DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH: TOÁN LỚP 1, HỌC TOÁN LỚP 1

Trọn bộ bài xích tập Toán cơ bản lớp 1 bao gồm các dạng Toán 1 cơ bản giúp những thầy cô ra bài tập Toán lớp 1 cho các em học sinh ôn tập, tập luyện củng cố kỹ năng lớp 1.

Bạn đang xem: Dạy học trên truyền hình: toán lớp 1


A. Những dạng Toán lớp 1

Chuyên đề 1: SO SÁNH

Bài 1: Viết dấu , = vào khu vực chấm.

1 …. 23 … 13 ... 4
3 … 35 … 25 ... 2
5 … 42 … 31 ... 5
2 … 54 … 14 ... 4
4 … 35 … 52 ... 3
3 .... 51 .... 43 .... 1

Bài 2 . Viết vệt , = vào nơi chấm.

3 .... 25 ... 62 ... 0
7 .... 40 .... 18 ... 5
8 .... 88 ... 77 .... 9
0 .... 29 ... 96 .... 8
6 .... 52 .... 69 .... 5
9 .... 89 .... 97 .... 7
7 .... 1010 .... 810 ... 6

bài 3. Điền số thích hợp vào địa điểm chấm.

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ..... > 4

2 … > 3

Bài 4 *. Số?

7 81 > .....
4 .....8 .....9 > .....5 > .....
8 = .......... ....

Bài 5: Viết vệt , = vào khu vực chấm.

10 ….1213 … 83 ... 16
13 … 167 … 1215 ... 2
15 … 192 … 131 ... 15
12 … 159 … 1114 ... 14
14 … 1315 … 512 ... 3
18 .... 1511 .... 43 .... 11

bài xích 6. Điền số thích hợp vào địa điểm chấm.

13 … > 14

20 > … > 18

18 > … > 16

15 … > 11

10 … > 17

18 ..... > 14

12 … > 13

Bài 7: >

16......18

19...........18

14 ..........17

20...............10

16..........15

20......15

13..............15

10.............6

15...............18

14..........13

11...........14

8.............10

5.............15

13................14

12...........12

12............10

9 .............12

18..........12

7................11

0 .............10

Bài 8. Số?

17 1811 > .....
14 .....18 .....19 > .....15 > .....
18 = ..........

Bài 9. , = ?

3 + 1 .... 4

4 ..... 2 + 1

1 + 3 ..... 2

4 + 1 ..... 1 + 4

6 + 0 ..... 4

1 + 2 ..... 2 + 2

1 + 2 ..... 2

5 ..... 1 + 3

6 + 2 ..... 9

Bài 10. > , =, bài xích 11. > , ,

10 … 10 + 3

11 + 2…. 2 + 11

9 … 10 + 9

10 … 10 + 0

17 – 4 … 14 - 3

18 – 4 … 12

15 … 15 – 1

17 + 1… 17 + 2

12+ 5 … 16

16 … 19 - 3

15 – 4 … 10 + 1

19 – 3 … 11

Chuyên đề 2: Viết hàng số, sắp đến xếp các số:

Bài 1. Số?

1

5

9

8

2

10

12

5

19

20

18

12

Bài 2. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

- Theo sản phẩm công nghệ tự từ bé nhỏ đến lớn: .............................................................

- Theo sản phẩm tự từ béo đến bé: ..............................................................

Bài 3. Xếp các số sau: 1, 5, 9, 6, 3, 8

- Theo lắp thêm tự từ bé đến lớn: ………………..........................

- Theo thứ tự từ khủng đến bé: ………………..........................


Bài 4. Viết những số: 16, 18, 13, 11, 10, 15.

Theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ bé đến lớn: .......................................................Theo trang bị tự từ mập đến bé: ....................................................

Bài 5. Viết các số 13, 7, 11, 10, 18, 5

Theo thứ tự từ bé xíu đến lớn: .....................................................Theo trang bị tự từ mập đến bé: ....................................................

Bài 6. Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo máy tự từ nhỏ bé đến lớn: ...................................................

- Theo thứ tự từ khủng đến bé:......................................................

Bài 7. Viết các số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo sản phẩm công nghệ tự:

Từ nhỏ xíu đến lớn: ………………………………………………………………………

Từ phệ đến bé: ……………………………………………………

Chuyên đề 3: tìm kiếm số lớn nhất, nhỏ xíu nhất

Bài 1.

Khoanh tròn vào số phệ nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

Khoanh tròn vào số phệ nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19Khoanh tròn vào số nhỏ nhắn nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12Khoanh tròn vào số lớn nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên đề 4: những phép tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.........

