(PDF) SƠ ĐỒ VÀ CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 9 CÓ ĐÁP ÁN

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Các dạng bài bác tập hóa học lớp 9Chương 1: những loại hợp chất vô cơ
Chương 2: Kim loại
Chương 3: Phi kim. Qua quýt về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Bài tập về chuỗi phản bội ứng chất hóa học hữu cơ và bí quyết giải hay, cụ thể
Trang trước
Trang sau

Bài tập về chuỗi bội nghịch ứng chất hóa học hữu cơ và biện pháp giải

Với nội dung bài viết Bài tập về chuỗi bội nghịch ứng hóa học hữu cơ và phương pháp giải sẽ giúp đỡ học sinh nắm rõ lý thuyết, biết cách làm bài xích tập tự đó đầu tư ôn tập tác dụng để đạt công dụng cao trong những bài thi môn chất hóa học 9.

Bạn đang xem: Sơ đồ và chuỗi phản ứng hóa học hữu cơ

A. định hướng và phương pháp giải

Để làm bài tập về chuỗi làm phản ứng trong hóa hữu cơ, học viên cần:

- nuốm chắc các kiến thức về đặc thù hóa của các hợp hóa học hữu cơ.

- cố kỉnh vững phương pháp điều chế các chất cơ học trong phòng thí nghiệm với trong công nghiệp.

- nắm vững mối quan hệ nam nữ giữa các hợp chất hữu cơ.

B. Ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: Chọn các chất phù hợp thay vào các chữ mẫu rồi viết phương trình chất hóa học theo sơ đồ đưa hóa:

A →+men ruou
C2H5OH→men giam+O2B

Lời giải:

A là C6H12O6 với B là CH3COOH

C6H12O6→men ruou2C2H5OH+2CO2

C2H5OH+O2→men giam
CH3COOH+H2O

Ví dụ 2: Viết những phương trình chất hóa học theo sơ đồ đưa hóa sau:

CH4→1CH3Cl→2 CH2Cl2→3CHCl3 →4CCl4

Lời giải:

(1).CH4+Cl2→as
CH3Cl+HCl

(2).CH3Cl+Cl2→as
CH2Cl2+HCl

(3).CH2Cl2+Cl2→as
CHCl3+HCl

(4).CHCl3+Cl2→as
CCl4+HCl

Ví dụ 3: Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ đưa hóa sau:

Glucozơ →1 Rượu etylic →2 Axit axetic →3 Etyl axetat →4 Axit axetic →5Canxi axetat

Lời giải:

(1).C6H12O6→men ruou2C2H5OH+2CO2

(2).C2H5OH+O2→men giam
CH3COOH+H2O

(3).CH3COOH+C2H5OH⇄H2SO4,to
CH3COOC2H5+H2O

(4).CH3COOC2H5+H2O⇄axit,to
CH3COOH+C2H5OH

(5).2CH3COOH+Ca(OH)2→(CH3COO)2Ca+2H2O

C. Bài bác tập từ bỏ luyện

Câu 1: Cho sơ thiết bị sau:

C6H12O6 →men ruou
X + Y X + O2→men giam Z + H2O

Z + T →(CH3COO)2Ca + H2O + Y

X, Y, Z, T theo lần lượt là

A. C2H5OH, CH3COOH, Ca
O, CO2.

B. Ca
O, CO2, C2H5OH, CH3COOH.

C. C2H5OH, CO2, CH3COOH, Ca
CO3.

D. CH3COOH, C2H5OH, Ca
CO3, CO2.

Lời giải:

X, Y, Z, T lần lượt là C2H5OH, CO2, CH3COOH, Ca
CO3.

Phương trình:

C6H12O6→men giam2C2H5OH+2CO2

C2H5OH+O2→men ruou
CH3COOH+H2O

2CH3COOH + Ca
CO3→ CH3COO2Ca + H2O + CO2

Đáp án C

Câu 2: Viết các phương trình chất hóa học theo sơ đồ gửi hóa sau:

C2H2 →2 C2H2Br2 C2H2Br4

↓1

C6H6Cl6 ←5 C6H6 →4C6H5Br

Lời giải:

(1).3CH≡CH→xt,to
C6H6

(2).C2H2+Br2→C2H2Br2

(3).C2H2Br2+Br2→C2H2Br4

(4).C6H6+Br2→to
Fe
C6H5Br+HBr

(5).C6H6+3Cl2→as
C6H6Cl6

Câu 3: Viết những phương trình hóa học màn trình diễn sơ đồ đưa hóa sau:

Ca
C2 →1 C2H2→2C2H4 →3 C2H5OH →4CH3COOH

↓5

CO2

Lời giải:

(1).Ca
C2+2H2O→C2H2+Ca(OH)2

(2).C2H2+H2→t°,xt
C2H4

(3).C2H4+H2O→t°,H2SO4C2H5OH

(4).C2H5OH+O2→men giam
CH3COOH+H2O

(5).C2H5OH+3O2→2CO2+3H2O

Câu 4: Viết những phương trình hóa học biểu diễn sơ đồ chuyển hóa sau:

Etilen →(1)rượu etylic →(2)axit axetic →(3)etylaxetat→(4) natri axetat

↓(5)

kẽm axetat

Lời giải:

(1).C2H4+H2O→t°,H2SO4C2H5OH

(2).C2H5OH+O2→men giam
CH3COOH+H2O

(3).CH3COOH+C2H5OH⇄H2SO4,to
CH3COOC2H5+H2O

(4).CH3COOC2H5+Na
OH→CH3COONa+C2H5OH

(5).2CH3COOH+Zn→(CH3COO)2Zn+H2

Câu 5: Cho chuỗi bội phản ứng sau: X →C2H5OH →Y → CH3COONa →Z→ C2H2

Chất X, Y, Z lần lượt là

A. C6H12O6, CH3COOH, CH4.

B. C6H6, CH3COOH, CH4.

C. C6H12O6, C2H5ONa, CH4.

D.C2H4, CH3COOH, C2H5ONa.

Lời giải:

Chất X, Y, Z theo lần lượt là C6H12O6, CH3COOH, CH4.

Xem thêm: Nước Rửa Chén Sunlight Giá Bao Nhiêu, Nước Rửa Chén Sunlight 3

C6H12O6→men ruou2C2H5OH+2CO2

X

C2H5OH+O2→men giam
CH3COOH+H2O

Y

CH3COOH+Na
OH→CH3COONa+H2O

CH3COONa+Na
OH→Ca
O,to
CH4+Na2CO3

Z

Đáp án A

Câu 6: Viết các phương trình hóa học trình diễn sơ đồ đưa hóa sau:

 Đá vôi →(1) vôi sống →(2) đất đèn →(3) axetilen →(4) etilen →(5) P.E

↓(6) ↓(8)

PVC ←(7) CH2=CHCl rượu etylic

Lời giải:

(1).Ca
CO3→to
Ca
O+CO2

(2).Ca
O+3C→to
Ca
C2+CO

(3).Ca
C2+2H2O→C2H2+Ca(OH)2

(4).C2H2+H2→to, xt
C2H4

(5).n
CH2=CH2→xt,to(CH2=CH2)n

(6).CH≡CH+HCl→to,xt
CH2=CHCl

(7).n
CH2=CHCl→xt,to(CH2−CHCl)n

(8).C2H4+H2O→to,xt
C2H5OH

Câu 7: Viết những phương trình hóa học trình diễn sơ đồ chuyển hóa sau:

Saccarozơ →(1)Glucozơ →(2) Rượu etylic →(3) Axit axetic →(4) Etyl axetat →(4) natri axetat.

Lời giải:

(1). C12H22O11+H2O→toaxit
C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

(2).C6H12O6→men ruou2C2H5OH+2CO2

(3).C2H5OH+O2→men giam
CH3COOH+H2O

(4).CH3COOH+C2H5OH⇄H2SO4,to
CH3COOC2H5+H2O

(5).CH3COOC2H5+Na
OH→CH3COONa+C2H5OH

Câu 8: Hoàn thành chuỗi bội nghịch ứng sau:

C2H2→1C2H4→2C2H5OH→3CH3COOH→4CH3COOC2H5

Lời giải:

(1). C2H2+H2→t°,xt
C2H4

(2).C2H4+H2O→t°,H2SO4C2H5OH

(3).C2H5OH+O2→men giam
CH3COOH+H2O

(4).CH3COOH+C2H5OH⇄H2SO4,to
CH3COOC2H5+H2O

Câu 9: Viết các phương trình hóa học trình diễn sơ đồ đưa hóa sau:

C2H4 →(1)C2H6 →(2)C2H5Cl →(3) C2H5OH →(4)CH3COOH →(5)CH3COONa →(6)CH4

Lời giải:

(1). C2H4+H2→Ni,xt
C2H6

(2).C2H6+Cl2→C2H5Cl+HCl

(3).C2H5Cl+Na
OH→C2H5OH+Na
Cl

(4).C2H5OH+O2→men giam
CH3COOH+H2O

(5).CH3COOH+Na
OH→CH3COONa+H2O

(6).CH3COONa+Na
OH→Ca
O,to
CH4+Na2CO3

Câu 10: Cho sơ đồ gia dụng sau:

CH2 = CH2 + H2O →xúc tác
X

X + O2  →men giâm
Y + H2O

X + Y →to
H2SO4CH3COO-C2H5 + H2O

X, Y là : 

A. C2H6, C2H5OH. 

B. C2H5OH, CH3COONa.

C. C2H5OH, CH3COOH.

D. C2H4, C2H5OH.

Lời giải:

X, Y là C2H5OH, CH3COOH.

Phương trình:

C2H4+H2O→t°,H2SO4C2H5OH

X

C2H5OH+O2→men giam
CH3COOH+H2O

X Y

CH3COOH+C2H5OH⇄H2SO4,to
CH3COOC2H5+H2O

X Y

Đáp án C


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH cho GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi giành cho giáo viên và khóa học dành riêng cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official

Quyển sách được biên soạn theo chương trình mới của Bộ giáo dục và đào tạo - Đào tạo thành ban hành.

Trong mỗi bài toán đều phải sở hữu lời giải chi tiết để học viên tiện tham khảo.

Trong từng chuỗi đều sở hữu phản ứng cơ bản và nâng cấp giúp học viên tiện hệ thống kiến thức một bí quyết sâu sắc.

Thông qua những chuỗi bội nghịch ứng nêu vào sách, tác giả nỗ lực hệ thống toàn cục kiên thức chất hóa học Hữu Cơ, giúp học sinh củng cụ và kiểm tra kỹ năng và kiến thức một cách nhanh chóng, thuận tiện và đạt công dụng cao trong số kì thi.

Giá sản phẩm trên cisnet.edu.vn đã bao hàm thuế theo dụng cụ hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào các loại sản phẩm, vẻ ngoài và add giao mặt hàng mà hoàn toàn có thể phát sinh thêm chi phí khác như mức giá vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập vào (đối với giao dịch giao từ nước ngoài có quý giá trên 1 triệu đồng).....


Hỗ trợ khách hàng hàng

Hotline: 1900-6035(1000 đ/phút, 8-21h kể cả T7, CN)

Các thắc mắc thường gặp
Gửi yêu mong hỗ trợ
Hướng dẫn đặt hàng
Phương thức vận chuyển
Chính sách đổi trả
Hướng dẫn trả góp
Chính sách mặt hàng nhập khẩu

Hỗ trợ khách hàng: hotro
cisnet.edu.vn

Báo lỗi bảo mật: security
cisnet.edu.vn


Về cisnet.edu.vn
Giới thiệu cisnet.edu.vn
cisnet.edu.vn Blog
Tuyển dụng
Chính sách bảo mật thanh toán
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân
Chính sách xử lý khiếu nại
Điều khoản sử dụng
Giới thiệu cisnet.edu.vn Xu
Thưởng thêm Astra
Gói hội viên VIPTiếp thị link cùng cisnet.edu.vn
Bán hàng doanh nghiệp
Điều khiếu nại vận chuyển
Hợp tác cùng liên kết
Quy chế vận động Sàn GDTMĐTBán hàng cùng cisnet.edu.vn
Chứng dìm bởi
*
*

Phương thức thanh toán

Layer 1

Dịch vụ giao hàng


Kết nối với bọn chúng tôi

Tải ứng dụng trên điện thoại
*

*
*

Trụ sở chính: Tòa nhà Viettel, Số 285, đường bí quyết Mạng mon 8, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

cisnet.edu.vn nhận đặt hàng trực tuyến đường và ship hàng tận nơi, chưa hỗ trợ mua cùng nhận mặt hàng trực tiếp tại văn phòng công sở hoặc trung trọng điểm xử lý đối kháng hàng


Danh Mục Sản Phẩm
Đồ chơi - Mẹ & Bé

Thời Trang Cho chị em Và Bé / Đồ chơi / Đồ cần sử dụng cho bé / Chăm sóc đơn vị cửa / Chăm sóc bà bầu mang thai, sau sinh / Dinh dưỡng mang đến bé / Tã, Bỉm / Dinh dưỡng cho người lớn / Dinh dưỡng mang đến mẹ / Thực phẩm ăn dặm / Chuẩn bị có thai


Thực Phẩm Tươi Sống

Trái Cây / Thịt, Trứng / Cá, thuỷ hải sản / Rau củ quả / Thực phẩm Việt / Sữa, bơ, phô mai / Đông lạnh, mát / Dầu ăn, gia vị / Gạo, mì, nông sản / Đồ hộp, đóng góp gói / Bia, đồ vật uống / Thực phẩm chay / Dành cho trẻ em / Bánh kẹo, giỏ quà / Thức ăn, vật dụng thú cưng / Chăm sóc cá nhân / Chăm sóc bên cửa


Điện Thoại - máy vi tính Bảng

Điện thoại Smartphone / Điện thoại bàn / Điện thoại phổ thông / Máy phát âm sách / Máy tính bảng


Làm Đẹp - mức độ Khỏe

Chăm sóc da mặt / Dụng gắng làm đẹp / Thực phẩm chức năng / Trang điểm / Chăm sóc cơ thể / Máy Massage & Thiết bị chăm sóc sức khỏe / Sản phẩm thiên nhiên & Khác / Chăm sóc tóc và da đầu / Chăm sóc cá nhân / Nước hoa / Hỗ trợ tình dục / Bộ sản phẩm làm đẹp / Dược mỹ phẩm


Điện Gia Dụng

Đồ dùng nhà bếp / Thiết bị gia đình


Thời trang nữ

Áo nữ / Đầm nữ / Quần nữ / Áo ngay tức thì quần - bộ trang phục / Áo khoác nữ / Đồ ngủ - Đồ mặc bên nữ / Chân váy / Trang phục bơi lội nữ / Thời trang bầu và sau sinh / Thời trang trung niên


Thời trang nam

Áo thun nam / Quần nam / Áo vest - Áo mặc nam / Áo sơ mày nam / Đồ lót nam / Áo hoodie nam / Đồ ngủ, đồ mặc bên nam / Đồ đôi - Đồ gia đình nam / Áo nỉ - Áo len nam / Đồ bơi lội - Đồ đi biển khơi nam / Quần áo phái mạnh trung niên / Quần áo nam size lớn


Giày - Dép nữ

Giày cao gót / Dép - Guốc nữ / Giày thể dục nữ / Giày sandals nữ / Giày búp bê / Giày boots nữ / Giày lười nữ / Phụ kiện giày / Giày Đế xuồng nữ giới


Giày - Dép nam

Giày lười nam / Giày tây nam / Giày thể dục thể thao nam / Dép nam / Giày sandals nam / Phụ kiện giày nam / Giày boots nam


Túi năng động nữ

Túi đeo chéo, túi xách vai nữ / Ví nữ / Túi cầm tay nữ / Túi tote nữ / Phụ kiện túi


Túi thời trang nam

Ví nam / Túi đeo chéo cánh nam / Túi xách công sở nam / Túi bao tử, túi xách bụng


Balo và Vali

Balo / Túi du lịch và phụ kiện / Balo, cặp, túi chống sốc laptop / Vali, phụ khiếu nại vali


Phụ khiếu nại thời trang

Phụ kiện thời trang nữ / Mắt kính / Phụ khiếu nại thời trang nam


Đồng hồ với Trang sức

Trang sức / Đồng hồ nữ / Đồng hồ nam / Phụ kiện đồng hồ / Đồng hồ nước trẻ em


Laptop - đồ vật Vi Tính - Linh kiện

Linh Kiện máy tính xách tay - Phụ Kiện máy Tính / Thiết Bị công sở - thứ Ngoại Vi / Thiết Bị Mạng / Thiết Bị lưu lại Trữ / PC - laptop Bộ / Laptop


Nhà cửa ngõ - Đời Sống

Trang trí công ty cửa / Dụng vậy nhà bếp / Sửa chữa trị nhà cửa / Ngoài trời & sân vườn / Nội thất / Đèn & thiết bị chiếu sáng / Đồ sử dụng và trang bị nhà tắm / Đồ sử dụng phòng ăn / Đồ sử dụng phòng ngủ / Đồ cúng cúng / Nhạc cụ / Hoa tươi với cây cảnh


Bách Hóa Online

Chăm sóc thú cưng / Đồ uống - pha trộn dạng bột / Thực phẩm Đóng hộp và Khô / Gia Vị với Chế Biến / Đậu và Hạt những Loại / Đồ Ăn Vặt / Sữa và các thành phầm từ sữa / Đồ Uống không Cồn / Đồ uống tất cả cồn / Bộ vàng tặng


Hàng Quốc Tế

Nhà cửa ngõ - Đời Sống / Thời Trang / Ô tô, xe máy, xe đạp / Thiết Bị Số - Phụ kiện Số / Thể thao - Dã ngoại / Làm Đẹp - sức Khỏe / Sách, văn phòng công sở phẩm & Quà giữ niệm / Mẹ & Bé / Điện gia dụng / Bách hóa online / Máy Ảnh - trang bị Quay Phim / Laptop và Máy Vi Tính / Sản phẩm - sản phẩm công nghệ công nghiệp / Tivi & Thiết Bị Nghe Nhìn / Điện Thoại - máy tính xách tay Bảng


Thiết Bị Số - Phụ kiện Số

Phụ khiếu nại Điện Thoại và máy tính xách tay Bảng / Phụ kiện máy tính và Laptop / Thiết Bị Âm Thanh và Phụ Kiện / Thiết Bị xuất sắc và linh phụ kiện Điện Tử / Thiết Bị Đeo Thông Minh cùng Phụ Kiện / Thiết Bị game play và Phụ Kiện


Voucher - Dịch vụ

Thanh toán hóa đơn / Khóa học / Du kế hoạch - khách hàng sạn / Spa và Làm đẹp / Dịch vụ khác / Nhà mặt hàng - Ăn uống / Sự kiện - Giải trí / Nha khoa - mức độ khỏe / Phiếu đá quý tặng / Sim số - Thẻ cào - Thẻ game


Ô tô - Xe đồ vật - xe pháo Đạp

Phụ khiếu nại - quan tâm xe / Xe điện / Xe đạp / Xe máy / Ô tô / Xe Scooter / Dịch vụ, đính đặt


Nhà Sách cisnet.edu.vn

Sách giờ đồng hồ Việt / Văn chống phẩm / Quà giữ niệm / English Books


Điện Tử - Điện Lạnh

Âm thanh & Phụ khiếu nại Tivi / Phụ kiện điện lạnh / Tủ lạnh / Máy lạnh lẽo - sản phẩm điều hòa / Máy giặt / Tủ đông - Tủ mát / Tivi / Máy nước nóng / Máy cọ chén / Máy sấy quần áo / Tủ ướp rượu


Thể Thao - Dã Ngoại

Trang phục thể dục thể thao nữ / Trang phục thể dục thể thao nam / Đồ dùng dã ngoại / Giày thể dục thể thao nam / Phụ khiếu nại thể thao / Dụng cố gắng - thiết bị bè bạn thao / Các môn thể dục khác / Dụng chũm câu cá / Thể thao bên dưới nước / Các môn thể dục đồng đội / Các môn thể thao đùa vợt / Các môn thể thao 1-1  / Giày thể dục nữ / Thực phẩm bổ sung cập nhật năng lượng / Dụng gắng leo núi


Máy Ảnh - đồ vật Quay Phim

Phụ Kiện vật dụng Ảnh, đồ vật Quay / Camera Giám Sát / Thiết Bị Ánh Sáng / Camera hành trình dài - action Camera và Phụ Kiện / Balo - Túi Đựng - Bao Da / Ống Kính - Ống Ngắm / Ống Kính (Lens) / Thiết Bị quay Phim / Máy bay Camera với Phụ Kiện / Máy Ảnh


Từ Khóa Được quan tiền Tâm

dầu gội TRESemmé / dầu gội Nguyên Xuân / dầu gội trị gàu / dầu gội Selsun / kem chống nắng Anessa / kem chống nắng Cell Fusion C / kem phòng nắng / kem ngăn ngừa nắng Vichy / serum trị mụn / vitamin c serum / son kem / son chăm sóc Dior / sữa rửa mặt / Cera
Ve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.