Những Trò Chơi Tâm Linh ": Bình Yên Cho Tâm Hồn, Những Trò Chơi Tâm Linh

1. Kh&#x
F4;ng n&#x
EA;n chơi cầu cơ ở nghĩa địa

Bảng cầu cơ ra đời từ kh&#x
E1; sớm, từ xưa đến ni được con người sử dụng để li&#x
EA;n lạc với c&#x
F5;i &#x
E2;m giỏi cầu hồn. Khi chơi cầu cơ, bạn c&#x
F3; thể li&#x
EA;n lạc được với những linh hồn ở bao phủ m&#x
EC;nh, v&#x
E0; th&#x
F4;ng thường linh hồn đ&#x
F3; sẽ v&#x
F4; hại.&#x
A0;

Tuy nhi&#x
EA;n, nếu chơi cầu cơ ở nghĩa địa, hiện trường tai nạn, giết người, thảm s&#x
E1;t th&#x
EC; bạn đang đặt m&#x
EC;nh v&#x
E0;o mối nguy hiểm lớn đấy. Đ&#x
F3; l&#x
E0; nơi c&#x
F3; rất nhiều linh hồn người đ&#x
E3; khuất, v&#x
E0; sự chết ch&#x
F3;c tuyệt tội &#x
E1;c g&#x
E2;y ra ở c&#x
E1;c địa điểm đ&#x
F3; thu h&#x
FA;t những hồn ma giận dữ, t&#x
E0; &#x
E1;c, thậm ch&#x
ED; l&#x
E0; quỷ.

Bạn đang xem: Những trò chơi tâm linh


Bởi vậy, nếu bạn muốn thử d&#x
F9;ng bảng cầu cơ một lần để thử th&#x
E1;ch l&#x
F2;ng gan dạ, hay xem liệu ma quỷ c&#x
F3; thật kh&#x
F4;ng, th&#x
EC; cũng tr&#x
E1;nh xa những địa điểm tr&#x
EA;n ra nh&#x
E9;!

2. H&#x
E3;y ch&#x
FA; &#x
FD; đến số 8 chết ch&#x
F3;c

Một điều m&#x
E0; những người d&#x
F9;ng bảng cầu cơ cần lưu &#x
FD;, đ&#x
F3; l&#x
E0; mặc d&#x
F9; tấm bảng n&#x
E0;y được tạo ra để li&#x
EA;n lạc với linh hồn con người, n&#x
F3; cũng c&#x
F3; thể thu h&#x
FA;t cả quỷ dữ. C&#x
F3; rất nhiều dấu hiệu mang đến thấy bạn gặp phải quỷ hoặc &#x
E1;c linh vào cầu cơ, một vào số đ&#x
F3; l&#x
E0; khi miếng cơ của bạn di chuyển ngang qua chữ c&#x
E1;i hoặc số m&#x
E0; kh&#x
F4;ng dừng ở k&#x
FD; tự n&#x
E0;o, hoặc n&#x
F3; di chuyển v&#x
E0;o g&#x
F3;c bảng tốt dừng ở số 8. Nếu như miếng cơ của bạn di chuyển như thế, đ&#x
E2;y l&#x
E0; l&#x
FA;c th&#x
ED;ch hợp để kết th&#x
FA;c v&#x
E0; n&#x
F3;i tạm biệt, rồi đi gặp thầy b&#x
F3;i v&#x
E0; cài đặt b&#x
F9;a về d&#x
E1;n ở nh&#x
E0; đấy.

L&#x
FD; vì chưng l&#x
E0; v&#x
EC; khi những dấu hiệu tr&#x
EA;n xảy ra – đặc biệt l&#x
E0; lúc miếng cơ đi v&#x
E0;o số 8, tấm bảng đ&#x
E3; bị điều khiển bởi một linh hồn xấu xa hoặc quỷ dữ, v&#x
E0; bạn kh&#x
F4;ng thể l&#x
E0;m g&#x
EC; cả. Nếu tiếp tục, bạn c&#x
F3; thể gặp những chuyện v&#x
F4; c&#x
F9;ng tồi tệ v&#x
E0; linh hồn đ&#x
F3; sẽ &#x
E1;m lấy bạn cầm cố v&#x
EC; rời đi.