6 - 1 + 0 =........

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =........

5 - 0 + 1 =........

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = ......

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + .......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2


10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

........... .........

Xem thêm: 50+ Bài Thơ Chúc Tết 2023 Quý Mão Ý Nghĩa Nhất Và Hay Nhất, Tổng Hợp Những Bài Thơ Chúc Tết Độc Đáo & Ý Nghĩa

........... .........

bài xích 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuyên đề 5: Giải toán có lời văn

Bài 1. Viết phép tính say mê hợp.

Có: 6 quyển vở.

Có vớ cả: ..... Quyển vở?

Bài 2 . Viết phép tính ưa thích hợp.

a) Có:12 loại kẹo

Có vớ cả: .... Chiếc kẹo?

b) Có: 9 nhỏ lợn

Bán: 6 bé lợn

Còn lại: ..... Nhỏ lợn?

Bài 3. Viết phép tính say mê hợp.

a, Có: 6 trái cam

Cho đi: 3 quả cam

Tất cả có: .... Trái cam?

Có: 10 dòng kẹo

Đã ăn: 4 chiếc kẹo

Còn lại: ..... Mẫu kẹo?

bài bác 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải việc theo nắm tắt sau:

Có: 15 cây hoa

Có vớ cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 loại kẹo

Rơi mất: 8 mẫu kẹo

Còn lại ….. Dòng kẹo?

Bài 7.

Thùng sản phẩm nhất: trăng tròn gói bánh

Thùng thiết bị hai: 10 gói bánh

Cả nhì thúng có toàn bộ ….. Gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: đôi mươi viên bi

Nam sót lại …….. Viên bi?

B. Tổng phù hợp phiếu bài xích tập lớp 1

1. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết toàn bộ các số:

a, từ là một đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, từ bỏ 10 mang lại 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ trăng tròn đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn giải đáp đúng:

1, Số mập nhất trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé nhất trong những số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số tức thì trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay tức thì sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, các bạn Lan bao gồm 2 cái bút chì, mẹ mua thêm vào cho Lan 3 cái bút chì nữa. Hỏi Lan có tất cả mấy cái cây viết chì? ( chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái cây bút chì)


C. 2 + 2 = 4 ( cái cây bút chì).

2. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán - Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào chỗ trống:

a, Số 15 bao gồm …. Chục cùng …. đối chọi vị.

Số trăng tròn gồm …. Chục và …. đối chọi vị.

Số 17 tất cả …. Chục với …. Solo vị.

Số 9 bao gồm …. Chục cùng …. đối chọi vị.

b, Số ….gồm 1 chục và 0 1-1 vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 8 1-1 vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 2 đơn vị.

Số ….gồm 2 chục cùng 0 1-1 vị.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: cho các số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp xếp các số đã mang lại

a, Theo vật dụng tự từ bé nhỏ đến lớn: …………………………………………….

b, Theo vật dụng tự từ to đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một trong những biết rằng rước số đó cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được hiệu quả bằng 3?

Số bắt buộc tìm là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1, Một nhỏ gà tất cả mấy mẫu chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số tức thời trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, hình vẽ bên có mấy điểm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam có 17 quyển vở, Nam đến em 2 quyển. Hỏi

Nam còn lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số bao gồm 2 chục với 0 đơn vị chức năng là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phép tính thích hợp hợp:

Bài 4: Tìm một vài biết rằng mang 17 trừ đi 2 rồi cộng thêm 1 thì vẫn ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài xích tập lớp 1 môn Toán - Số 4

Câu 1: Dấu tương thích để điền vào vị trí chấm 80 … 75 là:

A. >B. =C.

Câu 2: kết quả của phép tính 45 + 5 - 25 là

A. 10B. 28C. 25D. 26

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươiB. Chín khôngC. Ko chínD. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn thẳng AB dài 7 cm, đoạn trực tiếp CD dài 12cm. Hỏi cả nhì đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng - ti - mét?

Lời giải, đáp án đề 4:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

A

C

A

Bài 4:

a, 43 +6 = 49

b, 60 - trăng tròn = 40

c, 50 + 30 = 80

d, 29 - 9 = 20

Bài 5:

Cả nhị đoạn thẳng lâu năm số xăng - ti - mét là:

7 + 12 = 19 (cm)

Đáp số: 19cm.

5. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 5

Câu 1: 2 điểm

Nói vị trí các con vật.

Câu 2: (2 điểm): Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

45 – 12 = 14 ☐

20 + 30 = 50 ☐

34 – 22 = 11 ☐

35 + 13 = 48 ☐

Câu 3 (3 điểm): cho những số 82, 14, 69, 0:

a) search số lớn nhất và số nhỏ xíu nhất trong các số trên.

b) sắp đến xếp các số theo vật dụng tự từ to đến bé.

Câu 4 (3 điểm): Viết phép tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Một đoạn dây dài 87cm. Bạn Lan cắt bớt đoạn dây kia 25cm. Hỏi đoạn dây còn lại dài từng nào xăng-ti-mét?

Lời giải:

Câu 1:

a) + Chú chim màu xanh lá cây ở phía bên trái chú chim màu sắc đỏ.

+ Chú chim màu đỏ ở bên bắt buộc chú chim màu sắc xanh.

b) + bé khỉ sinh hoạt trên cây. Bé sói ở bên dưới cây.

c) + Chú chó sinh sống trên tàu hỏa màu sắc xanh.

+ Chú mèo nghỉ ngơi trên tàu hỏa màu đỏ.

+ Chú lợn sinh hoạt trên tàu hỏa màu xanh da trời nước biển.

d) + Gấu bông màu tím ngơi nghỉ trước gấu bông color vàng.

Câu 2:

45 – 12 = 14

20 + 30 = 50 <Đ>

34 – 22 = 11

35 + 13 = 48 <Đ>

Câu 3:

a) Số lớn nhất là số 82, số bé nhất là số 0

b) chuẩn bị xếp: 82, 14, 69, 0

Câu 4:

Phép tính: 87 – 25 = 62

Trả lời: Đoạn dây còn sót lại dài 62 xăng-ti-mét.

C. Bài xích tập trường đoản cú luyện Toán lớp 1

Bài 1. Điền vệt >,

2 … 3 + 3

5 … 3 + 2

6 … 4 + 1

7 … 1 + 5

6 + 1 … 3 + 5

2 + 3 … 4 + 2

Bài 2. Viết những số 0, 3, 9, 6, 4:

a) Theo trang bị tự từ bé nhỏ đến lớn: .........................................................................................

b) Theo đồ vật tự từ béo đến bé: ..........................................................................................

Bài 3: Điền dấu với số vào dấu …

7 … 2 = 5

8 - … = 8

3 + 5 … 9 - 1

10 – 6 + … = 6

Bài 4: Giải bài xích Toán

Có: 10 cây cam

Có vớ cả: ... Cây cam?

Đáp án: 

Có toàn bộ số cây cam là:

10 + 5 = 15 cây cam

Câu 5: Mẹ phân tách kẹo cho hai anh em. Em được 8 mẫu kẹo, anh được ít hơn em 3 dòng kẹo. Hỏi anh được mấy mẫu kẹo?

Đáp án: Anh được chị em chia cho 5 loại kẹo.

Bài 6: Tìm hai số sao cho khi cộng lại được tác dụng bằng 9, lấy số lớn trừ số nhỏ bé cũng có công dụng bằng 9.

Đáp án bài bác 6:

Ta có: 9 = 0 + 9 = 1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5

Vì 9 - 0 = 9 đề nghị hai số đề xuất tìm là 9.

Bài 7:

Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

Bút dạ tất cả độ dài bởi ….cm.

Đáp án: 16cm

bài xích 8: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa bao gồm 10 quả táo. Bạn Hà tất cả 15 trái táo. Cặp đôi có tất cả bao nhiêu trái táo?

Đáp án: Cả hai bạn trẻ có: 10 + 15 = 25 quả táo

bài bác 9: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Lan gồm 11 viên kẹo. Chúng ta Hùng bao gồm 14 viên kẹo. Hỏi cặp đôi bạn trẻ có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Đáp án: 25 viên kẹo

Bài 10: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Mẹ có 48 trái táo. Mẹ cho Lan 11 quả táo. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu trái táo?

Đáp án: 48 - 12 = 36 trái táo

Bài 11: Hình bên:

Có.......hình tam giác
Có ......hình chữ nhật.

Đáp án:

Có 2 hình tam giác
Có 1 hình chữ nhật.

Bài 12: Viết phép tính thích hợp hợp:

*

Đáp án: 4 + 1 = 5

Bài 13: Lan hỏi Hoa: “Năm ni chị các bạn bao nhiêu tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi bản thân là 7 tuổi. Mình kém chị bản thân 2 tuổi.” Hỏi chị của khách hàng Hoa năm nay bao nhiêu tuổi?

Đáp án: 

Chị của công ty Hoa trong năm này có số tuổi là: 7 + 2 = 9 (tuổi)

Bài 14: Hùng hỏi Hà: “Năm nay chúng ta mấy tuổi” ? Hà đáp: Anh tôi vừa tròn chục tuổi. Anh mình hơn mình 4 tuổi”. Hỏi Hà mấy tuổi?.......................................................

