Vé Tàu Từ Huế Đi Đà Nẵng Rẻ Giá Rẻ Giảm 300, Vé Tàu Huế Đà Nẵng


*

Ga Huế

Để đi qua 103Km đường tàu từ Ga Huế đi Đà Nẵng, tàu chạy hết khoảng chừng 2 giờ đồng hồ 38 phút . Hành khách có thể lựa chọn các tàu chạy từ Huế đi Đà Nẵng bao gồm số hiệu: SE9 , SE21 , SE3 , SE19 , SE1 , SE7 , SE5 mặt hàng ngày.

Bảng giờ tàu tự ga Huế đi Đà Nẵng

Tên tàu
Ga Huế Ga Đà Nẵng
Tổng thời gian
Tàu SE904:5507:352 giờ 40 phút
Tàu SE2107:0009:402 giờ đồng hồ 40 phút
Tàu SE308:3711:052 tiếng 28 phút
Tàu SE1909:3112:202 tiếng 49 phút
Tàu SE110:5913:252 tiếng 26 phút
Tàu SE719:5122:212 Giờ nửa tiếng
Tàu SE522:2801:062 tiếng 38 phút

Giá vé tàu từ ga Huế đi Đà Nẵng

Bạn hoàn toàn có thể chọn các giá vé khác nhau, tùy thuộc theo từng loại ghế, loại tàu cùng từng thời điểm. Giá chỉ vé tàu giao động khoảng 110,000 đồng với 7 chuyến tàu chạy trường đoản cú Huế cho tới Đà Nẵng mỗi ngày.

Bảng giá chỉ Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE9

STT nhiều loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1
164,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1v
164,000
3 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2
154,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2v
154,000
5 Nằm vùng 6 điều hòa T1 Bn
LT1
154,000
6 Nằm khoang 6 cân bằng T2 Bn
LT2
145,000
7 Nằm khoang 6 điều hòa T3 Bn
LT3
131,000
8 Ghế phụ GP46,000
9 Ngồi cứng NC55,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML109,000
11 Ngồi mềm điều hòa NMLV109,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể biến hóa theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE9

Bảng giá Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE21

STT nhiều loại chỗ Mã giá vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1
174,000
2 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1v
174,000
3 Nằm vùng 4 cân bằng T2 An
LT2
155,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T2 An
LT2v
155,000
5 Nằm khoang 6 ổn định T1 Bn
LT1
153,000
6 Nằm khoang 6 ổn định T2 Bn
LT2
138,000
7 Nằm vùng 6 cân bằng T3 Bn
LT3
120,000
8 Ngồi cứng điều hòa NCL69,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML110,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML56113,000
11 Ngồi mềm điều hòa NML56V113,000
12 Ngồi mềm điều hòa NMLV110,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể biến đổi theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE21

Bảng giá bán Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE3

STT các loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1
199,000
2 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1v
199,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2
186,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T2 An
LT2v
186,000
5 Nằm vùng 6 điều hòa T1 Bn
LT1
183,000
6 Nằm khoang 6 điều hòa T2 Bn
LT2
166,000
7 Nằm vùng 6 ổn định T3 Bn
LT3
156,000
8 Ghế phụ GP110,000
9 Ngồi mượt điều hòa NML56152,000
10 Ngồi mượt điều hòa NML56V152,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể biến hóa theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE3

Bảng giá Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE19

STT loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1
180,000
2 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1M
190,000
3 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1Mv
190,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1v
180,000
5 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2
165,000
6 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2M
175,000
7 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2Mv
175,000
8 Nằm khoang 4 điều hòa T2 An
LT2v
165,000
9 Nằm vùng 2 điều hòa VIP An
Lv2M
325,000
10 Nằm khoang 6 cân bằng T1 Bn
LT1
165,000
11 Nằm vùng 6 điều hòa T2 Bn
LT2
155,000
12 Nằm vùng 6 cân bằng T3 Bn
LT3
135,000
13 Ghế phụ GP54,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML120,000
15 Ngồi mượt điều hòa NML56135,000
16 Ngồi mượt điều hòa NML56V135,000
17 Ngồi mềm điều hòa NMLV120,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể chuyển đổi theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE19

Bảng giá Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE1

STT loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1
204,000
2 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1M
204,000
3 Nằm vùng 4 cân bằng T1 An
LT1Mv
204,000
4 Nằm khoang 4 cân bằng T1 An
LT1v
204,000
5 Nằm khoang 4 cân bằng T2 An
LT2
187,000
6 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2M
187,000
7 Nằm khoang 4 cân bằng T2 An
LT2Mv
187,000
8 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2v
187,000
9 Nằm khoang 2 ổn định VIP An
Lv2M
522,000
10 Nằm vùng 6 cân bằng T1 Bn
LT1M
187,000
11 Nằm vùng 6 cân bằng T2 Bn
LT2M
169,000
12 Nằm khoang 6 cân bằng T3 Bn
LT3M
159,000
13 Ghế phụ GP112,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML56155,000
15 Ngồi mượt điều hòa NML56V155,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể biến đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí địa điểm trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE1

Bảng giá bán Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE7

STT nhiều loại chỗ Mã giá chỉ vé (₫)
1 Nằm khoang 4 ổn định T1 An
LT1
181,000
2 Nằm vùng 4 ổn định T1 An
LT1v
181,000
3 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2
171,000
4 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2v
171,000
5 Nằm khoang 6 điều hòa T1 Bn
LT1
169,000
6 Nằm vùng 6 cân bằng T2 Bn
LT2
159,000
7 Nằm khoang 6 cân bằng T3 Bn
LT3
143,000
8 Ghế phụ GP51,000
9 Ngồi cứng điều hòa NCL69,000
10 Ngồi mềm điều hòa NML118,000
11 Ngồi mượt điều hòa NMLV118,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể biến đổi theo 1 số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE7

Bảng giá chỉ Vé Huế Đà Nẵng của tàu SE5

STT nhiều loại chỗ Mã giá bán vé (₫)
1 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1
167,000
2 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1M
167,000
3 Nằm vùng 4 điều hòa T1 An
LT1Mv
167,000
4 Nằm khoang 4 điều hòa T1 An
LT1v
167,000
5 Nằm khoang 4 ổn định T2 An
LT2
157,000
6 Nằm vùng 4 ổn định T2 An
LT2M
157,000
7 Nằm vùng 4 điều hòa T2 An
LT2Mv
157,000
8 Nằm khoang 4 cân bằng T2 An
LT2v
157,000
9 Nằm vùng 6 điều hòa T1 Bn
LT1
157,000
10 Nằm vùng 6 cân bằng T2 Bn
LT2
147,000
11 Nằm khoang 6 ổn định T3 Bn
LT3
132,000
12 Ghế phụ GP47,000
13 Ngồi cứng NC56,000
14 Ngồi mượt điều hòa NML110,000
15 Ngồi mượt điều hòa NMLV110,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể đổi khác theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá bán vé tàu Huế Đà Nẵng của tàu SE5

Hướng dẫn để vé tàu Huế Đà Nẵng

Sự trở nên tân tiến vượt bậc của công nghệ thông tin giúp cho bạn chẳng yêu cầu tới Đại lý buôn bán vé tàu tại Huế, chỉ việc ở nhà cũng có thể đặt vé tàu Huế Đà Nẵng online đơn giản và dễ dàng và lập cập nhất qua website đặt vé trực tuyến: Vé tàu trường đoản cú ga Huế đi Đà Nẵng hoặcqua điện thoại cảm ứng 0234 7 305 305 .

Bước 1:Click chuột vào:ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Huế, ga đến: Đà Nẵng và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên sẽ hotline điện xác thực thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặtvé tàu từ bỏ Ga Huế Đến Ga Đà Nẵng.

Bạn đang xem: Tàu từ huế đi đà nẵng

Sau khi đặt vétàu Huế Đà Nẵng online, vé được gửi vào email, zalo, sms Facebook… quý khách hàng in vé hoặc chụp ảnh lại vé này và có theo lúc ra ga, xuất trình dĩ nhiên CMND để làm thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu Huế Đà Nẵng

Hiện ni việc thanh toán vé tàu hết sức đơn giản dễ dàng sau khi đặt vé tàu Huế Đà Nẵng qua điện thoại thông minh hoặc Website thành công xuất sắc sẽ nhận ra một MÃ ĐẶT CHỖ Vé tàu Huế Đà Nẵng. Khách hàng thanh toán mang đến mã để chỗ của chính bản thân mình bằng một trong các cách sau: chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua những điểm thu hộ. Quý khách có thể thực hiện những giao dịch chuyển tiền tại những điểm chuyển tiền của Viettel xuất hiện khắp chỗ trên toàn quốc. Sau khi thanh toán thành công, Mã đặt địa điểm sẽ là Vé điện tử tàu hoả Huế Đà Nẵng của quý khách.

Thông tin liên hệ mua vé tàu Huế Đà Nẵng

Đại lý chào bán vé tàu Huế Đà Nẵng
Việc thiết lập vé tàu thời buổi này đã thuận tiện hơn hết sức nhiều, Bạn không cần thiết phải tới cửa hàng đại lý bán vé tàu tại Huế hoặc ra Ga Huế mà chỉ việc ở nhà hotline điện theo số 0234 7 305 305 hoặc đặt qua Website buôn bán vé tàu trực tuyến, Đường sắt vn đã tạo Vé tàu năng lượng điện tử rất tiện lợi cho quý khách đi Tàu

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu Huế Đà Nẵng toàn quốc

Bấm mã vùng + 7 305 305 để mua vé ngẫu nhiên ở đâu, ngẫu nhiên lúc nào bạn muốn. Ví dụ: 0234 7 305 305

*

Liên hệ để ve tau Huế Đà Nẵng trên cả nước

Hy vọng các bạn đặt hàng được vé tàu Huế Đà Nẵng giá rẻ và có chuyến du ngoạn an toàn. Trân trọng cảm ơn quý khách.

Xem thêm: Giá xe wave 125i thái lan 2021, wave 125 thái lan

Tuyến đường tàu từ ga Huế đến ga Đà Nẵng khoảng chừng 103 km. Bao gồm 5 tàu gồm SE1, SE3, SE5, SE7 với TN1. Tàu khởi hành hằng ngày và mất khoảng tầm hơn 2,5 giờ, trong suốt lộ trình từ tp Huế mang lại Đà Nẵng được ship hàng bởi 9 các chuyến tàu rời đi từ tới ga của Hue và đến tại ga của Danang, domain authority Nang. Có thể mua một vé tàu lửa huế đi đà nẵng, Lăng Cô. Đà Nẵng, 13h03 … Tra cứu bảng giá vé với giờ tàu hỏa: hiện nay chúng tôi vẫn cập nhật báo giá vé cùng giờ tàu cho những tuyến sau, Vé tàu Huế đi Đà Nẵng Bảng thời gian, giá bán vé tàu Huế đi Đà Nẵng (Mã Tàu)-(Tuyến)-(Thời Gian Đi)-(Thời Gian Đến)- Ngồi
Cứng – Ngồi Mềm-Nằm Cứng- Nằm.

tìm kiếm tương quan đến vé tàu lửa huế đi đà nẵngphòng vé ga đà nẵngga tàu huếvé tàu huế thành phố đà nẵng ngày maigiờ tàu đà nẵngga tàu tp. đà nẵng ở đâuvé xe huế đà nẵnggiá vé tàu ga đà nẵngđặt vé tàu từ đà nẵng ra huế


Bảng giá: Bảng giá bán vé tàu lửa Huế đi Đà Nẵng
– khoảng chừng cách: 110km – hàng ngày có khoảng: 5 chuyến/ngày
Mã tàuChổ ngồi – GiáThời gian đi – đến
SE21Huế đi Đà Nẵng
Đặt câu hỏi
Ngồi Cứng (70.000 đ)Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)Ngồi Mềm (liên hệ)Ngồi mềm Điều Hòa (90.000 đ)Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)Nằm mượt Điều Hòa (liên hệ)06:47AM – 09:40AMTổng thời hạn đi: 2 tiếng đồng hồ – 53 phút
SE19Huế đi Đà Nẵng
Đặt câu hỏi
Ngồi Cứng (liên hệ)Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)Ngồi Mềm (liên hệ)Ngồi mềm Điều Hòa (95.000 đ)Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)Nằm mượt Điều Hòa (115.000 đ)09:34AM – 12:05PMTổng thời gian đi: 2 tiếng – 31 phút
NH1Huế đi Đà Nẵng
Đặt câu hỏi
Ngồi Cứng (liên hệ)Ngồi Cứng Điều Hòa (liên hệ)Ngồi Mềm (liên hệ)Ngồi mềm Điều Hòa (130.000 đ)Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)Nằm mềm Điều Hòa (210.000 đ)16:08PM – 19:34PMTổng thời gian đi: 3 giờ – 26 phút
SE7Huế đi Đà Nẵng
Đặt câu hỏi
Ngồi Cứng (liên hệ)Ngồi Cứng Điều Hòa (90.000 đ)Ngồi Mềm (liên hệ)Ngồi mượt Điều Hòa (110.000 đ)Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)Nằm mềm Điều Hòa (liên hệ)19:53PM – 22:31PMTổng thời hạn đi: 2 giờ – 38 phút
SE5Huế đi Đà Nẵng
Đặt câu hỏi
Ngồi Cứng (80.000 đ)Ngồi Cứng Điều Hòa (85.000 đ)Ngồi Mềm (liên hệ)Ngồi mềm Điều Hòa (95.000 đ)Nằm Cứng Điều Hòa (liên hệ)Nằm mượt Điều Hòa (liên hệ)22:50PM – 01:28AMTổng thời gian đi: 3 tiếng

Giá vé vào 30 ngày, kéo xuống bên dưới để chọn ngày bạn muốn đi

*

Điều hướng bài bác viết


Previous Post VÉ TÀU LỬA HUẾ ĐI VINH
Next Post VÉ TÀU LỬA HUẾ ĐI THANH HÓA

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường cần được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu lại tên của tôi, email, và website trong trình coi ngó này đến lần bình luận kế tiếp của tôi.


Điểm xuất phát
Hà Nội
TP. Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nha Trang
Vinh
Thanh Hóa
Ninh Bình Điểm đến
Hà Nội
TP. Hồ nước Chí Minh
Đà Nẵng
Nha Trang
Vinh
Thanh Hóa
Ninh Bình Ngày lên đường Khứa hồi Số điện thoại cảm ứng thông minh thư điện tử Địa chỉ bây giờ Nội dung yêu thương cầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.