3. Kh&#x
F4;ng bao giờ được đốt bảng cầu cơ

Theo như truyền thuyết đ&#x
F4; thị về bảng cầu cơ, bạn kh&#x
F4;ng được ph&#x
E9;p đốt ch&#x
E1;y ch&#x
FA;ng, d&#x
F9; chuyện g&#x
EC; c&#x
F3; xảy ra đi nữa. Nếu bạn đ&#x
E3; lỡ đốt một tấm bảng, h&#x
E3;y cẩn thận trước hậu quả c&#x
F3; thể xảy ra.

Khi đốt bảng cầu cơ, bạn v&#x
F4; t&#x
EC;nh chọc giận những linh hồn m&#x
E0; m&#x
EC;nh từng tiếp x&#x
FA;c v&#x
E0; thả ch&#x
FA;ng tự vày v&#x
E0;o nh&#x
E0; m&#x
EC;nh. Nhiều người cố gắng vứt bỏ tấm bảng bằng c&#x
E1;ch đốt ch&#x
E1;y ch&#x
FA;ng đ&#x
E3; kể rằng, lúc tấm bảng bốc ch&#x
E1;y, n&#x
F3; tạo ra một &#x
E2;m thanh cao ch&#x
F3;i, nghe như tiếng th&#x
E9;t, v&#x
E0; lúc họ ngủ &#x
E2;m thanh ấy vẫn lởn vởn trong đầu.

Một người kh&#x
E1;c từng kể lại, sau thời điểm họ đốt ch&#x
E1;y tấm bảng cầu cơ của m&#x
EC;nh, giữa đống than tro chỉ c&#x
F2;n s&#x
F3;t lại một mẩy gỗ chưa bị ch&#x
E1;y. Đ&#x
F3; l&#x
E0; mảnh gỗ viết chữ "C&#x
F3;" của tấm bảng.

4. Bạn c&#x
F3; thể bị &#x
E1;m bởi ma quỷ khi chơi cầu cơ

Nếu như bạn may mắn kh&#x
F4;ng bị &#x
E1;m bởi quỷ dữ lúc d&#x
F9;ng bảng cầu cơ, kh&#x
F4;ng c&#x
F3; nghĩa những hậu quả xấu sẽ bu&#x
F4;ng tha bạn. Bạn c&#x
F3; thể dễ d&#x
E0;ng để một linh hồn xấu v&#x
E0;o nh&#x
E0; v&#x
E0; &#x
E1;m m&#x
EC;nh. Nhiều người tin rằng bảng cầu cơ vốn l&#x
E0; một c&#x
E1;nh cửa giữa hai thế giới, c&#x
F5;i &#x
E2;m v&#x
E0; c&#x
F5;i dương. Khi bạn mở c&#x
E1;nh cửa đ&#x
F3; ra, bạn kh&#x
F4;ng biết ai ở b&#x
EA;n cơ đang n&#x
F3;i chuyện với m&#x
EC;nh. Một v&#x
E0;i linh hồn c&#x
F3; vẻ v&#x
F4; hại, nhưng đ&#x
F4;i lúc ch&#x
FA;ng n&#x
F3;i dối v&#x
E0; sẽ n&#x
F3;i bất cứ điều g&#x
EC; để lừa gạt bạn.

C&#x
F3; rất nhiều c&#x
E2;u chuyện kể về những người bị &#x
E1;m sau thời điểm sử dụng bảng cầu cơ. Ở Columbia, một ng&#x
E0;y nọ c&#x
F3; tới 20 học sinh phải đưa v&#x
E0;o viện cấp cứu sau khoản thời gian sử dụng bảng cầu cơ. Một v&#x
E0;i học sinh trở n&#x
EA;n đi&#x
EA;n dại, mất kiểm so&#x
E1;t, số kh&#x
E1;c ngất xỉu. Những học sinh đ&#x
E3; sử dụng một ứng dụng cầu cơ tr&#x
EA;n điện thoại, đ&#x
F4;i mắt lũ trẻ trở n&#x
EA;n đ&#x
E1;ng sợ v&#x
E0; một v&#x
E0;i đứa h&#x
E9;t l&#x
EA;n rằng: "Quỷ dữ đang tới bắt t&#x
F4;i!"