Đáp án: Anh vừa tròn chục tuổi có nghĩa là anh 10 tuổi Vậy tuổi Hà năm nay là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Bài 15: Hùng hỏi Dũng: “Em nhỏ nhắn của các bạn mấy tuổi rồi”? Dũng đáp: “Nếu bỏ chữ số là số nhỏ dại nhất gồm một chữ số nghỉ ngơi số nhỏ nhất gồm hai chữ số thì được tuổi em mình”. Hỏi em bé bỏng của Dũng mấy tuổi?

Đáp án: 

Số nhỏ dại nhất có 1 chữ số là: 0 Số nhỏ nhất bao gồm hai chữ số là: 10

Bỏ đi chữ số 0 của số 10 thì còn số 1. Vậy em nhỏ bé của Dũng 1 tuổi

Bài 16: Năm khoe cùng với Bốn: “Ba năm nữa thì mình gồm số tuổi bởi số lớn số 1 có một chữ số”. Hỏi bạn Năm mấy tuổi?

Đáp án:

Số lớn nhất có 1 chữ số là: 9

Tuổi của doanh nghiệp NĂm là: 9 – 3 = 6 (tuổi)

..................................

Các bậc bố mẹ nên có kế hoạch dậy con các kỹ năng học toán lớp 1. Trên trên đây là: Trọn bộ bài xích tập Toán cơ phiên bản lớp 1 có không hề thiếu các dạng bài toán lớp 1 và những phiếu ôn tập lớp 1 cho những em làm cho trực tiếp. Các bạn có thể tham khảo tài liệu Tổng hợp các dạng bài bác tập toán lớp 1 trường đoản cú cơ bản đến nâng cấp có đáp án:

Trọn bộ bài xích tập Toán cơ bạn dạng lớp 1 bao hàm các dạng tự cơ bạn dạng đến cải thiện giúp những phụ huynh ra bài bác tập Toán lớp 1 cho con ôn tập, rèn luyện củng cố kỹ năng lớp 1. Những phụ huynh cài về để cùng bé ôn luyện hàng ngày nhé!

Ngoài Trọn bộ bài tập Toán cơ bản lớp 1 trên, những em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng cao và bài tập vào cuối tuần môn Toán lớp 1 không hề thiếu khác, để học xuất sắc môn Toán rộng và chuẩn bị cho những bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc những em học tốt!

Phép máy nhất giành riêng cho đội A với phép sản phẩm 2 giành cho Đội B, và cứ tiếp tục như vắt AB,ABSao 20 thắc mắc dội làm sao trả lời được nhiều hơn đội kia thắng.Phương pháp tính điểm như sau:- nhì số đầu là cam kết hiệu số nhiều người đang học- Số tiếp theo là ký kết hiệu phép tính
Cộng
Trừ
Nhân
Chia- 2 Số cuối cùng là điểm của hai đội102090100Cộng(1)101xy201xy901xy1001xy
Trừ(2)102xy202xy902xy1002xy
Nhân(3)103xy203xy903xy1003xy
Chia(4)104xy204xy904xy1004xy- trong những số ấy x là vấn đề đội A- trong số ấy y là điểm team BVí dụ: bạn được 30257 điểm
Bạn đang học các phép trừ tính trong phạm vi 30, điểm đội A là 5, điểm nhóm B là 7." /> cac phep toan trong pham vi tu 10 den 100.chon phep tinh(cong, tru nhan hoac chia)giao vien chia nhỏ ra lam nhị doi, doi a(cu meo) va doi b(doi su tu)>co trăng tròn phep toan danh đến 2 doi, moi doi 10 phep tinhphep thu nhat danh cho doi a va phep thu 2 danh cho doi b, va cu tiep tuc nhu the ab,absao 20 cau hoi doi nao tra loi duoc nhieu hon doi vày thang.phuong phap tinh diem nhu sau:- hai so dau la ky hieu so ban dang hoc- so tiep theo la ky hieu phep tinhcongtrunhanchia- 2 so cuoi cung la diem cua hai doi102090100cong(1)101xy201xy901xy1001xytru(2)102xy202xy902xy1002xynhan(3)103xy203xy903xy1003xychia(4)104xy204xy904xy1004xy- trong bởi x la diem doi a- trong vì y la diem doi bvi du: ban duoc 30257 diemban dang hoc cac phep tru tinh vào pham vi 30, diem doi a la 5, diem doi b la 7." />
*
cisnet.edu.vn
Bảng xếp hạng các bạn ngôi trường Địa chỉ Điểm ghi chú SL thời hạn
vũ minh cát an ngôi trường Tiểu học Định Công Hoàng Mai, tp. Hà nội 101345 20 00:05:38
Vu Hong Dang Trường đái học chu văn an Tây Hồ, hà nội thủ đô 101185 25 00:06:38
Phan Khánh Duy ngôi trường Tiểu học Hồng Lý Vũ Thư, tỉnh thái bình 101142 10 00:07:41
trần Hoàng Hảo trường Tiểu học tập Lam đánh đống Vấp, sài gòn 100872 5 00:01:59
Dong Nguyen trường Tiểu học Đồng Phong Nho Quan, tỉnh ninh bình 100783 7 00:02:57
trần Thương ngôi trường Tiểu học Yên Đổ 1 Phú Lương, Thái Nguyên 100781 8 00:04:56
Lại Tường Lam Trường tè học thị trấn Khe Tre nam giới Đông, quá Thiên Huế 100740 7 00:02:09
Quach nhì Nam trường Tiểu học Ấm Hạ Hạ Hoà, Phú lâu 100640 6 00:04:58
phạm hoàng anh duy anh duy ngôi trường Tiểu học tập Tiền Phong lặng Dũng, Bắc Giang 100574 2 00:02:55
DINH PHUC TRI Trường tiểu học trung khu Vu Bình Thạnh, tp hcm 100562 1 00:03:53
Nguyễn Hoàng Ngân ngôi trường Tiểu học tập Đại Mỗ phái nam Từ Liêm, thủ đô 100552 4 00:05:57
dinhvinh trandinhvinh ngôi trường Tiểu học tập Phan Bội Châu Biên Hòa, Đồng Nai 100531 27 00:07:35
Nguyễn Ngọc Tường Vịnh Trường tè học số 1 Trương quang đãng Trọng Quảng Ngãi, quảng ngãi 100530 5 00:01:54
Đỗ Hoài Lam Trường đái học nhân từ Quan Tam Nông, Phú thọ 100520 1 00:02:18
Nguyễn Linh ngôi trường Tiểu học tập Ninh An Hoa Lư, tỉnh ninh bình 100520 1 00:04:16
lê yến trường Tiểu học tập Lam tô Hưng Yên, Hưng im 100520 2 00:02:05
Nguyễn Như Quỳnh ngôi trường Tiểu học tập Chí Tiên Thanh Ba, Phú lâu 100520 1 00:02:09
è trung nguyên ngôi trường Tiểu học Nam Trung yên ổn mong Giấy, thủ đô 100520 13 00:02:34
nguyễn thảo ngôi trường Tiểu học tập Đại Thịnh B Mê Linh, hà thành 100517 2 00:03:33
è cổ Xuân Điền trường Tiểu học tập Tân Hưng A Hớn Quản, Bình Phước 100483 4 00:02:18

những phép toán vào phạm vi 10Các phép toán trong phạm vi 20...Các phép toán trong phạm vi 100Bé học tập toán cộng
Bé học toán trừ
Bé học tập toán nhân
Bé học toán chia

Hướng dẫn biện pháp chơi

Chọn số trong hạm vi bài bác học
Các phép toán vào phạm vi tự 10 mang đến 100.Chọn phép tính(Cộng, trừ nhân hoặc chia)Giáo viên chia ra làm nhì đội, Đội A(Cú Mèo) với Đội B(Đội Sư Tử)Có trăng tròn phép toán dành riêng cho 2 đội, mỗi team 10 phép tính
Phép thứ nhất giành riêng cho đội A với phép thứ 2 giành riêng cho Đội B, cùng cứ liên tục như chũm AB,ABSao 20 thắc mắc dội như thế nào trả lời được nhiều hơn đội đó thắng.

Phương pháp tính điểm như sau:

- nhị số đầu là ký kết hiệusố ai đang học- Số tiếp theo sau là ký kết hiệu phép tính

Cộng
Trừ
Nhân
Chia

- 2 Số ở đầu cuối là điểm của nhị đội

1020...90100
Cộng(1)101xy201xy...901xy1001xy
Trừ(2)102xy202xy...902xy1002xy
Nhân(3)103xy203xy...903xy1003xy
Chia(4)104xy204xy...904xy1004xy

- trong các số ấy x là điểm đội A

- trong các số ấy ylà điểm nhóm B

Ví dụ: bạn được 30257 điểm

Bạn vẫn học những phép trừtính vào phạm vi 30, điểm nhóm A là 5, điểm nhóm B là 7.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *