Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Tổng Hợp, Tổng Hợp Bài Tập Ngữ Pháp Trong Tiếng Anh

Đối với những các bạn luyện thi Đại học, TOEIC ngữ pháp giờ đồng hồ Anh là phần cần thiết thiếu, trong khi việc luyện tập thêm các bài tập tổng thích hợp về ngữ pháp để giúp bạn nuốm vững những kiến thức cơ bản, vừ vựng, giữa trung tâm để từ đó có thể chuyển sang các chuyên đề ngữ pháp cải thiện hơn.

Bạn đang xem: Bài tập ngữ pháp tiếng anh tổng hợp

*

Các bài tập dưới đây là phần quan liêu trọng bổ sung cập nhật cần thiết chocáchhọc ngữ pháp giờ Anhhiệu quả. Nó giúp bạn củng cố gắng những kỹ năng và kiến thức về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh.

Bài tập ngữ pháp về SUBJECT, OBJECT, POSSESSIVE PRONOUN, QUESTION

I. Circle the best option khổng lồ complete each sentence:

1.Could you tell me _________ you don’t like living in a big city? a.how b. When c. Where d. Why 2.“ _________ are they?”. “Oh, the President’s daughters” a.Who b. Whom c. Which d. That 3._________ book is this, yours or mine? a.what b. Whose c. With d. Whom 4._________ did you get to Brighton? By train a.when b. Where c. Why d. How 5.Do you know that girl? _________ is her name? a.How b. Which c. What d. Who 6.How _________ will the journey take? Two hours or more? a.often b. Far c. Much d. Long 7._________ is that bike? It’s Tom’s a.Whose b. Who c. Where d. When 8._________ is her job? She’s a doctor a.Who b. What c. Whose d. Which 9.The dog bit _________ on the leg a.hers b. Her c. She d. He 10._________ are going camping over the weekend a.We b. Us c. Our d. He 11._________ father is a teacher a.He b. His c. She d. Him 12._________ children does your sister have? a.How b. How many c. How much d. What 13.Jack & Jill got engaged last week. When are _________ going lớn get married? a.them b. They c. Their d. We 14.He is looking for _________ shoes a.him b. Her c. His d. He 15._________ is going to thành phố new york on vacation a.We b. You c. He d. I

II. Write these sentences using subject và object pronouns instead of the underlined words

1.John và I saw Peter yesterday. He bought John and me a cup of coffee

____________________________________________________________________________________

2.David và Mike are arriving today. I’m meeting David & Mike at the station

____________________________________________________________________________________

3.I’m looking for Mary. Have you seen Mary? Mary isn’t at trang chủ

____________________________________________________________________________________

4.Peter và I saw a film called The Tiger yesterday. Have you seen The Tiger?

____________________________________________________________________________________

5.Come khổng lồ the swimming pool with Joanna và me. Joanna and I are leaving now

____________________________________________________________________________________

6.George và Jane are meeting Paul today. Paul is having lunch with George và Jane

____________________________________________________________________________________

7.There’s Jack. Jack’s got a heavy suitcase. Shall we help Jack?

____________________________________________________________________________________

8.“Did you see Jonathon last night?” “No, I phoned Jonathon but Jonathon wasn’t there”

____________________________________________________________________________________

III. Write the questions khổng lồ which the underlined words are the answers

1.I was born in 1980

____________________________________________________________________________________

2.My father was born in Quang nam

____________________________________________________________________________________

3.My address is 3 Le Loi street

____________________________________________________________________________________

4.It’s very hot in tp hcm in March

____________________________________________________________________________________

5.It takes two hours lớn ride khổng lồ Vung Tau by motorbike

____________________________________________________________________________________

6.It’s Mr. Dawson’s oto

____________________________________________________________________________________

7.I go lớn school by xe đạp

____________________________________________________________________________________

8.My sister speaks English fluently

____________________________________________________________________________________

9.Lan drank your lemon juice

____________________________________________________________________________________

10.Her brother weighs 50 kilos

____________________________________________________________________________________

11.I have learnt English for 6 months

____________________________________________________________________________________

12.This bridge is 5 meters long

____________________________________________________________________________________

13.No, I’m not a teacher. I’m a student

____________________________________________________________________________________

14.My mother goes shopping once a month

____________________________________________________________________________________

15.He was absent from school because he felt sick

____________________________________________________________________________________

16.Mr. Pike enjoys travelling

____________________________________________________________________________________

17.There are ten trees in the garden

____________________________________________________________________________________

18.The mèo is in the box

____________________________________________________________________________________

19.Those are her pencils

____________________________________________________________________________________

20.Her brother has breakfast at 6 o’clock every morning

____________________________________________________________________________________

21.My mother works in a hospital

____________________________________________________________________________________

22.Mr. Nam giới goes to work by oto every day

____________________________________________________________________________________

23.This shirt costs 150,000 VND

____________________________________________________________________________________

24.John bought his wife a lot of flowers

____________________________________________________________________________________

25.My brother is learning English because he wants to get a good job

Bài tập ngữ pháp cấu điều kiện

Link tải: Nội dung bài tập câu điều kiện

Link tải: Đáp án câu điều kiện

Video chữa bài tập câu điều kiện.

Bài tập ngữ pháp đồng nghĩa, trái nghĩa

Link tải: Nội dung bài bác tập đồng nghĩa, trái nghĩa

Link tải: Đáp án bài tập đồng nghĩa, trái nghĩa

Bài tập ngữ pháp hòn đảo ngữ

Link tải: Nội dung bài tập hòn đảo ngữ

Link tải: Đáp án bài tập hòn đảo ngữ

Bài tập ngữ pháp ngữ âm

Link tải: Nội dung bài bác tập ngữ âm

Link tải: Đáp án bài bác tập ngữ âm

Bài tập ngữ pháp viết lại câu

Link tải: bài tập viết lại câu

Link tải: Đáp án bài xích tập viết lại câu

Bài tập ngữ pháp nhiều động từ

Link tải: bài xích tập các động từ

Link tải: Đáp án và bài tập các động từ

Bài tập ngữ pháp phạt âm - trọng âm

Link tải: bài xích tập vạc âm - trọng âm

Link tải: Đáp án bài bác tập phạt âm -trọng âm

Bài tập ngữ pháp câu giao tiếp

Link tải: bài tập câu giao tiếp

Link tải: Đáp án bài xích tập câu giao tiếp

Bài tập ngữ pháp viết lại câu

Link tải: bài bác tập viết lại câu

Link tải: Đáp án bài tập viết lại câu

Chuỗi đoạn clip học và trị đề miễn phí

Link coi miễn phí: Chuỗi đoạn phim học và chữa trị đề miễn phí

Video trị đề thi thpt QG.

✧Giải ham mê ngữ pháp tiếng Anh

✧Sách ngữ pháp tiếng Anh

Chúc chúng ta ôn tập tốt, trường hợp có vướng mắc hãyliên hệ tớiFANPAGE của anh ấy ngữ Athenađể được hỗ trợ ngay nha ^^

Bạn nghĩ học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh thôi là đủ? Thực tế, định hướng sẽ chỉ được vận dụng một cách chuẩn chỉnh xác và hiệu quả khi bạn rèn luyện chúng một bí quyết thường xuyên. Để giúp bạn có thể hiểu sâu và áp dụng thành thục các phần kim chỉ nan liên quan tới trạng từ, TOPICA Native đã tổng thích hợp bài tập trạng từ chọn thanh lọc trong ngữ pháp giờ Anh tại nội dung bài viết dưới đây. Cùng hợp tác vào thực hành thực tế ngay nhé.

1. Ôn tập lý thuyết về trạng tự trong giờ đồng hồ Anh

Trạng tự là 1 phần lí thuyết rất rộng trong ngữ pháp giờ Anh, nắm nên để gia công bài tập, TOPICA Native vẫn giúp các bạn bao quát lác được cục bộ lí thuyết về trạng từ sang 1 vài ý chủ yếu được liệt kê dưới đây:

1.1 Trạng từ là gì?

Trạng từ một từ được sử dụng để cung cấp thông tin cho một tính từ khác hoặc cho 1 trạng tự khác. Tin tức này hoàn toàn có thể là các vấn đề tương quan đến hoàn cảnh, nguyên nhân, mức độ, cách thức,….

1.2 Phân nhiều loại trạng từ

Có những loại trạng từ cơ bạn dạng như sau:

Trạng từ bỏ chỉ cách thức: carefully (cẩn thận), well (tốt, hay), slowly (chậm), badly (xấu, dở),…Trạng từ chỉ thời gian: yesterday (hôm qua), today (hôm nay), tomorrow (ngày mai), then (lúc ấy),…Trạng từ bỏ chỉ nơi chốn: here (ở đây), upstairs (ở trên lầu), around (xung quanh), everywhere (khắp nơi), …Trạng từ chỉ tần suất: often (thường xuyên), sometimes (đôi khi, thỉnh thoảng), never (không bao giờ),…Trạng tự chỉ mức độ: too (quá), extremely (vô cùng), very (rất), almost (gần như), enough (đủ),…Trạng trường đoản cú nghi vấn: where (ở đâu), when (khi nào), why (tại sao), how (như nỗ lực nào) khi dùng đặt câu hỏi.Trạng từ quan lại hệ: when (mà, khi), where (nơi mà), why (vì sao) khi dùng để nối các mệnh đề quan hệ.

1.3 tác dụng của trạng từ

Bổ nghĩa đến động từ
Bổ nghĩa mang lại tính từ
Bổ nghĩa mang lại trạng từ khác
Bổ nghĩa cho nhiều giới từ
Bổ nghĩa cho tất cả câu

*

Bài tập về trạng trường đoản cú trong giờ Anh

1.4 Ví trí của trạng từ trong cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh:

Vị trí đầu câu: hay là các trạng từ nghi hoặc hoặc các trạng từ dùng làm kết nối.Vị trí thân câu: hay là các trạng tự chỉ tần suất, nấc độ, bí quyết thức.Vị trí cuối câu: thường xuyên là những trạng từ chỉ biện pháp thức, thời gian, nơi trốn.

1.5 Cách ra đời trạng từ

a) Cách tạo thành trạng nhàn nhã tính từ Sử dụng công thức: Tính từ bỏ + -ly -> Trạng từ.

VD: perfect -> perfectly (một giải pháp hoàn hảo), careful -> carefully (một giải pháp cẩn thận),…

Nếu tính từ ngừng bằng -y, khi gửi sang dạng trạng từ, bạn cần đưa thành đuôi -ily.

VD: happy -> happily (một cách vui vẻ),..

Nếu tính từ xong bằng -ic, khi gửi sang trạng từ, bạn cần đưa thành đuôi -ically.

VD: enthusiastic -> enthusiastically (một bí quyết nhiệt tình), drastic -> drastically (một bí quyết quyết liệt),…

Nếu tính trường đoản cú có xong xuôi bằng -le hoặc -ue

VD: terrible -> terribly (một giải pháp tồi tệ), true -> truly (thật lòng),…

b) giải pháp tạo tính thủng thẳng danh từ
Một số ít trạng từ bỏ được cấu thành trường đoản cú danh trường đoản cú với hậu tố “-wise”, có nghĩa là bằng cách nào, theo phong cách nào.

Ví dụ: sideways, clockwise, lengthwise, edgewise, crosswise, ….

Xem thêm: Váy Lụa Hoa Cao Cấp Kiểu Dáng Dài Cổ V Tay Ngắn Họa Tiết Hoa Lá Sang Trọng A52

He hit the tennis ball sideways. “in a way that sent it off to the side of the court”. ( Anh ấy đánh quá láng tennis qua một bên.- bằng cách nào kia anh ấy vẫn đánh quả bóng sang bên lề của sảnh tennis).

Trong một số trường hợp, trạng từ ngừng là “-wise” vấp ngã nghĩa cho ý kiến của mệnh đề cùng nó giới hạn cách nhìn của người nói tới một ý kiến, phạm vi của nhà đề.

Ví dụ: otherwise, timewise, likewise,… .

It can’t be too windy. Otherwise, the officials postpone the match. Likewise, heavy rain can be a reason for postponing this match.

1.6 vệt hiệu phân biệt trạng từ

Để phân biệt từ vựng đó có phải là trạng tự trong giờ Anh, đa số ta nhận thấy dựa trên đa phần trạng từ đều phải có đuôi “-ly”. Trạng từ thường được chế tạo ra ra bằng phương pháp thêm hậu tố “-ly” vào Trạng từ thường sẽ có ba loại phổ biến như sau:

Trạng từ bao gồm hậu tố -ly: carefully, mostly, actually,…Một số trạng từ không có hậu tố -ly như: well, very, often, never,…Một số trạng từ có hiệ tượng như tính từ: early, fast, hard,…

TOPICA Native – HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN mang lại NGƯỜI ĐI LÀM


2. Bài tập trạng từ giờ Anh hay

Bài tập 1: Trắc nghiệm lựa chọn áp án đúng

I wouldn’t have missed my flight if the bus had arrived_________.latelylatemore earlyearly
Although this tea tastes not bad, I don’t like it _________.somanya lotmuch
I think your presentation is ________ good.niceprettyquietbeautiful
He ran so ________ that no one could catch up him.fastfastlyslowslowly
We recommend that you ________ purchase your home.quicklyquickquickenquickness
Our production team ________ inspects the quality of our products.throughthoroughnessthoroughlythorough
The population team ________ inspects the chất lượng of our products.slightslightlyslightnessslighted
The hotel is _________ located within easy walking distance of the beach.perfectperfectlyperfectedperfecting
Small-business owners _______ use local newspaper advertisements.frequentfrequencyfrequentnessfrequently
Most interviewers ________ examine applicant’s educational backgrounds.closelyclosercloseclosest
Replacing the old building with a new one was a _________ impossible task.nearnearbynearlynearing
The insurance company does not seem khổng lồ be ________ sound.financefinancesfinancialfinancially
Dress ________ when you go lớn the interview.nicenicelytidygood
She is lying ________ in the new bed.comfortablelycomfortablycomfortablein a comfortable way
You have khổng lồ pay the phone bill _________.monthlymonthlilymonthin a monthly
The cost of petroleum is increasing ________.dramaticallydramaticdramaticlydramatical
Sue works ________. She never seems to stop.continuouslycontinuouscontinuecontinual
My brother often goes to lớn bed ________.earlilyearlyearlierin a early way_______, most adults can identify only about five out of a set of 21 colours that are only _______ different.Similarly/slightly
Similar/slightless
Similar/slight
Similarly/slighting
The________ decorated purse that David knitted is ________ fraying around the edges.carefully/quicklycarefully/quickcarefully/quicklycareful/quick

Bài tập 2: bài bác tập tính từ và trạng trường đoản cú sửa lỗi

Một trong số từ gạch men chân bị sai, tìm và sửa lỗi lại mang lại đúng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh:

It is said that five people were serious injured in the accident.⇒______________________Great circle routes, the shortest courses between two points on the surface of a sphere, are routine used by international air traffic to save time.⇒______________________Lan is a hard worker. She works very hardly.⇒______________________The plane flew highly in the air, then lended suddenly.⇒______________________Broad speaking, curriculum includes all experiences which the students may have within the environment of the school.⇒______________________Beginning in the late 19th century, the yearly rise in the productivity of England was just slight less than Germany & the U.S.⇒______________________My mother is a friendly woman. She always smiles friendlily with our neighbors.⇒______________________Because Coyote hunts bad, he dicides khổng lồ team up with Eagle, who is an excallent hunter.⇒______________________William danced very good in the contest, but Michael danced even better.⇒______________________The applicants for low-interest loans hopes to buy decent built houses for their families.⇒______________________
*

Rèn luyện bài tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh về trạng từ cùng TOPICA Native


Bài tập 3: bài xích tập trạng chỉ cách thức

Chuyển từ tính từ quý phái trạng từ chỉ cách thức phù hợp:

James is careful. He drives____________.The girl is slow. She walks____________.Her English is perfect. She speaks English____________.Our teacher is angry. She shouts____________.My neighbor is a loudspeaker. He speaks____________.He is a bad writer. He writes____________.Jane is a nice guitar player. He plays the guitar____________.He is a good painter. He paints____________.She is a quiet girl. She does her job____________.This exercise is easy. You can vày it__________

Bài tập 4: bài tập trang từ cùng tính từ

Hoàn thành những câu sau:

He’s always in a rush. I don’t understand why he walks so ____________ (quick/quickly).I prefer studying in the library. It’s always_______________ (quiet/quietly).Michael __________ (happy/happily) took the assistant job. He had been looking for a position all summer.Marta dances _____________ (beautiful/beautifully). She’s been taking ballet since she was five years old.They speak French very ____________ (good/well). They lived in France for two years.My neighbor always plays ___________ (loud/loudly) music on the weekends. It’s so annoying.Please be __________ (careful/carefully) in the hallway. The walls have just been painted.Dan is very smart, but he is not a very___________ (good/well) student.He reacted __________ (angry/angrily) lớn the news. I have never seen him so upset.We didn’t ______________ (complete/completely) understand the teacher’s instructions. Most of us did not finish the assignment.

Bài tập 5: Trang trường đoản cú chỉ mức độ

Điền đúng nhiều loại trạng trường đoản cú chỉ mức độ vào địa điểm trống:

I have ………………….. Finished.He is ………………… clever.There is …………………. Something wrong.……………….. I think I should take a long break.………………… her train is late.He is ……………….. Late for work.She is ……………….. The right person for the job.Have you ………………. Wanted to run away?
You can see lots of flowers ……………….They are ………………… beautiful.

TOPICA Native
X – học tiếng Anh trọn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho những người bận rộn.

Với quy mô “Lớp học tập Nén” độc quyền: Tăng hơn trăng tròn lần đụng “điểm kiến thức”, giúp hiểu sâu và nhớ lâu dài gấp 5 lần. Tăng tài năng tiếp thu và triệu tập qua những bài học tập cô ứ 3 – 5 phút. rút ngắn gần 400 giờ học lý thuyết, tăng rộng 200 giờ thực hành. hơn 10.000 hoạt động nâng cấp 4 năng lực ngoại ngữ theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế từ bỏ National Geographic Learning với Macmillan Education.

*


3. Bài tập ngữ pháp giờ Anh nâng cao của Trạng từ

Bài tập 1: 

Điền dạng đúng của các từ sau vào địa điểm trống:

Jack is (terrible) _________ upset about losing his keys
Ours basketball team played (bad) __________ last Friday.Maria (slow) _________ opened her present.He is a (careful) _________ driver. He drives the oto (careful) _________.They learn English (easy) _________. They think English is an (easy) _________ language.Max is a (good) __________singer. He sings (good)__________ .He (quick)__________ built a house out of straw.Although the student worked very (hard) __________, he failed the exam.During the cold winter months, the three little pigs lived (extreme)_________ (good)_________ in their house.Kevin is (pretty) _________ clever.

4. Đáp án

Đáp án bài xích tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ bạn dạng của trạng từ

Bài tập 1:
1.C2.D3.B4.A5.A6.C7.B8.B9.D10.A
11.C12.D13.B14.B15.A16.A17.A18.B19.A20.A
Bài tập 2:
1. Serious ⇒ seriously6. Slight ⇒slightly
2. Routine ⇒ routinely7. Friendlily ⇒in a friendly way
3. Hardly ⇒ hard8. Bad ⇒badly
4. Highly ⇒ high9. Very ⇒well
5.Broad speaking ⇒Broadly speaking10. Decent ⇒decently
Bài tập 3:
1. Carefully2. Slowly3. Perfectly4. Angrily5. Loundly
6. Badly7. Nicely8. Well9. Quietly10. Easiily
Bài tập 4: 
1. Quickly2. Quiet3. Happily4. Beautifully5. Well
6. Loud7. Careful8. Good9. Angrily10. Completely
Bài tập 5:
1. Almost2. Very3. Clearly4. Sometimes5. Perhaps
6. Seldom7. Certainly8. Ever9. There10. Very

Đáp án bài bác tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cải thiện của trạng từ

Bài tập 1:terriblybadlyslowlycareful-carefuleasily-easygood-wellquicklyhardextremely wellpretty

Qua các bài xích tập trạng từ tinh lọc trong ngữ pháp giờ Anh trên trên, các bạn hẳn đã rất có thể nắm cứng cáp cách vận dụng lí thuyết về trạng từ bỏ vào thực tế để sử dụng rồi đúng không? nếu còn muốn rèn luyện thêm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cho phiên bản thân, hoặc tìm kiếm kiếm một lộ trình học tập tiếng Anh hiệu quả, chúng ta có thể tham gia thuộc TOPICA Native tức thì tại đây. Chúc chúng ta thành công.


TOPICA Native – HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN đến NGƯỜI ĐI LÀM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.