Điểm chuẩn đại học sư phạm kỹ thuật tphcm năm 2023 chính xác

STTChuyên ngành

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học sư phạm kỹ thuật tphcm năm 2023

Tên ngành
Mã ngành
Tổ đúng theo môn
Điểm chuẩn
Ghi chú
1 công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201AA00, A01, D01, D90, XDHB23CLC giờ đồng hồ Anh; học bạ
2 quản lí trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống 7810202DA00, A01, D01, D07, XDHB24.25Học bạ
3 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301DA00, A01, D01, D90, XDHB25.5Học bạ
4 technology thực phẩm 7540101AA00, B00, D90, D07, XDHB22.25CLC tiếng Anh; học tập bạ
5 technology kỹ thuật môi trường 7510406DA00, B00, D90, D07, XDHB21Học bạ
6 Robot và trí tuệ nhân tạo 7510209DA00, A01, D01, D90, XDHB28.25Học bạ
7 công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay 7480108DA00, A01, D01, D90, XDHB27.25Học bạ
8 công nghệ kỹ thuật hoá học tập 7510401CA00, B00, D90, D07, XDHB26.5CLC giờ Việt; học bạ
9 kế toán 7340301CA00, A01, D01, D90, XDHB24.5CLC giờ đồng hồ Việt; học bạ
10 công nghệ kỹ thuật xe hơi 7510205DA00, A01, D01, D90, XDHB27Học bạ
11 thống trị công nghiệp 7510601DA00, A01, D01, D90, XDHB25.5Học bạ
12 Kỹ thuật tài liệu 7480203DA00, A01, D01, D90, XDHB28Học bạ
13 technology thông tin 7480201DA00, A01, D01, D90, XDHB28.75Học bạ
14 công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302DA00, A01, D01, D90, XDHB23.75Học bạ
15 làm chủ công nghiệp 7510601AA00, A01, D01, D90, XDHB20.25CLC giờ đồng hồ Anh; học tập bạ
16 công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102AA00, A01, D01, D90, XDHB20.25CLC giờ đồng hồ Anh; học tập bạ
17 cai quản công nghiệp 7510601CA00, A01, D01, D90, XDHB24CLC giờ đồng hồ Việt; học tập bạ
18 Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng 7510605DA00, A01, D01, D90, XDHB28.25Học bạ
19 Công nghệ sản xuất máy 7510202AA00, A01, D01, D90, XDHB20.25CLC tiếng Anh; học bạ
20 công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201DA00, A01, D01, D90, XDHB26.25Học bạ
21 technology vật liệu 7510402DA00, A01, D90, D07, XDHB20Học bạ
22 tích điện tái tạo thành 7510208DA00, A01, D01, D90, XDHB22.75Học bạ
23 kế toán 7340301DA00, A01, D01, D90, XDHB25.5Học bạ
24 technology thông tin 7480201CA00, A01, D01, D90, XDHB29CLC giờ đồng hồ Việt; học bạ
25 công nghệ thông tin 7480201AA00, A01, D01, D90, XDHB28CLC giờ Anh; học tập bạ
26 công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng 7510102CA00, A01, D01, D90, XDHB23.25CLC giờ đồng hồ Việt; học tập bạ
27 công nghệ kỹ thuật hoá học tập 7510401DA00, B00, D90, D07, XDHB27Học bạ
28 khối hệ thống nhúng thông minh cùng Io
T
7480118DA00, A01, D01, D90, XDHB27Học bạ
29 công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa 7510303DA00, A01, D01, D90, XDHB27.75Học bạ
30 technology kỹ thuật laptop 7480108CA00, A01, D01, D90, XDHB27.25CLC tiếng Việt; học bạ
31 công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng 7510102DA00, A01, D01, D90, XDHB24.25Học bạ
32 công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201CA00, A01, D01, D90, XDHB26CLC giờ Việt; học tập bạ
33 công nghệ Kỹ thuật nhiệt (Cơ điện lạnh) 7510206CA00, A01, D01, D90, XDHB23CLC tiếng Việt; học bạ
34 công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301CA00, A01, D01, D90, XDHB26CLC tiếng Việt; học bạ
35 công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302CA00, A01, D01, D90, XDHB26CLC giờ đồng hồ Việt; học bạ
36 technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302NA00, A01, D01, D90, XDHB21.5Chât lượng cao Việt - Nhật; học bạ
37 technology kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa 7510303CA00, A01, D01, D90, XDHB28CLC tiếng Việt; học tập bạ
38 công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên 7510406CA00, B00, D90, D07, XDHB21CLC giờ Việt; học bạ
39 technology kỹ thuật laptop 7480108AA00, A01, D01, D90, XDHB26CLC giờ Anh; học tập bạ
40 công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301AA00, A01, D01, D90, XDHB22.5CLC giờ Anh; học bạ
41 technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302AA00, A01, D01, D90, XDHB21CLC giờ Anh; học tập bạ
42 công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa 7510303AA00, A01, D01, D90, XDHB27CLC giờ đồng hồ Anh; học tập bạ
43 Sư phạm tiếng Anh 7140231DD01, D96, XDHB29Học bạ
44 ngôn ngữ Anh 7220201DD01, D96, XDHB26Học bạ
45 marketing quốc tế 7340120DA00, A01, D01, D90, XDHB27Học bạ
46 thương mại dịch vụ điện tử 7340122CA00, A01, D01, D90, XDHB27.75CLC tiếng Việt; học tập bạ
47 dịch vụ thương mại điện tử 7340122DA00, A01, D01, D90, XDHB28Học bạ
48 Công nghệ chế tạo máy 7510202DA00, A01, D01, D90, XDHB23Học bạ
49 Công nghệ sản xuất máy 7510202CA00, A01, D01, D90, XDHB22.75CLC giờ Việt; học tập bạ
50 công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203AA00, A01, D01, D90, XDHB24CLC giờ Anh; học tập bạ
51 technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203CA00, A01, D01, D90, XDHB26.75CLC tiếng Việt; học bạ
52 technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203DA00, A01, D01, D90, XDHB25Học bạ
53 technology kỹ thuật xe hơi 7510205AA00, A01, D01, D90, XDHB26.25CLC tiếng Anh; học bạ
54 technology kỹ thuật xe hơi 7510205CA00, A01, D01, D90, XDHB27.5CLC giờ Việt; học tập bạ
55 công nghệ Kỹ thuật nhiệt (Cơ năng lượng điện lạnh) 7510206AA00, A01, D01, D90, XDHB20.25CLC tiếng Anh; học bạ
56 công nghệ kỹ thuật in 7510801CA00, A01, D01, D90, XDHB21.5CLC tiếng Việt; học tập bạ
57 công nghệ kỹ thuật in 7510801DA00, A01, D01, D90, XDHB21.5Học bạ
58 nghệ thuật công nghiệp 7520117DA00, A01, D01, D90, XDHB20.5Học bạ
59 kỹ thuật y sinh 7520212DA00, A01, D01, D90, XDHB25.5CN: Điện tử y sinh; học bạ
60 technology thực phẩm 7540101CA00, B00, D90, D07, XDHB23CLC tiếng Việt; học tập bạ
61 công nghệ thực phẩm 7540101DA00, B00, D90, D07, XDHB25Học bạ
62 công nghệ may 7540209CA00, A01, D01, D90, XDHB21CLC giờ đồng hồ Việt; học tập bạ
63 công nghệ may 7540209DA00, A01, D01, D90, XDHB21.75Học bạ
64 Kỹ nghệ gỗ và thiết kế bên trong 7549002DA00, A01, D01, D90, XDHB20Học bạ
65 kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông 7580205DA00, A01, D01, D90, XDHB22.5Học bạ
66 cai quản xây dựng 7580302DA00, A01, D01, D09, XDHB23.5Học bạ
67 thống trị và quản lý hạ tầng 7840110DA00, A01, D01, D90, XDHB20Học bạ
68 an toàn thông tin 7480202DA00, A01, D01, D90, XDHB27.25Học bạ
69 Công nghệ chế tạo máy 7510202NA00, A01, D01, D90, XDHB22Chất lượng cao Việt - Nhật; học bạ
70 Sư phạm giờ Anh 7140231DDGNLHCM24Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
71 Sư phạm technology 7140246DDGNLHCM20Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
72 ngôn ngữ Anh 7220201DDGNLHCM21Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
73 kinh doanh quốc tế 7340120DDGNLHCM21.75Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
74 thương mại điện tử 7340122CDGNLHCM23.75CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
75 thương mại điện tử 7340122DDGNLHCM21.5Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
76 kế toán 7340301CDGNLHCM20.75CLC giờ Việt; Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
77 kế toán tài chính 7340301DDGNLHCM20Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
78 chính sách 7380101DDGNLHCM20Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
79 technology kỹ thuật máy vi tính 7480108ADGNLHCM23.25CLC giờ đồng hồ Anh; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
80 công nghệ kỹ thuật máy vi tính 7480108CDGNLHCM22.5CLC giờ đồng hồ Việt; Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
81 công nghệ kỹ thuật laptop 7480108DDGNLHCM22Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
82 khối hệ thống nhúng thông minh với Io

Xem thêm: Cách làm bông điên điển xào thịt bò dinh dưỡng, bồi bổ, bông điên điển xào thịt bò

T
7480118DDGNLHCM22Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
83 công nghệ thông tin 7480201ADGNLHCM23.5CLC giờ Anh; Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
84 công nghệ thông tin 7480201CDGNLHCM23.25CLC giờ Việt; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
85 công nghệ thông tin 7480201DDGNLHCM23.25Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
86 bình an thông tin 7480202DDGNLHCM22Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
87 Kỹ thuật dữ liệu 7480203DDGNLHCM22Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
88 technology kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng 7510102ADGNLHCM18CLC giờ đồng hồ Anh; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
89 technology kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng 7510102CDGNLHCM20.25CLC giờ đồng hồ Việt; Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
90 technology kỹ thuật công trình xây dựng 7510102DDGNLHCM19.25Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
91 Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng 7510106DDGNLHCM18CN: hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
92 technology kỹ thuật cơ khí 7510201ADGNLHCM22CLC tiếng Anh; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
93 công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201CDGNLHCM21.25CLC giờ Việt; Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
94 công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201DDGNLHCM20.25Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
95 Công nghệ sản xuất máy 7510202ADGNLHCM19.5CLC giờ Anh; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
96 Công nghệ sản xuất máy 7510202CDGNLHCM18.5CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
97 Công nghệ chế tạo máy 7510202DDGNLHCM18.5Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
98 Công nghệ sản xuất máy 7510202NDGNLHCM18Chất lượng cao Việt - Nhật; Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM
99 technology kỹ thuật cơ điện tử 7510203ADGNLHCM22.75CLC giờ Anh; Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
100 technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203CDGNLHCM22CLC giờ đồng hồ Việt; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
101 công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 7510203DDGNLHCM22Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
102 công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205ADGNLHCM21.75CLC giờ đồng hồ Anh; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
103 technology kỹ thuật ô tô 7510205CDGNLHCM21CLC giờ Việt; Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
104 technology kỹ thuật xe hơi 7510205DDGNLHCM21Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
105 technology Kỹ thuật nhiệt độ (Cơ điện lạnh) 7510206ADGNLHCM20CLC tiếng Anh; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
106 công nghệ Kỹ thuật sức nóng (Cơ năng lượng điện lạnh) 7510206CDGNLHCM19CLC giờ đồng hồ Việt; Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
107 technology Kỹ thuật nhiệt (Cơ điện lạnh) 7510206DDGNLHCM18.5Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
108 tích điện tái tạo thành 7510208DDGNLHCM18.75Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
109 Robot cùng trí tuệ tự tạo 7510209DDGNLHCM24.25Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
110 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301ADGNLHCM22CLC tiếng Anh; Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
111 technology kỹ thuật điện, điện tử 7510301CDGNLHCM21.25CLC giờ Việt; Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
112 công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử 7510301DDGNLHCM20.5Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
113 technology kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302ADGNLHCM18.75CLC giờ đồng hồ Anh; Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM
114 technology kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302CDGNLHCM21.25CLC giờ Việt; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
115 technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7510302DDGNLHCM19.75Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM
116 công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302NDGNLHCM19Chât lượng cao Việt - Nhật; Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM
117 technology kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa 7510303ADGNLHCM22.75CLC giờ Anh; Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
118 công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa 7510303CDGNLHCM22.25CLC giờ đồng hồ Việt; Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
119 technology kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa 7510303DDGNLHCM22Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
120 technology kỹ thuật hoá học 7510401CDGNLHCM21.75CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
121 technology kỹ thuật hoá học tập 7510401DDGNLHCM22Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
122 technology vật liệu 7510402DDGNLHCM19.25Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
123 technology kỹ thuật môi trường 7510406CDGNLHCM19CLC giờ đồng hồ Việt; Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
124 công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh 7510406DDGNLHCM19Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
125 cai quản công nghiệp 7510601ADGNLHCM21.75CLC giờ đồng hồ Anh; Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
126 quản lý công nghiệp 7510601CDGNLHCM18CLC giờ Việt; Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
127 làm chủ công nghiệp 7510601DDGNLHCM20Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
128 Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng 7510605DDGNLHCM23.25Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
129 technology kỹ thuật in 7510801CDGNLHCM20CLC giờ Việt; Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM
130 công nghệ kỹ thuật in 7510801DDGNLHCM18Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
131 nghệ thuật công nghiệp 7520117DDGNLHCM18Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM
132 kỹ thuật y sinh 7520212DDGNLHCM21.25Điện tử y sinh; Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
133 công nghệ thực phẩm 7540101ADGNLHCM20CLC tiếng Anh; Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
134 công nghệ thực phẩm 7540101CDGNLHCM21CLC tiếng Việt; Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM
135 công nghệ thực phẩm 7540101DDGNLHCM20.5Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM
136 công nghệ may 7540209CDGNLHCM19CLC giờ đồng hồ Việt; Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
137 công nghệ may 7540209DDGNLHCM18Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM
138 Kỹ nghệ mộc và thiết kế bên trong 7549002DDGNLHCM19Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
139 nghệ thuật xây dựng dự án công trình giao thông 7580205DDGNLHCM19.5Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
140 thống trị xây dựng 7580302DDGNLHCM19Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM
141 quản lí trị nhà hàng quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống 7810202DDGNLHCM18.5Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM
142 thống trị và quản lý hạ tầng 7840110DDGNLHCM18Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM
143 phong cách thiết kế 7580101DDGNLHCM22Đánh giá năng lực Đại học non sông TPHCM; phối kết hợp môn năng khiếu
144 con kiến trúc thiết kế bên trong 7580103DDGNLHCM20Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM; phối kết hợp môn năng khiếu
145 xây đắp đồ họa 7210403DDGNLHCM22Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM; kết hợp môn năng khiếu
146 xây dựng thời trang 7210404DDGNLHCM19Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM; phối kết hợp môn năng khiếu
147 Sư phạm công nghệ 7140246DA00, A01, D01, D90, XDHB20.25Học bạ
148 nguyên tắc 7380101DA00, A01, D01, C00, XDHB27Học bạ
149 Kỹ thuật dự án công trình xây dựng 7510106DA00, A01, D01, D90, XDHB22CN: hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng; học bạ
150 công nghệ Kỹ thuật sức nóng (Cơ năng lượng điện lạnh) 7510206DA00, A01, D01, D90, XDHB23.25Học bạ

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm kỹ thuật tp hcm năm 2023 chính thức theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã được công bố đến các thí sinh vào trong ngày 22/8.

Công tía điểm chuẩn trúng tuyến đại học chính quy năm 2023 diện xét tuyển chọn theo công dụng thi thpt và điểm thi năng khiếu sở trường vào những ngành ( chương trình) đào tạo trình độ đại học bao gồm quy hệ đại trà, hệ chất lượng cao Tiếng Việt, hệ rất tốt tiếng Anh, hệ chất lượng cao Việt – Nhật của ngôi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tp. Hồ chí minh năm 2023

*

*


Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Sư Phạm nghệ thuật TPHCM năm 2023

Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại học Sư Phạm nghệ thuật TPHCM năm 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Sư Phạm chuyên môn TPHCM năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có


Trường: Đại học tập Sư Phạm nghệ thuật TPHCM - 2023

✯ Điểm chuẩn xét học tập bạ - Xem ngay ✯ Điểm chuẩn chỉnh xét điểm thi thpt - Xem tức thì ✯ Điểm chuẩn chỉnh xét điểm ĐGNL hồ chí minh - Xem tức thì
Điểm chuẩn chỉnh xét học bạ 2023
STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 71440231D Sư phạm tiếng Anh A00; A01; D01; D90 29 Đại trà
2 7140246D Sư phạm Công nghệ A00; A01; D01; D90 20.25
3 7220201D Ngôn ngữ Anh A00; A01; D01; D90 26 Đại trà
4 7340120D Kinh doanh Quốc tế A00; A01; D01; D90 27 Đại trà
5 7340122C Thương mại năng lượng điện tử A00; A01; D01; D90 27.75 CLC tiếng Việt
6 7340122D Thương mại năng lượng điện tử A00; A01; D01; D90 28 Đại trà
7 7340301C Kế toán A00; A01; D01; D90 24.5 CLC tiếng Việt
8 7340301D Kế toán A00; A01; D01; D90 25.5 Đại trà
9 7380101D Luật A00; A01; C00; D01 27 Đại trà
10 7480108A Công nghệ kỹ thuật thứ tính A00; A01; D01; D90 26 CLC giờ đồng hồ Anh
11 7480108C Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính A00; A01; D01; D90 27.25 CLC giờ Việt
12 7480108D Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính A00; A01; D01; D90 27.25 Đại trà
13 7480118D Hệ thống nhúng cùng Io
T
A00; A01; D01; D90 27 Đại trà
14 7480201A Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 28 CLC tiếng Anh
15 7480201C Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 29 CLC giờ Việt
16 7480201D Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D90 28.75 Đại trà
17 7480202D An toàn thông tin A00; A01; D01; D90 27.25 Đại trà
18 7480203D Kỹ thuật dữ liệu A00; A01; D01; D90 28 Đại trà
19 7510102A Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng A00; A01; D01; D90 20.25 CLC giờ đồng hồ Anh
20 7510102C Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng A00; A01; D01; D90 23.25 CLC tiếng Việt
21 7510102D Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng A00; A01; D01; D90 24.25 Đại trà
22 7510106D Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D90 22 Đại trà
23 7510201A Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; A01; D01; D90 23 CLC giờ Anh
24 7510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D90 26 CLC giờ Việt
25 7510201D Công nghệ chuyên môn cơ khí A00; A01; D01; D90 26.25 Đại trà
26 7510202A Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D90 20.25 CLC giờ Anh
27 7510202C Công nghệ sản xuất máy A00; A01; D01; D90 22.75 CLC giờ Việt
28 7510202D Công nghệ sản xuất máy A00; A01; D01; D90 23 Đại trà
29 7510202N Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D90 22 CLC Việt - Nhật
30 7510203A Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D90 24 CLC tiếng Anh
31 7510203C Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D90 26.75 CLC giờ Việt
32 7510203D Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D90 25 Đại trà
33 7510205A Công nghệ nghệ thuật ô tô A00; A01; D01; D90 26.25 CLC tiếng Anh
34 7510205C Công nghệ chuyên môn ô tô A00; A01; D01; D90 27 CLC tiếng Việt
35 7510205D Công nghệ chuyên môn ô tô A00; A01; D01; D90 27 Đại trà
36 7510206A Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00; A01; D01; D90 20.25 CLC giờ Anh
37 7510206C Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01; D01; D90 23 CLC giờ Việt
38 7510206D Công nghệ chuyên môn nhiệt A00; A01; D01; D90 23.25 Đại trà
39 7510208D Năng lượng tái tạo A00; A01; D01; D90 22.75 Đại trà
40 7510209NT Robot với trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D90 28.25 Đại trà
41 7510301A Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử A00; A01; D01; D90 22.5 CLC giờ đồng hồ Anh
42 7510301C Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D90 26 CLC giờ Việt
43 7510301D Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử A00; A01; D01; D90 25.5 Đại trà
44 7510302A Công nghệ điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D90 21 CLC tiếng Anh
45 7510302C Công nghệ điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D90 26 CLC giờ Việt
46 7510302D Công nghệ năng lượng điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D90 23.75 Đại trà
47 7510302N Công nghệ điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D90 21.5 CLC Việt - Nhật
48 7510303A Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa A00; A01; D01; D90 27 CLC giờ Anh
49 7510303C Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa A00; A01; D01; D90 28 CLC giờ Việt
50 7510303D Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa A00; A01; D01; D90 27.75 Đại trà
51 7510401C Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; D07; D90 26.5 CLC tiếng Việt
52 7510401D Công nghệ nghệ thuật hóa học A00; B00; D07; D90 27 Đại trà
53 7510402D Công nghệ vật liệu A00; A01; D07; D90 20 Đại trà
54 7510406C Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00; D07; D90 21 CLC tiếng Việt
55 7510406D Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00; D07; D90 21 Đại trà
56 7510601A Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D90 20.25 CLC giờ đồng hồ Anh
57 7510601C Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D90 24 CLC giờ Việt
58 7510601D Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D90 25.5 Đại trà
59 7510605D Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D90 28.25 Đại trà
60 7510801C Công nghệ chuyên môn in A00; A01; D01; D90 21.5 CLC tiếng Việt
61 7510801D Công nghệ chuyên môn in A00; A01; D01; D90 21.5 Đại trà
62 7520117D Kỹ thuật công nghiệp A00; A01; D01; D90 20.5 Đại trà
63 7520212D Kỹ thuật y sinh A00; A01; D01; D90 25.5 Đại trà
64 7540101A Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 22.25 CLC giờ đồng hồ Anh
65 7540101C Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 23 CLC giờ đồng hồ Việt
66 7540101D Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 25 Đại trà
67 7540209C Công nghệ may A00; A01; D01; D90 21 Đại trà
68 7540209D Công nghệ may A00; A01; D01; D90 21.75 CLC tiếng Việt
69 7549002D Kỹ thuật gỗ với nội thất A00; A01; D01; D90 20 Đại trà
70 7580205D Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông A00; A01; D01; D90 22.5 Đại trà
71 7580302D Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D90 23.5 Đại trà
72 7810202D Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D07 24.25 Đại trà
73 7840110D Quản lý và vận hành hạ tầng A00; A01; D01; D90 20 Đại trà
74 7580101D Kiến trúc V03; V04; V05; V06 23 Hệ Đại trà - Xét học tập bạ phối kết hợp điểm thi năng khiếu
75 7580103D Kiến trúc nội thất V03; V04; V05; V06 21 Hệ Đại trà - Xét học tập bạ phối hợp điểm thi năng khiếu
76 7210403D Thiết kế đồ họa V01; V02; V07; V08 25 Hệ Đại trà - Xét học tập bạ phối kết hợp điểm thi năng khiếu
77 7210404D Thiết kế thời trang V01; V02; V07; V09 21.5 Hệ Đại trà - Xét học bạ phối hợp điểm thi năng khiếu
học sinh lưu ý, để gia công hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2023 tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.