Hướng Dẫn Cách Bấm Chỉnh Hợp Trên Máy Tính Fx 570Es Hay Nhất

Máy tính Casio 570 sẽ giúp bạn tính hoán vị, tổ hợp, chính hợp, giải các bài toán xác suất một cách siêu nhanh và chính xác. Tuy nhiên, nhiều người dùng lại chưa biết cách sử dụng các tính năng này, đặc biệt là cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570. Dưới đây, cisnet.edu.vn sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thực hiện tính từng chức năng, có ví dụ cụ thể dễ hình dung. Bạn theo dõi nhé!

Máy tính Casio 570 được ra mắt vào năm 2013 với nhiều dòng khác nhau, trong đó có các model được sử dụng nhiều nhất là máy tính Casio 570MS (hay Casio fx 570MS), máy tính Casio 570MS-2, máy tính Casio 570ES, máy tính Casio 570ES PLUS, máy tính Casio 570ES PLUS-2, máy tính Casio 570VN PLUS, máy tính Casio 570VN PLUS-2. cisnet.edu.vn sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện các thao tác bấm tổ hợp, chỉnh hợp, xác xuất trên từng model sản phẩm nhé!

Cách bấm chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất trên máy tính Casio 570MS

Cách bấm giai thừa trên máy tính Casio 570MS

Trước khi tìm hiểu cách tính tổ hợp, hoán vị, chỉnh hợp, xác xuất trên máy tính Casio fx 570MS, bạn cần tìm hiểu về giai thừa. Giai thừa được định nghĩa là tích của n số tự nhiên liên tiếp kể từ 1 và được ký hiệu n!. Công thức tính giai thừa là:

n! = 1.2.3...n

Nếu n là số tự nhiên nhỏ, bạn có thể thực hiện phép nhân thủ công. Tuy nhiên nếu n càng lớn, phép tính càng phức tạp, mất thời gian và dễ nhầm lẫn. Vì vậy, bạn nên sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện phép tính này nhé.Bạn đang xem: Cách bấm chỉnh hợp trên máy tính fx 570es

Với model máy tính cầm tay Casio 570MS, bạn tính giai thừa của 1 số nguyên theo hướng dẫn như sau:

Trường hợp 1: Tính giai thừa của 1 số nguyên:, rồi nhấn dấu "=" để xem kết quả.

Bạn đang xem: Cách bấm chỉnh hợp trên máy tính fx 570es

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính 6! trên máy tính Casio 570MS thì thao tác theo thứ tự:

Nhập 6 >> Nhấn SHIFT >> Chọn

>> Nhấn dấu "=". Lúc này trên màn hình máy tính bỏ túi hiển thị kết quả là 720.

Trường hợp 2: Tính giai thừa của một biểu thức: >> Nhấn dấu "=".

Ví dụ: Để tính giai thừa của biểu thức (3+5), bạn nhập vào máy tính theo cấu trúc sau:

Kết quả trên màn hình hiển thị là 40320. Như vậy (3+5)! = 40320.

Cách bấm hoán vị trên máy tính Casio 570MS

Hoán vị là một tập hợp gồm n phần tử (n ≥ 1). Mỗi cách sắp xếp n phần tử này theo một thứ tự nào đó, mỗi phần tử có mặt đúng một lần được gọi là hoán vị. Công thức tính hoán vị là:

Pn = n! = 1.2.3. ... . (n-1).n

Giống như cách tính giai thừa, việc tính hoán vị thủ công rất mất thời gian. Vì vậy, bạn hãy thực hiện phép tính này trên máy tính Casio 570MS nhé!

Ví dụ: Cần tính xem có bao nhiêu cách để sắp xếp 4 người vào băng ghế có 10 chỗ (tức cần tính Pn = 4!), bạn thực hiện nhấn máy tính như sau:>> Nhấn dấu "=". Kết quả hiển thị trên màn hình máy tính là 24.

