Son 3Ce Mood Recipe Matte Lip Color Giá Tốt T07/2023, 3Ce Mood Recipe Matte Lip Color 223 Step And Go

Son 3CE Mood Recipe Matte Lip màu sắc tạo được độ lì, giúp làn môi căng mọng, sexy nóng bỏng nhưng không trở nên khô cùng lộ rãnh môi. 5 cây son lì cùng với toàn tông nude, tông khu đất thời thượng.

Bạn đang xem: 3ce mood recipe matte lip color giá


","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":242000,"display_regular_price":270000,"image":"title":"Son 3CE Mood Recipe Matte Lip Color","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color.jpg","alt":"Son 3CE Mood Recipe Matte Lip Color","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-32x32.jpg 32w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-70x70.jpg 70w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":3971,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS211","variation_description":null,"variation_id":3972,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_chon-mau":"219-brilliant","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":242000,"display_regular_price":270000,"image":"title":"Son 3CE Mood Recipe Matte Lip Color","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color.jpg","alt":"Son 3CE Mood Recipe Matte Lip Color","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-32x32.jpg 32w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-70x70.jpg 70w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":3971,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS211","variation_description":null,"variation_id":3973,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"220-hit-me-up","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":242000,"display_regular_price":270000,"image":"title":"Son 3CE Mood Recipe Matte Lip Color","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color.jpg","alt":"Son 3CE Mood Recipe Matte Lip Color","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-32x32.jpg 32w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-70x70.jpg 70w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":3971,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS211","variation_description":null,"variation_id":3974,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"221-mellow-flower","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":242000,"display_regular_price":270000,"image":"title":"Son 3CE Mood Recipe Matte Lip Color","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color.jpg","alt":"Son 3CE Mood Recipe Matte Lip Color","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-32x32.jpg 32w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-70x70.jpg 70w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":3971,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS211","variation_description":null,"variation_id":3975,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-mau":"222-step-and-go","availability_html":"Hu1ebe
T Hu00c0NG ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":242000,"display_regular_price":270000,"image":"title":"Son 3CE Mood Recipe Matte Lip Color","caption":"","url":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color.jpg","alt":"Son 3CE Mood Recipe Matte Lip Color","src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-500x500.jpg","srcset":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color.jpg 500w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-300x300.jpg 300w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-150x150.jpg 150w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-266x266.jpg 266w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-350x350.jpg 350w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-50x50.jpg 50w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-32x32.jpg 32w, https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-70x70.jpg 70w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color.jpg","full_src_w":500,"full_src_h":500,"gallery_thumbnail_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04//Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://linkstore.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/Son-3CE-Mood-Recipe-Matte-Lip-Color-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":3971,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"LS211","variation_description":null,"variation_id":3976,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

Son 3CE Mood Recipe Matte Lip là bảng màu son lì đến từ thương hiệu 3CE – nổi tiếng của xứ sở Kim Chi. Với màu son cực kì tây cùng thiết kế bắt mắt vô cùng, sau khi ra mắt sản phẩm 3CE Mood Recipe Matte Lip cùng với 5 màu sắc son đã ngay lập tức cháy sản phẩm trên thị trường. 

*

Thiết kế đơn giản nhưng ấn tượng


Mỗi cây son trong bảng màu của 3CE Mood Recipe Matte Lip bao gồm trọng lượng 3,5g được bảo phủ bởi 1 lớp vỏ vuông ở mặt ngoài, màu của lớp vỏ sẽ trùng với màu của cây son bao gồm cả lớp hộp giấy phía bên ngoài cũng vậy. Điều này khôn xiết tiện cho người sử dụng khi cài không nhất thiết cần kiểm tra màu ở bên phía trong mà chỉ cần nhìn lớp vỏ bên phía ngoài là đã tuyển chọn được màu ưng ý. Đây cũng chính là nét sệt trưng tạo cho thương hiệu của thương hiệu này.

Thông tin sản phẩm

– thương hiệu sản phẩm: 3CE Mood Recipe Matte Lip

– xuất xứ: Korea (Hàn Quốc)

– yêu mến hiệu: 3CE

– Quy biện pháp đóng gói: 1 thỏi/Hộp

– Hạn sử dụng: In trên vỏ hộp sản phẩm

Trọn tủ đồ bảng màu 3CE Mood Recipe Matte Lip

1/ màu sắc #114 Rows 

Màu #114 Rows là tông nude nhạt tất cả màu cam đào. Đây là màu phù hợp dành cho bạn nào thích sự nhẹ nhàng, bạn nữ tính. Vị là tone nude nhạt buộc phải khá là kén chọn da, nếu bạn nào tất cả làn da trắng thì thực hiện màu 114 Rows rất đẹp cùng phù hợp. Ngoài ra để hài hòa và hợp lý và lôi kéo hơn bạn hãy lựa chọn lối makeup bấm vào vùng mắt nhé.

Chất son lên môi cực kỳ mịn không để lộ vân môi, tuy vậy vì màu sắc nhạt nên khi bạn ăn uống thì sẽ nhanh trôi màu. Chúng ta có thể dặm lên môi những lần nhằm màu son trông đậm hơn và trông rất nổi bật hơn.

2/ màu #115 Muss

Màu #115 Muss là màu hồng đất với tỉ lệ màu hồng nhiều hơn nữa nên lúc màu lên môi rất nhẹ nhàng và tươi. Không giống với color #114 thì #115 không kén da nhưng mà hầu như tương xứng với mọi các loại da. Cũng cũng chính vì thế mà em này được hâm mộ và sử dụng tương đối nhiều bởi những tín đồ làm đẹp.


Read More: thuốc Chống triệu chứng rụng tóc Biotin 100 Viên 10.000mcg Natrol Của Mỹ

Với tone son này chúng ta cũng có thể dùng để đi làm đi học hay tham gia những buổi tiệc nhỏ. Phụ thuộc vào mỗi vị trí đến các bạn sẽ chọn số đông lối make up khác biệt sao cho cân xứng nhất.

Chất son lên môi cực kỳ mịn, không làm cho khô môi, có chút không khô ráo cho đôi môi sexy và quyến rũ rất nhiều.

 

*

3/ màu #116 Inked Heart 

Một điều quan trọng dễ thấy nghỉ ngơi bảng màu sắc này là tất cả những cây son phần đa mang color lạnh hết sức Tây với lôi cuốn. Chính vì vậy mà lại màu tiếp theo sau của 3CE MOOD RECIPE MATTE LIP COLOR đó là màu cam đất.

Vào năm 2018 color cam là màu HOT độc nhất vô nhị và cũng được sử dụng các nhất vì chưng vậy 3CE cần yếu nào bỏ qua màu cam sặc sỡ này. Không giống với phần đa thương hiệu mỹ phẩm không giống với màu sắc cam đất trong cỗ MATTE LIP COLOR, 3CE đã tạo nên một hit riêng cho bạn với màu sắc cam khu đất Inked Heart đậm hơn cùng màu son lên môi cực kì tôn da, dù các bạn có da trắng hay domain authority ngăm thì đều tương thích sử dụng.

4/ color #909 Smoked Rose

Màu #909 Smoked Rose là red color gạch cực kì sexy mà bất kì một cô nàng nào cũng khao khát mua em này. Màu đỏ này không thật tươi cũng không quá đậm mà nó mang 1 sắc đỏ trầm ấm. Đặc biệt màu này khi lên môi sẽ khiến cho bạn nổi xấu bật. Chúng ta cũng có thể đánh theo 2 hình trạng là đậm làm việc lòng môi, nhạt ở bên phía ngoài viền hoặc đậm full môi. Một phong cách thì vơi nhàng, 1 hình trạng thì ma mị, thu hút.


Read More: đánh giá 10+ Kem cách nắng Cho da Khô tốt nhất Hiện Nay

5/ color #117 Chicful

Màu #117 Chicful là màu sắc mận chín, đậm duy nhất trong bảng màu. Với màu này thì vẫn rất thích hợp cho phần đông cô thanh nữ cá tính. Trên mọi sàn diễn thời trang và năng động vào mùa đông thì những màu đậm như mận chín khôn cùng được ưa chuộng. Phối kết hợp chung với hình trạng makeup thanh thanh hoặc tuyệt hảo đều phù hợp.

Chất son lên môi cực kỳ đẹp, không xẩy ra khô môi, color tự nhiên, đặc biệt khi bị lộ vân môi.

Review về bộ son 3CE MOOD RECIPE MATTE LIP COLOR

Sau đây mình xin được reviews về cỗ son này, mình cũng có bài viết liên quan những đoạn phim của những beauty bloggers reviews trên mạng trước đó.

Xem thêm: Giải đáp mọc răng khôn hàm dưới bên trái có nguy hiểm không?

Review về ưu thế son 3ce recipe Matte Lip Color:

Bảng màu cực kỳ đẹp, xây dựng sang trọng, khá tương xứng với màu da của chị em Việt Nam.

Vỏ bên ngoài giống với màu son phải không tốn thời hạn để tìm kiếm và thuận tiện chọn màu chính xác khi cần.

Độ bền màu trên môi siêu tốt, thời hạn giữ màu từ 4 cho 5 tiếng.

Khi hóa học son lên môi khá tốt, không bị lộ yếu điểm trên môi

Màu lên môi cũng rất chuẩn.

Giá thành không thực sự đắt, cân xứng với nhiều đối tượng người sử dụng sử dụng

Review về nhược điểm son 3ce recipe Matte Lip Color

Những màu nhạt khi chúng ta đánh lên môi yêu cầu dặm lại nhiều lần thì màu bắt đầu lên rõ. 

Nếu bạn không thực hiện son dưỡng trước khi đánh son thì các bạn sẽ dễ bị khô nứt môi.

Nếu bạn lừng chừng chọn màu sắc son nào để sử dụng thì nên tậu ngay một bộ 3CE MOOD RECIPE MATTE LIP COLOR để chuyển đổi theo từng concept mỗi ngày của chúng ta nhé. Hy vọng rằng qua bài viết này bạn đã tuyển chọn được cho phiên bản thân màu son cân xứng nhé.


*

Khi có sức khỏe chúng ta có vô vàn ước mơ, nhưng khi không có sức khỏe ước mơ duy nhất đó chính là sức khỏe. Hãy hành động để bảo vệ sức khỏe của mình khi còn có thể, cùng hãy lưu giữ đẹp hơn nữa để giàu sang và hạnh phúc.

 Miễn phí phục vụ toàn quốc cho đơn hàng từ 1,000,000đ ( Đơn hàng bên dưới 1,000,000đ tầm giá ship từ bỏ 15,000đ – 30,000đ)

 Thời gian làm việc: Thứ 2 – CN từ 8h00 – 22h

gmail.com

 CN1: Hẻm Ôtô 292 Bình Lợi, Phường 13Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

 CN2: Showroom 2: ngóc ngách Ôtô 137 Đường Số 59, Phường 14, lô Vấp

Yên tâm tải sắm tại Bestcosmetic.vn

 Chắc chắn hàng chính hãng: Bestcosmetic vừa cung cấp sản phẩm có sẵn tại Việt phái mạnh vừa nhận cài hộ và ship hộ hàng từ nước ngoài về Việt Nam.

*

 Tư vấn chuyên môn: Bestcosmetic không những cung cấp sản phẩm uy tín, chất lượng cao mà còn chia sẻ các giải pháp phòng ngừa bệnh bằng dinh dưỡng và trung tâm lý ứng dụng.

 Nhận giao hàng toàn quốc và quốc tế: Khách hàng được kiểm tra sản phẩm trước lúc thanh toán, không ưng ý ko nhận hàng Youcare tốn phí bạn thì không ?

 Được đổi trả hàng vào 14 ngày: Đổi trả thoải mái nhưng mà cố gắng giữ hàng mới và nguyên vẹn giúp Bestcosmetic. Bestcosmetic đánh giá cao bạn về sự hợp tác này.

 Nhận quà miễn phí: Bestcosmetic sẽ có chương trình tặng quà miễn phí mang đến những thành viên tích lũy hóa 1-1 từ 10,000,000đ ( Mười triệu đồng).

 Có cơ hội học miễn phí các khóa học về sắc đẹp + sức khỏe: Bestcosmetic rất vồ cập đến sức khỏe của người tiêu dùng, chúng tôi liên tục mời những chuyên viên dinh dưỡng và trung tâm lý để phân chia sẻ mang lại quý khách hàng ( Hóa 1-1 từ 10,000,000đ Quý Khách sẽ được tặng khóa học trị giá 3,500,000đ ( bố triệu năm trăm nghìn đồng).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.