HỌC SINH ĐI HỌC VÀO NGÀY NÀO, LỊCH TỰU TRƯỜNG VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022

"Cho tôi hỏi bao giờ học sinh đến lớp lại? Lịch đi học lại của học tập sinh toàn nước năm học tập 2022-2023 vậy nào? Tôi cảm ơn!" - câu hỏi của chị Minh Anh tới từ Hà Nội.
*
Nội dung chính

Khi nào học tập sinh đi học lại? Lịch đến lớp lại của học tập sinh cả nước năm học 2022-2023?

Theo Điều 1 ra quyết định 2159/QĐ-BGDĐT năm 2022, Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo phát hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục đào tạo phổ thông với giáo dục thường xuyên áp dụng trong cả nước như sau:

"1. Tựu trường nhanh nhất có thể trước 01 tuần đối với ngày tổ chức triển khai khai giảng. Riêng so với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. 2. Tổ chức khai giảng vào trong ngày 05 tháng 9 năm 2022.

Bạn đang xem: Học sinh đi học vào ngày nào

3. Chấm dứt học kỳ I trước ngày 15 mon 01 năm 2023, xong xuôi kế hoạch giáo dục học kỳ II trước thời gian ngày 25 mon 5 năm 2023 và xong xuôi năm học trước ngày 31 mon 5 năm 2023. 4. Xét công nhận xong chương trình tiểu học và xét công nhận giỏi nghiệp trung học tập cơ sở trước thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2023. 5. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước thời điểm ngày 31 tháng 7 năm 2023. 6. Thi giỏi nghiệp trung học nhiều và các kỳ thi cấp nước nhà theo gợi ý của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo."

*

Khi nào học sinh đi học lại? Lịch đến lớp lại của học tập sinh toàn quốc năm học tập 2022-2023 theo ra quyết định 2159/QĐ-BGDĐT? (Hình tự internet)

Thời gian đến lớp lại năm học 2022-2023 gồm thể chuyển đổi theo từng địa phương?

Theo Điều 4 ra quyết định 2159/QĐ-BGDĐT năm 2022 vẻ ngoài như sau:

"1. Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định: a) Kế hoạch thời hạn năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục và đào tạo thường xuyên tương xứng với trong thực tế của địa phương. b) trong trường hợp tác động bởi thiên tai, dịch bệnh, thời gian tựu trường với thời gian kéo dãn năm học không quá 15 ngày so với phương pháp tại Điều 1 của quyết định này để đảm bảo an toàn thực hiện và xong xuôi chương trình giáo dục và đào tạo mầm non, giáo dục và đào tạo phổ thông và giáo dục đào tạo thường xuyên. Những trường hợp đặc biệt phát sinh khác report Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo trước lúc thực hiện.2. Người đứng đầu Sở giáo dục và Đào tạo: a) ra quyết định cho học sinh nghỉ học tập trong trường đúng theo thời máu quá tự khắc nghiệt, thiên tai và sắp xếp học bù; bảo vệ thời gian nghỉ ngơi của giáo viên trong thời gian học. B) report về Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo: tình hình sẵn sàng năm học tập và tình hình tổ chức khai trường năm học 2022-2023 trước thời điểm ngày 10 tháng 9 năm 2022; sơ kết học tập kỳ I trước ngày 31 tháng 01 năm 2023; tổng kết năm học, report kết quả triển khai các tiêu chí thi đua và ý kiến đề nghị xét tâng bốc năm học trước thời gian ngày 25 mon 6 năm 2023; những ra quyết định của quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương trong số trường hợp luật pháp tại khoản 1 Điều này."

Thời gian đi học lại của học tập sinh cả nước năm học 2022-2023 bao gồm gì biến hóa so với năm học tập 2021-2022?

Căn cứ Điều 1 ra quyết định 2551/QĐ-BGDĐT năm 2021 cơ chế thời gian tới trường lại của học tập sinh toàn quốc năm học 2021-2022 như sau:

"1. Tựu trường sớm nhất có thể vào ngày thứ nhất tháng 9 năm 2021. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất có thể từ ngày 23 tháng 8 năm 2021.2. Tổ chức triển khai khai giảng vào trong ngày 05 tháng 9 năm 2021.3. Hoàn thành học kỳ I trước thời điểm ngày 16 tháng 01 năm 2022, dứt kế hoạch giáo dục và đào tạo học kỳ II trước thời điểm ngày 25 mon 5 năm 2022 và xong xuôi năm học trước thời điểm ngày 31 mon 5 năm 2022.4. Xét công nhận xong chương trình tiểu học và xét công nhận xuất sắc nghiệp trung học cơ sở (THCS) trước ngày 30 mon 6 năm 2022.5. Kết thúc tuyển sinh những lớp đầu cung cấp học trước ngày 31 tháng 7 năm 2022.6. Thi tốt nghiệp trung học diện tích lớn (THPT), thi học viên giỏi non sông và thi công nghệ kĩ thuật cấp tổ quốc theo gợi ý của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo."

Theo đó, thời gian đi học lại của học tập sinh toàn nước năm học tập 2022-2023 vẫn sớm hơn 1 ngày so với năm học 2021-2022.

Tôi mong muốn biết định kỳ tựu trường, kế hoạch khai giảng năm học tập 2022-2023 của 63 tỉnh giấc thành như thế nào? lúc nào học sinh toàn quốc đi học tập lại? – câu hỏi của chị nhân hậu Bích (Bình Định)
*
Nội dung chính

Khung kế hoạch thời gian năm học tập 2022-2023

Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định 2159/QĐ-BGDĐT về size kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, form kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 như sau:

- Tựu trường nhanh nhất trước 01 tuần đối với ngày tổ chức khai giảng.

Riêng so với lớp 1, tựu trường nhanh nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

- Thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp giang sơn theo phía dẫn của bộ GD&ĐT.

*

Lịch tựu trường với khai giảng năm học 2022-2023 của 63 tỉnh giấc thành? Lịch tới trường lại của 63 thức giấc thành

Lịch từ bỏ trường và khai giảng năm học tập 2022-2023 của 63 thức giấc thành

Hiện nay, sẽ có một trong những tỉnh, thành đã tất cả lịch trường cùng khai giảng năm học tập 2022-2023 như sau:

1. Thành phố Hồ Chí Minh

UBND thành phố hồ chí minh vừa ban hành Quyết định 2708/QĐ-UBND.

Theo đó, định kỳ tựu trường với khai giảng năm học 2022-2023 như sau:

2. Hà Nam

- Tựu trường nhanh nhất có thể trước 01 tuần đối với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất có thể trước 02 tuần so với ngày tổ chức triển khai khai giảng.

- tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2022.

3. Đồng Tháp

4. Ninh Thuận

*

5. Im Bái

Cụ thể lịch tựu trường sớm nhất vào ngày 29 tháng 8 năm 2022. Riêng đối với lớp 1, tựu trường nhanh nhất có thể từ ngày 22 tháng 8 năm 2022.

Lễ khai trường năm học đã tổ chức vào ngày 05 tháng 9 năm 2022.

6. Bình Định

Theo đó:

7. Ninh Bình

8. Trà Vinh

9. Điện Biên

10. Hưng Yên

11. Kiên Giang

12. Bình Thuận

Theo đưa ra quyết định 1749/QĐ-UBND thì:

13. Quảng Nam

14. Hà Nội

15. Long An

16. Bạc tình Liêu

Theo đưa ra quyết định 1360/QĐ-UBND năm 2022 thì:

17. Sơn La

18. đề nghị Thơ

19. Nghệ an

20. Bìa rịa - Vũng Tàu

21. Sóc Trăng

32. Cà Mau

23. Gia Lai

Theo ra quyết định 417/QĐ-UBND thức giấc Gia Lai thì:

- học sinh lớp 1: 22/8.

- học viên các lớp còn lại: 29/8.

24. An Giang

25. Hà Giang

Theo ra quyết định 1291/QĐ-UBND năm 2022 thì:

26. Vĩnh Phúc

Theo quyết định 1513/QĐ-CT năm 2022 thì:

27. Hà Tĩnh

28. Kon Tum

29. Quảng Trị

30. Tây Ninh

- Trẻ mầm non tựu trường: ngày 29/8.

- học sinh các lớp còn lại: ngày 22/8.

31. Đồng Nai

32. Lai Châu

33. Bến Tre

34. Đắk Nông

35. Phú Yên

36. Bắc Giang

37. Hậu Giang

- học sinh lớp 1 tựu trường: ngày 22/8.

- học viên các lớp còn sót lại tựu trường: ngày 29/8.

38. Chi phí Giang

Theo ra quyết định 2267/QĐ-UBND của ubnd tỉnh tiền Giang:

39. Phú Thọ

Học sinh những cấp tựu ngôi trường ngày 29/8. Riêng rẽ lớp 1 tựu trường sớm nhất có thể ngày 22/8.

40. Lào Cai

41. Bắc Ninh

42. Hòa Bình

43. Bình Dương

Theo ra quyết định 1952/QĐ-UBND tỉnh tỉnh bình dương thì:

44. Lâm Đồng

Ngày tựu trường là 29/8, riêng đối với học sinh lớp một là ngày 22/8;

khai giảng năm học tập mới vào trong ngày 5/9.

45. Hải Dương

Theo ra quyết định 2220/QĐ-UBND thì:

46. Bắc Kạn

47. Khánh Hòa

48. Vĩnh Long

Ngày tựu trường:

49. Đắk Lắk

50. Quãng Ngãi

Theo đưa ra quyết định 1074/QĐ-UBND năm 2022 thì:

51. Lạng ta Sơn

52. Bình Phước

Riêng so với lớp 1, tựu trường sớm nhất từ ngày 22-8.

53. Phái nam Định

Theo đưa ra quyết định 1531/QĐ-UBND của ubnd tỉnh nam giới Định thì:

- học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8.

54. Quảng Bình

Theo đưa ra quyết định 2240/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thì:

55. Tuyên Quang

Theo đưa ra quyết định 1147/QĐ-UBND năm 2022 thì:

Danh sách cập nhật lịch mang đến trường của học sinh 63 tỉnh, tp năm học 2022-2023

STT

Tỉnh thành

Lịch cho trường năm học tập 2022-2023

1

An Giang

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

3

Bạc Liêu

- học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8.

4

Bắc Giang

5

Bắc Kạn

Lớp 1: 22/8.

Lớp 10: 25/8.

Còn lại: 29/8

6

Bắc Ninh

7

Bến Tre

8

Bình Dương

9

Bình Định

- học viên các cấp: Ngày 29/8.

- TT giáo dục đào tạo thường xuyên: Ngày 12/9.

Xem thêm: Trường thpt tân bình quận tân phú, thpt tân bình

10

Bình Phước

12

Cà Mau

13

Cần Thơ

- học sinh lớp 1: sớm nhất trước 2 tuần so với ngày 5/9.

- học viên các lớp còn lại: nhanh nhất có thể trước 1 tuần so cùng với ngày 5/9.

14

Cao Bằng

Đang cập nhật

15

Đà Nẵng

Đang cập nhật

16

Đắk Lắk

Lớp 1: 22/8.

Còn lại: 29/8

17

Đắk Nông

18

Điện Biên

- học sinh lớp 1: Ngày 29/8.

- học sinh các lớp còn lại: Ngày 1/9.

19

Đồng Nai

20

Đồng Tháp

- học sinh lớp 1: Ngày 22/8.

- học viên các lớp còn lại: Ngày 25/8.

21

Gia Lai

- học viên lớp 1: 22/8.

- học viên các lớp còn lại: 29/8.

22

Hà Giang

23

Hà Nam

- học sinh lớp 1: nhanh nhất có thể trước 2 tuần đối với ngày 5/9.

- học viên các lớp còn lại: sớm nhất trước một tuần so cùng với ngày 5/9.

24

Hà Nội

- học viên lớp 1: ngày 22/8.

- học viên các lớp còn lại: ngày 29/8.

25

Hà Tĩnh

học viên lớp 1: Ngày 22/8.

- học viên các lớp còn lại: Ngày 30/8.

26

Hải Dương

Lớp 1: 22/8. Còn lại: 29/8

27

Hải Phòng

Đang cập nhật

28

Hậu Giang

- học viên lớp 1: ngày 22/8. - học viên các lớp còn lại: ngày 29/8.

29

Hòa Bình

30

Hưng Yên

- học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8.

31

Khánh Hòa

32

Kiên Giang

- học viên lớp 1: ngày 22/8. - học viên các lớp còn lại: ngày 29/8.

33

Kon Tum

34

Lai Châu

35

Lâm Đồng

Lớp 1: 22/8. Còn lại: 29/8

36

Lạng Sơn

37

Lào Cai

38

Long An

- Trẻ mầm non và học viên phổ thông: Ngày 29/8.

- học viên lớp 1 và Trường thpt chuyên Long An: 22/8.

39

Nam Định

Học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- học viên các lớp còn lại: ngày 29/8.

40

Nghệ An

- học sinh tất cả những cấp: 29/8

41

Ninh Bình

- học viên lớp 1: ngày 22/8.

- học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8.

42

Ninh Thuận

- học sinh lớp 1: ngày 22/8.

- học sinh các lớp còn lại: ngày 29/8.

43

Phú Thọ

Lớp 1: 22/8. Còn lại: 29/8

44

Phú Yên

45

Quảng Bình

- Lớp 1: nhanh nhất có thể trước 2 tuần so với ngày 5/9.

- các lớp còn lại: sớm nhất có thể trước một tuần so với ngày 5/9.

46

Quảng Nam

- học sinh tất cả các cấp: 01/9.

47

Quảng Ngãi

48

Quảng Ninh

Đang cập nhật

49

Quảng Trị

50

Sóc Trăng

Sớm tuyệt nhất trước một tuần lễ so với ngày 5/9

51

Sơn La

52

Tây Ninh

- trẻ con mầm non: ngày 29/8.

- học sinh các lớp còn lại: ngày 22/8.

53

Thái Bình

Đang cập nhật

54

Thái Nguyên

Đang cập nhật

55

Thanh Hóa

Đang cập nhật

56

Thừa Thiên Huế

Đang cập nhật

57

Tiền Giang

Tiểu học: 22/8. Còn lại: 29/8

58

TP.HCM

- trẻ em mầm non: Ngày 31/8.

- học sinh các lớp còn lại: Ngày 22/8.

59

Trà Vinh

- học sinh lớp 1: từ ngày 22/8 mang đến 2/9. - học sinh các lớp còn lại: từ thời điểm ngày 29/8 cho 2/9.

60

Tuyên Quang

61

Vĩnh Long

62

Vĩnh Phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *