Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 Môn Tiếng Việt Lớp 4, Bt Cuối Tuần Tiếng Việt 4

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi tiếng Việt 4Đề thi thân kì 1 giờ Việt 4Đề thi học kì 1 giờ Việt 4Đề thi thân kì 2 giờ Việt 4Đề thi học tập kì 2 tiếng Việt 4
Bài tập vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 cả năm (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Trọn bộ bài bác tập vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 sách mới kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều học tập kì 1, học tập kì 2 lựa chọn lọc, có đáp án như là những phiếu đề kiểm tra vào buổi tối cuối tuần môn tiếng Việt lớp 4 cơ bạn dạng và nâng cao.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng việt


Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 (có đáp án)

Xem thử bài xích tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 4 KNTTXem thử bài xích tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 KNTTXem thử bài bác tập vào cuối tuần Toán lớp 4 CTSTXem thử bài bác tập vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CTSTXem thử bài tập cuối tuần Toán lớp 4 CDXem thử bài tập vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CD

Chỉ từ 200k cài đặt trọn bộ bài bác tập vào cuối tuần lớp 4 Toán, giờ Việt mỗi bộ sách cả năm bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Bài tập vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 kết nối tri thức

Bài tập vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 học kì 1 kết nối tri thức

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Bài tập vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 học tập kì 2 kết nối tri thức

Nội dung đang được update ....

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 Cánh diều

Bài tập vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 học tập kì 1 Cánh diều

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Bài tập vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 học tập kì 2 Cánh diều

Nội dung sẽ được update ....

Bài tập vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo

Bài tập vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 học kì 1 chân trời sáng tạo

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Bài tập vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 học tập kì 2 Chân trời sáng tạo

Nội dung vẫn được cập nhật ....

Tổng hợp bài xích tập vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 (cả tía sách)

Lưu trữ: bài xích tập vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 (sách cũ)

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 học kì 1

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18

Bài tập vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 học tập kì 2

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35


ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH mang đến KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi giành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung ứng zalo Viet
Jack Official

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi giờ đồng hồ Việt 4Đề thi thân kì 1 giờ Việt 4Đề thi học tập kì 1 giờ Việt 4Đề thi giữa kì 2 giờ Việt 4Đề thi học tập kì 2 tiếng Việt 4

Tuyển tập bài bác tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 học kì 2 có đáp án sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế gồm các đề kiểm tra vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 tất cả đáp án chi tiết cực giỏi giúp học sinh lớp 4 ôn tập nhằm học giỏi Tiếng Việt lớp 4.

Bài tập vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 học tập kì 2

Xem thử bài tập cuối tuần Toán lớp 4 KNTTXem thử bài bác tập vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 KNTTXem thử bài tập vào cuối tuần Toán lớp 4 CTSTXem thử bài xích tập vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CTSTXem thử bài bác tập cuối tuần Toán lớp 4 CDXem thử bài bác tập vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CD

Chỉ từ bỏ 200k mua trọn bộ bài xích tập cuối tuần lớp 4 Toán, giờ đồng hồ Việt mỗi bộ sách cả năm phiên bản word đẹp, dễ dãi chỉnh sửa:

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35

Xem thử bài bác tập vào ngày cuối tuần Toán lớp 4 KNTTXem thử bài bác tập vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 KNTTXem thử bài bác tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 4 CTSTXem thử bài bác tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CTSTXem thử bài xích tập vào ngày cuối tuần Toán lớp 4 CDXem thử bài tập vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CD

Phiếu bài xích tập vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 Tuần 19

Thời gian: 45 phút

I – bài bác tập về đọc hiểu

Thầy Thành lên lớp

thầy giáo Nguyễn vớ Thành bận bộ quần áo dài white cổ đứng, đi guốc mộc, ôm cặp da trườn màu vàng cam, bươc ung dung vào lớp. Thầy thay phần viết lên bảng tên bài học lịch sử: Hùng vương dựng nước, thời Hồng Bàng.

Thầy giảng:

- Hồng Bàng là thời kì khởi đầu của mười tám hoánh vua Hùng. Công khủng nhất của những vua Hùng là dựng nước.

Một trò mạnh dạn hỏi thầy:

- Thưa thầy, bé xin lỗi, sự tích Lạc Long Quân lấy nữ giới Âu Cơ đẻ một quấn trăm trứng, nở ra trăm con, một nửa theo thân phụ xuống bể, một phần theo bà mẹ lên ngàn, chuyện hoang mặt đường ấy có ý nghĩa gì ạ?

