MẶT BẢNG VIẾT PHẤN HÀN QUỐC, BẢNG VIẾT PHẤN GIÁ TỐT THÁNG 8, 2023

Bảng tự xanh viết phấn treo tường được không ít lớp học áp dụng bởi độ bền,bám phấn và cho nét phấn đẹp, dung nhan nét,dễ nhìn không sợ hãi mắt.

Bạn đang xem: Bảng viết phấn hàn quốc


*

Bảng từ xanh chống nắng Hàn Quốc 120x120cm phào to được sử dụng ở những trường học tập ,bảng viết trong nhà , bảng văn phòng công sở ,... được nhập vào từ Hàn Quốc có phong cách thiết kế theo tiêu chuẩn chỉnh của cỗ giáo dục.


một triệu VNĐ/chiếc
*

Bảng từ xanh chống lóa Hàn Quốc 80x120cm form 2cm được sử dụng ở các trường học tập ,bảng viết ở trong nhà , bảng văn phòng và công sở ,... được nhập khẩu từ Hàn Quốc được thiết kế theo tiêu chuẩn của bộ giáo dục.


700.000 VNĐ/chiếc
*

Bảng tự xanh chống chói Hàn Quốc 60x80cm size 2cm được dùng ở những trường học ,bảng viết ở trong nhà , bảng văn phòng và công sở ,... được nhập khẩu từ Hàn Quốc có thiết kế theo tiêu chuẩn của bộ giáo dục.


Bảng trường đoản cú xanh chống chói Hàn Quốc 140x120cm phào to được dùng ở các trường học ,bảng viết ở trong nhà , bảng văn phòng và công sở ,... được nhập khẩu từ Hàn Quốc được thiết kế với theo tiêu chuẩn chỉnh của cỗ giáo dục.


Bảng trường đoản cú xanh chống chói Hàn Quốc 190x120cm phào to được dùng ở những trường học ,bảng viết ở nhà , bảng văn phòng công sở ,... được nhập vào từ Hàn Quốc được thiết kế theo tiêu chuẩn của bộ giáo dục.


Bảng từ xanh chống chói Hàn Quốc 130x120cm phào to được dùng ở các trường học tập ,bảng viết ở nhà , bảng công sở ,... được nhập khẩu từ Hàn Quốc được thiết kế theo phong cách theo tiêu chuẩn chỉnh của bộ giáo dục.


Bảng tự xanh chống lóa Hàn Quốc 100x120cm phào to được sử dụng ở các trường học tập ,bảng viết trong nhà , bảng văn phòng công sở ,... được nhập vào từ Hàn Quốc được thiết kế với theo tiêu chuẩn của bộ giáo dục.


Bảng tự xanh chống chói Hàn Quốc 120x210cm phào to được dùng ở những trường học ,bảng viết ở trong nhà , bảng văn phòng ,... được nhập vào từ Hàn Quốc được thiết kế theo tiêu chuẩn chỉnh của bộ giáo dục.


Bảng tự xanh chống nắng Hàn Quốc 120x230cm phào to được dùng ở những trường học ,bảng viết ở nhà , bảng văn phòng và công sở ,... được nhập vào từ Hàn Quốc được thiết kế với theo tiêu chuẩn của cỗ giáo dục.


Bảng từ xanh chống lóa Hàn Quốc 120x250cm phào to được dùng ở những trường học tập ,bảng viết ở nhà , bảng văn phòng ,... được nhập vào từ Hàn Quốc được thiết kế theo phong cách theo tiêu chuẩn chỉnh của cỗ giáo dục.


Bảng trường đoản cú xanh chống nắng Hàn Quốc 120x290cm phào to được dùng ở các trường học ,bảng viết ở trong nhà , bảng văn phòng ,... được nhập vào từ Hàn Quốc có thiết kế theo tiêu chuẩn chỉnh của bộ giáo dục.


Bảng tự xanh chống lóa Hàn Quốc 120x330cm phào to được dùng ở những trường học tập ,bảng viết ở trong nhà , bảng văn phòng ,... được nhập khẩu từ Hàn Quốc được thiết kế theo phong cách theo tiêu chuẩn của cỗ giáo dục.


Bảng từ bỏ xanh nước hàn 120x390cm phào to được dùng ở các trường học tập ,bảng viết ở nhà , bảng văn phòng và công sở ,... được nhập vào từ Hàn Quốc được thiết kế với theo tiêu chuẩn chỉnh của bộ giáo dục.


Bảng từ xanh chống chói Hàn Quốc 60x100cm form 2cm được dùng ở các trường học tập ,bảng viết ở nhà , bảng văn phòng và công sở ,... được nhập khẩu từ Hàn Quốc được thiết kế với theo tiêu chuẩn chỉnh của bộ giáo dục.


Bảng tự xanh chống lóa Hàn Quốc 400x120cm phào to được dùng ở các trường học ,bảng viết ở nhà , bảng văn phòng công sở ,... được nhập vào từ Hàn Quốc được thiết kế theo tiêu chuẩn chỉnh của cỗ giáo dục.


Bảng từ bỏ xanh chống lóa Hàn Quốc 360x120cm phào to được sử dụng ở các trường học tập ,bảng viết ở nhà , bảng công sở ,... được nhập khẩu từ Hàn Quốc được thiết kế theo phong cách theo tiêu chuẩn chỉnh của bộ giáo dục.


Bảng từ xanh chống nắng Hàn Quốc 380x120cm phào to được dùng ở các trường học ,bảng viết trong nhà , bảng văn phòng và công sở ,... được nhập vào từ Hàn Quốc có thiết kế theo tiêu chuẩn chỉnh của cỗ giáo dục.


Bảng từ xanh chống lóa Hàn Quốc 340x120cm phào to được dùng ở các trường học tập ,bảng viết ở nhà , bảng văn phòng ,... được nhập vào từ Hàn Quốc được thiết kế theo tiêu chuẩn chỉnh của cỗ giáo dục.


BBảng tự xanh chống chói Hàn Quốc 320x120cm phào to được sử dụng ở những trường học ,bảng viết ở trong nhà , bảng công sở ,... được nhập khẩu từ Hàn Quốc có phong cách thiết kế theo tiêu chuẩn của bộ giáo dục.


Bảng từ xanh chống lóa Hàn Quốc 300x120cm phào to được dùng ở các trường học tập ,bảng viết trong nhà , bảng văn phòng ,... được nhập khẩu từ Hàn Quốc được thiết kế với theo tiêu chuẩn chỉnh của bộ giáo dục.


Bảng từ bỏ xanh chống nắng Hàn Quốc 280x120cm phào to được sử dụng ở các trường học ,bảng viết ở nhà , bảng văn phòng và công sở ,... được nhập khẩu từ Hàn Quốc có thiết kế theo tiêu chuẩn của cỗ giáo dục.


Bảng trường đoản cú xanh chống nắng Hàn Quốc 260x120cm phào to được sử dụng ở những trường học ,bảng viết ở nhà , bảng văn phòng và công sở ,... được nhập vào từ Hàn Quốc được thiết kế theo tiêu chuẩn của bộ giáo dục.


Bảng từ xanh chống nắng Hàn Quốc 240x120cm phào to được sử dụng ở những trường học ,bảng viết ở trong nhà , bảng văn phòng và công sở ,... được nhập vào từ Hàn Quốc có phong cách thiết kế theo tiêu chuẩn chỉnh của bộ giáo dục.


Bảng từ xanh chống lóa: 220x120cm phào to được sử dụng ở những trường học tập ,bảng viết trong nhà , bảng văn phòng ,... được nhập khẩu từ Hàn Quốc có phong cách thiết kế theo tiêu chuẩn của bộ giáo dục.


Bảng từ bỏ xanh chống lóa: 200x120cm phào to được dùng ở các trường học tập ,bảng viết ở nhà , bảng văn phòng và công sở ,... được nhập khẩu từ Hàn Quốc có thiết kế theo tiêu chuẩn của cỗ giáo dục.


Bảng trường đoản cú xanh phòng lóa: 180x120cm phào to được dùng ở những trường học tập ,bảng viết ở nhà , bảng công sở ,... được nhập khẩu từ Hàn Quốc được thiết kế theo tiêu chuẩn chỉnh của bộ giáo dục.


Bảng từ xanh chống lóa: 170x120cm phào to được sử dụng ở các trường học ,bảng viết trong nhà , bảng công sở ,... được nhập vào từ Hàn Quốc được thiết kế theo tiêu chuẩn chỉnh của bộ giáo dục.


Bảng trường đoản cú xanh viết phấn treo tường size 160x120cm được sử dụng ở những trường học tập ,bảng viết trong nhà , bảng văn phòng ,... được nhập vào từ Hàn Quốc có phong cách thiết kế theo tiêu chuẩn chỉnh của bộ giáo dục.


Bảng từ xanh phòng lóa: 150x120cm phào to được dùng ở những trường học tập ,bảng viết trong nhà , bảng văn phòng ,... được nhập vào từ Hàn Quốc có thiết kế theo tiêu chuẩn chỉnh của cỗ giáo dục.


Bảng trường đoản cú xanh viết phấn 60x100cm được dùng ở những trường học ,bảng viết ở nhà , bảng văn phòng ,... được nhập vào từ Hàn Quốc có phong cách thiết kế theo tiêu chuẩn chỉnh của cỗ giáo dục.


Bảng tự xanh viết phấn 80x120cm được dùng ở những trường học tập ,bảng viết ở trong nhà , bảng văn phòng và công sở ,... được nhập vào từ Hàn Quốc có thiết kế theo tiêu chuẩn chỉnh của cỗ giáo dục.


Bảng từ xanh kháng lóa: 120x270cm phào to được dùng ở các trường học tập ,bảng viết ở trong nhà , bảng văn phòng ,... được nhập khẩu từ Hàn Quốc được thiết kế theo tiêu chuẩn chỉnh của cỗ giáo dục.


Bảng viết chống nắng Hàn Quốc 120x370cm được dùng ở các trường học tập ,bảng viết ở trong nhà , bảng văn phòng ,... được nhập vào từ Hàn Quốc có thiết kế theo tiêu chuẩn chỉnh của cỗ giáo dục.


Bảng từ bỏ xanh chống lóa: 90x120cm size 2cm được dùng ở các trường học tập ,bảng viết trong nhà , bảng văn phòng ,... được nhập khẩu từ Hàn Quốc được thiết kế theo tiêu chuẩn chỉnh của bộ giáo dục.


Bảng từ bỏ xanh hàn quốc 90x120cm phào to được sử dụng ở các trường học ,bảng viết ở nhà , bảng công sở ,... được nhập vào từ Hàn Quốc có thiết kế theo tiêu chuẩn chỉnh của bộ giáo dục.


Bảng từ xanh chống lóa 120x350cm phào to được sử dụng ở các trường học tập ,bảng viết trong nhà , bảng công sở ,... được nhập khẩu từ Hàn Quốc được thiết kế theo phong cách theo tiêu chuẩn chỉnh của bộ giáo dục.


Bảng tự xanh viết phấn 40x60cm size 2cm là bảng chống lóa, bảng viết phấn, bảng nam châm, bảng văn phòng, bảng viết học sinh, bảng tự treo tường, bảng viết khung vỏ nhôm rộng bản 2cm...


Bảng tự xanh giá thấp 40x60cm form 2cm được sử dụng ở những trường học ,bảng viết ở nhà , bảng văn phòng công sở ,... được nhập vào từ Hàn Quốc được thiết kế với theo tiêu chuẩn chỉnh của cỗ giáo dục.