C&#x
E1;c b&#x
E1;c sĩ kh&#x
F4;ng thể t&#x
EC;m thấy nguy&#x
EA;n nh&#x
E2;n hợp l&#x
FD; n&#x
E0;o giải th&#x
ED;ch được mang đến truyện n&#x
E0;y. Họ buộc phải mời phụ vương xứ đến để trừ t&#x
E0; đến lũ trẻ.

5. Miếng cơ – con mắt của c&#x
F5;i &#x
E2;m

Miếng cơ l&#x
E0; một miếng gỗ h&#x
EC;nh tr&#x
E1;i tim v&#x
E0; ở giữa gắn một mẩu k&#x
ED;nh tr&#x
F2;n nhỏ, d&#x
F9;ng để di chuyển tr&#x
EA;n bảng cầu cơ. Nhiều người kể rằng khi họ nh&#x
EC;n qua mẩu k&#x
ED;nh tr&#x
EA;n miếng cơ, họ thấy những linh hồn đang ở xung quanh m&#x
EC;nh l&#x
FA;c đ&#x
F3;. Điều n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng được khuyến kh&#x
ED;ch vào cầu cơ, nhưng nhiều người vẫn t&#x
F2; m&#x
F2; liệu họ c&#x
F3; thể nh&#x
EC;n thấy c&#x
E1;c linh hồn tuyệt kh&#x
F4;ng.

Tuy nhi&#x
EA;n, truyền thuyết n&#x
E0;y trở n&#x
EA;n phổ biến sau bộ phim Ouija, khi c&#x
E1;c nh&#x
E2;n vật nh&#x
EC;n qua miếng cơ v&#x
E0; thấy c&#x
E1;c hồn ma. C&#x
F3; thể n&#x
F3; chỉ l&#x
E0; sự ph&#x
F3;ng đại từ phim ảnh, nhưng nếu bạn c&#x
F3; một bộ cầu cơ, h&#x
E3;y thử một lần nh&#x
E9;!

6. Lu&#x
F4;n lu&#x
F4;n ch&#x
E0;o tạm biệt sau mỗi lần chơi

Con tín đồ đã sáng chế ra vô vàn hầu hết trò nghịch và phương thức để triệu hồi ma quỷ, trong các đó rất gần gũi nhất phải kể tới trò cầu cơ và cây viết tiên,... Nhưng ngoài ra trò kia ra, còn vô vàn trò call hồn không giống cũng rùng rợn cùng kích ham mê không kém.

10.Candyman

Câu chuyện:

Xưa kia ở nước Anh, bao gồm một cậu bé chừng 10 tuổi, thông minh, láu lỉnh, cầm nhưng phụ vương cậu nhỏ xíu không hề thích cậu. Mỗi khi nhìn thấy cậu bé, ông phần đông tỏ ra cực nhọc chịu, ân oán hận. Có tín đồ đồn đó là vì cậu bé từng trộm món đồ yêu phù hợp của phụ vương mình phân phối đi, tuy nhiên sự thật ra làm sao thì không ai rõ.


Một thời hạn sau, người cha đã thuê nhì tên gần cạnh thủ, yêu ước họ bắt cóc, tra tấn thật tàn nhẫn rồi mới được giết bị tiêu diệt cậu bé. Không những thế còn phải phi tang dòng xác sao cho không có bất kì ai tìm thấy được.

Hai tên sát thủ nhận tiền, bắt cậu nhỏ xíu tới một hotel gần khu rừng vắng người, bọn họ bôi mật lên khắp tín đồ cậu để những loài côn trùng đói khát bò lên nhâm nhi da thịt, làm cậu bé nhỏ phải chịu khổ cực khôn cùng. Tiếp nối lần lượt chặt bỏ thủ công cậu bé, ở đầu cuối là chém đầu. Sau khoản thời gian giết cậu bé, chúng chôn những phần thi hài ở phần lớn nơi không giống nhau quanh khách sạn.


