Phân Phối Chương Trình Hóa Lớp 10, Hoá 10 Chương Trình Mới

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - Kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - Kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - Kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Tổng hợp lý thuyết Hóa học 10 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết | Kiến thức trọng tâm Hóa 10

Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 10 sách mới của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 10 nắm vững kiến thức trọng tâm Hóa 10 từ đó học tốt môn Hóa học 10.

Bạn đang xem: Chương trình hóa lớp 10

Toàn bộ chương trình hóa học lớp 10 cung cấp kiến thức cơ bản về hóa học đại cương liên quan tới nguyên tử, các liên kết hóa học, nghiên cứu sâu hơn về những phản ứng hóa học và một số kiến thức liên quan tới bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, nghiên cứu về một số nguyên tố hóa học phi kim.

Xem thêm: Cẩm nang tóc xoăn đuôi cho học sinh cấp 2 phù hợp với trang phục học đường


*
Chương trình hóa học lớp 10

Chương trình Hóa Học lớp 10 được tóm tắt thành từng bài sẽ giúp học sinh nắm được khối lượng kiến thức cần phải học từ đó chúng ta có tìm hiểu, chuẩn bị bài trước và kết quả học tập sẽ tốt hơn rất nhiều.

*
Trong chương trình hóa học lớp 10, thầy cùng các em đi tìm hiểu tất cả 7 chương trong đó có 39 bài được chia thành các tiết học nhưng các em cần chú ý tới một số chương quan trọng như chương Nguyên Tử, Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcvà định luật tuần hoàn.

Chương trình hóa học lớp 10 học kì 1

Chương 1: Nguyên Tử

Bài 1: Thành phần nguyên tử

Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Bài 3: Luyện tập Thành phần nguyên tử

Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 5: Cấu hình electron

Bài 6: Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 2: Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Và Định Luật Tuần Hoàn

Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 11: Luyện tập Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Chương 3: Liên Kết Hóa Học

Bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion

Bài 13: Liên kết cộng hóa trị

Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Bài 16: Luyện tập Liên kết hóa học

Chương 4: Phản Ứng Oxi Hóa Khử

Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử

Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Bài 19: Luyện tập Phản ứng oxi hóa - khử

Bài 20: Bài thực hành số 1 Phản ứng oxi hóa khử

Chương trình hóa học lớp 10 học kì 2

Chương 5: Nhóm Halogen

Bài 21 Khái quát về nhóm halogen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.