Tự Học Nguyên Lý Kế Toán - Các Dạng Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Có Lời Giải

Bài tập nguyên tắc kế toán luôn chúng ta sinh viên và phần nhiều ai theo học bộ môn nguyên lý kế toán đều lo lắng bởi độ dài dòng của những nghiệp vụ và có tương đối nhiều tài khoản bắt buộc nhớ tên.

Bạn đang xem: Tự học nguyên lý kế toán

Tuy nhiên, nếu muốn trở thành một kế toán viên thì việc thông thạo môn nguyên tắc kế toán là điều bắt buộc và mong muốn được như vậy thì các dạng bài tập nguyên lý kế toán phải thuận tiện được giải ra.

Dưới đây Leanh.edu.vn xin cung cấp cho các bạn bài tập nguyên lý kế toán từ các chương 1 đến chương 5 với rất đầy đủ các dạng bài bác và kèm theo đó là hướng dẫn cụ thể cách giải những bài tập nguyên lý kế toán này.


*

Bài tập nguyên tắc kế toán


1. Bài xích tập nguyên tắc kế toán chương 1

Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Hạch toán là gì?

Câu 2: Hạch toán kế toán gồm những trách nhiệm gì?

Câu 3: trình bày những yêu cầu của hạch toán kế toán.

Câu 4: lý lẽ kế toán chung có những vẻ ngoài nào?

Câu 5: Đối tượng phổ biến của hạch toán kế toán cùng đối tượng ví dụ của hạch toán kếtoán ở công ty là gì?

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Bài 1: thực trạng tài sản và nguồn chi phí ở doanh nghiệp cung ứng X đầu ngày 1/1/N (Đơn vị tính: triệu đồng):

STT

Tài sản, nguồn vốn 

Số tiền

1

Nhà, xưởng

300

2

Máy móc thiết bị

150

3

Phương luôn tiện vận tải

100

4

Tài sản hữu hình khác

50

5

Nguyên liệu, đồ dùng liệu

250

6

Sản phẩm dở dang

50

7

Thành phẩm

100

8

Tiền mặt

X

9

Tiền gởi ngân hàng

190

10

Hao mòn tài sản cố định hữu hình

150

11

Phải thu của khách hàng hàng

20

12

Vốn đầu tư chi tiêu của công ty sở hữu

650

13

Vay ngắn hạn

200

14

Quỹ chi tiêu phát triển

20

15

Quỹ tâng bốc phúc lợi

10

16

Phải trả cho tất cả những người bán

120

17

Lợi nhuận sau thuế không phân phối

50

18

Phải trả, đề xuất nộp nhà nước

40

Yêu cầu:

1. Hãy xác minh chỉ tiêu X?

2. Hãy chuẩn bị xếp các loại tài sản, nguồn vốn tại thời điểm đầu ngày 1/1/N theo tư liệu trên.

Hướng dẫn:

1. Khẳng định chỉ tiêu X (đvt: Triệu đồng)

Tài sản

Nguồn vốn

I. Gia tài ngắn hạn

I. Nợ đề xuất trả

5. Nguyên liệu, vật liệu

250

13. Vay ngắn hạn

200

6. Sản phẩm dở dang

50

15. Quỹ tán thưởng phúc lợi

10

7. Thành phẩm

100

16. Nên trả cho những người bán

120

8. Tiền mặt

X

18. Yêu cầu trả, buộc phải nộp bên nước

40

9. Tiền giữ hộ ngân hàng

190

 

11. đề xuất thu của khách hàng

20

  

II. Gia tài dài hạn 

II. Vốn chủ sở hữu

1. Nhà, xưởng

300

12. Vốn đầu tư của công ty sở hữu

650

2. Trang thiết bị thiết bị

150

14. Quỹ chi tiêu phát triển

20

3. Phương tiện đi lại vận tải

100

17. Roi sau thuế không phân phối

50

4. Tài sản hữu hình khác

50

  

10. Hao mòn gia sản cố định

(150)

  

Tổng cộng:

1060 + X

Tổng cộng:

1090

Ta có: Tổng gia tài = Tổng nguồn vốn

⇒ 1060 + X = 1090 ⇒ X = 30 (đvt)

2. Bài bác tập nguyên tắc kế toán chương 2

Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: cách thức chứng từ kế toán tài chính là gì? bởi vì sao nói trên đây là cách thức quan trọng trong kế toán?

Câu 2: rứa nào là hội chứng từ kế toán?

Câu 3: hội chứng từ kế toán tài chính được phân loại như thế nào?

Câu 4: Hãy cho biết trình tự xử lý và luân chuyển chứng tự kế toán

Câu 5: Ghi chép trên giấy kế toán phải vâng lệnh những phép tắc nào?

Câu 6: hiện thời việc bảo quản và tàng trữ chứng tự được quy định như vậy nào?

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Bài 1: Hãy cho biết thêm những yếu tố đa phần trên triệu chứng từ kế toán dưới đây và cho biết chứng từ kế toán đó thuộc nhiều loại nào?

Công ty ABC.................