Bảng từ nước hàn viết phấn 120x310cm là bảng chống chói tốt, chống rung khi viết, mặt bảng có chức năng bám phấn, ít vết mờ do bụi giúp đảm bảo an toàn sức khỏe fan dùng.Bảng hít được nam châm mạnh để đính tài liệu, hình ảnh, biểu đồ.Bảng có kích thước đa dạng, cân xứng với nhiều mục đích sử dụng.Sản phẩm được bảo hành 12 tháng


Bảng trường đoản cú xanh hàn quốc 120x390cm phào to được sử dụng ở các trường học tập ,bảng viết ở trong nhà , bảng văn phòng và công sở ,... được nhập khẩu từ Hàn Quốc được thiết kế với theo tiêu chuẩn chỉnh của cỗ giáo dục.


Bảng viết phấn treo tường 1m80 giá bèo được dùng làm luyện chữ giành riêng cho các bé tiểu học được nhập vào từ Hàn Quốc.Với nét kẻ ô ly theo tiêu chuẩn chỉnh của Bộ giáo dục đào tạo giúp các nhỏ bé rèn luyện viết chữ đẹp.


Bảng viết kẻ ô ly 80cm luyện viết chữ đẹp được dùng làm luyện chữ dành riêng cho các nhỏ xíu tiểu học tập được nhập khẩu từ Hàn Quốc.Với nét kẻ ô ly theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục giúp các nhỏ nhắn rèn luyện viết chữ đẹp.


Bảng kẻ ô ly treo tường rộng lớn 2m được dùng làm luyện chữ dành riêng cho các bé xíu tiểu học tập được nhập vào từ Hàn Quốc.Với nét kẻ ô ly theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo giúp các nhỏ nhắn rèn luyện viết chữ đẹp.


Bảng từ bỏ xanh kẻ ô ly đến tiểu học tập 2,4m được dùng làm luyện chữ giành riêng cho các bé nhỏ tiểu học được nhập khẩu từ Hàn Quốc.Với đường nét kẻ ô ly theo tiêu chuẩn chỉnh của Bộ giáo dục giúp các bé nhỏ rèn luyện viết chữ đẹp.


Bảng ô ly dành riêng cho học sinh lớp 1 lâu năm 2,2m được dùng làm luyện chữ giành cho các bé xíu tiểu học tập được nhập khẩu từ Hàn Quốc.Với nét kẻ ô ly theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục đào tạo giúp các nhỏ nhắn rèn luyện viết chữ đẹp.


Bảng từ xanh kẻ ô li rộng 100cm luyện viết chữ đẹp được dùng làm luyện chữ giành riêng cho các bé tiểu học được nhập khẩu từ Hàn Quốc.Với đường nét kẻ ô ly theo tiêu chuẩn chỉnh của Bộ giáo dục đào tạo giúp các nhỏ nhắn rèn luyện viết chữ đẹp.


Bảng viết phấn 2,6m treo tường kẻ 5 ô ly được sử dụng làm luyện chữ dành riêng cho các bé bỏng tiểu học được nhập vào từ Hàn Quốc.Với nét kẻ ô ly theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục đào tạo giúp các nhỏ bé rèn luyện viết chữ đẹp.


Bảng tự xanh kẻ ô ly luyện chữ rất đẹp rộng 120cm được dùng làm luyện chữ giành riêng cho các nhỏ bé tiểu học tập được nhập khẩu từ Hàn Quốc.Với đường nét kẻ ô ly theo tiêu chuẩn chỉnh của Bộ giáo dục đào tạo giúp các bé bỏng rèn luyện viết chữ đẹp.


Bảng từ xanh kẻ ô ly chống chói 2m80 được dùng làm luyện chữ dành riêng cho các bé tiểu học được nhập vào từ Hàn Quốc.Với đường nét kẻ ô ly theo tiêu chuẩn chỉnh của Bộ giáo dục và đào tạo giúp các bé bỏng rèn luyện viết chữ đẹp.


Bảng viết phấn kẻ ô ly hàn quốc 150cm được sử dụng làm luyện chữ dành riêng cho các bé tiểu học tập được nhập vào từ Hàn Quốc.Với nét kẻ ô ly theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục đào tạo giúp các nhỏ bé rèn luyện viết chữ đẹp.


