BỘ ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN TUYỂN SINH MỚI NHẤT, ĐỀ THI VÀO 10 TOÁN NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN (100 ĐỀ)

40 Đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc là nguồn tư liệu học rất hữu ích giúp giáo viên trong việc biên soạn, định hướng ra đề thi theo hướng phát triển năng lực, giúp các em học sinh lớp 9 trong quá trình học tập cũng như làm bài thi có hiệu quả.

Bạn đang xem: Bộ đề ôn thi vào lớp 10 môn toán


TOP 40 đề thi Toán vào lớp 10 này có đáp án giải chi tiết kèm theo được trình bày khoa học, logic giúp người học dễ hình dung và hiểu rõ kiến thức. Tài liệu này thích hợp với cả các bạn thi vào lớp 10 các trường chuyên hay không chuyên trong cả nước. Vì thế, khi giải được tất cả các bài toán dưới đây chắc chắn sẽ mang về kết quả mong đợi.


Đề thi vào 10 môn Toán - Đề 1

Câu 1: a) Cho biết

*
*
. Tính giá trị biểu thức:
*

b) Giải hệ phương trình:

*
.

Câu 2: Cho biểu thức

*
( với
*

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm các giá trị của x để

*

Câu 3: Cho phương trình:

*
 (m là tham số).

a) Giäi phương trình trên khi

*

b) Tim m đề phương trình trên có hai nghiệm

*
thỏa mãn:
*

Câu 4: Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ dây cung CD vuông góc với AB tại I (I nằm giữa A và

*
). Lấy điềm E trên cung nhỏ BC E khác B và C, AE cắt CD tại F. Chứng minh:

a) BEFI là tứ giác nội tiếp đường tròn.

b)

*


c) Khi E chạy trên cung nhỏ BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp

*
 luôn thuộc một đường thẳng cố định.

Câu 5: Cho hai số dương a, b thỏa mãn:

*
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
*

Đề thi vào 10 môn Toán - Đề 2

Câu 1: a) Rút gọn biểu thức:

*

b) Giải phương trình:

*

Câu 2: a) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d: y=-x+2 và Parabol (P):

*

b) Cho hệ phương trình:

*
. Tìm a và b đề hệ đã cho có nghiệm duy nhất
*

Câu 3: Một xe lửa cần vận chuyền một lượng hàng. Người lái xe tính rằng nếu xếp mỗi toa 15 tấn hàng thì còn thừa lại 5 tấn, còn nếu xếp mỗi toa 16 tấn thì có thề chở thêm 3 tấn nữa. Hói xe lửa có mấy toa và phải chở bao nhiêu tấn hàng.

Câu 4: Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O;R) ta vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). Trên cung nhỏ BC lấy một điểm M, vẽ

*

a) Chứng minh: AIMK là tứ giác nội tiếp đường tròn.


b)

*
. Chứng minh:
*

c) Xác định vị trí của điểm M trên cung nhỏ BC đề tích MI.MK.MP đạt giá trị lớn nhất.

Câu 5: Giải phương trình:

*

Đề thi vào lớp 10 môn Toán - Đề 3

Câu 1: Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a)

*

b)

*

Câu 2: Rút gon các biểu thức:

a)

*

b)

*

Câu 3:

a) Vẽ đồ thị các hàm số y = - x2 và y = x – 2 trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của các đồ thị đã vẽ ở trên bằng phép tính.

Câu 4: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O;R). Các đường cao BE và CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh: AEHF và BCEF là các tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) Gọi M và N thứ tự là giao điểm thứ hai của đường tròn (O;R) với BE và CF. Chứng minh: MN // EF.

c) Chứng minh rằng OA vuông góc EF.

Câu 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

*

Đề thi vào lớp 10 môn Toán - Đề 4

Câu 1:

a) Trục căn thức ở mẫu của các biểu thức sau:

*

b) Trong hệ trục tọa độ

*
, biết đồ thị hàm số
*
đi qua điểm
*
. Tìm hệ số a.

Câu 2: Giải phương trình và hệ phương trình sau:


*

*

Câu 3: Cho phương trình ẩn

*

a) Giải phương trình đã cho khi m = 3

b) Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiêm

*
thỏa mãn:
*
.

Câu 4: Cho hình vuông ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại E. Lấy I thuộc cạnh AB, M thuộc cạnh BC sao cho:

*
(I và M không trùng với các đỉnh của hình vuông ).

a) Chứng minh rằng BIEM là tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) Tính số đo của góc IME

c) Gọi N là giao điểm của tia AM và tia DC ; K là giao điểm của BN và tia EM. Chứng minh

*

Câu 5: Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh:

*

*

Câu 2:

a) Giải hệ phương trình:

*

b) Gọi

*
là hai nghiệm của phương trình:
*
. Tính giá trị biểu thức:
*

Câu 3:

a) Biết đường thẳng

*
đi qua điểm
*
và song song với đường thẳng
*
. Tìm các hệ số a và b.

b) Tính các kích thước của một hình chữ nhật có diện tích bằng

*
, biết rằng nếu tăng mỗi kích thước thêm 3 cm thì diện tích tăng thêm 48 cm2

Câu 4: Cho tam giác

*
vuông tại
*
là một điểm thuộc cạnh AC (M khác A và C). Đường tròn đường kính MC cắt BC tại N và cắt tia BM tại I. Chứng minh rằng:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán

40 đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc được Vn
Doc tổng hợp và đăng tải xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Tài liệu là tổng hợp các dạng đề thi vào lớp 10 và cũng là tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh, góp phần định hướng cho việc dạy - học ở các trường nhất là việc ôn tập, rèn luyện kĩ năng cho học sinh sát với thực tiễn giáo dục nhằm nâng cao chất lượng các kì thi tuyển sinh. Để tìm hiểu rõ hơn các em cùng tham khảo nội dung tài liệu nhé.


A - PHẦN ĐỀ BÀI

I - ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: a) Cho biết a = 2 +√3 và b = 2 - √3. Tính giá trị biểu thức: P = a + b – ab.b) Giải hệ phương trình:

*


Câu 2: Cho biểu thức

*
với x > 0 và x ≠ 1

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tìm các giá trị của x để P > 0,5

Câu 3: Cho phương trình: x2 – 5x + m = 0 (m là tham số).

a) Giải phương trình trên khi m = 6.

b) Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn: |x1 - x2| = 3.

Câu 4: Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Vẽ dây cung CD vuông góc với AB tại I (I nằm giữa A và O). Lấy điểm E trên cung nhỏ BC (E khác B và C), AE cắt CD tại F. Chứng minh:

a) BEFI là tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) AE.AF = AC2.

c) Khi E chạy trên cung nhỏ BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp ∆CEF luôn thuộc một đường thẳng cố định.

Câu 5: Cho hai số dương a, b thỏa mãn: a + b ≤ 2√2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

*
.

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: a) Rút gọn biểu thức:

*
.

Xem thêm: Cách chơi liên quân mobile trên điện thoại cho người mới, cách chơi liên quân mobile giỏi như cao thủ


b) Giải phương trình: x2 – 7x + 3 = 0.

Câu 2: a) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d: y = - x + 2 và Parabol (P): y = x2.

b) Cho hệ phương trình:

*
. Tìm a và b để hệ đã cho có nghiệm duy nhất (x; y) = (2; -1).

Câu 3: Một xe lửa cần vận chuyển một lượng hàng. Người lái xe tính rằng nếu xếp mỗi toa 15 tấn hàng thì còn thừa lại 5 tấn, còn nếu xếp mỗi toa 16 tấn thì có thể chở thêm 3 tấn nữa. Hỏi xe lửa có mấy toa và phải chở bao nhiêu tấn hàng.

Câu 4: Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R) ta vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). Trên cung nhỏ BC lấy một điểm M, vẽ MI ⊥ AB, MK ⊥ AC (I ∈ AB, K ∈ AC)

a) Chứng minh: AIMK là tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) Vẽ MP ⊥ BC (P ∈ BC). Chứng minh:

*
.

c) Xác định vị trí của điểm M trên cung nhỏ BC để tích MI.MK.MP đạt giá trị lớn nhất.

Câu 5: Giải phương trình:

*
.

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a) x4+ 3x2– 4 = 0

b)

*


Câu 2: Rút gọn các biểu thức:

a)

*

b)

*
(với x > 0, x 4).

Câu 3: a) Vẽ đồ thị các hàm số y = - x2 và y = x – 2 trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của các đồ thị đã vẽ ở trên bằng phép tính.

Câu 4: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O;R). Các đường cao BE và CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh: AEHF và BCEF là các tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) Gọi M và N thứ tự là giao điểm thứ hai của đường tròn (O;R) với BE và CF. Chứng minh: MN // EF.

c) Chứng minh rằng OA

Câu 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

*

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: a) Trục căn thức ở mẫu của các biểu thức sau:

*
;
*
.

b) Trong hệ trục tọa độ Oxy, biết đồ thị hàm số y = ax2đi qua điểm M (- 2;

*
). Tìm hệ số a.

Câu 2: Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a)

*

b)

*

Câu 3: Cho phương trình ẩn x: x2 – 2mx + 4 = 0 (1)

a) Giải phương trình đã cho khi m = 3.

b) Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2thỏa mãn: ( x1 + 1 )2 + ( x2 + 1 )2 = 2.

Câu 4: Cho hình vuông ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại E. Lấy I thuộc cạnh AB, M thuộc cạnh BC sao cho:

*
(I và M không trùng với các đỉnh của hình vuông).


a) Chứng minh rằng BIEM là tứ giác nội tiếp đường tròn.

b) Tính số đo của góc

*

c) Gọi N là giao điểm của tia AM và tia DC; K là giao điểm của BN và tia EM. Chứng minh CK

*
BN

Câu 5: Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh:

ab + bc + ca ≤ a2 + b2 + c2 2 - 3x + 1 = 0

b.

*

Câu 3: Hai ô tô khởi hành cùng một lúc trên quãng đường từ A đến B dài 120km. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai là 10km nên đến B trước ô tô thứ hai là 0,4 giờ. Tính vận tốc của mỗi xe.

Câu 4: Cho đường tròn (O; R), AB và CD là hai đường kính khác nhau. Tiếp tuyến tại B của đường tròn (O; R) cắt các đường thẳng AC và AD theo thứ tự E và F.

a. Chứng minh tứ giác ACBD là hình chữ nhật.

b. Chứng minh tam giác ACD đồng dạng với tam giác CBE.

c. Chứng minh tứ giác CDEF nội tiếp được đường tròn.

d. Gọi S, S1, S2 thứ tự là diện tích của tam giác AEF, BCE và tam giác BDF. Chứng minh

*
.

Câu 5: Giải phương trình:

*

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

.........................................

40 Đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc trên đây được Vn
Doc chi sẻ trên đây. Gồm tổng hợp các dạng đề thi vào lớp 10, hy vọng với tài liệu này sẽ là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, qua đó nâng cao kỹ năng giải đề thi, chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới. Chúc các em học tập tốt.

Trên đây Vn
Doc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết 40 Đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc. Để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới, các em học sinh cần thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi. Chuyên mục Đề thi vào lớp 10 trên Vn
Doc tổng hợp đề thi của tất cả các môn, là tài liệu phong phú và hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề. Mời thầy cô và các em tham khảo.


Ngoài ra, Vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.