sinh sống điều kiện chuẩn là

A. 890 k
J. B. 89 k
J.

C. – 890 k
J. D. – 89 k
J.

Câu 9: Cho bội phản ứng sau: Ca
CO3(s) → Ca
O(s) + CO2(g) . Phát triển thành thiên enthalpy chuẩn của phản nghịch ứng được xem theo cách làm là

*

Câu 10: Cho phản bội ứng:

H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g) Δr
H2980=−184,6k
J

Trong những phát biểu sau:

(a) biến hóa thiên enthalpy chuẩn chỉnh của phản nghịch ứng trên là – 184,6 k
J.

(b) trở nên thiên enthalpy chuẩn của làm phản ứng trên là – 92,3 k
J.

(c) Nhiệt tạo thành chuẩn của HCl(g) là – 92,3 k
J.

(d) Nhiệt sản xuất thành chuẩn của HCl(g) là 92,3 k
J.

Số phát biểu đúng là

A. 1. B. 2.

C. 3. D. 4.

Câu 11: Cho những phát biểu sau về vận tốc phản ứng:

(a) vận tốc phản ứng hoá học cần sử dụng để đánh giá mức độ xảy ra nhanh hay chậm rì rì của một phản nghịch ứng.

(b) vận tốc trung bình của phản nghịch ứng là tốc độ phản ứng tại 1 thời điểm làm sao đó.

(c) Đơn vị vận tốc phản ứng là mol/ lít.

(d) tốc độ tức thời của bội phản ứng là vận tốc được tính vào một khoảng thời hạn phản ứng.

Số tuyên bố sai

A. 4. B. 3.

C. 2. D. 1.

Câu 12: Cho phản nghịch ứng hoá học sau: Fe(s) + 2HCl(aq) → Fe
Cl2(aq) + H2(g).

Sau 40 giây, mật độ của dung dịch HCl sút từ 0,8M về 0,6M. Tốc độ trung bình của bội nghịch ứng tính theo nồng độ HCl trong 40 giây là

A. 5.10-3 M/s. B. 2,5.10-3 M/s.

C. 2.10-3 M/s. D. 1,5.10-3 M/s.

Câu 13: Cho phương trình tổng vừa lòng ammonia (NH3):

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

 Nếu tốc độ tạo thành NH3 là 0,345 M/s thì vận tốc của chất phản ứng N2 là

A. 0,345 M/s.

B. 0,690 M/s.

C. 0,173 M/s.

D. 0,518 M/s.

Câu 14: Để tiêu giảm sự ôi thiu hoa màu do các phản ứng của oxygen cũng như sự hoạt động của vi khuẩn, fan ta thường bơm khí nào dưới đây vào những túi đựng thực phẩm trước khi đóng gói?

A. O2.

B. N2.

C. CO2.

D. N2 hoặc CO2.

Câu 15: Xét làm phản ứng đơn giản sau:

CO(g) + H2O(g) → CO2(g) + H2(g)

Biểu thức vận tốc tức thời của bội nghịch ứng viết theo định chính sách tác dụng cân nặng là

A. v = k×CCO×CH2O.

B. v = k×CCO2×CH2.

C. v = CCO×CH2O.

D. v = CCO2×CH2.

Câu 16: Khi mang lại cùng một lượng kẽm (zinc) vào cốc đựng hỗn hợp acid HCl, tốc độ phản ứng sẽ to nhất khi sử dụng kẽm làm việc dạng làm sao sau đây?

A. Viên nhỏ.

B. Bột mịn, khuấy đều.

C. Lá mỏng.

D. Thỏi lớn.

Câu 17: Cho những yếu tố sau: nồng độ, nhiệt độ độ, áp suất, diện tích s bề mặt, hóa học xúc tác. Một trong những yếu tố trên, gồm bao nhiêu yếu hèn tố tác động đến vận tốc phản ứng?

A. 2. B. 3.

C. 4. D. 5.

Câu 18: Phản ứng của H2 cùng với I2 là bội phản ứng đối kháng giản:

H2(g) + I2(g) → 2HI(g)

Nếu nồng độ của những chất thâm nhập phản ứng các tăng cấp đôi, thì

A. tốc độ phản bội ứng không nuốm đổi.

B. tốc độ phản nghịch ứng tăng nhì lần.

C. tốc độ bội phản ứng sút hai lần.

D. tốc độ bội nghịch ứng tăng tứ lần.

Câu 19: Nguyên tố nào tiếp sau đây có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 3s23p5?