Mẫu số: 02-VT

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 01 tháng 12 năm N 

Số: XK01 Nợ: 632 

Có: 1561

- Địa Chỉ (bộ phận): khu vực 8 - q.3 - TP.HCM

- lý do xuất kho: Xuất bán

- Xuất trên kho (ngăn hàng hóa) doanh nghiệp ABC. Địa điểm: 64 Đường trơn - Phường bửa Tư Sở - Quận Đống Đa - TP.Hà Nội

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

1

Điện thoại Samsung Galaxy S21+ 

Samsung

Chiếc

45

45

19.000.000

855.000.000

        
 

Cộng

     

855.000.000

- Tổng số tiền ( Viết bằng chữ): Tám trăm năm mươi năm triệu đồng chẵn

- Số hội chứng từ gốc kèm theo:

Ngày 01 mon 12 năm N

Người lập phiếu 

(Đã ký)

Người nhận hàng 

(Đã ký)

Thủ kho 

(Đã ký)

Kế toán trưởng

(Đã ký)

Giám đốc

(Đã ký)

Hướng dẫn:

Những yếu đuối tố chủ yếu trên bệnh từ kế toán:

Tên gọi và số hiệu của chứng từ
Ngày tháng năm lập triệu chứng từ
Tên gọi, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập với nhận bệnh từ
Nội dung nghiệp vụ, kinh tế tài chính tài chủ yếu phát sinh
Số lượng, 1-1 giá với số tiền tài nghiệp vụ tài chính tài thiết yếu ghi bởi sổ; tổng số chi phí củachứng từ dùng để thu chi, tiền ghi ngay số và bởi chữ
Chữ ký, họ và tên của bạn lập, tín đồ duyệt và những người có tương quan đến hội chứng từ

Chứng từ kế toán tài chính này thuộc loại: Chứng từ phía dẫn

3. Bài tập nguyên lý kế toán chương 3


*

Các dạng bài bác tập nguyên lý kế toán


Bài tập nguyên tắc kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: quan niệm và ngôn từ của phương pháp tính giá.

Câu 2: việc tính giá chỉ các đối tượng người dùng tính giá bán có chân thành và ý nghĩa gì?

Câu 3: cho thấy thêm các phương pháp xác định hàng xuất kho vào kỳ? cho thấy thêm các trường hợp tương thích để áp dụng với từng phương pháp.

Câu 4: Khi đổi khác phương pháp tính quý giá hàng tồn kho, lợi nhuận của khách hàng có bị ảnh hưởng hay không? mang đến ví dụ minh họa.

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

Bài 1: tại một doanh nghiệp, tình trạng xuất nhập đồ gia dụng tư vào tháng như sau:

Ngày

Diễn giải

Số lượng (kg)

Đơn giá bán (đ)

Thành tiền (đ)

01/03

Tổng đầu kỳ

3.000

3.000

 

04/03

Nhập

4.000

2.500

 

08/03

Nhập

5.000

2.800

 

12/03

Xuất

6.000

?

 

15/03

Nhập

4.000

2.000

 

28/03

Xuất

8.000

?

 

Yêu cầu: Hãy khẳng định giá trị sản phẩm tồn kho theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ, nhập trước xuất trước

Hướng dẫn:

*) cách thức bình quân cả kỳ dự trữ:

Đơn giá bình quân của cả kỳ dự trữ = (Giá thực tiễn tồn thời điểm đầu kỳ + Nhập trong kỳ)/ (Số lượng tồn vào đầu kỳ + con số nhập trong kỳ)

= <3.000 x 3.000 + (2.500 x 4.000+ 2.800 x 5.000 + 2000 x 4.000)>/ <3.000 + (4.000 + 5.000 + 8.000)> = 2.050 đ/kg

⇒ Trị giá vật tư xuất:

Ngày 12/03: 6.000 x 2.050 = 12.300.000 đ

Ngày 28/03: 8.000 x 2.050 = 16.400.000 đ

Tổng trị giá vật tư xuất = 12.300.000 + 16.400.000 = 28.700.000

⇒ giá trị hàng tồn kho:

= 3.000 x 3.000 + (2.500 x 4.000 + 2.800 x 5.000 +2.000 x 4.000) - 28.700.000

= 9.000.000 + 32.000.000 - 28.700.000

= 12.300.000 đ

*) phương pháp nhập trước, xuất trước:

Ngày

Nhập vào kỳ

Xuất vào kỳ

Tồn kho

 

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

SL

(Kg)

Đơn giá

(Ngàn đ)

Thành tiền 

(Ngàn đ)

01/03

      

3.000

3

9.000

04/03

      

3.000

3

9.000

4.000

2,5

10.000

   

4.000

2,5

10.000

08/03

      

3.000

3

9.000

      

4.000

2,5

10.000

5.000

2,8

14.000

   

5.000

2,8

14.000

12/03

   

3.000

3

9.000

   
   

3.000

2,5

7.500

   
      

1.000

2,5

2.500

      

5.000

2,8

14.000

15/03

4.000

2

8.000

   

1.000

5.000

4.000

2,5

2,8

2

2.500

14.000

8.000

28/03

   

1.000

5.000

2.000

2,5

2,8

2

2.500

14.000

4.000

2.000

2

4.000

Tổng

13.00.

 

32.000

14.000

 

37.000

2.000

2

4.000

Bài 2. Trên một doanh nghiệp, tình hình xuất nhập thứ tư trong tháng như sau:

Ngày

Diễn giải

Số lượng (kg)

Đơn giá chỉ (đ)

Thành chi phí (đ)

01/04

Tổng đầu kỳ

2.000

2.500

 

05/04

Nhập

8.000

2.000

 

08/04

Xuất

5.000

?

 

11/04

Nhập

6.000

2.200

 

18/04

Nhập

4.000

2.400

 

23/04

Xuất

12.000

?

 

Yêu cầu: Hãy khẳng định giá trị mặt hàng tồn kho theo phương pháp bình quân liên hoàn, nhập trước xuất trước

4. Bài xích tập nguyên lý kế toán chương 4

Bài tập nguyên tắc kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: thông tin tài khoản kế toán là gì?

Câu 2: núm nào là ghi kép? Ghi đơn là gì?

Câu 3: núm nào là hệ thống tài khoản kế toán?

Bài tập nguyên lý kế toán phần thực hành:

STT

Tài sản, nguồn vốn 

Số tiền

1

Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

60

2

Hao mòn tài sản cố định

20

3

Nguyên liệu, đồ vật liệu

2

4

Thành phẩm

6

5

Công cụ, dụng cụ

2

6

Tiền mặt

3

7

Tiền giữ hộ ngân hàng

10

8

Phải trả cho những người bán

5

9

Phải thu của khách hàng hàng

7

10

Nguồn vốn tởm doanh

55

11

Vay ngắn hạn

3

12

Phải trả, bắt buộc nộp khác

1

13

Lợi nhuận không phân phối

X

Yêu cầu: 

Hãy phân loại tài sản và mối cung cấp vốn, sử dụng tính chất bằng phẳng của bảng phẳng phiu kế toán để xác minh X (lãi xuất xắc lỗ)?

Lập bảng phẳng phiu kế toán.

Hướng dẫn:

1. X = 6 (đvt)

2. Lập bảng bằng vận kế toán.

Tài sản

Nguồn vốn

I. Gia tài ngắn hạn

I. Nợ bắt buộc trả

Nguyên liệu, đồ liệu

2

Phải trả cho những người bán

5

Thành phẩm

6

Vay ngắn hạn

3

Công cụ, dụng cụ

2

Phải trả, đề nghị nộp khác

1

Tiền mặt

3

  

Tiền giữ hộ ngân hàng

10

  

Phải thu của khách hàng

7

  

II. Tài sản dài hạn

II. Vốn chủ sở hữu

Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

60

Nguồn vốn gớm doanh

55

Hao mòn tài sản cố định

(20)

Lợi nhuận không phân phối

6

Tổng cộng

70

 

70

Bài 2: Tiền khía cạnh tồn kho đầu tháng 10.000.000đ. Trong tháng phát sinh những nghiệp vụ kinh tế tài chính sau:

Dùng tiền phương diện 5.000.000đ nhằm mở thông tin tài khoản ở ngân hàng
Khách hàng trả nợ bởi tiền khía cạnh 15.000.000đ
Thu lâm thời ứng của nhân viên bằng tiền phương diện 3.000.000đ
Chi tiền phương diện trả nợ cho tất cả những người bán 7.000.000đ
Vay thời gian ngắn của ngân hàng để nhập quỹ tiền phương diện 10.000.000đ
Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên cấp dưới 4.000.000đ

Yêu cầu: Hãy mở, ghi với khóa tài khoản chữ T “Tiền mặt”.

Hướng dẫn:

Hạch toán:

1. Dùng tiền khía cạnh 5.000.000đ nhằm mở tài khoản ở ngân hàng

Nợ TK 112: 5.000.000đ

Có TK 111: 5.000.000đ

2. Quý khách trả nợ bằng tiền khía cạnh 15.000.000đ

Nợ TK 111: 15.000.000đ

Có TK 131: 15.000.000đ

3. Thu lâm thời ứng của nhân viên cấp dưới bằng tiền khía cạnh 3.000.000đ

Nợ TK 111: 3.000.000đ

Có TK 141: 3.000.000đ

4. Chi tiền mặt trả nợ cho người bán 7.000.000đ

Nợ TK 331: 7.000.000đ

Có TK 111: 7.000.000đ

5. Vay ngắn hạn của ngân hàng để nhập quỹ tiền phương diện 10.000.000đ

Nợ TK 111: 10.000.000đ

Có TK 341: 10.000.000đ

6. Bỏ ra tiền phương diện trả lương cho nhân viên cấp dưới 4.000.000đ

Nợ TK 334: 4.000.000đ

Có TK 111: 4.000.000đ

Vẽ sơ vật dụng chữ T:

Nợ TK 111 Có

SDĐK: 0

 

(2) 15.000.000đ

(1) 5.000.000đ

(3) 3.000.000đ

(4) 7.000.000đ

(5) 10.000.000đ

(6) 4.000.000đ

CPS: 28.000.000đ

CPS: 16.000.000đ

SDCK: 12.000.000đ

 

5. Bài bác tập nguyên lý kế toán chương 5


*

Bài tập nguyên tắc kế toán bao gồm lời giải


Bài tập nguyên lý kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Hãy cho thấy thêm cơ sở nhằm hình thành phương pháp tổng vừa lòng – bằng vận kế toán

Câu 2: báo cáo kết quả sale là gì? các đại lý và kết cấu của báo cáo kết quả tởm doanh? tính chất số liệu của report kết quả kinh doanh có gì khác biệt so cùng với Bảng cân đối kế toán?