Bảng từ xanh ô ly học viên tiểu học 3m được dùng làm luyện chữ dành cho các nhỏ xíu tiểu học tập được nhập vào từ Hàn Quốc.Với nét kẻ ô ly theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục giúp các nhỏ nhắn rèn luyện viết chữ đẹp.


Bảng kẻ ô ly rộng 1m60 mang lại tiểu học được dùng làm luyện chữ giành riêng cho các nhỏ bé tiểu học được nhập khẩu từ Hàn Quốc.Với nét kẻ ô ly theo tiêu chuẩn chỉnh của Bộ giáo dục và đào tạo giúp các nhỏ bé rèn luyện viết chữ đẹp.


Bảng từ bỏ xanh viết phấn kẻ ô ly 3m20 giá tốt được dùng làm luyện chữ dành riêng cho các nhỏ bé tiểu học được nhập khẩu từ Hàn Quốc.Với nét kẻ ô ly theo tiêu chuẩn chỉnh của Bộ giáo dục và đào tạo giúp các bé nhỏ rèn luyện viết chữ đẹp.


Bảng xanh viết phấn 3m40 giá tốt được dùng làm luyện chữ dành riêng cho các bé nhỏ tiểu học được nhập vào từ Hàn Quốc.Với nét kẻ ô ly theo tiêu chuẩn chỉnh của Bộ giáo dục và đào tạo giúp các nhỏ nhắn rèn luyện viết chữ đẹp.


Bảng viết phấn ô ly 3m60 giá rẻ được sử dụng làm luyện chữ giành cho các nhỏ bé tiểu học tập được nhập khẩu từ Hàn Quốc.Với nét kẻ ô ly theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục đào tạo giúp các bé bỏng rèn luyện viết chữ đẹp.


•Số TK cá nhân:104876157800 tại bank Vietin
Bank - chi nhánh Láng Hòa Lạc - chủ TK: Lê Thị Thảo
Bảng viết văn phòng công sở và giáo dục và đào tạo - Bàn ghế học viên - giá chỉ vẽ tranh - thiết kế bên trong văn chống - vật dụng y tế - Nội thất mái ấm gia đình - tủ đựng đồ học sinh -

Gọi để được cung cấp tốt nhất

Bảng viết phấn thì chỉ có một loại, nhưng làm từ chất liệu làm đề xuất bảng viết phấn thì gồm rất nhiều. Vì đó, nói tới giá bảng viết phấn bọn họ thườngrất hoang mang, chỉ sợ tải giá cao mà dính sản phẩm kém chất lượng. Các cụ ông cụ bà đã gồm câu, của thấp là của ôi, không khi nào có gì thấp mà xuất sắc được, bởi vì đóđể bảo đảm an toàn mua được đúng chất lượng cùng với ngân sách chi tiêu Quý khách nên chọn đơn vị uy tín để đặt hàng.

1. Bảng viết phấn khung vỏ nhôm lớn chắc chắn là mã BCD- PTXN (Hình 1)

Chất liệu chính:- Ván hậu bởi tấm vật liệu nhựa rỗng chống ẩm chống cong vênh.- phương diện bảng bằng chất liệu thép từ nước hàn loại 1viết tốt, dễ dàng lau, dễ dàng xóa, chống lóa tuyệt đối.- khung nhôm BCD mã size lớn bảo đảm an toàn, cứng, đẹp.- Bo góc nhựa chăm dụng, có được in đè logo chống hàng giả.

Bảng giá bán bảng viết phấn mã BCD-PTXN - BCD-PTXN 62x83cm = 390,000đ - BCD-PTXN 80x123cm = 600,000đ - BCD-PTXN 123x160cm = 1,180,000đ - BCD-PTXN 123x180cm = 1,330,000đ - BCD-PTXN 123x240cm = 1,770,000đ - BCD-PTXN 123x300cm = 2,220,000đ - BCD-PTXN 123x360cm = 2,650,000đ

*
Hình 1

2. Bảng viết phấn vỏ khung bằng nhôm lớn chắc chắn mã BCD-PTXG (Hình2)

Chất liệu chính:- Ván hậu bởi ván MDF - mặt bảng bằng chất liệu thép từ Hàn Quốc, hàn quốc loại 1,viết tốt, dễ dàng lau, dễ xóa, chống lóa tuyệt đối.- khung nhôm BCD mã size lớn đảm bảo an toàn, cứng, đẹp.- Bo góc nhựa chăm dụng, có được in logo nhãn hiệu chống hàng giả.

Xem thêm: Solid state relay là gì ? cấu tạo và nguyên lý hoạt động solid state relay có nghĩa gì

Bảng giá bán Bảng viết phấn mã BCD-PTXG - BCD-PTXG 62x83cm = 370,000đ - BCD-PTXG 80x123cm = 580,000đ - BCD-PTXG 123x160cm = 1,140,000đ - BCD-PTXG 123x180cm = 1,285,000đ - BCD-PTXG 123x240cm = 1,710,000đ - BCD-PTXG 123x300cm = 2,140,000đ - BCD-PTXG 123x360cm = 2,570,000đ

*
Hình 2

3. Bảng viết phấn vỏ khung bằng nhôm mã CNS-PTXN (Hình 3)

Chất liệu chính:- Ván hậu bởi tấm nhựa 5mm- phương diện bảng bằng thép từ Hàn Quốc, hàn quốc loại 1viết tốt, dễ dàng lau, dễ xóa, chống chói tuyệt đối.- khung nhôm CNS mã khung nhỏ tuổi tinh tế đẹp, - Bo góc nhựa chăm dụng, có được in logo chống mặt hàng giả.

Bảng giá bán Bảng viết phấn mã CNS-PTXN - CNS-PTXN 62x83cm = 350,000đ - CNS-PTXN 80x123cm = 550,000đ - CNS-PTXN 123x160cm = 1,080,000đ - CNS-PTXN 123x180cm = 1,220,000đ - CNS-PTXN 123x240cm = 1,623,000đ - CNS-PTXN 123x300cm = 2,013,000đ - CNS-PTXN 123x360cm = 2,435,000đ

*
Hình 3

4. Bảng viết phấn khung vỏ nhôm mã CN-PTXG (Hình 4)

Chất liệu chính:- Ván hậu bằng tấm MDF 5mm- khía cạnh bảng bằng vật liệu thép từ Hàn Quốc, nước hàn loại 1viết tốt, dễ lau, dễ xóa, chống nắng tuyệt đối.- khung vỏ nhôm CN mã khung nhỏ không sơn, - Bo góc nhựa chuyên dụng, có được in đè logo chống sản phẩm giả.

Bảng giá bán Bảng viết phấn mã CN-PTXG- CN-PTXG 62x83cm = 300,000đ - CN-PTXG 80x123cm = 490,000đ - CN-PTXG 123x160cm = 964,000đ - CN-PTXG 123x180cm = 1,084,000đ - CN-PTXG 123x240cm = 1,446,000đ - CN-PTXG 123x300cm = 1,808,000đ - CN-PTXG 123x360cm = 2,170,000đ

*
Hình 4

5. Bảng viết phấn khung vỏ nhôm mã
U-PTXG (Hình 5)

Chất liệu chính:- Ván hậu bởi tấm MDF 5mm- khía cạnh bảng bằng chất liệu thép từ Hàn Quốc, nước hàn loại 1viết tốt, dễ dàng lau, dễ xóa, chống lóa tuyệt đối.- Viền bao bởi U nhôm đánh tĩnh năng lượng điện màu trắng. - Bo góc nhựa siêng dụng, có in logo chống mặt hàng giả.

Bảng giá Bảng viết phấn mã U-PTXG- U-PTXG 60x83cm = 250,000đ - U-PTXG 80x123cm = 450,000đ - U-PTXG 123x160cm = 885,000đ - U-PTXG 123x180cm = 996,000đ - U-PTXG 123x240cm = 1,328,000đ

*
Hình 5

6. Bảng xanh viết phấn không có khung dán thẳng trên tường

*
Điểm khác hoàn toàn của Bảng viết phấn không size là mặt bảng được dán thẳng trên mặt phẳng tường giúp tín đồ sử dụng hoàn toàn có thể sử dụng một cách đối chọi giản, tiết kiệm chi phí không gian, tạo sự tương tác thuận lợi do không hề bị số lượng giới hạn bởi khung cùng các chi tiết thừa khác, làm cho không khí phòng học trở đề nghị thận thiện và hiện đại.

7. đánh Bảng Viết Phấn Newpab Sản Phẩm chuyên được dùng Phục Hồi Bảng viết phấn cho Trường Học

*

Một số mẫu bảng phấn Tiểu học Quý khách hoàn toàn có thể quan tâm

1. Mã BCD-PTXN-TH giành cho tiểu học.(Hình 2)

Chất liệu chính:- Ván hậu bằng tấm vật liệu bằng nhựa chống ẩm chống cong vênh.- phương diện bảng bằng vật liệu thép từ Hàn Quốc, hàn quốc loại 1viết tốt, dễ dàng lau, dễ dàng xóa, chống lóa tuyệt đối.- vỏ khung bằng nhôm BCD mã size lớn bảo vệ an toàn, cứng, đẹp.- Bo góc nhựa chăm dụng, có được in logo chống hàng giả.- In mẫu kẻ tiểu học như mẫu mã trên(H1)

Bảng giá bảng phấn tiểu học tập mã BCD-PTXN-TH - BCD-PTXN-TH 80x123cm = 620,000đ - BCD-PTXN-TH 123x160cm = 1,220,000đ - BCD-PTXN-TH 123x180cm = 1,313,000đ - BCD-PTXN-TH 123x240cm = 1,833,000đ - BCD-PTXN-TH 123x300cm = 2,235,000đ - BCD-PTXN-TH 123x360cm = 2,735,000đ

2. Mã BCD-PTXG-TH dành cho tiểu học. (Hình 2)

Chất liệu chính:- Ván hậu bằng ván MDF - mặt bảng bằng thép từ Hàn Quốc, nước hàn loại 1,viết tốt, dễ dàng lau, dễ xóa, chống chói tuyệt đối.- khung nhôm BCD mã form lớn bảo vệ an toàn, cứng, đẹp.- Bo góc nhựa chăm dụng, có được in logo chống mặt hàng giả.- In mẫu kẻ tiểu học như chủng loại trên(H1)

Bảng giá chỉ bảng phấn tiểu học tập mã BCD-PTXG-TH - BCD-PTXG-TH 80x123cm = 600,000đ - BCD-PTXG-TH 123x160cm = 1,180,000đ - BCD-PTXG-TH 123x180cm = 1,330,000đ - BCD-PTXG-TH 123x240cm = 1,770,000đ - BCD-PTXG-TH 123x300cm = 2,214,000đ - BCD-PTXG-TH 123x360cm = 2,2656,000đ

*
Hình 2

3. Mã CNS-PTXN-TH giành cho tiểu học. (Hình 3)

Chất liệu chính:- Ván hậu bằng tấm vật liệu nhựa 5mm- khía cạnh bảng bằng vật liệu thép từ Hàn Quốc, hàn quốc loại 1viết tốt, dễ dàng lau, dễ xóa, chống nắng tuyệt đối.- vỏ khung bằng nhôm CNS mã khung nhỏ dại tinh tế đẹp, - Bo góc nhựa siêng dụng, có in logo nhãn hiệu chống sản phẩm giả.- In cái kẻ tiểu học như chủng loại trên(H1)

Bảng giá chỉ bảng phấn tiểu học tập mã CNS-PTXN-TH - CNS-PTXN-TH 80x123cm = 570,000đ - CNS-PTXN-TH 123x160cm = 1,120,000đ - CNS-PTXN-TH 123x180cm = 1,2620,000đ - CNS-PTXN-TH 123x240cm = 1,682,000đ - CNS-PTXN-TH 123x300cm = 2,103,000đ - CNS-PTXN-TH 123x360cm = 2,523,000đ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *