Những Từ Tiếng Trung Thông Dụng, Cùng Nhau Học 100 Từ Vựng Tiếng Trung Thông Dụng

Để giao tiếp được tiếng trung thành thạo, bật ra được các câu dài, họ phải có số vốn liếng từ vựng cơ phiên bản đủ to để ghép câu. Dưới đây Chinese xin giới thiệu với chúng ta 1000 tự vựng cơ bản thường dùng nhất trong tiếng Trung Phồn thể

Học ở trong 1000 tự vựng Phồn thể (Đài Loan) này là rất có thể ghép câu 1 cách đơn giản.

Bạn đang xem: Những từ tiếng trung thông dụng


Từ vựng Cơ bản từ 1 – 100

STTChữ viếtPhiên âm (tiếng Trung bồi) + Nghĩa
1我們wǒmen (ủa mân): bọn chúng tôi.
2什麼shénme (sấn mơ): mẫu gì, hả.
3知道zhīdào (trư tao): biết, hiểu, rõ.
4他們tāmen (tha mân): lũ họ.
5一個yīgè (ý cừa): một cái, một.
6你們nǐmen (nỉ mân): những bạn
7沒有méiyǒu (mấy yểu): ko có, ko bằng, chưa.
8這個zhège (trưa cơ): chiếc này, vấn đề này.
9怎麼zěnme (chẩn mơ): ráng nào, sao, như thế.
10現在xiànzài (xien chai): bây giờ.
11可以kěyǐ (khứa ỷ): có thể.
12如果rúguǒ (rú cuổ): nếu.
13這樣zhèyàng (trưa dang): như vậy, nuốm này.
14告訴gàosù (cao su): nói với, tố cáo, tố giác.
15因為yīnwèi (in guây): bởi vì, bởi rằng.
16自己zìjǐ (chư chỉ): từ bỏ mình, mình.
17這裡zhèlǐ (trưa lỉ): ngơi nghỉ đây.
18但是dànshì (tan sư): nhưng, mà.
19時候shíhòu (sứ hâu): thời gian, lúc, khi.
20已經yǐjīng (ỷ ching): đã, rồi.
21謝謝xièxie (xiê xiệ): cám ơn.
22覺得juéde (chuế tứa): cảm thấy, thấy rằng.
23這麼zhème (trưa mơ): như thế, như vậy, nạm này.
24先生xiānsheng (xien sâng): thầy, tiên sinh, chồng.
25喜歡xǐhuān (xỉ hoan): thích, vui mừng.
26可能kěnéng (khửa nấng): tất cả thể, khả năng, chắc chắn là.
27需要xūyào (xuy deo): cần, yêu cầu.
28是的shì de (sư tợ): tựa như, tương tự như.
29那麼nàme (na mờ): như thế.
30那個nàgè (na cừa): mẫu đó, câu hỏi ấy, ấy…
31東西dōngxi (tung xi): đông tây, đồ vật vật.
32應該yīnggāi (ing cai): nên, phải phải.
33孩子háizi (hái chự): trẻ em con, con cái.
34起來qǐlái (chỉ lái): đứng dậy, nổi dậy, vùng lên.
35所以suǒyǐ (suố ỷ): mang đến nên, sở dĩ, nguyên cớ.
36這些zhèxiē (trưa xiê): những…này.
37還有hái yǒu (hái yểu): vẫn còn.
38問題wèntí (uân thí): vấn đề, câu hỏi.
39一起yīqǐ (yi chỉ): thuộc nơi, cùng, tổng cộng.
40開始kāishǐ (khai sử): bắt đầu, cơ hội đầu.
41時間shíjiān (sứ chen): thời gian, khoảng chừng thời gian.
42工作gōngzuò (cung chua): công việc, công tác.
43然後ránhòu (rán hâu): sau đó, tiếp đó.
44一樣yīyàng (ý dang): như là nhau, cũng thế.
45事情shìqíng (sư chính): sự việc, sự tình.
46就是jiùshì (chiêu sư): độc nhất vô nhị định, đúng, mặc dù cho.
47所有suǒyǒu (suố yểu): sở hữu, tất cả, toàn bộ.
48一下yīxià (ý xia): một tý, thử xem, đột chốc.
49非常fēicháng (phây cháng): bất thường, rất, vô cùng.
50看到kàn dào (khan tao): chú ý thấy.
51希望xīwàng (xi oang): ao ước muốn, hy vọng, mong ao.
52那些nàxiē (na xiê): những…ấy, những…đó, những…kia.
53當然dāngrán (tang rán): đương nhiên, vớ nhiên, dĩ nhiên.
54也許yěxǔ (diế xủy): tất cả lẽ, e rằng, biết đâu.
55朋友péngyǒu (phấng yểu): các bạn bè, bởi hữu.
56媽媽māmā (ma ma): mẹ, má, u, bầm, bà già.
57相信xiāngxìn (xieng xin): tin tưởng, tin.
58認為rènwéi (rân uấy): đến rằng, mang lại là.
59這兒zhè’er (trưa ơr): ngơi nghỉ đây, chỗ này, cơ hội này, bây giờ
60今天jīntiān (chin then): ngày hôm nay, hôm nay, hiện tại tại,
61明白míngbái (mính bái): rõ ràng, công khai, gọi biết.
62一直yīzhí (yi trứ): thẳng, luôn luôn luôn, liên tục.
63看看kàn kàn (khan khan): xem xét, xem.
64地方dìfang (ti phang): địa phương, bạn dạng xứ, vùng, miền.
65不過bùguò (pú cua): rất kỳ, độc nhất trên đời, nhưng, nhưng
66發生fāshēng (pha sâng): sinh ra, xảy ra, sản sinh.
67回來huílái (huấy lái): trở về, cù về.
68準備zhǔnbèi (truẩn bây): chuẩn bị, dự định.
69找到zhǎodào (trảo tao): tra cứu thấy.
70爸爸bàba (pa pa): bố, cha, ông già.
71一切yīqiè (ý chiê): tất cả, hết thảy, toàn bộ.
72抱歉bàoqiàn (pao chen): ko phải, ân hận, gồm lỗi.
73感覺gǎnjué (cản chuế): cảm giác, cảm thấy, cho rằng.
74只是zhǐshì (trử sư): chỉ là, chẳng qua là, chỉ, nhưng.
75出來chūlái (chu lái): đi ra, ra đây, xuất hiện, nảy ra.
76不要bùyào (pú deo): đừng, không được, chớ.
77離開líkāi (lí khai): tránh khỏi, bóc khỏi, ly khai.
78一點yī diǎn (yi tẻn): một chút, một ít, chút xíu, chút ít.
79一定yī dìng (ý ting): bao gồm xác, buộc phải phải, duy nhất định.
80還是háishì (hái sư): vẫn, vẫn còn, ko ngờ, hoặc.
81發現fāxiàn (phan xen): phát hiện, tra cứu ra, phân phát giác.
82而且érqiě (ớ chiể): mà còn, cùng với lại.
83必須bìxū (pi xuy): nhất quyết phải, tốt nhất thiết phải.
84意思yìsi (yi sư): ý, ý nghĩa.
85不錯bùcuò (pú chua): đúng, đúng vậy, ko tệ.
86肯定kěndìng (khẩn ting): khẳng định, quả quyết, chắn chắn chắn.
87電話diàn huà (ten hoa): máy điện thoại, điện thoại.
88為了wèile (guây lơ): để, bởi vì (biểu thị mục đích).
89第一dì yī (ti yi): lắp thêm nhất, hạng nhất, đặc biệt nhất.
90那樣nàyàng (na dang): như vậy, như thế.
91大家dàjiā (ta chea): cả nhà, mọi người.
92一些yīxiē (y xiê): một ít, một số, hơi, một chút.
93那裡nàlǐ (na lỉ): khu vực ấy, vị trí đó, nơi ấy.
94以為yǐwéi (ỷ guấy): tin tưởng, cho rằng.
95高興gāoxìng (cao xing): vui vẻ, vui mừng, phấn chấn, thích.
96過來guòlái (cua lái): đủ, quá, đến, qua đây.
97等等děng děng (tấng tẩng): vân…vân, hóng một chút.
98生活shēnghuó (sâng huố): đời sống, cuộc sống, sinh hoạt.
99醫生yīshēng (y sâng): chưng sĩ, thày thuốc.
100最後zuìhòu (chuây hâu): cuối cùng, sau cùng.

Từ vựng Cơ phiên bản trong giờ đồng hồ Trung trường đoản cú 100 – 200

101之前zhīqián (trư chén): trước, trước lúc (time).
102伙計huǒjì (huổ chi): người cộng tác, các bạn cùng nghề, làm
103任何rènhé (rân hứa): bất luận chiếc gì.
104很多hěnduō (hẩn tuô): rất nhiều.
105哪兒nǎ’er (nả ớr): nơi nào, đâu.
106這種zhè zhǒng (trưa trủng): hình trạng này, các loại này.
107上帝shàngdì (sang ti): thượng đế, chúa trời.
108女人nǚrén (nủy rấn): phụ nữ, bọn bà (ng trưởng thành).
109名字míngzì (míng chự): tên (người, sự vật).
110認識rènshi (rân sư): nhấn biết, biết, nhận thức.
111今晚jīn wǎn (chin oản): buổi tối nay.
112其他qítā (chí tha): dòng khác, khác.
113記得jìdé (chi tứa): nhớ, lưu giữ lại, còn nhớ.
114傢伙jiāhuo (chea huô): loại thứ, thằng cha, loại con.
115或者huòzhě (huô trửa): có lẽ, hoặc, hoặc là.
116過去guòqù (cuô chuy): đang qua, đi qua
117哪裡nǎlǐ (ná lỉ): đâu, chỗ nảo, đâu có, đâu phải.
118擔心dānxīn (tan xin): lo lắng, không lặng tâm, lo âu.
119繼續jìxù (chi xuy): tiếp tục, kéo dài, kế thừa, tiếp nối.
120女孩nǚhái (nủy hái): cô gái.
121親愛qīn’ài (chin ai): thân ái, thân thiết, yêu quý yêu.
122下來xiàlái (xia lái): xuống, lại, tiếp.
123父親fùqīn (phu chin): phụ thân, bố, cha, ba.
124以前yǐqián (ỷ chén): trước đây, trước kiam ngày trước.
125美國měiguó (mẩy cuố): nước Mỹ
126完全wánquán (oán choén): đầy đủ, trọn vẹn, trả toàn.
127寶貝bǎobèi (pảo pây): bảo bối, viên cưng, của báu.
128可是kěshì (khửa sư): nhưng, núm nhưng, thiệt là.
129世界shìjiè (sư chiê): núm giới, vũ trụ, trái đất.
130小時xiǎoshí (xẻo sứ): tiếng đồng hồ, giờ.
131重要zhòngyào (trung deo): trọng yếu, quan liêu trọng.
132別人biérén (biế rấn): người khác, fan ta.
133男人nánrén (nán rấn): đàn ông, nam nhân.
134機會jīhuì (chi huây): cơ hội, dịp, thời cơ.
135出去chūqù (chu chuy): ra, ra ngoài.
136看見kànjiàn (khan chen): thấy, trông thấy, nhìn thấy.
137好像hǎoxiàng (hảo xieng): hình như, mãng cầu ná, tương đương như.
138得到dédào (tứa tao): đạt được, dìm được.
139警察jǐngchá (chỉng chá): cảnh sát.
140兒子érzi (ớ chự): bé trai, người con.
141之後zhīhòu (trư hâu): sau, sau khi.
142漂亮piàoliang (pheo lieng): đẹp, xinh xắn.
143分鐘fēnzhōng (phân trung): phút
144再見zàijiàn (chai chen): trợ thì biệt, chào tạm biệt.
145如何rúhé (rú hứa): làm sao, ntn, ra sao.
146比賽bǐsài (pỉ sai): thi đấu, đấu.
147情況qíngkuàng (chính khoang): tình hình, tình huống.
148關係guānxì (quan xi): quan tiền hệ, tương quan đến.
149真是zhēnshi (trân sư): rõ là, thật là (không hài lòng):
150女士nǚshì (nủy sư): phái nữ sĩ, bà, phu nhân (ngoại giao).
151馬上mǎshàng (mả sang): lập tức, tức khắc.
152決定juédìng (chuế ting): quyết định.
153見到jiàn dào (chien tao): chú ý thấy, chạm mặt mặt.
154根本gēnběn (cân pẩn): căn bản, chủ yếu, trước giờ.
155關於guānyú (quan úy): về…
156那兒nà’er (na r): chỗ ấy, nơi ấy, thời gian ấy, bây giờ.
157只要zhǐyào (trử deo): chỉ cần, miễn là.
158裡面lǐmiàn (lỉ mien): mặt trong, trong.
159到底dàodǐ (tao tỉ): mang lại cùng, rốt cuộc, nắm lại.
160了解liǎojiě (léo chiể): hiểu rõ, biết rõ, hỏi thăm.
161明天míngtiān (míng then): ngày mai, mai đây.
162結束jiéshù (chiế su): kết thúc, chấm dứt.
163公司gōngsī (cung sư): công ty, hãng.
164成為chéngwéi (chấng uấy): trở thành, trở nên thành.
165永遠yǒngyuǎn (dúng cản): vĩnh viễn, mãi mãi.
166幫助bāngzhù (pang tru): giúp đỡ, viện trợ.
167來說lái shuō (lái suô): …mà nói.
168多少duōshǎo (tuô sảo): những ít, bao nhiêu, mấy.
169它們tāmen (tha mân): lũ họ, chúng nó.
170確定quèdìng (chuê ting): xác định, khẳng định.
171有人yǒurén (yểu rấn): có người, có ai…
172清楚qīngchǔ (ching chủ): rõ ràng, tinh tường, đọc rõ.
173晚上wǎnshàng (oản sang): buổi tối, ban đêm.
174安全ānquán (an choén): an toàn.
175怎樣zěnyàng (chẩn dang): vậy nào, ra sao.
176回家huí jiā (huấy chea): về nhà, go home.
177願意yuànyì (doen yi): vui lòng, bằng lòng, hy vọng.
178計劃jìhuà (chi hoa): kế hoạch, lập kế hoạch.
179不能bùnéng (pu nấng): ko thể, ko được.
180說話shuōhuà (suô hoa): nói chuyện, trò chuyện, lời nói.
181她們tāmen (tha mân): họ, bọn họ.
182有些yǒuxiē (yểu xiê): tất cả một số, một ít,vài phần.
183感謝gǎnxiè (cản xiê): cảm tạ, cảm ơn.
184談談tán tán (thán thán): bàn về,thảo luận.
185以後yǐhòu (ỷ hâu): sau đó, về sau, sau này.
186照片zhàopiàn (trao phien): bức ảnh, bức hình.
187每個měi gè (mẩy cừa): từng cái
188歡迎huānyíng (hoan ính): hoan nghênh, kính chào mừng.
189兄弟xiōngdì (xung ti): huynh đệ, anh em.
190從來cónglái (chúng lái): không hề, tự trước cho tới nay.
191總是zǒng shì (chủng sư): luôn luôn luôn , dịp nào cũng.
192拜託bàituō (pai thuô): xin nhờ, kính nhờ.
193女兒nǚ’ér (nủy ớ): bé gái.
194小姐xiǎojiě (xéo chiể): tiểu thư, cô.
195消息xiāoxī (xeo xi): tin tức, thông tin.
196或許huòxǔ (huô xủy): có thể, gồm lẽ, tuyệt là.
197如此rúcǐ (rú chử): như thế, như vậy.
198無法wúfǎ (ú phả): không còn cách nào.
199房子fángzi (pháng chự): nhà, cái nhà.
200衣服yīfú (yi phú): quần áo, trang phục.

Từ vựng tiếng Trung Cơ bạn dạng từ 200 – 300

201聽說tīng shuō (thing suô): nghe nói.
202參加cānjiā (chan chea): tham gia, tham dự.
203辦法bànfǎ (pan phả): cách, biện pháp.
204唯一wéiyī (guấy yi): duy nhất.
205回去huíqù (huấy chuy): trở về, đi về.
206人們rénmen (rấn mân): các người, người ta.
207該死gāisǐ (cai sử): đáng chết, bị tiêu diệt tiệt.
208選擇xuǎnzé (xoẻn chứa): lựa chọn, tuyển chọn chọn.
209原因yuányīn (doén in): nguyên nhân.
210下去xiàqù (xia chuy): xuống, đi xuống, tiếp nữa.
211好好hǎohǎo (háo hảo): vui vui miệng , tốt đẹp.
212確實quèshí (chuê sứ): xác thực, thiết yếu xác.
213混蛋húndàn (huấn tan): thằng khốn, khốn nạn.
214保證bǎozhèng (pảo trâng): bảo đảm.
215學校xuéxiào (xuế xeo): trường học.
216接受jiēshòu (chiê sâu): đón nhận , tiếp thu, nhận.
217改變gǎibiàn (cải pien):thay đổi, sửa đổi.
218看來kàn lái (khan lái): xem ra.
219麻煩máfan (má phán): phiền phức, rắc rối.
220出現chūxiàn (chu xien): xuất hện, hiện nay ra.
221打算dǎsuàn (tả soan): dự định, dự kiến.
222電影diànyǐng (ten ỉnh): năng lượng điện ảnh, phim.
223身上shēnshang (sân sang): trên cơ thể, bên trên người.
224房間fángjiān (pháng chen): phòng, gian phòng.
225不管bùguǎn (pù quản): đến dù, bất luận, khoác kệ, bỏ mặc.
226特別tèbié (thưa biế): quánh biệt.
227注意zhùyì (tru yi): chú ý.
228甚至shènzhì (sân trư): thậm chí.
229保護bǎohù (pảo hu): bảo hộ, bảo vệ.
230真正zhēnzhèng (trân trâng): chân chính.
231結果jiéguǒ (chiế cuổ): kết quả.
232表現biǎoxiàn (pẻo xien): thể hiện, tỏ ra.
233其實qíshí (chí sứ): kì thực, thực ra.
234小心xiǎoxīn (xẻo xin): cẩn thận.
235進來jìnlái (chin lái): gần đây, vừa qua.
236當時dāngshí (tang sứ): thời điểm đó, khi đó, lập tức, ngay.
237只有zhǐyǒu (trứ yểu): chỉ có.
238絕對juéduì (chuế tuây): giỏi đối.
239長官zhǎngguān (trảng quan): quan liêu trên, quan liêu lớn.
240進去jìnqù (chin chuy): vào (từ ngoài vào trong).
241至少zhìshǎo (trư sảo): chí ít, không nhiều nhất.
242律師lǜshī (lùy sư): quy định sư.
243整個zhěnggè (trẩng cừa): toàn bộ, tất cả, cả thay.
244聽到tīng dào (thing tao): nghe được.
245表演biǎoyǎn (péo dẻn): biểu diễn.
246正在zhèngzài (trâng chai): đang.
247感到gǎndào (cản tao): cảm thấy, thấy.
248那邊nà biān (na pien): bên kia, bên ấy.
249故事gùshì (cu sư): câu chuyện.
250結婚jiéhūn (chiế huân): kết hôn.
251咱們zánmen (chán mân): bọn chúng ta.
252處理chǔlǐ (chú lỉ): xử lí, giải quyết.
253妻子qīzi (chi chự): vợ.
254進行jìnxíng (chin xính): tiến hành.
255是否shìfǒu (sư phẩu): nên chăng, giỏi không.
256剛剛gānggāng (cang cang): vừa, mới.
257案子ànzi (an trự): bàn, bàn dài, vụ án, án kiện.
258行動xíngdòng (xính tung): hành động.
259第二dì èr (ti ơ): máy hai( chỉ số sản phẩm công nghệ tự).
260努力nǔ lì (nủ li): nỗ lực, cầm gắng.
261害怕hàipà (hai pha): sợ hãi hãi, sợ hãi sệt.
262調查diàochá (teo chá): điều tra.

Xem thêm: Bra mặc đầm hở lưng giá tốt tháng 1, 2023, áo lót hở lưng giá tốt tháng 1, 2023

263失去shīqù (sư chuy): mất, chết.
264成功chénggōng (chấng cung): thành công.
265考慮kǎolǜ (khảo luy): suy nghĩ, suy xét, cân nặng nhắc.
266剛才gāngcái (cang chái): vừa nãy.
267約會yuēhuì (duê huây): hẹn hò, hẹn gặp.
268節目jiémù (chiế mu): tiết mục, chương trình.
269通過tōngguò (thung cuô): thông qua.
270之間zhī jiān (trư chen): giữa.
271別的bié de (piế tơ): dòng khác.
272開心kāixīn (khai xin): vui vẻ.
273母親mǔqīn (mủ chin): mẹ, mẫu mã thân.
274主意zhǔyì (trủ yi): ý kiến , nhà định.
275丈夫zhàngfū (trang phu): chồng.
276變成biàn chéng (pen chấng): biến chuyển thành, trở thành.
277解釋jiěshì (chiể sư): giải thích.
278聯繫liánxì (lén xi): liên hệ.
279證明zhèngmíng (trâng mính): triệu chứng minh.
280生命shēngmìng (sâng minh): sinh mệnh, mạng sống.
281有點yǒudiǎn (yếu tẻn): có chút.
282解決jiějué (chiể chuế): giải quyết.
283難道nándào (nán tao): thảo nào, lẽ nào.
284作為zuòwéi (chuô guấy): hành vi, làm cho được, với tứ cách.
285奇怪qíguài (chí quai): kì lạ, kì quái.
286極了jíle (chí lơ): rất, cực.
287同意tóngyì (thúng y): đồng ý, đồng tình.
288遊戲yóuxì (yếu xi): trò chơi.
289幫忙bāngmáng (pang máng): giúp đỡ.
290危險wéixiǎn (uấy xẻn): nguy hiểm.
291討厭tǎoyàn (thảo den): xứng đáng ghét, ghét.
292曾經céngjīng (chấng ching): trải qua, sẽ trải.
293眼睛yǎnjīng (dẻn ching) đôi mắt.
294外面wàimiàn (oai mien): phía ngoài, bên ngoài.
295國家guójiā (cuố chea) quốc gia, khu đất nước.
296總統zǒngtǒng (chúng thủng): tổng thống.
297傷害shānghài (sang hai): tổn thương, làm hại.
298控制kòngzhì (khung trư): khống chế.
299最近zuìjìn (chuây chin): đi dạo này, ngay sát đây.
300聲音shēngyīn (sâng in): âm thanh, tiếng động.

Các từ bỏ vựng giờ Trung Cơ bạn dạng từ 300 – 400

301快樂kuàilè (khoai lưa): vui vẻ.
302可愛kě’ài (khửa ai): đáng yêu.
303進入jìnrù (chin ru): tiến vào, cách vào, đi vào.
304能夠nénggòu (nấng câu): đủ.
305完成wánchéng (oán chấng): trả thành.
306昨晚zuó wǎn (chúa oản): buổi tối hôm qua.
307醫院yīyuàn (yi doen): bệnh dịch viện.
308不行bùxíng (pù xính): không được.
309而已éryǐ (ớ ỷ): cơ mà thôi.
310上面shàngmiàn (sang mien): mặt trên, phía trên.
311樣子yàngzi (dang chự): hình dáng, dáng vẻ.
312有趣yǒuqù (yểu chuy): bao gồm hứng.
313真的zhēn de (trân tợ): thật mà.
314部分bùfèn (pù phân): bộ phận.
315要求yāoqiú (eo chiếu): yêu thương cầu.
316糟糕zāogāo (chao cao): hư bét, gay go.
317除了chúle (chú lờ): bên cạnh ra, trừ ra.
318容易róngyì (rúng y): dễ dàng dàng, dễ.
319保持bǎochí (pảo chứ): duy trì, gìn giữ.
320雖然suīrán (suây rán): mang dù.
321想到xiǎngdào (xẻng tao): nghĩ đến.
322理解lǐjiě (lí chiể): gọi biết.
323證據zhèngjù (trâng chuy): chứng cứ, bằng chứng.
324簡單jiǎndān (chẻn tan): đối kháng giản.
325不同bùtóng (pù thúng): ko giống, không cùng.
326夫人fūrén (phu rấn): phu nhân.
327父母fùmǔ (phu mủ): phụ thân mẹ.
328事實shìshí (sư sứ): sự thực.
329飛機fēijī (phây chi): đồ vật bay, phi cơ.
330家庭jiātíng (chea thính): gia đình.
331秘密mìmì (mi mi): túng bấn mật.
332屍體shītǐ (sư thỉ): thi thể, xác chết.
333打開dǎkāi (tả khai): mở ra.
334檢查jiǎnchá (chẻn chá): kiểm tra.
335早上zǎoshang (chảo sang): buổi sáng.
336玩笑wánxiào (oán xeo): đùa.
337任務rènwù (rân u): nhiệm vụ.
338現場xiànchǎng (xien chảng): hiện nay trường.
339博士bóshì (puố sư): tiến sĩ.
340直到zhídào (trứ tao): mãi đến, mang lại đến, tận đến.
341緊張jǐnzhāng (chỉn trang): lo lắng, hồi hộp.
342簡直jiǎnzhí (chẻn trứ): trái là, tưởng chừng, kết thúc khoát.
343放棄fàngqì (phang chi): bỏ cuộc, tự bỏ.
344小子xiǎozi (xẻo trự): tín đồ trẻ tuổi, nhỏ trai, thằng.
345電視diànshì (ten sư): ti vi, vô tuyến.
346大概dàgài (ta cai): khoảng, chừng.
347的確díquè (tí chuê): đích thực.
348回到huí dào (huấy tao): về đến.
349男孩nánhái (nán hái): con trai
350音樂yīnyuè (in duê): âm nhạc
351身體shēntǐ (sân thỉ): thân thể, cơ thể
352留下liú xià (liếu xia): lưu lại.
353方式fāngshì (phang sư): phương thức, bí quyết thức, kiểu.
354美元měiyuán (mẩy doén): đô la mỹ.
355監獄jiānyù (chen uy): đơn vị tù, bên giam, đơn vị lao.
356這邊zhè biān (trưa ben): bên này.
357重新chóngxīn (chúng xin): lại lần nữa, có tác dụng lại từ bỏ đầu.
358瘋狂fēngkuáng (phân khoáng): điên rồ.
359收到shōu dào (sâu tao): nhận được.
360其中qízhōng (chí trung): trong đó.
361想法xiǎngfǎ (xéng phả): giải pháp nghĩ, ý nghĩ.
362紐約niǔyuē (niể duê): new york( Mỹ).
363家裡jiālǐ (chea lỉ): vào nhà.
364還要hái yào (hái hảo) : còn muốn, vẫn muốn.
365後面hòumiàn (hâu men): phía sau, đằng sau.
366帶來dài lái (tai lái): đem lại.
367昨天zuótiān (chúa then): hôm qua.
368不好bù hǎo (pù hảo): ko tốt.
369抓住zhuā zhù (troa tru): bắt được , túm được.
370記錄jìlù (chi lu): ghi lại , ghi chép.
371老兄lǎoxiōng (lảo xung): anh bạn, ông anh.
372來自láizì (lái chư): đến từ.
373大學dàxué (ta xuế): đại học.
374照顧zhàogù (trao cu): siêng sóc.
375太太tàitài (thai thai): bà lớn, bà chủ, bà xã, bà nhà.
376聰明cōngmíng (chông mính): thông minh.
377本來běnlái (pẩn lái): ban đầu, trước đây, lẽ ra, xứng đáng lẽ.
378加油jiāyóu (chea yếu): nạm lên.
379多久duōjiǔ (tuô chiểu): bao lâu.
380並且bìngqiě (ping chiể): đồng thời, rộng nữa, vả lại.
381直接zhíjiē (trứ chiê): trực tiếp.
382對於duìyú (tuây úy): về, đối với.
383突然túrán (thú rán): bỗng dưng nhiên.
384開槍kāi qiāng (khai cheng): mở súng.
385除非chúfēi (chú phây): trừ khi,ngoài ra.
386正常zhèngcháng (trâng cháng): thường xuyên thường.
387死亡sǐwáng (sử oáng): chết, tử vong.
388終於zhōngyú (trung úy): cuối cùng.
389擁有yǒngyǒu (dúng yểu): có.
390不再bù zài (pú chai): không tái diễn , ko bao gồm lần máy 2.
391咖啡kāfēi (khai phây): cà phê.
392阻止zǔzhǐ (chú trử): chống trở, phòng cản
393想像xiǎngxiàng (xẻng xeng): tưởng tượng.
394冷靜lěngjìng (lẩng ching): vắng vẻ, yên ổn tĩnh, bình tĩnh.
395方法fāngfǎ (phang phả): phương pháp, biện pháp làm.
396能力nénglì (nấng li): năng lực, khả năng.
397完美wánměi (oán mẩy): trả mỹ.
398目標mùbiāo (mu peo): mục tiêu.
399有關yǒuguān (yểu quan): liên quan, hữu quan.
400精神jīngshén (ching sấn): tinh thần.

Các từ bỏ vựng giờ Trung Cơ phiên bản từ 400 – 500

401另外lìngwài (ling oai): kế bên ra.
402放鬆fàngsōng (phang sung): thả lỏng, buông lỏng, lơ là.
403休息xiūxí (xiêu xí): nghỉ ngơi, nghỉ.
404每天měitiān (mẩy then): mỗi ngày.
405回答huídá (huấy tá): trả lời, giải đáp.
406兇手xiōngshǒu (xung sẩu): hung thủ.
407負責fùzé (phu chứa): phụ trách.
408介意jièyì (chiê y): để ý, để bụng, lưu giữ tâm.
409試試shì shì (sư sư): thử.
410那天nèitiā (nây then): hôm đó.
411系統xìtǒng (xi thủng): hệ thống.
412睡覺shuìjiào (suây cheo): ngủ.
413謀殺móushā (mấu sa): mưu sát.
414禮物lǐwù (lỉ u): món quà, quà.
415那種nà zhǒng (na trủng): các loại đó.
416各位gèwèi (cưa guây): các vị ( đại biểu, giáo viên…).
417錯誤cuòwù (chua u): không nên lầm, lỗi lầm, lệch lạc.
418隨便suíbiàn (suấy ben): tùy tiện, tùy, tùy ý, bất cứ.
419頭髮tóufǎ (thấu phả): tóc.
420關心guānxīn (quan xin): quan liêu tâm.
421幹嗎gànma (can ma): làm gì.
422興趣xìngqù (xing chuy): hứng thú, say đắm thú.
423報告bào gào (pao cao): báo cáo, bản báo cáo, phân phát biểu.
424從沒cóng méi (chúng mấy): chưa bao giờ, ko bao giờ.
425經歷jīnglì (ching li):từng trải, trải qua, những việc trải qua.
426老師lǎoshī (lảo sư): giáo viên.
427不用bùyòng (bú dung): không cần.
428小孩xiǎohái (xẻo hái): con trẻ em.
429人類rénlèi (rấn lây): loài người, nhân loại.
430自由zìyóu (chư yếu): trường đoản cú do.
431支持zhīchí (trư chứ): ủng hộ.
432星期xīngqí (xing chí): tuần lễ, ngày thứ, nhà nhật( gọi tắt).
433很快hěn kuài (hẩn khoai): khôn xiết nhanh.
434生氣shēngqì (sâng chi): tức giận, giận dỗi.
435建議jiànyì (chien yi): con kiến nghị, đề xuất, sáng kiến.
436做到zuò dào (chua tao): làm cho được.
437屁股pìgu (phi cu): mông, đít.
438生日shēngrì (sâng rư): sinh nhật , ngày sinh.
439晚安wǎn’ān (oản an): ngủ ngon.
440否則fǒuzé (phẩu chứa): bởi không, giả dụ không.
441安排ānpái (an phái): chuẩn bị xếp, bố trí, trình bày.
442年輕niánqīng (nén ching): tuổi trẻ, thanh niên.
443下面xiàmiàn (xia men): phía dưới, bên dưới.
444姑娘gūniáng (cu néng): cô nương.
445鑰匙yàoshi (deo sư): chìa khóa.
446法官fǎguān (phả quản): quan liêu tòa , tòa án.
447選手xuǎnshǒu (xoén sẩu): tuyển thủ, thí sinh.
448信息xìnxī (xin xi): tin tức, thông tin.
449投票tóupiào (thấu pheo): vứt phiếu.
450哥哥gēgē (cưa cựa): anh trai.
451手術shǒushù (sẩu su):p hẫu thuật.
452必要bìyào (pi deo): đề nghị thiết, thiết yếu.
453身邊shēnbiān (sân pen): bên cạnh, mặt mình.
454撒謊sāhuǎng (sa hoảng): nói dối, bịa đặt.
455武器wǔqì (ủ chi): vũ khí.
456痛苦tòngkǔ (thung khủ): nhức khổ, thống khổ.
457全部quánbù (choén pu): toàn bộ.
458手機shǒujī (sẩu chi): ĐTDĐ
459忘記wàngjì (oang chi): quên.
460存在cúnzài (chuấn chai): tồn tại.
461首先shǒuxiān (sẩu xen): đầu tiên.
462以及yǐjí (ỷ chí): và, cùng.
463個人gèrén (cưa rấn): cá nhân.
464代表dàibiǎo (tai pẻo): đại biểu, đại diện.
465堅持jiānchí (chen chứ): kiên trì.
466意義yìyì (yi yi): ý nghĩa.
467承認chéngrèn (chấng rân): vượt nhận.
468發誓fāshì (pha sư): thề, lời thề, xin thề.
469理由lǐyóu (lỉ yếu): lý do.
470顯然xiǎnrán (xẻn rán): hiển nhiên.
471政府zhèngfǔ (trâng phủ): chủ yếu phủ.
472這次zhè cì (trưa chư): lần này.
473生意shēngyì (sâng y): buôn bán,làm ăn, sức sống, nảy nở.
474遇到yù dào (uy tao): chạm mặt phải, bắt gặp.
475即使jíshǐ (chí sử): đến dù, dù cho.
476記住jì zhù (chi tru): ghi nhớ.
477到處dàochù (tao chu): mọi nơi, những nơi, đâu đâu.
478幸運xìngyùn (xing uyn): vận may, dịp may.
479那時nà shí (na sứ): dịp đó, khi đó.
480事兒shì er (sư ơ): sự việc.
481犯罪fànzuì (phan chuây):phạm tội , phạm lỗi.
482跳舞tiàowǔ (theo ủ): nhảy đầm múa.
483白痴báichī (pái chư): ngớ ngẩn, thằng ngốc.
484信任xìnrèn (xin rân): tín nhiệm.
485新聞xīnwén (xin uấn):tin tức tốc sự, câu hỏi mới xảy ra.
486未來wèilái (guây lái): mai sau, sau này, tương lai.
487道歉dàoqiàn (tao chen): thừa nhận lỗi, chịu đựng lỗi.
488可憐kělián (khửa lén): xứng đáng thương.
489實在shízài (sứ chai): chân thực, quả thực, thực ra.
490加入jiārù (chea ru): gia nhập.
491病人bìngrén (ping rấn): bạn bệnh.
492治療zhìliáo (trư léo): trị liệu, trị trị.
493原諒yuánliàng (doén leng): tha thứ, bỏ qua.
494行為xíngwéi (xính guấy): hành vi.
495比較bǐjiào (pỉ cheo): tương đối.
496婚禮hūnlǐ (huân lỉ): hôn lễ.
497弟弟dìdì (ti ti): em trai.
498組織zǔzhī (chủ trư): tổ chức.
499想想xiǎng xiǎng (xéng xẻng): suy nghĩ .
500繼續jìxù (chi xuy): tiếp tục

→ xem series 21 bài học tiếng Trung cơ bản cho fan Mới bắt đầu

Từ vựng Cơ bản từ 500 – 1000

Chúng tôi đang cập nhật Các từ vựng giờ đồng hồ Trung trường đoản cú 500 đến 1000… các bạn vui lòng trở về sau. Cám ơn !

Để nâng cao kiến thức về từ bỏ vựng, hãy kết hợp với sách tự vựng giờ Trung nhằm đạt kết quả tối đa nhé.

Bên cạnh giờ Anh thì tiếng Trung cũng càng ngày càng thông dụng và thông dụng hiện nay, nhiều bạn trẻ đã chắt lọc tiếng Trung làm ngôn từ thứ 2 để bổ sung cập nhật kiến thức cho bản thân. Nếu như khách hàng cũng đang có tác dụng quen với ngôn ngữ này thì nên lưu lại ngay những mẫu câu tiếng Trung tiếp xúc cơ bản trong nội dung bài viết sau đây. Giờ đồng hồ Trung Kim Oanh sẽ giúp đỡ bạn tổng phù hợp tất tần tật số đông mẫu câu giao tiếp tiếng Trung thông dụng độc nhất vô nhị dành cho tất cả những người mới bắt đầu.

Mẫu câu giao tiếp tiếng Trung khi kính chào hỏi

Mẫu câu kính chào hỏi trong giờ đồng hồ Trung là gì? Đây chắc chắn rằng là thắc mắc chung của người khi bắt đầu làm thân quen với giờ đồng hồ Trung. Suy mang lại cùng, việc học giờ đồng hồ Trung là để thành thuần thục trong giao tiếp hằng ngày. Bởi vì thế, mọi câu giờ Trung phổ biến như xin chào hỏi là nền tảng kiến thức cơ phiên bản đầu tiên mà người nào cũng cần nắm rõ khi học.


*

Các câu giờ đồng hồ Trung phổ biến khi kính chào hỏi

Dưới đó là một số chủng loại câu xin chào hỏi giờ đồng hồ Trung thông dụng mà chúng ta cũng có thể tham khảo:

Bảng một trong những mẫu câu kính chào hỏi tiếng Trung

Tiếng Trung

Phiên âm

Ý nghĩa

你 好!

Nǐ hǎo!

Xin chào!

早 上 好!

Zǎo shàng hǎo!

Chào buổi sáng!

中 午 好!

Zhōngwǔ hǎo!

Chào buổi trưa!

下 午 好!

Xiàwǔ hǎo!

Chào buổi chiều!

晚 上 好!

Wǎn shàng hǎo!

Chào buổi tối!

大 家 好!

Dàjiā hǎo!

Chào cả nhà!

你 好 吗?

Nǐ hǎo ma?

Bạn khỏe không?

我 很 好!

Wǒ hěn hǎo!

Tôi vô cùng khỏe!

很 高 兴 见 到 你!

Hěn gāo xìng jiàn dào nǐ!

Rất vui được chạm chán bạn!

好 久 不 见!

Hǎojiǔ bù jiàn!

Lâu rồi ko gặp!

你(最 近)怎 么 样?

Nǐ (zuìjìn) zěnme yàng?

Bạn (dạo này) nuốm nào?

请 坐!

Qǐng zuò!

Mời ngồi!

你 吃 了 吗

Nǐ chī le ma?

Bạn ăn uống cơm chưa?

Mẫu câu giờ Trung thông dụng khi xin chào tạm biệt

Có thể thấy, câu hỏi chào hỏi là điều quan trọng nhằm diễn đạt sự thân thiện và lịch sự trong giao tiếp. Cũng chính vì vậy, mặc dù là ngôn ngữ làm sao đi chăng nữa thì những mẫu câu chào hỏi cũng khá đa dạng.

*

Mẫu câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản khi xin chào tạm biệt

Nếu chúng ta đã biết được mẫu câu chào hỏi trong giờ Trung tiếp xúc cơ bạn dạng thì hãy tiếp tục “bỏ túi” ngay đông đảo kiểu câu chào thân ái dưới đây:

Bảng một số câu xin chào tạm biệt

Tiếng Trung

Phiên âm

Ý nghĩa

再 见!

Zài jiàn!

Tạm biệt!

慢 走!

Màn zǒu!

Đi cẩn thận!

回 头 见!

Huí tóu jiàn!

Hẹn gặp lại!

没 问 题!

Méi wèntí!

Không vấn đề!

别 客 气!

Bié kèqì!

Đừng khách hàng sáo!

祝 您 有 个 美 好 的 一 天

Zhù nín yǒu gè měi hǎo de yī tiān!

Chúc cậu một ngày tốt lành!

保 持 联 系!

Bǎo chí lián xì!

Giữ liên hệ nhé!

打 扰 你 了!

Dǎrǎo nǐle!

Làm phiền chúng ta rồi!

周 末 愉 快!

Zhōu tìm yú kuài!

Cuối tuần vui vẻ!

一 路 顺 风!

Yí lù shùn fēng!

Thuận buồm xuôi gió!

Mẫu câu tiếng Trung dùng để hỏi tên

Trong tiếng Trung giao tiếp hàng ngày, khi ao ước hỏi tên kẻ đối diện thì cần sử dụng mẫu câu gì? chúng ta có thể tham khảo một số kiểu câu thịnh hành sau đây:

Một số chủng loại câu nhằm hỏi tên

Tiếng Trung

Phiên âm

Ý nghĩa

您 贵 姓?

Nín guì xìng?

Bạn chúng ta gì?

请 问, 您 贵 姓?

Qǐngwèn, nín guì xìng?

Xin hỏi, chúng ta họ gì?

我 姓 阮!

Wǒ xìng ruǎn!

Tôi họ Nguyễn!

怎 么 称 呼?

Zěn me chēng hū?

Xưng hô với các bạn thế nào?

你 姓 什 么?

Nǐ xìng shénme?

Họ của người sử dụng là gì?

你 叫 什 么 名 字?

Nǐ jiào shén me míng zì?

Bạn thương hiệu gì?

你 呢?

Nǐ ne?

Còn bạn thì sao?

Mẫu câu giờ đồng hồ Trung thông dụng giúp nắm rõ hơn về fan đối diện

Học giờ Trung giao tiếp cơ phiên bản dễ dàng và dễ dàng hơn với một trong những mẫu câu thường dùng như:

Mẫu câu giờ đồng hồ trung thông dụng

Tiếng Trung

Phiên âm

Ý nghĩa

我 不 会 说 中文.

Wǒ bù huì shuō zhōng wén

Tôi ngần ngừ nói giờ đồng hồ Trung.

我 会 说 一 点 中 文.

Wǒ huì shuō yī diǎn zhōng wén.

Tôi biết nói tiếng Trung một chút.

你 会 说 英 语 吗?

Nǐ huì shuō yīng yǔ ma?

 

Bạn biết nói tiếng Anh không?

帮 个 忙,好 吗?

Bāng gè máng, hǎo ma?

Phiền các bạn giúp tôi bài toán này được không?

请 你 再 说 一 遍 好 吗?

Qǐng nǐ zài shuō yī biàn hǎo ma?

Bạn có thể nói thêm đợt nữa được không?

请 说 慢 一 点.

Qǐng shuō màn yī diǎn.

Xin các bạn nói lờ lững một chút.

请 写 下 来!

Qǐng xiě xià lái!

Mời chúng ta viết ra đây!

什 么 意 思?

Shén me yì si?

Có nghĩa là gì?

我 不 知 道!

Wǒ bù zhī dào!

Tôi ko biết!

我 知 道!

Wǒ zhī dào!

Tôi biết rồi!

我 不 明 白!

Wǒ bù míng bái!

Tôi không hiểu!

我 明 白!

Wǒ míng bái!

Tôi đang hiểu rồi!

Một số mẫu câu giờ đồng hồ Trung tiếp xúc cơ bạn dạng khác

Cách thuyết trình bởi tiếng Trung hay cùng thuyết phục

Ngoài đầy đủ câu giao tiếp tiếng Trung thường dùng như trên, giờ Trung Kim Oanh sẽ giúp đỡ bạn tổng hợp một trong những mẫu câu cơ phiên bản khác cũng khá phổ biến.

*

Học tiếng Trung cơ bạn dạng với rất nhiều mẫu câu giao tiếp thông dụng

Hãy dành chút phút hằng ngày để bổ sung từ vựng giờ đồng hồ Trung thêm đa dạng chủng loại bạn nhé!

Mẫu câu giờ đồng hồ trung giao tiếp cơ bản

Tiếng Trung

Phiên âm

Ý nghĩa

等 一 等

Děng yī děng.

Đợi một chút.

不 行!

Bùxíng!

Không được!

对!

Đuì!

Đúng!

不!

Bù!

Không!

多 少 钱?

Duōshǎo qián?

Bao nhiêu tiền?

太 贵 了!

Tài guì le!

Đắt quá!

便 宜 点!

Pián yi diǎn!

Rẻ chút đi!

我 饱 了!

Wǒ bǎole!

Tôi no rồi!

我 迷 路 了!

Wǒ mílùle!

Tôi lạc đường rồi!

我 也 这 么 想!

Wǒ yě zhème xiǎng!

Tôi cũng nghĩ về vậy!

你 是 本 地 人吗?

Nǐ shì běn dì rón rén ma ?

Bạn là người bản địa, đúng chứ?

我 爱 你

Wǒ ài nǐ

Tôi yêu thương bạn!

我 会 想 念 你 的

Wǒ huì xiǎng niàn nǐ de

Tôi sẽ nhớ bạn!

祝 福 你!

Zhùfú nǐ!

Chúc bạn hạnh phúc!

祝 好 运!

Zhù hǎo yùn!

Chúc may mắn!

恭 喜

Gōng xǐ

Chúc mừng!

保 重

Bǎozhòng

Bảo trọng!

对 不 起

Duìbùqǐ

Xin lỗi!

生 日 快 乐

Shēng rì kuài lè

Sinh nhật vui vẻ!

Tiếng Trung Kim Oanh - từ tin giao tiếp chỉ trong 5 tháng

Học một ngôn ngữ mới không phải là điều dễ dàng với toàn bộ mọi người. Chính vì vậy, lúc tiếp cận với ngẫu nhiên ngôn ngữ nào, bạn cũng cần có sự kim chỉ nan từ fan hiểu biết. Nếu như bạn đang mong học tiếng Trung giao tiếp cơ phiên bản mà vẫn không biết bắt đầu từ đâu thì nên để tiếng Trung Kim Oanh giúp bạn nhé!

Tiếng Trung Kim Oanh là trong số những trung tâm huấn luyện tiếng Trung có tiếng tại Biên Hòa - Đồng Nai. Công ty chúng tôi luôn để tiêu chí chất lượng lên số 1 với cách thức giảng dạy khoa học, lộ trình đưa ra tiết, mang lại công dụng thực sự cho các bạn học viên.

Thông tin khóa đào tạo và huấn luyện tiếng Trung trên Tiếng Trung Kim Oanh

*

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ phiên bản cấp tốc trên Tiếng Trung Kim Oanh

Chỉ trong tầm 5 tháng/ khóa học, bạn sẽ tự tin tiếp xúc tiếng Trung hằng ngày.Khóa học để giúp đỡ bạn thành thạo đầy đủ 4 kỹ năng tiếng Trung như nghe - nói - gọi - viết.Với sự phía dẫn ân cần của lực lượng giảng viên có trình độ cao, nhiệt huyết cùng giàu năng lượng.Bộ giáo trình được biên soạn riêng bởi vì Tiếng Trung Kim Oanh.Cam kết sở hữu lại quality khóa học tốt nhất, công dụng lâu dài.

Còn chần chờ gì nữa, nhanh tay đk khóa học tiếng Trung tiếp xúc cơ bản tại Tiếng Trung Kim Oanh ngay hôm nay để đã đạt được ưu đãi lôi kéo về học tập phí. Hãy sát cánh cùng cửa hàng chúng tôi để hiện tại hóa cầu mơ đoạt được Hoa Ngữ của người sử dụng nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.