Thầy Thành bước xuống bục, trải qua đi lại trước lớp, đôi mắt mơ màng, giọng tha thiết:

- Sự tích một phần theo phụ vương xuống bể, một phần theo người mẹ lên ngàn, nói lên người Việt mình đã trải qua bao mưa nắng, bạn đi phương này, kẻ đi nơi kia để khai phá, mở sở hữu bờ cõi, dựng xây đất nước. Nước việt nam ta được như thời buổi này ta đừng quên công lao của bao đời đang đổ các giọt mồ hôi và ngày tiết …

Cả lớp không một em nào cồn đậy, lắng hồn mừng đón từng lời thầy như đêm dày được ánh nắng soi vào.

Trống trường ra đùa điểm từng tiếng. Bóng nắng theo chân học tập trò chạy nhảy tung tăng trên sân trường.

(Theo sơn Tùng)

Khoanh tròn vần âm trước ý vấn đáp đúng

Câu 1: Thầy Thành nói cho học viên biết thời kì Hồng Bàng là thời kì như thế nào của nước ta?

a- Thời kì khởi đầu của mười tám đời vua Hùng

b- Thời kì hoàn thành của mười tám hoánh vua Hùng

c- Thời kì thân của mười tám đời vua Hùng

Câu 2: Theo thầy Thành, ý nghĩa sâu sắc của sự tích Lạc Long Quân – Âu Cơ là gì?

a- bé người vn trải bao mưa nắng, lượn mọi chỗ để khai sơn, lập địa, mở với bờ cõi, xây đắp đất nước.

b- dân tộc Việt Nam luôn luôn nhớ công lao của bao đời đã đổ những giọt mồ hôi xương huyết để sản xuất đất nước

c- Cả nhị ý trên

Câu 3: Hình ảnh nào cho thấy tác rượu cồn của lời thầy Thành đến học sinh?

a- Cả lớp trầm trồ xuýt xoa rồi thi nhau đặt tiếp câu hỏi

b- Cả lớp không đụng đậy, lắng hồn đón nhận lời thầy như tối dày được soi ánh nắng soi vào

c- Từng bước chân học sinh nhảy nhót tung tăng trên sảnh trường

Câu 4: câu chuyện Thầy Thành lên lớp mong mỏi gửi đến chúng ta thông điệp gì?

a- trường đoản cú hào về lịch sử dân tộc dựng nước với giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam, có ý thức xây dựng, bảo đảm an toàn đất nước.

b- Nguyễn vớ Thành là một thầy giáo giỏi, được học sinh yêu quý, kính trọng.

c- Mọi người dân Việt từ tương đối lâu đã gồm cùng một nhóm tiên, nòi giống giống

II- bài xích tập về bao gồm tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn

Câu 1: Điền vào nơi trống:

a) s hoặc x

 Chiều ….au khu vườn nhỏ

Vòm lá rung tiếng đàn

Ca…ĩ là chim …ẻ

Khán mang là hoa vàng

Tất cả cùng hợp….ướng

Những lời ca reo vang.

(Theo Lê Minh Quốc)

b) iêc hoặc iêt

Hai thạch sùng gặp nhau

Lại nghịch trò đuổi bắt

Miệng cứ kêu t…..t……

Là đếm nhịp nhì ba.

 

Cả nhị vui đi ngửa

Ngoe nguẩy bụng è cổ nhà

Điều này chưa ai b……

Gánh x…. đầy tài hoa.

(Theo Phùng Ngọc Hùng)

Câu 2.

a) gạch dưới những câu nói Ai làm cho gì? trong khúc văn sau:

Buổi sáng, bé xíu dậy sớm, ngồi học bài. Dậy sớm học tập bài là một trong thói thân quen tốt. Cơ mà phải cố gắng lắm mới đã có được thói thân quen ấy. Lạnh lẽo ghê. Cầm mà nhỏ nhắn vùng dậy, chui thoát khỏi cái chăn ấm. Nhỏ nhắn ngồi học tập bài.

b) gạch dưới phần tử chủ ngữ trong mỗi câu sau:

(1) gần như em bé xíu quần áo đủ color đang nô nghịch trên sảnh trường.

(2) Bàn tay thướt tha của Tấm rắc phần đa những hạt cơm quanh cá bống.

Câu 3.

a) Khoanh tròn từ tất cả tiếng tài khong thuộc nghĩa với tiếng tài ở những từ còn lại trong mỗi dãy sau:

(1). Tài giỏi, tài ba, tài sản, tài đức, tài trí, tài nghệ, nhân tài, thiên tài, tài hoa, tài tử

(2). Tài chính, tài khoản, tài sản, tài hoa, gia tài, tài vụ, tiền tài, tài lộc

b) lựa chọn thành ngữ phù hợp trong ngoặc 1-1 điền vào từng vị trí trống vào câu:

(1) bắt buộc để phần nhiều kẻ…… tội vạ tham nhũng mà lại sống ngang nhiên.

(2) Nguyễn Trãi là một trong những nhà yêu thương nước yêu mến dân tha thiết, một nhà bác học uyên thâm, có…….

(3) Dập dìu…………………….

Ngựa xe như nước, quần áo như nêm.

(Theo Nguyễn Du)

Câu 4. Viết đoạn văn mở bài theo phong cách gián tiếp với kết bài xích theo kiểu không ngừng mở rộng cho bài xích văn tả một đồ nghịch của em.

a) Đoạn mở bài:

………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………….

b) Đoạn kết bài:

………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………….

Đáp án và hướng dẫn làm bài

Phần I.

1.a 2.c 3.b 4.a

Phần II.

Câu 1.

a)

Chiều sau khu vườn nhỏ

Vòm lá rung giờ đồng hồ đàn

Ca sĩ là chim s

Khán mang là hoa vàng

Tất cả cùng hợp xướng

Những lời ca reo vang

b)

Hai thạch sùng gặp mặt nhau

Lại đùa trò xua đuổi bắt

Miệng cứ kêu tiếc tiếc

Là đếm nhịp nhị ba.

 

Cả nhì vui đi ngửa

Ngoe nguẩy bụng nai lưng nhà

Điều này không ai biết

Gánh xiếc đầy tài hoa.

Câu 2.

a) gạch dưới các câu: Buổi sáng,Bé dậy sớm, ngồi học bài. / nắm mà nhỏ bé vùng dậy, chui thoát khỏi cái chăn ấm.Bé ngồi học bài.

b) gạch ốp dưới nhà ngữ: hầu hết em bé xíu quần áo đủ màu sắc đang nô nghịch trên sảnh trường. / Bàn tay quyến rũ của Tấm rắc rất nhiều những hạt cơm quanh cá bống.

Xem thêm: Tag: Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh 2023, Tag: Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh

Câu 3.

a) (1) tài sản (2) tài hoa

b) (1) tài kém đức mọn (2) tài cao đức trọng (3) a ma tơ giai nhân

Câu 4. Tham khảo: Tả chú gấu bông

a) Mở bài xích gián tiếp:

Như toàn bộ mọi người ai cũng đều có sở thích riêng, trong nhà em cũng vậy. Ba em mê láng đá, người mẹ thì mê thích xem ti vi, đồng đội thì mê vi tính. Còn em lại mê thích một thứ đồ chơi mượt và rất dễ thương, chính là chú gấu bông. Em sẽ đặt tên đến chú là Tét-đi

(Phạm Thị Tuyết Như)

b) Kết bài xích mở rộng:

mỗi lúc em buồn, chỉ việc nhìn thấy chú mỉm cười, em lại cảm xúc trong bạn vui vẻ trở về vì khuôn mặt của chú ý lúc nào cũng tươi tỉnh, miệng của chú ấy cười mỉm như yên ủi em: “ Đừng bi lụy nữa chị ơi, chỉ việc mỉm cười lên là đa số chuyện sẽ giỏi đẹp nhưng mà !”. Em khôn xiết yêu yêu quý chú, coi chú như 1 người chúng ta tri ân, tri kỉ của em.

(Phạm Thị Tuyết Như)

Phiếu bài xích tập vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 Tuần 20

Thời gian: 45 phút

I – bài tập về phát âm hiểu

Bông sen vào giếng ngọc

Mạc Đĩnh Chi bạn đen đủi, xấu xí. Bên nghèo, bà bầu con cậu tảo tần nuôi nhau bởi nghề kiếm củi. Bắt đầu bốn tuổi, Mạc Đĩnh chi đã tỏ ra khôn cùng thông minh. Bấy tiếng Chiêu quốc công nai lưng Nhật Duật mở trường dạy dỗ học. Mạc Đĩnh đưa ra xin được vào học. Cậu học chuyên chỉ, miệt mài, sớm thay đổi học trò giỏi nhất trường.

Kì thi năm ấy, Mạc Đĩnh đưa ra đỗ đầu nhưng lại vua thấy ông mặt mũi xấu xí, người nhỏ xíu loắt choắt, lại là nhỏ thường dân, toan không cho đỗ.

Thấy công ty vua ko trọng bạn hiền, chỉ trọng hình thức bên ngoài, Mạc Đĩnh đưa ra làm bài phú (1) “Bông sen vào giếng ngọc” nhờ tín đồ dâng lên vua. Bài bác phú tôn vinh phẩm chất cao cả khác hay của loại hoa sen, cũng để tỏ rõ chí phía và khả năng của mình. Vua đọc bài bác phú thấy cực kỳ hay, đưa ra quyết định lấy ông đỗ Trạng nguyên (2).

Về sau, Mạc Đĩnh chi nhiều lần được giao nhiệm vụ đi sứ. Bằng kĩ năng của mình, ông đã đề cao được uy tín đất nước, khiến cho người quốc tế phải nể trọng sứ thần Đại Việt. Vua Nguyên khuyến mãi ông danh hiệu “Lưỡng quốc Trạng nguyên” (Trạng nguyên của hai nước).

(Thái Vũ)

(1) Phú: tên một loại bài văn thời xưa

(2) Trạng nguyên: danh hiệu dành cho người đỗ đầu khoa thi ở kinh đô bởi vì nhà vua tổ chức

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Câu 1. Vẻ bên phía ngoài của Mạc Đĩnh chi được ra mắt bằng chi tiết nào?

a- Là tín đồ đen đủi, xấu xí

b- Là cậu bé xíu kiếm củi rất xuất sắc để nuôi mẹ

c- Là fan thông minh, học tốt nhất trường

Câu 2. Vày sao Mạc Đĩnh bỏ ra đỗ đầu mà nhà vua định cấm đoán đỗ?

a- vì chưng Mạc Đĩnh Chi không hẳn là người xuất sắc nhất

b- vày Mạc Đĩnh chi chưa biểu đạt được là người dân có phẩm hóa học tốt

c- do Mạc Đĩnh chi xấu xí, bé loắt choắt, lại là nhỏ thường dân

Câu 3. Tại sao tiếp đến nhà vua lại đến Mạc Đĩnh chi đỗ Trạng nguyên?

a- vày thấy ông rất chăm chỉ chỉ, lại học tốt nhất trường

b- Vì đã nhận được ra ông là fan viết bài phú rất hay

c- Vì phân biệt phẩm chất, kỹ năng và chí hướng của ông

Câu 4. Mạc Đĩnh Chi hy vọng nói điều gì qua hình ảnh “Bông sen vào giếng ngọc”?

a- Hoa sen bắt buộc được trồng trong giếng ngọc thì mới có thể thể hiện phẩm hóa học cao quý.

b- Sen là một trong loài hoa thanh cao, được trồng trong giếng ngọc lại càng cao quý.

c- phải đặt bông sen vào giếng ngọc thì mới có thể thấy được vẻ đẹp phong cách của nó.

II- bài tập về thiết yếu tả, Luyện từ và câu, Tập làm cho văn

Câu 1. Điền vào địa điểm trống rồi giải câu đố (ghi vào chỗ trống trong ngoặc):

a) tr hoặc ch

Có đôi mắt mà…ẳng tất cả tai

Thịt…ong thì…ắng, da ko kể thì xanh

Khi….ẻ ngủ ở…ên cành

Lúc già mở đôi mắt hóa kế quả ngon?

(Là ………….)

b) uôt hoặc uôc

Con gì white m……….như bông

Bên bạn cày c……trên đồng sớm hôm.

(Là ………………)

Câu 2. A) gạch men dưới những câu đề cập Ai có tác dụng gì? trong đoạn văn sau:

(1)Bỗng sau sống lưng có tiếng ồn ào. (2) Dế Trũi đương đánh nhau với hai mụ Bọ Muỗm. (3) hai mụ Bọ Muỗm vừa xông vào vừa kêu om sòm. (4) nhì mụ giơ chân, nhe cặp răng lâu năm nhọn, tiến công tới tấp. (5) Trũi yên tâm dùng càng gạt đòn rồi ngã sang. (6) nhị mụ Bọ Muỗm cứ vừa tiến công vừa kêu tạo cho họ bên Bọ Muỗm làm việc ruộng lúa ngay sát đấy nghe tiếng. (7) gắng là cả một lũ Bọ Muỗm lốc nhốc chạy ra.

(Theo đánh Hoài)

b) chọn 3 câu em tìm được điền vào bảng sau:

Câu
Bộ phận nhà ngữ
Bộ phận vị ngữ

Câu số….

…………………………..

……………………….

Câu số….

…………………………..

……………………….

Câu số….

…………………………..

……………………….

 

Câu 3.a) Nối từ khỏe khoắn (trong tập hòa hợp từ đựng nó) sinh hoạt cột A cùng với nghĩa tương xứng ở cột B:

AB

a) Một người rất khỏe

1) Ở trạng thái cảm giác khoan khoái, dễ chịu

b) Chúc chị giường khỏe

2) khung hình có sức trên mức bình thường ; trái với yếu

c) Uống ly nước dừa thấy khỏe cả người

3) Trạng thái khỏi bệnh, ko còn nhỏ xíu đau

 

b) chọn từ thích hợp trong các từ khỏe, khỏe khoắn mạnh, khỏe khắn, vạm vỡ nhằm điền vào nơi trống:

(1) Cảm thấy……………….ra sau giấc ngủ ngon.

(2) Thân hình………………

(3) Ăn…………, ngủ ngon, có tác dụng việc……………….

(4) rèn luyện thân thể cho………………………….

Câu 4. Viết lời reviews (khoảng 8 câu) về một vài nét thay đổi ở thôn trang (phố phường) chỗ em sinh sống (hoặc một địa phương nhưng em biết)

Gợi ý:

- trình làng chung về địa phương chỗ em làm việc (tên, điểm lưu ý chung)

- Giới thiệu rõ ràng một vài nét thay đổi của địa phương (quang cảnh, con bạn và cuộc sống…)

- Nêu cảm giác của em về sự đổi mới đó.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Đáp án và trả lời làm bài

Phần I.

1.a 2.c 3.c 4.b

Phần II.

Câu 1.

a)

Có mắt cơ mà chẳng có tai

Thịt trong thì trắng, da ko kể thì xanh

Khi trẻ ngủ làm việc trên cành

Lúc già mở đôi mắt hóa kế quả ngon?

(Là quả na)

b)

Con gì trắng muốt như bông

Bên người cày cuốc bên trên đồng sớm hôm.

(Là con cò)

Câu 2. A) gạch ốp dưới các câu (2), (3), (4), (5), (6), (7)

b) VD:

Câu
Bộ phận chủ ngữ
Bộ phận vị ngữ

Câu số (2)

Dễ Trũi

đương đại chiến với hai mụ Bọ Muỗm

Câu số (3)

Hai mụ Bọ Muỗm

vừa xông vào vừa kêu om sòm

Câu số (7)

Cả một bầy Bọ Muỗm

lốc nhốc chạy ra

 

Câu 3.

a) Nối (a) – (2) (b) – (3) (c) – (1)

b) (1) mạnh mẽ (2) vạm vỡ vạc (3) khỏe….khỏe (4) khỏe mạnh mạnh

Câu 4. Tham khảo:

bên em làm việc xã Mỹ Đình, thị trấn Từ Liêm, tp Hà Nội. Vị trí đây đã trở thành một khu vực đô thị new – Khu thành phố Mỹ Đình. Mấy năm nay đường sá được xây đắp lại siêu hiện đại, nhà cao tầng liền kề mọc lên như nấm. Những nhà cấp cho 4 trước đây cũng được xây dựng thành phần lớn biệt thự nhỏ dại với kiểu dáng rất đẹp. Con phố đất nhỏ tuổi trong làng cũng được thay thế bởi đường bê tông rộng lớn rãi, sạch mát sẽ. Trường mẫu giáo, công viên…. Mới được xây xong. Làng còn có cả nhà văn hóa, khu vui chơi và giải trí cho trẻ em. Chiều chiều, các bạn nữ thường ra đó nghịch nhảy dây, các bạn nam chơi đá bóng. Từ sáng sủa sớm, các cụ cao tuổi vào phường đang ra khoảng sân rộng trước nhà văn hóa truyền thống để tập dưỡng sinh, nghịch bóng chuyền. Những ngày lễ hội tết, xã bao gồm nhiều chuyển động giàu ý nghĩa. đầu năm mới trung thu vừa rồi, các cả nhà ở đoàn thanh niên xã đã tổ chức triển khai cho bọn chúng em rước đèn, trình diễn văn nghệ, phá cỗ rất vui.

cuộc sống đời thường của fan dân trong làng đã trọn vẹn đổi mới. Các người đều cảm thấy gắn bó cùng với nhau cùng thêm yêu địa điểm mình sẽ sinh sống.

Xem thử bài tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 4 KNTTXem thử bài tập vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 KNTTXem thử bài bác tập cuối tuần Toán lớp 4 CTSTXem thử bài tập vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CTSTXem thử bài bác tập vào ngày cuối tuần Toán lớp 4 CDXem thử bài tập vào cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 CD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.