A. Chlorine.

B. Fluorine.

C. Bromine.

D. Sulfur.

Câu 20: Halogen ở trạng thái rắn đk thường là

A. Fluorine.

B. Chlorine.

C. Bromine.

D. Iodine.

Câu 21: Trong các đơn chất: F2, Cl2, Br2, I2, hóa học có ánh sáng nóng tan và ánh sáng sôi cao nhất là

A. F2. B. Cl2.

C. Br2. D. I2.

Câu 22: Đặc điểm của halogen là

A. nguyên tử chỉ nhận thêm 1 electron trong những phản ứng hóa học.

B. tạo link cộng hóa trị với nguyên tử hydrogen.

C. nguyên tử có số thoái hóa –1 trong tất cả hợp chất.

D. nguyên tử gồm 5 electron hóa trị.

Câu 23: Phương trình hoá học tập nào sau đấy là sai?

A. Fe + Cl2 →to Fe
Cl2.

B. 6Na
OH + 3Cl2 →to 5Na
Cl + Na
Cl
O3 + 3H2O.

C. Si
O2 + 4HF → Si
F4 + 2H2O.

D. 2F2 + 2H2O → 4HF + O2.

Câu 24: Cho những phát biểu sau:

(a) Iodine là nguyên tố nhiều lượng cần thiết cho bồi bổ của bé người.

(b) từ bỏ fluorine mang lại iodine color halogen đậm dần.

(c) ánh nắng mặt trời sôi của những hydrogen halide tăng ngày một nhiều từ HF mang đến HI.

(d) Hydrofluoric acid (HF) là acid mạnh.

Số phát biểu sai

A. 4. B. 3.

C. 2. D. 1.

Câu 25: Phân tử có cửa hàng van der Waals lớn số 1 là

A. HCl. B. HI.

C. HBr. D. HF.

Câu 26: Hydrogen halide nào sau đây được dùng để làm tẩy cặn trong các thiết bị đàm phán nhiệt; chất xúc tác trong các nhà vật dụng lọc dầu, công nghệ làm giàu uranium, cung ứng dược phẩm …

A. Hydrogen fluoride.

B. Hydrogen chloride.

C. Hydrogen bromide.

D. Hydrogen iodide.

Câu 27: Dung dịch dùng để làm nhận biết các ion halide là

A. Quỳ tím. B. Ag
NO3.

C. Na
OH. D. HCl.

Câu 28: Kim một số loại nào sau đây không tác dụng với acid HCl?

A. Al. B. Zn.

C. Cu. D. Mg.

Phần II: trường đoản cú luận (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Lập phương trình hoá học tập của bội phản ứng oxi hoá – khử sau theo phương thức thăng bởi electron (chỉ rõ chất khử, hóa học oxi hoá, quy trình oxi hoá, quy trình khử).

a) KMn
O4 + HCl → KCl + Mn
Cl2 + Cl2 + H2O.

b) KI + H2SO4 → I2 + SO2 + K2SO4 + H2O.

Câu 2 (1 điểm): Cho biết nhiệt độ nóng chảy của các halogen như sau:

Halogen

F2

Cl2

Br2

I2

Nhiệt độ nóng chảy (to
C)

-220

-101

-7

114

Giải mê say sự thay đổi nhiệt độ nóng chảy tự fluorine đến iodine.

Câu 3 (1 điểm): Hoà tan các thành phần hỗn hợp bột gồm m gam Cu cùng 4,64 gam Fe3O4 vào hỗn hợp HCl vô cùng dư, sau khi các làm phản ứng dứt chỉ thu được hỗn hợp X. Dung dịch X làm mất đi màu trọn vẹn 50 ml dung dịch KMn
O4 0,1M. Tính giá trị của m.

Lưu trữ: Đề thi chất hóa học 10 học kì 2 sách cũ

Đề thi học tập kì 2 - Trắc nghiệm + tự luận

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học tập kì 2

Môn: chất hóa học 10

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 1)

Bài giảng: Đề thi học kì 2 Hóa 10 (Tự luận - Trắc nghiệm) - Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên Viet
Jack)

mang lại nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27.

I. Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Câu 1: Cl2 không làm phản ứng thẳng được với chất nào sau đây?

A. O2. B. H2. C. Cu. D. Na
OH.

Câu 2: Trong các halogen sau, halogen nào gồm tính khử yếu nhất?

A. Flo. B. Clo. C. Brom. D. Iot.

Câu 3: Cho 4,35 gam Mn
O2 chức năng với lượng dư hỗn hợp HCl đặc, đun nóng. Thể tích khí thoát ra (ở đktc) là

A. 0,56 lít. B. 1,12 lít. C. 2,24 lít. D. 0,112 lít.

Câu 4: Nguyên tố lưu huỳnh không có khả năng thể hiện tại số lão hóa là

A. +4. B. +6. C. 0. D. +5.

Câu 5: Chất nào dưới đây không tác dụng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng?

A. Cu
O. B. Na
OH. C. Fe. D. Ag.

Câu 6: Trong chống thí nghiệm, bạn ta thường điều chế oxi bằng phương pháp

A. nhiệt độ phân KMn
O4.

B. nhiệt độ phân K2Mn
O4.

C. năng lượng điện phân nước.

D. chưng đựng phân đoạn không khí lỏng

Câu 7: Dẫn 2,24 lít SO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong, dư. Khối lượng kết tủa tạo ra thành sau phản bội ứng là

A. 10 gam. B. 11 gam. C. 12 gam. D. 13 gam.

Câu 8: Trường phù hợp nào tác dụng với H2SO4 sệt nóng với H2SO4 loãng gần như cho thành phầm giống nhau?

A. Fe. B. Fe(OH)2. C. Fe(OH)3. D. Fe3O4.

Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 0,65 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thấy chiếm được V lít SO2 (đktc). Quý hiếm của V là

A. 0,224. B. 0,336. C. 0,112. D. 0,448.

Câu 10: Cho thăng bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k)&h
Arr;2SO3 (k); phản bội ứng thuận là bội phản ứng lan nhiệt. Phát biểu đúng là

A. cân nặng bằng chuyển dời theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ độ.

B. cân bằng chuyển dời theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2.

C. cân bằng vận động và di chuyển theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản nghịch ứng.

D. cân nặng bằng chuyển dời theo chiều nghịch khi bớt nồng độ SO3.

II. Từ luận ( 7 điểm)

Câu 1 ( 2 điểm): Viết những phương trình bội nghịch ứng xảy ra trong số trường hợp sau:

1/ mang lại Cl2 công dụng với KOH ở ánh nắng mặt trời 90ºC.

2/ đến S tính năng với O2

3/ mang đến dd HCl chức năng với KOH

4/ đến Fe
O công dụng với H2SO4 đặc.

Câu 2 ( 1 điểm): ): cho phản ứng: Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2. Nồng độ lúc đầu của Br2 là 0,012 mol/lít, sau 50 giây mật độ Br2 còn lại là a mol/lít. Vận tốc trung bình của làm phản ứng bên trên tính theo Br2 là 4.10-5 mol/(l.s). Tính quý giá của a.

Câu 3( 2 điểm): đến 3,68 gam lếu láo hợp tất cả Al cùng Zn chức năng với một số lượng vừa đủ dung dịch HCl 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc).

a/ xác định % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b/ Tính độ đậm đặc % những muối bao gồm trong dung dịch sau phản bội ứng.

Câu 4 ( 2 điểm): Hoà tan hoàn toàn 2,44 gam tất cả hổn hợp bột X có Fex
Oy và Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư). Sau bội phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc) cùng dung dịch đựng 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Tính phần trăm khối lượng của Cu trong X.

Đáp án và lý giải giải

I. Trắc nghiệm ( 0,3 điểm/1 câu)

Câu12345678910
Đáp ánAABDDACCAB

Câu 1: Cl2 ko phản ứng thẳng được cùng với O2. Chọn giải đáp A.

Câu 2: Halogen tất cả tính khử yếu độc nhất vô nhị là Flo. Chọn giải đáp A.

Câu 3:

Mn
O2 + 4HCl → Mn
Cl2 + Cl2 + H2O

0,050,05(mol)

→ V = 0,05.22,4 = 1,12 lít. Chọn câu trả lời B.

Câu 4: yếu tố S không có tác dụng thể hiện số lão hóa là +5. Chọn lời giải D.

Câu 5: Ag không tính năng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng. Chọn giải đáp D.

Câu 6: Trong chống thí nghiệm, tín đồ ta thường pha trộn oxi bằng cách nhiệt phân KMn
O4. Chọn giải đáp A.

Câu 7:

SO2 + Ca(OH)2 dư → Ca
SO3 + H2O

0,10,1(mol)

→ m↓ = 0,1. 120 = 12 gam. Chọn đáp án C.

Câu 8:

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + 6H2O

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + 6H2O. Chọn lời giải C

Câu 9: Áp dụng định pháp luật bảo toàn e có nkhí = n
Zn = 0,01 → Vkhí = 0,01.22,4 = 0,224 lít. Chọn đáp án A.

Câu 10: Phát biểu đúng là: cân nặng bằng di chuyển theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2. Chọn lời giải B.

II. Trường đoản cú luận ( 7 điểm)

Câu 1 ( 2 điểm):

HS viết đúng mỗi PT 0,5 điểm, thiếu cân bằng trừ 50% số điểm mỗi PT

1/ 3Cl2 + 6KOH →(90ºC) 5KCl + KCl
O3 + 3H2O

2/ S + O2 → SO2

3/ HCl + KOH → KCl + H2O

4/ 2Fe
O + 4H2SO4 quánh → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

Câu 2 ( 1 điểm):

Áp dụng công thức: (0,5 điểm)

*

=4.10-5

Giải PT được a = 0,01 (thỏa mãn) hoặc a = 0,014 > 0,012 (loại) (0,5 điểm)

Câu 3 ( 3 điểm):

2Al + 6HCl → 2Al
Cl3 + 3H2(0,25 điểm)

x 1,5x(mol)

Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2(0,25 điểm)

y y (mol)

Tính mol khí H2 = 0,1 mol, điện thoại tư vấn số mol Al cùng Zn theo thứ tự là x, y (0,25 điểm)

Lập hệ:(0,25 điểm)

*

Giải hệ được x = 0,04 mol; y = 0,04 mol

tính %m
Al =

*

%m
Zn = 100 – 29,35 = 70,65%

Tính được số mol HCl = 0,2 mol; mdd HCl = 73 (gam)(0,25 điểm)

→ m dd sau pư = m dd HCl + m sắt kẽm kim loại – mkhí = 3,68 + 73 – 0,2 = 76,48 gam
C%Al
Cl3 = (0,25 điểm)

*

C%Zn
Cl2 =

*

Câu 4 ( 2 điểm):

Tính được số mol SO2 bởi 0,0225 mol.(0,25 điểm)

Quy đổi hỗn hợp ban đầu thành: Fe, Cu cùng O2.

Khối lượng X bởi 2,44g → 56x + 64y + 32z = 2,44 (1)(0,25 điểm)

Ta có những quá trình:(0,25 điểm)

Fe → Fe3+ + 3e

x 3x (mol)

Cu → Cu2+ + 2e

y 2y (mol)

O2 + 4e → 2O2-

z 4z (mol)

S+6 + 2e→ S+4

0,045 0,0225 (mol)

→ 3x + 2y = 4z + 0,045 (2)(0,25 điểm)

mmuối = 6,6 gam → 200x + 160y = 6,6 (3)(0,25 điểm)

Giải hệ được: x = 0,025; y = 0,01; z = 0,0125(0,25 điểm)

→ %m
Cu = 26,23% .(0,25 điểm)

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi học tập kì 2

Môn: hóa học 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Bài giảng: Đề thi học kì 2 Hóa 10 (Tự luận - Trắc nghiệm) - Cô Phạm Thu Huyền (Giáo viên Viet
Jack)

cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27.

I. Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Câu 1: Các halogen có tính chất hóa học cơ bạn dạng là

A. vừa bao gồm tính oxi hóa, vừa tất cả tính khử.

B. tính khử.

C. tính kim loại.

D. tính oxi hóa.

Câu 2: Cho 0,1 mol KMn
O4 tính năng với hỗn hợp HCl dư, đun nóng. Khối lượng khí bay ra là:

A.7,1 gam. B. 17,75 gam. C. 14,2 gam. D. 21,6 gam.

Câu 3: Khi cho dd Ag
NO3 bội nghịch ứng với dung dịch nào dưới đây sẽ không cho kết tủa?

A. dung dịch Na
I. B. hỗn hợp Na
Cl.

C. dung dịch Na
Br. D. dung dịch Na
F.

Câu 4: Khối lượng của 3,36 lít khí O2 ở đk tiêu chuẩn chỉnh là

A. 4,8 gam. B. 3,2 gam. C. 6,4 gam. D. 2,4 gam.

Câu 5: Cho 2,8 gam sắt công dụng với 0,32 gam lưu giữ huỳnh sản phẩm thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là

A. Fe
S.B. Fe
S và S.

C. Fe
S cùng FeD. Fe
S, Fe cùng S.

Câu 6: Thuốc thử làm sao sau đây dùng để phân biệt CO2 với SO2?

A. nước brom. B. Ca
O.

C. dung dịch Ba(OH)2.D. dung dịch Na
OH.

Câu 7: Dung dịch H2SO4 lo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.