Tuyển Tập Những Bài Toán Hay Lớp 5 Năm 2023 (Có Đáp Án), Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 5 Có Lời Giải

Bộ đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 bao tất cả 8 đề cho những em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức ôn tập trong thời gian ở bên nghỉ hè, ôn tập tại nhà.

Bạn đang xem: Những bài toán hay lớp 5


Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 - Số 1

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Số thập phân gồm 3 chục, 6 đơn vị, 5 phần mười với 2 phần nghìn được viết là:


A. 36,52

B. 345,2

C. 3,452

D. 36,502

2. Số thập phân 512,49 được phát âm là:

A. Năm một hai phẩy tứ chín.

B. Năm trăm mười nhì phẩy tứ chín.

C. Năm trăm mười nhị phẩy tư mươi chín.

D. Năm mười hai phẩy tư mươi chín.

Bài 2. Viết số thích hợp vào vị trí chấm:

Một hình tròn trụ có đường kính là 7,2dm. Vậy:

a) bán kính của hình trụ đó là …………………… dm.

b) Chu vi của hình tròn trụ đó là …………………… dm.

c) diện tích s của hình tròn trụ đó là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 7,28 × 10 = 72,8

b) 7,28 : 10 = 72,8

c) 0,9 × 100 = 0,900

d) 0,9 : 100 = 0,009

Bài 4. Tính quý giá của biểu thức:

a) 7,92 + 5,86 × 4,5

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)

Bài 5. Viết số tương thích vào địa điểm chấm :

a) 10,5m = …………………… cm

b) 10,5m2 = …………………… cm2

Bài 6. Viết số thích hợp vào khu vực chấm :

Cho hình vẽ sau :


a) Hình mặt có tất cả …………… hình vuông.

b) Hình bên có toàn bộ …………… hình chữ nhật.

Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

Bài 8. Một hình thang bao gồm đáy phệ 6,5cm; đáy bé 4,8cm và độ cao 3,5cm. Tính diện tích s của hình thang đó.

Bài giải

Bài 9. Chưng Hai cài một nhỏ cá nặng trĩu 1,5kg hết 54000 đồng. Bác bố cũng sở hữu một bé cá loại đó có khối lượng 1,2kg. Hỏi bác cha phải trả từng nào tiền ?

Bài giải

Bài 10. Lớp 5A quyên góp được 45 quyển sách. Lớp 5B quyên góp được số sách bởi 4/5 số sách của lớp 5A. Số sách của lớp 5C nhiều hơn thế nữa một nửa số sách của lớp 5B 8 quyển. Hỏi cả ba lớp quyên góp được từng nào quyển sách?

Đáp án Đề ôn tập trong nhà lớp 5 Số 1

Bài 1

1. Lựa chọn D

2. Chọn C

Bài 2

Một hình tròn trụ có 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) nửa đường kính của hình tròn trụ đó là 3,6 dm.

b) Chu vi của hình tròn đó là 22,608 dm.

c) diện tích của hình trụ đó là 40.6944 dm2.

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) 7,28 × 10 = 72,8 Đ

b) 7,28 : 10 = 72,8 S

c) 0,9 × 100 = 0,900 S

d) 0,9 : 100 = 0,009 Đ

Bài 4

Tính giá trị của biểu thức :

a) 7,92 + 5,86 × 4,5 = 7,92 + 26,37 = 34,29

b) 62,5 : (13,8 + 6,2) = 62, 5 : trăng tròn = 3,125

Bài 5


Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

a) 10,5m = 1050 cm

b) 10,5m2 = 105000 cm2

Bài 6

a) Hình mặt có toàn bộ 8 hình vuông.

b) Hình mặt có tất cả 10 hình chữ nhật.

Bài 7

Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất:

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

= (48,25 + 51,75) + (12,72 + 87,28)

= 100 + 100 = 200

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

= (0,087 + 0,913) + (1,123 + 0,877) = 1 + 2 = 3

Bài 8

Diện tích của hình thang đó là:

*

Đáp án: 19,775(cm2)

Bài 9

Bác Hai tải 1 kg cá thì nên cần số tiền là:

54000 : 1,5 = 36000 (đồng)

Bác Hai cisnet.edu.vn 1,2 kg cá thì nên số chi phí là:

36000 × 1,2 = 43200 (đồng)

Đáp số: 43200 đồng

Bài 10

Lớp 5B quyên góp được số cuốn sách là:

45 x

*
= 36 (quyển)

Lớp 5C quyên góp được số quyển sách là:

36 : 2 + 8 = 26 (quyển)

Cả 3 lớp quyên góp được số quyển sách là:

45 + 36 + 26 = 107(quyển)

Đáp số: 107 quyển

Đề ôn tập ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 2

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Phân số

*
được viết thành số thập phân là :

A. 345,10

B. 34,5

C. 10,345

D. 3,45

2. Hỗn số

*
được viết thành số thập phân là :

A. 2,9100

B. 29,100

C. 2100,9

D. 2,09

Bài 2. Viết số tương thích vào nơi chấm :

a) Một hình tam giác gồm độ nhiều năm đáy là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác chính là …………………… cm2.

b) Một hình thang tất cả tổng độ lâu năm hai đáy là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích s của hình thang sẽ là …………………… dm2.


Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

a) 99 × 0,001 = 0,99

b) 99 × 0,001 = 0,099

c) 3,58 : 0,1 = 35,8

d) 3,58 : 0,1 = 0,358

Bài 4. kiếm tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

b) 312 : x = 100 – 99,2

Bài 5. Viết số phù hợp vào nơi chấm :

a) 8500kg = …………………… tấn

b) 72,5 dag = …………………… kg

Bài 6. Viết số tương thích vào khu vực chấm :

Cho mẫu vẽ sau :

Hình bên có tất cả …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện duy nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

Bài 8. Một chiếc sàng gạo hình tròn trụ có nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích của dòng sàng gạo đó.

Bài giải

Bài 9. Một nền căn phòng hình chữ nhật được lát kín đáo bằng 80 tấm gạch hình vuông vắn có cạnh 5dm. Tính diện tích mặt sàn nhà đó theo đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Bài 10. Năm nay, tổng thể tuổi của cha và con là 34 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi ba hiện nay.

Đáp án Đề ôn tập trong nhà lớp 5 Số 2

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng.

1. Phân số

*
được viết thành số thập phân là :

Chọn B. 34,5

2. Láo số

*
được viết thành số thập phân là :

Chọn D. 2,09

Bài 2. Viết số phù hợp vào khu vực chấm :

a) Một hình tam giác gồm độ dài đáy là 5,6cm ; chiều cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác đó là 13,44 cm2.

b) Một hình thang bao gồm tổng độ dài hai lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích s của hình thang chính là 40,5 dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) 99 × 0,001 = 0,99 S

b) 99 × 0,001 = 0,099 Đ

c) 3,58 : 0,1 = 35,8 Đ

d) 3,58 : 0,1 = 0,358 S

Bài 4. tìm kiếm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

x + 12,96 = 21,28

x = 21,28 - 12,96

x = 8,32

b) 312 : x = 100 – 99,2

312 : x = 0,8

x = 312 : 0,8

x = 390

Bài 5. Viết số tương thích vào nơi chấm :

a) 8500kg = 8,5 tấn

b) 72,5 dag = 0,725 kg

Bài 6. Viết số thích hợp vào khu vực chấm :


Cho hình vẽ sau :

Hình bên bao gồm tất cả 6 hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện tốt nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

= 0,92 × (324 + 678)

= 0,92 × 1002

= 921,84

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

= (4,9 - 4,8) × 3,3

= 0,1 × 3,3

= 0,33

Bài 8. Một chiếc sàng gạo hình trụ có nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích s của chiếc sàng gạo đó.

Bài giải

Chu vi dòng sàng đó là:

7 × 2 × 3,14 = 43,96 (dm)

Diện tích loại sàng kia là:

7 × 7 × 3,14 = 153,86 (dm²)

Đáp số: Chu vi: 43,96 dm

Diện tích: 153,86 dm²

Bài 9. Một nền ngôi nhà hình chữ nhật được lát kín bằng 80 tấm gạch hình vuông có cạnh 5dm. Tính diện tích mặt sàn nhà đó theo đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Diện tích một viên gạch nhằm lát là:

5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích mặt nền nhà là:

80 × 25 = 2000 (dm2)

2000dm2=20m2

Đáp số: 20m2

Bài 10. Năm nay, tổng thể tuổi của cha và con là 34 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi ba gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi tía hiện nay.

Tổng số tuổi của ba và bé 3 năm tiếp theo là:

34 + 3 + 3 = 40 (tuổi)

Sau 3 năm, tuổi cha gấp 4 lần tuổi con cần ta tất cả sơ đồ:

Tuổi bố: |----|----|----|----|

Tuổi con: |----|

Ba năm tiếp theo tổng số tuổi của tía và con chia làm số phần đều nhau là:

4 + 1 = 5 (phần)

Tuổi của ba ba năm sau là:

40 : 5 × 4 = 32 (tuổi)

Tuổi của bố hiện giờ là:

32 − 3 = 29 (tuổi)

Đáp số: 29 tuổi

Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 - Số 3

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Chữ số 5 trong những 2,953 thuộc sản phẩm nào?

A. Sản phẩm chục

B. Sản phẩm phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

2. Chữ số 8 trong các thập phân 32,879 có giá trị là :

A.

*

B.

*

C.

*

D. 800

Bài 2. Viết số tương thích vào chỗ chấm :

a) Tỉ số xác suất của hai số 7,5 và 25 là …………………….

b) 40,5% của 200 là …………………….

c) Biết 8% của số x là 2,4. Vậy số x là …………………….

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

a) 12,89 > 12,9

b) 34,725 28,11

Bài 4. Tính cực hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

Bài 5. Viết số thích hợp vào nơi chấm :

a) 4km 360m = …………………… km

b) 3ha 400m2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số phù hợp vào vị trí chấm :

Cho hình mẫu vẽ sau:

Hình mặt có tất cả …………… hình thang.


Bài 7. Tìm các số tự nhiên x, biết :

a) x 12,9 S

b) 34,725 28,11 S

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

= 3,6 x 0,5+ 4,789

= 1,8 + 4,789

= 6,589

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

= 50 - 3,4 x 3,48

= 50 - 11,832

= 38,168

Bài 5. Viết số tương thích vào khu vực chấm :

a) 4km 360m = 4,36 km

b) 3ha 400m2 = 3,04 ha

Bài 6. Viết số phù hợp vào khu vực chấm :

Cho mẫu vẽ sau:

Hình bên có tất cả 9 hình thang.

Bài 7. Tìm những số tự nhiên và thoải mái x, biết :

a) x x là những số 0; 1; 2; 3.

b) 10,99 2, chiều cao là 3,6dm. Độ dài đáy của hình tam giác đó là …………………… dm.

b) Một hình tam giác có diện tích là 40cm2, độ dài đáy là 10cm. Chiều cao của hình tam giác đó là …………………… cm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

a) 3,6 + 12 = 4,8

b) 3,6 + 12 = 15,6

c) 40 – 3,2 = 36,8

d) 40 – 3,2 = 0,8

Bài 4.

Xem thêm: Top 9 Shop Bán Đồ Tập Gym - Yoga Nam Nữ Đẹp Chất Uy Tín Ở Tphcm

Đặt tính rồi tính :

a) 5,734 + 77,09

b) 47,7 – 38,19

c) 19,5 × 3,04

d) 21,924 : 2,7

Bài 5. Viết số tương thích vào khu vực chấm :

a) 4,25 tạ = ………… tạ ………… kg

b) 10,05dm2 = ………… dm2 ………… mm2

Bài 6. Viết số tương thích vào vị trí chấm :

Cho hình vẽ sau:

a) Hình mặt có tất cả …………… hình tam giác.

b) Hình mặt có toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện tốt nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

c) 2,4 × 0,25 × 40

Bài 8. Một fan gửi tiết kiệm ngân sách 20 000 000 đồng với lãi suất vay 0,6% từng tháng. Hỏi sau đó 1 tháng người đó dìm được bao nhiêu tiền lãi ?

Bài giải

Bài 9. Một vườn cây có tất cả là 120 cây cam với bưởi. Số km bưởi thông qua số cây cam. Hỏi vào vườn tất cả bao nhiêu cây bưởi, bao nhiêu cây cam ?

Bài 10. Một hình vuông có chu vi 10dm cùng có diện tích bằng diện tích của một hình tam giác bao gồm cạnh lòng 5dm. Tính độ dài độ cao của hình tam giác đó.

Đáp án Đề ôn tập ở trong nhà lớp 5 Số 4

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng.

1. Biết 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số thích hợp để điền vào nơi chấm là :

Chọn C. 0,06

2. Số nào bé nhất trong tư số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

Chọn B. 0,3

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Một hình tam giác có diện tích là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ dài đáy của hình tam giác sẽ là 4 dm.

b) Một hình tam giác có diện tích là 40cm2, độ nhiều năm đáy là 10cm. độ cao của hình tam giác chính là 8 cm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống :

a) 3,6 + 12 = 4,8 S

b) 3,6 + 12 = 15,6 Đ

c) 40 – 3,2 = 36,8 Đ

d) 40 – 3,2 = 0,8 S

Bài 4. học sinh tự đặt tính

Đáp án là:

a) 5,734 + 77,09 = 82,824

b) 47,7 – 38,19 = 9,51

c) 19,5 × 3,04 = 59,28

d) 21,924 : 2,7 = 8,12

Bài 5. Viết số phù hợp vào vị trí chấm :

a) 4,25 tạ = 4 tạ 25 kg

b) 10,05dm2 = 10 dm2 500 mm2

Bài 6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Cho mẫu vẽ sau:

a) Hình bên có tất cả 6 hình tam giác.

b) Hình bên có tất cả 6 hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

= (0,2 x 5) x 7,79

= 1 x 7,79

= 7,79

c) 2,4 × 0,25 × 40

= (0,25 x 40) x 2,4

= 10 x 2,4

= 24 .

Bài 8.

Bài giải

Số tiền lãi người đó nhận ra là:

20 000 000 x 0,6 : 100 = 120.000 (đồng)

Đáp số: 120.000 đồng

Bài 9.

Trong vườn có số cây bưởi và số km cam là:

120 : 2 = 60 (cây)

Đáp số: 60 cây bưởi

60 cây cam

Bài 10.

Độ lâu năm cạnh của hình vuông vắn là:

10 : 4 = 2,5 (dm)

Diện tích hình vuông vắn hay diện tích s hình tam giác là:

2,5 × 2,5 = 6,25 (dm2)

Độ dài cạnh lòng của hình tam giác là:

6,25 × 2 : 5=2,5 (dm)

Đáp số: 2,5dm

Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 - Số 5

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1. Số thập phân 0,725 được viết thành tỉ số tỷ lệ là:

A. 0,725%

B. 7,25%

C. 72,5%

D. 725%

2. Số thập phân 4,5 ngay số nào dưới đây?

A. 4,500

B. 4,05

C. 4,050

D. 4,005

Bài 2. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm :

a) Một hình tròn có chu vi 16,328cm. Đường kính của hình tròn trụ đó là …………………… cm.

b) Một hình trụ có chu vi 254,24dm. Bán kính của hình trụ đó là …………………… dm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 12% của 345kg là 414kg

b) 12% của 345kg là 41,4kg

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 315,8 + 96,27

b) 615,4 – 109,28

c) 28,58 × 6,2

d) 13 : 125

Bài 5. Viết số thích hợp vào khu vực chấm :

a)

*
kg = …………………… g

b)

*
km2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số tương thích vào nơi chấm:

Cho hình mẫu vẽ sau:

a) Hình mặt có tất cả …………… hình bình hành.

b) Hình bên có toàn bộ …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất vô nhị :

a) 1,1 × 24,9 + 1,1 × 75,1

c) 82,5 : 25 : 4

Bài 8. Một thửa đất hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 65m, chiều rộng 40m. Người ta trồng rau xanh trên thửa đất đó, cứ 100m2 tín đồ ta thu hoạch được 45kg rau. Hỏi trên cả thửa khu đất đó, fan ta thu hoạch được từng nào tạ rau xanh ?

Bài 9. Một tấm bìa hình thang gồm tổng độ lâu năm hai lòng là 24dm, diện tích s là 102dm2. Tính độ cao của tấm bìa hình thang đó.

Bài 10. Tính nhanh :

4,1 + 4,3 + 4,5 + 4,7 + 4,9 + 5,1 + 5,3 + 5,5 + 5,7 + 5,9

Đề ôn tập ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 6

Bài 1. (1 điểm) xác định giá trị những chữ số trong những số :

Số

Giá trị chữ số 3

Giá trị chữ số 5

275,103

....................................

........................................

3126487,52

....................................

..........................................

Bài 2. (1,5 điểm) Điền vào địa điểm ........

ĐỌC SỐ

VIẾT SỐ

Tám và bảy phần tám

..............

Số thập phân có: Mười đơn vị chức năng và hai mươi tía phần nghìn

..............

....................................................................................................................

....................................................................................................................

23,255

Bài 3. (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

17,957 + 395,23

728,49 - 561,7

7,65 x 3,7

156 : 4,8

Bài 4. (2,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

a) Số bự nhất trong số số thập phân: 0,459; 0,549; 0,495; 0,594 là:

A. 0,594

B. 0,549

C. 0,459

D. 0,495

b) Điền số thích hợp vào khu vực chấm: 3tấn 50kg = ..... Tấn

A. 3,50

B. 30,50

C. 3,500

D. 3,05

c) một lớp học bao gồm 30 học viên trong đó gồm 14 chúng ta nữ. Tỉ số % nữ giới so với các bạn nam là:

A. 87,5

B. 46,66

C. 3500

D. 114,28

d) Có: 630ha = ....... Km2. Số thích hợp điền vào khu vực chấm là:

A. 0,63

B. 6,3

C. 63

D. 6300

đ) 23,45 : 1000 = ….

A. 23,450

B. 0,2345

C. 0,02345

D. 23450

Bài 5. (2 điểm) Cho hình vuông vắn ABCD bao gồm cạnh 15,5 centimet và đoạn DM là 6,2cm (như trong hình mẫu vẽ bên.)

a. Tính diện tích s hình tam giác ACM (phần tô màu)

b. Nối BM giảm AC tại N. Tính diện tích s tam giác NCM.

Bài 6. (1 điểm) tìm 5 quý giá của X, biết: 0,21 2 = 0,5 …..... Tên 1-1 vị thích hợp viết vào nơi chấm là:

A. HaB. Dam2C. M2D. Dm2

Câu 2: 627,35 : 100 = ….........….

A. 62,735B. 6,2735C. 627,35D. 6273,5

Câu 3: 627,35 x 0,01 = …............ Số điền vào địa điểm chấm là:

A. 62,735B. 627,35C. 6,2735D. 6273,5

Câu 4: 15% của 320kg là:

A. 140kg
B. 401kg
C. 480kg
D. 48kg

Câu 5: Hình tam giác có độ nhiều năm đáy là 10cm và chiều cao là 7cm. Vậy diện tích s của hình tam giác là:

A. 375m2B. 387 m2C. 378 m2D. 35 m2

Câu 6: tìm số thoải mái và tự nhiên x sao cho: 9,8 x X= 6,2 x 9,8;

A. 9,8B. 62C. 98D. 6,2

Câu 7:

a) Tính tỉ số phầm trăm của hai số: 45 và 61

b) Điền dấu ; = ; tương thích vào khu vực chấm:

83,2 ……… 83,19

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 36,75 + 89,46

b) 351 – 138,9

c) 64,6 x 4

d) 45,54 : 1,8

Câu 9:

Lớp 5A tất cả 18 học viên nữ và số học sinh nữ chiếm 60 % số học viên của cả lớp. Hỏi lớp 5A có tất cả bao nhiêu học viên ?

Câu 10:

Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều lâu năm 18m cùng chiều rộng 15m. Người ta dành 20% diện tích mảnh đất để gia công nhà. Tính diện tích s phần đất làm nhà.

Đề ôn tập ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 8

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bài 1. 7007cm3 =.... Dm3 . Số đề nghị điền vào chỗ chấm là:

A. 7,07

B. 7,007

C. 7,7

D. 77

Bài 2. Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m, chiều rộng lớn 1,5m, độ cao 1,4m là:

A. 37,8m3

B. 4,52m3

C. 5,48m3

D. 3,78m3

Bài 3. Thể tích hình lập phương gồm cạnh 2,8cm là:

A.47,04cm3

B. 31,36cm3

C. 2,1952cm3

D. 21,952cm3

Bài 4. Một gỗ khối hình lập phương cạnh 2,4dm. Từng đề-xi-mét khối gỗ khối lượng 0,5kg. Gỗ khối đó trọng lượng :

A. 0,6912kg

B. 6,912kg

C. 69,12kg

D. 691,2kg

Bài 5. Nếu vội vàng cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì thể tích hình lập phương vội lên:

A. 6 lần

B. 9 lần

C. 18 lần

D. 27 lần

Bài 6. Nếu vội vàng cạnh của hình lập phương lên 2 lần thì diện tích toàn phần hình lập phương vội lên:

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 6 lần

Bài 7. 45% của 6m3 là bao nhiêu đề-xi-mét khối?

A. 27dm3

B. 270dm2

C. 2700dm3

D. 27000dm3

Bài 8. Hình lập phương gồm cạnh 1dm4cm với một hình vỏ hộp chữ nhật có chiều lâu năm 1,4dm, chiều rộng lớn 0,9dm và độ cao 1,2dm. Hình như thế nào có diện tích toàn đa phần hơn?

A. Hình lập phương

B. Hình vỏ hộp chữ nhật

C. Không đối chiếu được

II. TỰ LUẬN: Giải bài xích tập sau:

Một bể nước bản thiết kế hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 1,5m, chiều rộng lớn 1,2m và độ cao 1,6m.

a) Tính thể tích của bể.

b) hiện giờ bể chưa tồn tại nước, fan ta mở mang lại vòi nước tan vào bể từng phút 45 lít. Hỏi sau bao thọ thì bể đã đầy? (1lít = 1dm3)

Tài liệu Toán lớp 5

Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 sở hữu nhiều

Trên phía trên là toàn thể nội dung bài xích tập Toán cho những em học sinh tham khảo, ôn tập hè, ôn tập trong nhà tránh mất kiến thức khi tới trường lại. Những bậc phụ huynh mua về cụ thể cho những em học viên luyện tập.

Mua tài khoản cisnet.edu.vn Pro để thử dùng website cisnet.edu.vn KHÔNG quảng cáo & tải toàn thể File rất nhanh chỉ còn 79.000đ.

Tuyển tập những bài toán hay lớp 5 là tư liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 5 ôn luyện kĩ năng giải Toán. Đồng thời, góp giáo viên xem thêm trong quá trình bồi chăm sóc học sinh xuất sắc Toán lớp 5. Bài tập Toán cải thiện lớp 5 gồm những dạng bài xích tập gồm lời văn, tính nhanh, kiếm tìm hình...sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng nạm kiến thức sẵn sàng cho các kỳ thi học sinh tốt Toán lớp 5.


Những bài toán hay lớp 5

Bài 1:

Trong 1 đơn vị máy, số công nhân xuất sắc nếu có thêm được 2 người công nhân nữa thì vẫn bằng 1 tháng 5 tổng số công nhân trong bên máy, còn số công nhân không được xếp xuất sắc giảm đi 14 người thì số người còn sót lại bằng 50% tổng số công nhân. Hỏi trong nhà máy sản xuất có bao nhiêu công nhân giỏi?

Bài 2:


Ba người chia nhau một trong những quyển sách, người đầu tiên lấy 1/3 số quyển sách, tín đồ thứ hai mang 4/9 số quyển sách cùng 1 quyển, số còn sót lại là 11 quyển giao cho người thứ ba. Toàn bô sách đã phân chia là bao nhiêu quyển ?

Bài 3:

Lan, Hồng, Huệ cisnet.edu.vn chung 1 tấm vải với mức giá 14000 đồng/1m. Lan cisnet.edu.vn 1/6 tấm vải, Hồng cài đặt 1 nửa tấm vải, Huệ cisnet.edu.vn phần còn lại. Hỏi mọi cá nhân mua bao nhiêu mét vải ?

Bài 4:

Anh Dũng cho cha bạn An, Bình, Cư 17 viên bi và dặn như sau:

- An nhấn 1 nửa số bi, Bình dấn 1/3 số bi, Cư nhận 1/9 số bi.

Cả 3 các bạn chia mãi ko được. Em hãy ra tay góp 3 bạn chia làm sao để cho thật công bằng.

Bài 5:

Khi thực hiện phép trừ một vài tự nhiên cho một số thập phân nhưng mà phần thập phân tất cả một chữ số, bạn Bình đã chép thiếu vết phẩy yêu cầu đã tiến hành trừ nhị số tự nhiên và tìm kiếm được hiệu quả là 164. Em hãy viết phép trừ lúc đầu biết hiệu đúng của phép trừ đó là 328,7.

Bài 6:

Trong một phép trừ, biết tổng của số bị trừ, số trừ với hiệu là 65,4. Số trừ lớn hơn hiệu là 4,3. Search số bị trừ, số trừ của phép trừ ấy.


Bài 7:

Biết rằng nước hải dương chứa 5 % muối bột (theo khối lượng). Hỏi đề nghị thêm vào 40 kilogam nước biển bao nhiêu ki-lô-gam nước tinh khiết sẽ được một một số loại nước tất cả chứa 4 % muối?

Bài 8:

Lúa mới thu hoạch bao gồm lượng nước là 12 %. Fan ta đem phơi 4 tấn lúa với khi khô thì còn lại 3620 kg. Hỏi lương nước vào lúa thô chiếm bao nhiêu phần trăm?

Bài 9:

Có một miếng khu đất hình chữ nhật, người ta tăng chiều nhiều năm thêm 10% và sút chiều rộng xuống 10%. Hỏi miếng khu đất tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm?

Bài 10:

Một bể nước gồm chiều rộng là 11 m, độ cao là trung bình cộng của chiều dài cùng chiều rộng. Thể tích của bể là 1716.

a / Tính chiều cao.

b / fan ta mở 2 vòi vĩnh nước chảy vào bể. Vòi 1 tan được 1/3 bể trong 1 giờ đôi mươi phút, vòi 2 tan được 3/10 bể vào 30 phút. Mong muốn chảy đầy bể thì hết từng nào thời gian?

Bài 11:

Tìm tốc độ của phi thuyền biết ví như đi xuôi chiếc trong 3,24 tiếng thì đi được 23,324. Hiệu gia tốc của bé tàu và dòng nước là 5,6.

Bài 12:

Một lớp có 2 lần số học sinh nam bằng 3 lần số học viên nữ. Biết số học viên của lớp đó là một trong các số: 48; 36; 45; 32. Số học sinh của lớp chính là ……

Bài 13:

Tính tổng sau:

*


Bài 14:

Người ta sơn cục bộ mặt bê bên cạnh chiếc tháp được chế tác nên bằng cách xếp các hình lập phương như thể nhau theo một quy biện pháp nhất định (có phần đỉnh được diễn đạt như trong hình vẽ). Vậy tầng thứ trăng tròn (kể từ bỏ đỉnh là tầng thứ nhất) của tháp gồm …….. Hình lập phương ko được sơn phương diện nào. (Biết tháp gồm 30 tầng)

Bài 15:

Hình vẽ bên mô tả phần đỉnh của một loại tháp được sản xuất nên bằng phương pháp xếp những hình lập phương giống như nhau theo một quy qui định nhất định. Vậy tại tầng thứ 50 (kể từ bỏ đỉnh là tầng máy nhất) của tháp tất cả … hình lập phương.

Bài 16:

Người ta viết liên tiếp nhóm chữ cái VIOLYMPICCAPTINH thành hàng chữ

VIOLYMPICCAPTINHVIOLYMPICCAPTINH…lần lượt bằng 3 nhiều loại màu mực: xanh, đỏ với tím, mỗi chữ cái một màu, ban đầu từ vần âm V color xanh. Vậy vần âm thứ 2003 là:

A. Chữ O màu sắc tím

B. Chữ O color đỏ

C. Chữ L màu đỏ

D. Chữ L màu tím

Bài 17:

Tỉ số xác suất của phần diện tích s được tô color so với diện tích hình tròn trụ ở hình mặt là ……. %.


Bài 18:

Ba xe xe hơi chở 81 học sinh đi tham quan. Biết rằng

*
số học viên ngồi trên xe trước tiên bằng
*
số học viên ngồi bên trên xe vật dụng hai và bằng
*
số học viên ngồi trên xe lắp thêm ba. Vậy xe sản phẩm công nghệ hai chở …………………. Học sinh

Bài 19:

Khi cộng một vài tự nhiên với một trong những thập phân, một học sinh đã vô ý quên lốt phẩy của số thập phân nên kết quả tìm được là 2220. Tra cứu số tự nhiên lúc đầu biết tổng và đúng là 223,17.Trả lời: Số đề nghị tìm là ……………….

Bài 20:

Ba chúng ta Toán, Tuổi và Thơ có một trong những vở. Nếu đem 40% số vở của Toán chia đầy đủ cho Tuổi và Thơ thì số vở của ba bạn bằng nhau. Cơ mà nếu Toán ngắn hơn 5 quyển thì số vở của Toán bằng tổng số vở của Tuổi với Thơ. Hỏi mỗi các bạn có từng nào quyển vở ?

Bài 21:

Cho phân số:

*

a) có thể xóa đi trong tử số và mẫu số phần đa số nào mà lại giá trị của phân số vẫn không chuyển đổi không ?

b) nếu như ta thêm số 2004 vào mẫu mã số thì phải thêm số tự nhiên và thoải mái nào vào tử số để phân số không đổi ?

Bài 22:

Bao nhiêu tiếng ?

Khi đi chạm mặt nước ngước dòngKhó khăn mang đến bến mất tong tám giờKhi về từ cơ hội xuống đòĐến khi cặp cảng bốn giờ dịu veoHỏi rằng riêng một khóm bèoBao nhiêu giờ để trôi theo ta về ?

Bài 23:

Cho băng giấy bao gồm 13 ô với số ở ô thứ hai là 112 và số sinh hoạt ô sản phẩm bảy là 215.

Biết rằng tổng của tía số ở bố ô thường xuyên luôn bằng 428. Tính tổng của các chữ số bên trên băng giấy đó.

Bài 24:

Hãy mày mò “bí mật” của hình vuông rồi điền nốt tứ số thoải mái và tự nhiên còn thiếu vào ô trống.

Bài 25:

Cho hình vuông vắn như hình vẽ. Em hãy thay các chữ bởi các số ham mê hợp làm thế nào để cho tổng những số ở các ô thuộc sản phẩm ngang, cột dọc, đường chéo cánh đều bởi nhau.


Bài 26:

Tính tuổi của ông biết: Thời niên thiếu chiếm 1 tháng 5 quãng đời của ông, 1/8 quãng đời còn lại là tuổi sinh viên, 1/7 số tuổi còn sót lại ông được học ở ngôi trường quân đội. Tiếp sau ông được tập luyện 7 năm ngay tức thì và sau đó được vinh dự trực tiếp tiến công Mĩ. Như vậy thời gian đánh Mĩ vừa tròn 1/2 quãng đời của ông.

Bài 27: Điền số tương thích theo chủng loại :

Bài 28:

Thay cố 4 chữ cái a; b; c; d vào phép cùng

*
bằng 4 chữ số 0; 4; 5; 6 một bí quyết tùy ý (mỗi chữ cái chỉ được thay vì 1 chữ số duy nhất) rồi tính kết quả. Tổng lớn nhất có thể là ………………………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x