Câu 3: quan hệ giữa bảng cân đối kế toán với thông tin tài khoản kế toán

Bài tập nguyên tắc kế toán phần thực hành:

Tại doanh nghiệp cung cấp X hạch toán sản phẩm tồn kho theo phương thức kê khai liên tục và nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ, thời điểm đầu tháng 1/N gồm số dư những tài khoản kế toán:

TK 211 bao gồm số dư là 1.100 triệu đồng

TK 214 tất cả số dư là 150 triệu đồng

TK 152 tất cả số dư là 250 triệu đồng

TK 154 bao gồm số dư là 50 triệu đồng

TK 155 tất cả số dư là 100 triệu đồng

TK 111 có số dư là 10 triệu đồng

TK 112 tất cả số dư là 190 triệu đồng

TK 131 có số dư là 20 triệu đồng (dư Nợ)

TK 411 bao gồm số dư là 650 triệu đồng

TK 341 (Vay ngắn hạn) tất cả số dư là 200 triệu đồng

TK 414 tất cả số dư là 520 triệu đồng

TK 331 có số dư là 120 triệu vnd (dư có)

TK 421 có số dư là 40 triệu vnd (dư có)

TK 333 bao gồm số dư là 40 triệu đ (dư có)

Các nghiệp vụ tài chính phát sinh trong thời điểm tháng 1/N:

1. Hồi tháng mua vật liệu chưa trả tiền tín đồ bán, vật tư nhập kho đầy đủ theo trị giá ở hoá đơn là 55 triệu vnd (trong đó bao gồm thuế GTGT 10%).

2. Doanh nghiệp cần sử dụng tiền gửi bank trả nợ người phân phối 70 triệu vnd và nộp những khoản thuế còn nợ giá thành 40 triệu đồng.

3. Trong thời điểm tháng xuất vật liệu ra áp dụng trị giá vật tư xuất kho sẽ tính được như sau:

- Xuất cần sử dụng vào sản xuất thành phầm 180 triệu đồng;

- Xuất sử dụng cho phần tử quản lý công ty 5 triệu đồng.

4. Vào thời điểm tháng tính khấu hao tài sản cố định hữu hình:

- sử dụng vào mục đích sản xuất 10 triệu đồng;

- cần sử dụng phục vụ bộ máy quản lý công ty lớn 3 triệu đồng.

5. Hồi tháng tính chi phí lương cần trả công nhân viên:

- yêu cầu trả công nhân sản xuất đôi mươi triệu đồng;

- yêu cầu trả cán bộ quản lý doanh nghiệp 5 triệu đồng.

6. Tính 23,5% những khoản trích theo chi phí lương (bảo hiểm …);

7. Tính ngân sách chi tiêu sản phẩm phân phối được hồi tháng nhập kho, hiểu được giá trị sản phẩm dở dang vào cuối tháng tính được 30 triệu đồng.

8. Trong thời điểm tháng đã xuất kho thành phẩm phân phối trực tiếp cho khách, trị giá xuất kho 150 triệu đồng.

9. Doanh thu bán sản phẩm trong tháng 200 triệu đồng, thuế GTGT 10% là đôi mươi triệu đồng. Đã thu được vào tiền gửi bank 150 triệu đồng, vào nhập quỹ tiền khía cạnh 30 triệu đồng, người sử dụng còn nợ 40 triệu đồng.

10. Công ty lớn đã thu nợ được ở người tiêu dùng 50 triệu đ và đã cần sử dụng trả nợ chi phí vay thời gian ngắn ngân hàng.

11. Xuất kho nhờ cất hộ hàng đi bán cho công ty C, trị giá vốn sản phẩm xuất kho gửi cung cấp là 30 triệu đồng, trị giá bán chưa xuất hiện thuế là 40 triệu đồng, thuế GTGT 10% là 4 triệu đồng.

12. Cần sử dụng tiền gửi ngân hàng nộp thuế vào túi tiền Nhà nước 16 triệu đồng.

13.Công ty C thông báo đã nhận được được sản phẩm và chưa trả chi phí số sản phẩm trên, trị giá thanh toán 44 triệu đồng.

14. Sử dụng tiền khía cạnh tại quỹ chi trả chi phí bán hàng trong kỳ 5 triệu đồng.

15. Cuối tháng xác định công dụng kinh doanh hiểu được chi phí bán sản phẩm và bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp phân bổ hết mang đến hàng phân phối trong kỳ, những khoản lợi nhuận và chi tiêu đều đúng theo pháp, phù hợp lý; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%.

16. Xuất quỹ tiền khía cạnh trả lương mang lại công nhân viên 20 triệu đồng.

Yêu cầu:

- Lập định khoản kế toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Mở những tài khoản kế toán, ghi số dư đầu tháng, số phân phát sinh trong tháng và tính số dư những tài khoản kế toán cuối tháng;

- Lập bảng bằng vận tài khoản cuối tháng

- Hãy lập bảng cân đối kế toán cuối tháng 1/N

- Hãy lập report kết quả kinh doanh cuối mon 1/N

Hướng dẫn:

1.

Nợ TK 133: 5 triệu

Nợ TK 152: 50 triệu

Có TK 331: 55 triệu

2.

Nợ TK 331: 70 triệu

Nợ TK 333: 40 triệu

Có TK 112: 110 triệu

3.

Nợ TK 621: 180 triệu

Nợ TK 627: 5 triệu

Có TK 152: 185 triệu

4.

Nợ TK 621: 10 triệu

Nợ TK 627: 3 triệu

Có TK 214: 13 triệu

5.

Nợ TK 622: 20 triệu

Nợ TK 627: 5 triệu

Có TK 334: 25 triệu

6. Tính 23,5% các khoản trích theo tiền lương (bảo hiểm …);

Nợ TK 622: 4,7 triệu

Nợ TK 627: 1,175 triệu

Nợ TK 334: 2,625 triệu

Có TK 3383: 6,375 triệu

Có TK 3384: 1,125 triệu

Có TK 3382: 0,5 triệu

Có TK 3386: 0,5 triệu

7.

Tập vừa lòng CPSXPS vào kỳ của sản phẩm:

Nợ TK 154: 228,875 triệu

Có TK 621: 190 triệu

Có TK 627: 14,175 triệu

Có TK 622: 24,7 triệu

Giá thành sản phẩm:

= CPSXDDĐK + CPSXPS vào kỳ - CPSXDDCK

= 50 + 228,875 -30 = 248,875 triệu

Hạch toán:

Nợ TK 154: 248,875 triệu

Có TK 155: 248,875 triệu

8.

Nợ TK 632: 150 triệu

Có TK 155: 150 triệu

9.

Nợ TK 131: 40 triệu

Nợ TK 112: 150 triệu

Nợ TK 111: 30 triệu

Có TK 511: 200 triệu

Có TK 333: trăng tròn triệu

10.

Nợ TK 341: 50 triệu

Có TK 131: 50 triệu

11.

*) Ghi dấn GVHB:

Nợ TK 632: 30 triệu

Có TK 157: 30 triệu

12.

Nợ TK 333: 16 triệu

Có TK 112: 16 triệu

13.

Xem thêm: Mẹo Hút Đàm Nhớt Cho Trẻ Sơ Sinh, Trẻ Sơ Sinh Có Đờm Ở Họng Cha Mẹ Phải Làm Sao

*) Ghi nhấn doanh thu

Nợ TK 131: 44 triệu

Có TK 511: 40 triệu

Có TK 333: 4 triệu

14.

Nợ TK 641: 5 triệu

Có TK 111: 5 triệu

15.

a) Kết đưa doanh thu:

Nợ TK 511: 240 triệu

Có TK 911: 240 triệu

b) Kết chuyển bỏ ra phí:

Nợ TK 911: 185 triệu

Có TK 632: 180 triệu

Có TK 641: 5 triệu

c) xác định thuế TNDN phải nộp

Nợ TK 821: 11 triệu

Có TK 3334: 11 triệu

d) Kết gửi thuế TNDN

Nợ TK 911: 11 triệu

Có TK 821: 11 triệu

e) xác minh lợi nhuận chưa phân phối:

Nợ TK 911: 44 triệu

Có TK 421: 44 triệu

16.

Nợ TK 334: trăng tròn triệu

Có TK 111: đôi mươi triệu

6. Bài bác tập nguyên tắc kế toán chương 6

Bài tập nguyên tắc kế toán phần lý thuyết:

Câu 1: Trình tự kế toán quá trình mua sắm thực hiện như thế nào (vẽ sơ đồ)?

Câu 2: Trình trường đoản cú kế toán quy trình sản xuất thực hiện ra sao (vẽ sơ đồ)?

Câu 3: Trình tự kế toán quá trình bán hàng thực hiện thế nào (vẽ sơ đồ)?

Câu 4: Trình tự kế toán quá trình xác định kết quả kinh doanh thực hiện ra sao (vẽ sơ đồ)?

Bài tập nguyên tắc kế toán phần thực hành:

Bài 1: Tại công ty lớn Y, có tài liệu sau: (Đơn vị tính 1.000đ).

A - Số dư đầu kỳ của các TK:

- TK ngân sách chi tiêu sản xuất dở dang: 15.000.

Trong đó:

+ Sổ cụ thể CPSXKD dở dang SP A: 6.000.

+ Sổ chi tiết CPSXKD dở dang SP B: 9.000.

- những TK khác gồm số dư (xxx) hoặc không tồn tại số dư.

B - những nghiệp vụ tạo ra trong kỳ:

1/ Xuất kho nguyên liệu dùng đến SXKD là 100.000, trong đó

- cần sử dụng cho SX SP A: 50.000.

- dùng cho SX SP B: 35.000.

- sử dụng cho cai quản phân xưởng: 15.000.

2/ Tính tiền lương nên trả đến CNV là 63.000, vào đó

- tiền lương CNSX SP A: 15.000.

- chi phí lương CNSX SP B: 25.000.

- chi phí lương thống trị phân xưởng: 5.000.

- chi phí lương của nhân viên bán sản phẩm 8.000

- tiền lương của thành phần quản lý công ty lớn 10.000

3/ Trích các khoản trích theo lương theo phần trăm quy định (giả định tổng thể tiền lương là lương cơ bản).

4/ Trích KH TSCĐ sử dụng cho cung ứng 15.000; cỗ phận bán hàng 12.000; phần tử quản lý công ty 11.000

5/ thời điểm cuối kỳ kết chuyển hết ngân sách chi tiêu SX. Biết rằng chi tiêu SX chung phân chia cho từng các loại SP theo tiền lương công nhân SX, biết rằng CPSX dở cuối kỳ

- SP A: 6.000. - SP B: 3.000.

6/ Nhập kho thành phẩm cấp dưỡng theo giá thành sản xuất thực tế.

Yêu cầu:

1/ Tính toán, lập định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

2/ đề đạt vào TK tổng hợp, TK bỏ ra tiết

Hướng dẫn:

*) Tính toán, lập định khoản kế toán những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

1. Xuất kho NVL cần sử dụng cho SXKD:

Nợ TK 621A: 50.000

Nợ TK 621B: 35.000

Nợ TK 627: 15.000

Có TK 152: 100.000

2. Chi phí lương bắt buộc trả mang đến CNV

Nợ TK 622A: 15.000

Nợ TK 622B: 25.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641; 8.000

Nợ TK 642: 10.000

Có Tk 334: 63.000

3. Trích các khoản trích theo lương tỷ lệ quy định (toàn cỗ tiền lương là lương cơ bản)

Tính toán:

+) người công nhân SXSP A: TK 622A = 15.000 x 23,5% = 3.525đ

Tương từ ta có:

TK 622B = 5.875

TK 627 = 1.175

TK 641 = 1.880

TK 642 = 2.350

+) tín đồ lao động bắt buộc đóng: TK 334 = 63.000 x 10,5% = 6.615

+) các khoản trích:

Tiền BHXH: TK 3383 = 63.000 x (17,5% + 8%) = 16.065

Tiền BHYT: TK 3384 = 63.000 x (3% + 1,5%) = 2.835

Tiền KPCĐ: TK 3382 = 63.000 x 2% = 1,260

Tiền BHTN: TK 3386 = 63.000 x (1% + 1%) = 1.260

Hạch toán:

Nợ

TK 622A

3.525

TK 3383

16.065

TK 622B

5.875

TK 3384

2.835

TK 627

1.175

TK 3382

1.260

TK 641

1.880

TK 3386

1.260

TK 642

2.350

  

TK 334

6.615

  

4. Trích khấu hao TSCĐ

Nợ TK 627: 15.000

Nợ TK 641: 12.000

Nợ TK 642: 11.000

Có TK 214: 38.000

5. Ta có:

TK 627

CPS: 36.175

Phân vấp ngã cho từng loại thành phầm theo chi phí lương người công nhân sản xuất:

15.000/25.000 = 3/5

Vậy ta có:

CPSXC A: TK 627A = (36.175/8) x 3 = 13.565,625

CPSXC B: TK 627B = (36.175/8) x 5 = 22.609,375

Nhập kho

*) Tập đúng theo CPSXPS vào kỳ của SP A:

Nợ TK 154A: 82.090,625

Có TK 621A: 50.000

Có TK 622A: 15.000 + 3.525 = 18.525

Có TK 627A: 13.565,625

Giá thành thêm vào A = CPSXDDĐK + CPSCPS trong kỳ - CPSXDDCK

= 6.000 + 82.090,625 - 6.000

= 82.090,625

*) Tập thích hợp CPSXPS trong kỳ của SP B:

Nợ TK 154B: 88.484,375

Có TK 621B: 35.000

Có TK 622B: 25.000 + 5.875 = 30.875

Có TK 627B: 22.609,375

Giá thành cung ứng B = CPSXDDĐK + CPSCPS vào kỳ - CPSXDDCK

= 9.000 + 88.484,375 - 3.000

= 94.484,375

*) đề đạt vào TK tổng hợp, TK bỏ ra tiết

Bài 2: Cho thực trạng tại doanh nghiệp XYZ vào thời điểm tháng 10/N như sau (đvt:1.000 đồng)

1. Xuất kho vật tư chính mang đến sản xuất sản phẩm 85.000

2. Xuất kho một vài công cố gắng lao hễ phục vụ phần tử sản xuất 30.000, phục vụ bán hàng 14.000 (loại phân chia 1 lần)

3. Các ngân sách dịch vụ cài đặt ngoài hồi tháng (tiền điện, nước, điện thoại) theo giá chưa tồn tại thuế giao hàng cho phân phối 35.000, phục vụ cho bán hàng 16.000, cai quản doanh nghiệp 42.800, thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng 10%, cục bộ thanh toán bởi tiền mặt

4. Tính ra chi phí lương đề nghị trả của người công nhân trực tiếp cấp dưỡng 75.000, lương nhân viên bán hàng 32.000, lương thành phần quản lý công ty lớn 23.000

5. Trích các khoản trích theo lương theo phần trăm quy định (tỷ lệ giữa lương cơ bạn dạng và lương năng suất là 2:3)

6. Trích khấu hao TSCĐ bộ phận sản xuất 25.000, cỗ phận bán sản phẩm 10.000, phần tử quản lý doanh nghiệp 8.500

7. Nhập kho kết quả 300 sản phẩm xong từ phân xưởng sản xuất

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong kỳ

2. Tính giá cả sản phẩm sản xuất chấm dứt trong kỳ biết giá trị thành phầm dở dang thời điểm đầu kỳ là 3.000, thời điểm cuối kỳ là 17.000

3. đề đạt vào thông tin tài khoản kế toán

Kết Luận:

Trên đây là các dạng bài tập nguyên lý kế toán tất cả phần câu hỏi lý thuyết cũng tương tự phần bài tập thực hành, bài bác tập luyện tập để các chúng ta cũng có thể dễ dàng hiểu được các phương pháp làm của từng dạng bài bác tập. Chúc các chúng ta cũng có thể chinh phục bài tập nguyên tắc kế toán thành công!

Để được đào tạo chuyên nghiệp các kiến thức nền móng về nguyên tắc kế toán qua những đoạn phim do những kế toán trưởng đã có nhiều năm ghê nghiệm share các chúng ta có thể tham khảo >>

Nguyên lý kế toán, hay còn gọi là môn vỡ lẽ lòng, là trong những môn học buộc phải với các khối chăm ngành kế toán. Nếu học xuất sắc môn này thì gần như bạn đã nỗ lực được khóa xe để xuất hiện thêm cánh cửa ngõ nghề cùng với những cơ hội thách thức bự hơn.

Vậy ý muốn học tốt nguyên lý kế toán bạn có nhu cầu các lưu ý đông đảo điểm gì? Hãy cùng kế toán Lê Ánh khám phá qua nội dung bài viết sau nhé


*

Bí quyết học nguyên tắc kế toán hiệu quả

1. Lên planer học tập một phương pháp khoa học tập - điều đầu tiên và đặc trưng nhất

Trước khi bắt tay vào bài toán học môn nguyên lý kế toán hay ngẫu nhiên bộ môn nào không giống thì điều đầu tiên chúng ta nên làm là lên một planer học tập cụ thể và phân bổ, sắp xếp thời gian sao cho tương xứng với bạn dạng thân.

Để việc học được hiệu quả, chúng ta nên bước đầu từ đều cái đơn giản và dễ dàng đến phức tạp chứ chớ vội xả thân những vật dụng cao siêu, xa vời. Phức hợp hóa sự việc chỉ khiến việc học của người tiêu dùng thêm trở ngại hơn.

Sự công nghệ trong học tập là 1 trong những yếu tố số 1 giúp các bạn thành công. Lên một chiến lược học tập kỹ thuật là yếu hèn tố lúc đầu và là khởi nguồn cho sự thành công xuất sắc trong việc học môn nguyên lý kế toán nói chung và ngành kế toán tài chính nói riêng

2. Thuộc lòng hệ thống tài khoản kế toán - điều quan trọng thiếu

Thuộc lòng Hệ thống tài khoản nói cách khác là 1 "cực hình" với không hề ít người, thế cho nên mà mọi fan thường có xu hướng là "không học tập thuộc, vứt qua, khi cần thì lấy ra xem".

Tuy nhiên các bạn có thấy bài toán làm kia vừa mất thời gian, lại mất tập trung, mất đi tính bài bản và tuyệt nhất là khi đi làm thì việc đó sẽ chỉ khiến cho bạn mất điểm vào mắt các nhà thống trị hay đồng nghiệp.

Để thuận lợi dễ ợt hơn trong quá trình học và làm cho việc, chúng ta nên:

- sản phẩm công nghệ nhất: Học cấu tạo tài khoản

Ví dụ: tất cả mấy nhiều loại tài khoản, loại một là gì?, các loại 2... Với ngoại bảng là gì?

- đồ vật hai: học tập những tài khoản chính vào từng loại....

- đồ vật ba: Xem câu chữ từng tài khoản, nếu có thể thì tham chiếu luôn luôn những trường vừa lòng nào thì hạch toán vào tài khoản này, thông tin tài khoản kia...

Hoặc Ánh xin gợi ý cho bạn cách nhớ cấp tốc tài khoản cũng rất hay, đó là "Học những tài khoản theo "từng đôi" như đề nghị thu 131, 136, 138; bắt buộc trả 331, 336, 338. Giỏi là những khoản dự trữ đều dứt bởi số 9: 129, 139, 159, 229...

Mỗi ngày như vậy các bạn sẽ nhớ được rất nhiều hơn như mưa dầm ngấm lâu. Bên cạnh đó sơ vật chữ T cũng rất quan trọng, bạn phải rứa rõ phiên bản chất, phương pháp hạch toán Nợ cùng Có.

Tuy nhiên nếu như kết hợp với thực hành thì bạn sẽ nhớ cực kỳ nhanh, cùng hiểu cũng khá nhanh. 

3. Làm cho thật nhiều bài tập nhằm nhớ giải pháp định khoản

Để nhớ giải pháp định khoản nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, thay vày ngồi coi đi xem lại những bài tập bên trên lớp, trên mạng, các bạn phải chăm chỉ làm bài xích tập nguyên lý kế toán từ các nguồn khác nhau.

Thực hành luôn luôn là cách tốt nhất có thể để học phần lớn điều mới. Xung quanh ra, các bạn có thể tự nghĩ ra các nghiệp vụ với định khoản chúng.

Ví du: Ngày x tháng y năm z mua một cái macbook về dùng cho bộ phận văn phòng của công ty, trị giá chỉ 100 triệu, giá đã bao hàm thuế VAT, đã thanh toán bằng tiền phương diện chẳng hạn.

4. Từ bỏ vẽ lại, kiến thiết các mẫu mã sổ, mẫu mã bảng kế toán

Những ngày đầu bắt đầu tiếp xúc với bộ môn kế toán, hồ hết người thông thường sẽ có thói quen thuộc ghi chép lại những mẫu sổ, mẫu bảng kế toán. Rồi cho đến khi làm bài bác tập chúng ta lại kéo ra rồi chỉ có việc điền số liệu vào như vậy rất đồ vật móc, thụ động và luôn phụ thuộc vào chúng.

Các bạn không nên quá dựa vào vào những mẫu có sẵn mà lại nên cố gắng tự vẽ, xây cất ra các mẫu sổ, chủng loại bảng kế toán đối chọi giản, hay ít ra là trường đoản cú vẽ lại theo trí nhớ.

Phương pháp này mang lại cho các bạn hai lợi ích, một là các bạn sẽ hiểu được thực chất của nhiệm vụ kế toán, hai là các các bạn sẽ nhớ luôn luôn các biểu mẫu, thậm chí còn tự tạo thành cho mình những biểu mẫu cân xứng rất có ích cho quá trình về sau. Phương pháp này có thể hơi cực nhọc nhưng chỉ cần các bạn cố cố thì bất kỳ ai ai cũng có thể tạo nên được phần đông điều kỳ diệu.

5. Học nhóm - phương pháp hiệu quả nhưng mà không bao giờ lỗi thời

Các cụ có câu: "Học thầy không tày học tập bạn", xưa nay bọn họ vẫn luôn luôn truyền tai nhau lời nói đó với nó chưa bao giờ là lỗi thời. Học nhóm cũng là 1 trong những trong những phương thức hiệu trái nhất cùng không khi nào là quá thãi để học xuất sắc môn nguyên tắc kế toán.

Có khôn cùng nhiều phương pháp để học nhóm, rất tốt là chúng ta nên ra đời nhóm với hầu hết người chịu khó và có đam mê cùng với môn kế toán thì sẽ càng tốt.

Chú ý một điều là lúc học nhóm các bạn nên chăm chỉ trao đổi cùng phản biện chứ đừng ngồi tiêu cực một vị trí đợi các bạn nêu chủ ý hoặc giải pháp. Trong những lúc mình chỉ ngồi gật gù, gió chiều như thế nào xoay chiều nấy, các các bạn sẽ chẳng học được điều gì cả trường hợp cứ thụ động như vậy!

6. Hãy luôn chăm chỉ, đề xuất cù, thận trọng và kiên nhẫn

Với môn học nguyên tắc kế toán này, chỉ yêu cầu bạn cần cù, cảnh giác và kiên nhẫn, chuyên cần học hỏi chứ chưa yên cầu đến tính sáng tạo, tư duy cao siêu như những môn khoa học khác.

Do vậy, các bạn phải chịu cực nhọc trau dồi, học tập hỏi, rèn luyện từ mọi yếu tố nền tảng, cơ phiên bản nhất là học nguyên lý kế toán để có cơ sở vững chắc khi phi vào nghiệp vụ khác, cạnh tranh hơn và những phát sinh hơn.

Trong kế toán với toàn những nhỏ số, nếu chỉ nhầm lẫn một số trong những 0, số 1, ... Trong các tài khoản xuất xắc số chi phí thôi cũng đã để lại hậu quả rất lớn rồi. Các bạn có thể liên tưởng mang lại câu "sai một ly, đi một dặm" vào trường hợp này.

Trên đấy là 1 số kỹ năng và kiến thức được tổng hợp từ các ý kiến từ những học viên, các giảng viên ở các trường đh được kế toán Lê Ánh tổng đúng theo lại. Hy vọng đó vẫn là những thông tin hữu ích giúp các bạn có thể học giỏi môn học nguyên tắc kế toán.

Các bạn hãy đk khóa học tập kế toán tổng hợp với thực hành, kế toán tài chính Lê Ánh sẽ gửi tặng bạn khóa học nguyên lý kế toán, giúp đỡ bạn có thêm cồn lực liên tục phấn đấu, triết lý nghề nghiệp cho bạn dạng thân mình nhé

Ngoài lịch trình đào tạo những khóa học kế toán tổng đúng theo thực hành, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học tập xuất nhập khẩu được đào tạo bởi các chuyên gia bậc nhất trong ngành xuất nhập khẩu, và các khóa học hành chính nhân sự bài bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x