Vì khi chết từ đầu đến chân đều bị quét đầy mật ngọt, nên tín đồ ta điện thoại tư vấn linh hồn ân oán hận của cậu bé bỏng là Candyman.

Cách chơi:

Vào nửa đêm, bạn chơi đã đứng trước một lớp gương, điện thoại tư vấn Candyman 5 lần, kế tiếp tắt đèn vào vài giây rồi mở đèn lại, nhìn vào gương. Hôm nay những cánh tay bị tách bóc rời của Candyman đang xuất hiện, vươn ra khỏi gương rồi kéo bạn đến khách sạn vị trí nó bị giết.... Thành quả ra sao chắc hẳn rằng chỉ có fan chơi cùng Candyman mới rõ.


9. Trò chơi điện thoại tư vấn hồn

Đây là một trong trò chơi dân gian được lưu lại truyền ở một vài vùng quê, không có bất kì ai rõ nó có bao giờ hay tên ví dụ của nó là gì. Chỉ biết cách chơi như sau:

*

Vào một đêm không trăng, chẳng sao hoặc một đêm trăng mờ, trời âm u, tín đồ chơi đi tía vòng ngoài ban công, bước chân phải những và nhanh, kế tiếp chạy về trước nệm nhảy tía cái, rồi tảo sang đánh bố cái vào tín đồ búp bê. Sau khi làm xong, hãy ôm búp bê đi ngủ, về tối đó các bạn sẽ nghe được có người liên tiếp gõ cửa.

Quy tắc quan trọng của trò chơi này là hoàn hảo không được mở cửa, bởi vì một khi mở cửa bạn sẽ chết một cách thê thảm.

Xem thêm: Cách viết thư từ chối đơn đặt hàng, hướng dẫn không gây

8. Quỷgương

Cách chơi: 3 cô bé 2 phái mạnh tìm 1 căn phòng có gương soi toàn thân, hãy giữ lại một khoảng cách sao cho mẫu gương rất có thể phản chiếu tổng thể người chơi. 2 nam bóc tách ra đứng cầm cố tay thành vòng tròn, gần mang lại đêm khuya thì bắt đầu đi tầm thường quanh, 3 người vợ đứng quanh đó sẽ lần lượt thổi vào gáy của chúng ta nam, ko được phạt ra tiếng cồn lớn.


Cứ có tác dụng lần lượt cho đến khi một các bạn nam cảm thấy bao gồm hai luồng khí thổi lên gáy mình, hãy hô to: "Sắp tới rồi", đồng thời xoay sườn lưng về phía khía cạnh gương, bốn bạn kia cũng đứng lại, đồng thời quay mặt chú ý vào gương. Từ bây giờ sẽ thấy phía bên trong có trang bị gì đó.

Cấm kỵ: trước khi có tín đồ hô lên, tuyệt đối hoàn hảo không được chú ý lén vào gương, sau khi nhìn vào gương, cho dù thấy gì cũng không được bỏ chạy, đề nghị đợi toàn bộ mọi người cùng nhau hô khổng lồ “Đi nào” mới lờ lững đồng loạt xoay tín đồ đi thẳng ra ngoài.


Có tín đồ kể máy họ nhận thấy trong gương là gương mặt người sản phẩm 5, cũng có thể có người nói thấy được trong gương bao gồm thêm một người, không ít người lại bảo bản thân không nhìn thấy gì cả,...

7. Quỷ vào cửa

Cách chơi: Lập một nhóm khoảng 6-10 người, cực tốt là nữ nhiều hơn thế nam, tìm 1 căn phòng nghịch phía mặt trời, chung quanh các bóng râm. Đợi khi trời về tối đen, toàn cục người chơi phi vào phòng; vào phòng, xung quanh phòng đều có thể bật đèn, nhưng kế bên phòng không nên có rất nhiều người qua lại.


Sau khi vào hết, mọi cá nhân chọn cho mình một số thứ tự, cực tốt là rút thăm nhằm quyết định.

Người mang hàng đầu sẽ mở cửa bước ra phía bên ngoài rồi đóng cửa lại, nhắm đôi mắt đếm cho tới 10, tiếp đến quay lại gõ cửa 3 cái, bây giờ người số 2 đã mở cửa cho tất cả những người số 1 vào, tiếp đến bước ra bên ngoài thực hiện tại lại công việc trên, cứ thay lần lượt cho đến hết người.

Trong quá trình mở cửa cho người bên phía ngoài vào, người bên phía trong không được lên tiếng, ko được đứng sát cửa, bí quyết cửa 5 bước là tốt nhất.


Chơi tới một dịp nào đó, tất cả lẽ các bạn sẽ phát hiện phía sau người đứng xung quanh cửa có thêm một “thứ” nữa.

Cấm kỵ: Nếu chú ý thấy phía sau người đứng bên cạnh cửa có gì thì cũng không được đóng góp cửa, nếu như không người xung quanh cửa sẽ gặp mặt nguy hiểm; nếu toàn bộ mọi fan đều chú ý thấy vấn đề lạ, hoàn hảo nhất không được chạy trốn, yêu cầu cùng nhau hướng ra cửa thổi khí, mãi cho tới khi không hề nhìn thấy vấn đề lạ nữa. Fan ngoài cửa tuyệt vời và hoàn hảo nhất không được tảo đầu, đồng thời người open cũng hoàn hảo và tuyệt vời nhất không được bước ra khỏi mép cửa.

Có người nói thứ mà lại người phía bên trong nhìn được chính là tội nghiệt kiếp trước của tín đồ đứng bên cạnh cửa. Nếu thật sự gồm “thứ” đứng sau sườn lưng người bên ngoài, vậy tín đồ này phải chăm chú làm bài toán thiện, trân trọng đều gì mình đang sẵn có để sửa chữa thay thế lại tội lỗi kiếp trước.

6. Mời ăn uống cơm

Cách chơi: Chọn khoảng tầm 10 người, con số nam bạn nữ phải phần đông nhau, đem một đĩa cơm trắng, chén đựng cơm trắng càng cũ càng tốt, giết mổ một con gà trống, ngã xuống tươi của nó vào chén cơm, trộn những lên.

Những tín đồ chơi làm cho thành vòng tròn, đi quanh chén bát cơm, đọc thầm trong miệng: "Thần linh qua lại, mời đến ăn cơm; nếu ăn uống cơm của chúng tôi, xin hãy giúp cửa hàng chúng tôi giải quyết cực nhọc khăn".

Một thấy lúc máu con gà trong đĩa cơm tràn ra ngoài, lập tức trải giấy white xuống đất, bên cạnh đó mọi bạn quay phương diện ra ngoài, một fan lớn tiếng hỏi câu hỏi bạn muốn biết, sau thời điểm nghe được tiếng chén vỡ thì xoay đầu lại nhìn, vẫn thấy trên giấy trắng có chữ viết bằng máu gà.

Sau khi đọc ngừng nội dung trong giấy, phải tạo lập tức rước tờ giấy ra góc bổ tư đốt; chén và cơm phải gom lại, chôn làm việc nơi không tồn tại ánh sáng.

Cấm kỵ: sau khi đặt câu hỏi, không nghe tiếng chén vỡ đã quay đầu lại chú ý sẽ rước hoạ vào thân; chỉ tín đồ hỏi mới được đọc văn bản trên tờ giấy, sau khoản thời gian đọc xong xuôi không được để lộ ra nội dung bên trên cũng ko được nhằm ai xem lén.

Muốn quỷ trả lời cũng cần có điều kiện, rất lớn nhất là sử dụng mạng nhằm đổi. Nhưng bình thường sau khi nạp năng lượng cơm, quỷ sẽ không còn đưa ra yêu mong quá đáng, cùng vì bạn dạng thân quỷ khi vấn đáp cũng chịu đựng sự thúc ép rất nặng, nên nếu như khách hàng không tiến hành hoặc không dành được yêu ước nó ghi bên trên giấy, vậy hậu quả sẽ rất khó nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.