Cách bấm chỉnh hợp trên máy tính Casio 570MS

Chỉnh hợp được định nghĩa như sau: Cho tập hợp A gồm n phần tử (≥ 1). Kết quả cả việc lấy k phần tử khác nhau từ n phần tử của tập hợp A và sắp xếp chúng theo thứ tự nào đó gọi là một chỉnh hợp k của n phần tử đã cho. Công thức là:

*

Vậy, cách bấm chỉnh hợp trên máy tính cầm tay Casio 570MS như thế nào?

Ví dụ: Tính chỉnh hợp chập 4 của 10
:

Sau khi nhấn dấu "=", màn hình máy tính 570MS sẽ hiển thị kết quả là 5040.

Cách bấm tổ hợp trên máy tính Casio 570MS

Phép toán tổ hợp được định nghĩa là: Giả sử A có n phần tử (≥ 1). Mỗi tập con gồm k phần tử của A được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử đã cho.

Các thao tác bấm tổ hợp trên máy tính bỏ túi Casio 570MS được thực hiện như sau:

Ví dụ: Tính

Cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570MS

Cách tính xác suất bằng máy tính fx 570MS được thực hiện như sau:

Bước 1: Mở máy tính bằng cách nhấn vào nút AC.Bước 2: Mở tính năng thống kê trên máy tính Casio fx 570MS:

Ví dụ: Một xạ thủ thi bắn súng, kết quả số lần bắn và điểm số lần lượt như sau:

Điểm456789
Lần bắn81431293

Cách nhập dữ liệu và tính tổng số lần bắn
, điểm số trung bình, độ lệch tiêu chuẩn, phương sai như sau:

Chú ý: Cách bấm giai thừa, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp trên model máy tính Casio 570MS-2 cũng thực hiện tương tự model Casio 570MS nhé.

Cách bấm chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất trên máy tính Casio 570ES

Với model máy tính bỏ túi Casio 570ES, cách bấm các phép toán giai thừa, chỉnh hợp, tổ hợp hoàn toàn giống so với cách thao tác trên model Casio 570MS. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể:

Cách bấm hoán vị trên máy tính Casio 570ES


, rồi nhấn dấu "=" để xem kết quả.

Ví dụ: Muốn tính hoán vị
trên máy tính Casio 570ES, bạn thực hiện như sau:

Máy tính Casio 570 sẽ giúp bạn tính hoán vị, tổ hợp, chính hợp, giải các bài toán xác suất một cách siêu nhanh và chính xác. Tuy nhiên, nhiều người dùng lại chưa biết cách sử dụng các tính năng này, đặc biệt là cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570. Dưới đây, cisnet.edu.vn sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thực hiện tính từng chức năng, có ví dụ cụ thể dễ hình dung. Bạn theo dõi nhé!


Máy tính Casio 570 được ra mắt vào năm 2013 với nhiều dòng khác nhau, trong đó có các model được sử dụng nhiều nhất là máy tính Casio 570MS (hay Casio fx 570MS), máy tính Casio 570MS-2, máy tính Casio 570ES, máy tính Casio 570ES PLUS, máy tính Casio 570ES PLUS-2, máy tính Casio 570VN PLUS, máy tính Casio 570VN PLUS-2. cisnet.edu.vn sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện các thao tác bấm tổ hợp, chỉnh hợp, xác xuất trên từng model sản phẩm nhé!

Cách bấm chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất trên máy tính Casio 570MS

Cách bấm giai thừa trên máy tính Casio 570MS

Trước khi tìm hiểu cách tính tổ hợp, hoán vị, chỉnh hợp, xác xuất trên máy tính Casio fx 570MS, bạn cần tìm hiểu về giai thừa. Giai thừa được định nghĩa là tích của n số tự nhiên liên tiếp kể từ 1 và được ký hiệu n!. Công thức tính giai thừa là:

n! = 1.2.3...n

Nếu n là số tự nhiên nhỏ, bạn có thể thực hiện phép nhân thủ công. Tuy nhiên nếu n càng lớn, phép tính càng phức tạp, mất thời gian và dễ nhầm lẫn. Vì vậy, bạn nên sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện phép tính này nhé.


Với model máy tính cầm tay Casio 570MS, bạn tính giai thừa của 1 số nguyên theo hướng dẫn như sau:

Trường hợp 1: Tính giai thừa của 1 số nguyên:

*
, rồi nhấn dấu "=" để xem kết quả.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính 6! trên máy tính Casio 570MS thì thao tác theo thứ tự:

Nhập 6 >> Nhấn SHIFT >> Chọn

*
>> Nhấn dấu "=". Lúc này trên màn hình máy tính bỏ túi hiển thị kết quả là 720.

Trường hợp 2: Tính giai thừa của một biểu thức:

*
 >> Nhấn dấu "=".

Ví dụ: Để tính giai thừa của biểu thức (3+5), bạn nhập vào máy tính theo cấu trúc sau:

Kết quả trên màn hình hiển thị là 40320. Như vậy (3+5)! = 40320.

Cách bấm hoán vị trên máy tính Casio 570MS

Hoán vị là một tập hợp gồm n phần tử (n ≥ 1). Mỗi cách sắp xếp n phần tử này theo một thứ tự nào đó, mỗi phần tử có mặt đúng một lần được gọi là hoán vị. Công thức tính hoán vị là:

Pn = n! = 1.2.3. ... . (n-1).n

Giống như cách tính giai thừa, việc tính hoán vị thủ công rất mất thời gian. Vì vậy, bạn hãy thực hiện phép tính này trên máy tính Casio 570MS nhé!


Ví dụ: Cần tính xem có bao nhiêu cách để sắp xếp 4 người vào băng ghế có 10 chỗ (tức cần tính Pn = 4!), bạn thực hiện nhấn máy tính như sau:

*
>> Nhấn dấu "=". Kết quả hiển thị trên màn hình máy tính là 24.

Cách bấm chỉnh hợp trên máy tính Casio 570MS

Chỉnh hợp được định nghĩa như sau: Cho tập hợp A gồm n phần tử (≥ 1). Kết quả cả việc lấy k phần tử khác nhau từ n phần tử của tập hợp A và sắp xếp chúng theo thứ tự nào đó gọi là một chỉnh hợp k của n phần tử đã cho. Công thức là:

*

Vậy, cách bấm chỉnh hợp trên máy tính cầm tay Casio 570MS như thế nào?

Ví dụ: Tính chỉnh hợp chập 4 của 10

*
:

Sau khi nhấn dấu "=", màn hình máy tính 570MS sẽ hiển thị kết quả là 5040.

Cách bấm tổ hợp trên máy tính Casio 570MS

Phép toán tổ hợp được định nghĩa là: Giả sử A có n phần tử (≥ 1). Mỗi tập con gồm k phần tử của A được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử đã cho.

Các thao tác bấm tổ hợp trên máy tính bỏ túi Casio 570MS được thực hiện như sau:

Ví dụ: Tính

*


Cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570MS

Cách tính xác suất bằng máy tính fx 570MS được thực hiện như sau:

Bước 1: Mở máy tính bằng cách nhấn vào nút AC.Bước 2: Mở tính năng thống kê trên máy tính Casio fx 570MS:

Ví dụ: Một xạ thủ thi bắn súng, kết quả số lần bắn và điểm số lần lượt như sau:

Điểm456789
Lần bắn81431293

Cách nhập dữ liệu và tính tổng số lần bắn

*
, điểm số trung bình, độ lệch tiêu chuẩn, phương sai như sau:


Chú ý: Cách bấm giai thừa, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp trên model máy tính Casio 570MS-2 cũng thực hiện tương tự model Casio 570MS nhé.

Xem thêm: Mua bán phụ tùng xe wave alpha đời đầu và các xe đời mới, phụ tùng xe wave alpha giá tốt, giảm giá đến 40%

Cách bấm chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất trên máy tính Casio 570ES

Với model máy tính bỏ túi Casio 570ES, cách bấm các phép toán giai thừa, chỉnh hợp, tổ hợp hoàn toàn giống so với cách thao tác trên model Casio 570MS. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể:

Cách bấm hoán vị trên máy tính Casio 570ES

*
, rồi nhấn dấu "=" để xem kết quả.

Ví dụ: Muốn tính hoán vị

*
trên máy tính Casio 570ES, bạn thực hiện như sau:

*
, rồi nhấn dấu "=" >> Kết quả trả về là 120. Như vậy
*
= 5! = 120.

Cách bấm chỉnh hợp trên máy tính Casio 570ES

Cách bấm chỉnh hợp của

*
trên máy tính Casio 570ES, với điều kiện 0
*
k
*
n:

Ví dụ: Tính chỉnh hợp chập 4 của 10

*
:

Sau khi nhấn dấu "=", màn hình máy tính 570ES sẽ hiển thị kết quả là 5040.

Cách bấm tổ hợp trên máy tính Casio 570ES

Các thao tác bấm tổ hợp

*
 trên máy tính học sinh Casio 570ES được thực hiện như sau:

Ví dụ: Tính

*

Cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570ES

Để bấm xác xuất trên máy tính bỏ túi Casio 570ES, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 3. Gọi kết quả của mẫu số liệu:

Cách bấm chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất trên máy tính Casio 570ES Plus

Cách bấm hoán vị trên máy tính 570ES Plus

*
, rồi nhấn dấu "=" để xem kết quả.

Ví dụ: Muốn tính hoán vị

*
trên máy tính Casio 570ES Plus, bạn thực hiện như sau:

*
, rồi nhấn dấu "=" >> Kết quả trả về là 120. Như vậy
*
= 5! = 120.

Cách bấm chỉnh hợp trên máy tính Casio 570ES Plus

Cách bấm chỉnh hợp của

*
trên máy tính Casio 570ES Plus, với điều kiện 0
*
k
*
n:

Ví dụ: Tính chỉnh hợp chập 4 của 10

*
:

Sau khi nhấn dấu "=", màn hình máy tính 570ES Plus sẽ hiển thị kết quả là 5040.

Cách bấm tổ hợp trên máy tính Casio 570ES Plus

Các thao tác bấm tổ hợp

*
trên máy tính học sinh Casio 570ES Plus được thực hiện như sau:

Ví dụ: Tính

*

Cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570ES Plus

Cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570ES Plus (hay Casio fx 570ES Plus), bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấn nút AC để mở máy tính

Lúc này màn hình hiển thị các lựa chọn. Bạn sẽ thấy mục số 4 là STAT >> Nhấn số 4 >> chọn 1 (ON) - khi giải thống kê 1 chiều.

Bước 3: Bấm lần lượt các phím: MODE >> Nhấn phím số 3 >> Nhấn phím số 1. Sau đó nhập dữ liệu: Giá trị nhập ở cột X, tần số nhập ở cột FREQ. Nhập xong thì bấm ON.

Bước 4. Tính các đặc trưng số của mẫu số liệu

Chú ý: Đối với model máy tính Casio 570ES Plus-2 bạn thực hiện cách bấm tính tổ hợp, chỉnh hợp, xác suất tương tự nhé!

Cách bấm chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất trên máy tính Casio 570VN

Cách bấm hoán vị trên máy tính 570VN

*
, rồi nhấn dấu "=" để xem kết quả.

Ví dụ: Muốn tính hoán vị

*
trên máy tính Casio 570VN, bạn thực hiện như sau:

*
, rồi nhấn dấu "=" >> Kết quả trả về là 120. Như vậy
*
= 5! = 120.


Cách bấm chỉnh hợp trên máy tính Casio 570VN

Cách bấm chỉnh hợp của

*
trên máy tính Casio 570VN, với điều kiện 0
*
k
*
n:

Ví dụ: Tính chỉnh hợp chập 4 của 10

*
:

Sau khi nhấn dấu "=", màn hình máy tính 570VN sẽ hiển thị kết quả là 5040.

Cách bấm tổ hợp trên máy tính Casio 570VN

Các thao tác bấm tổ hợp

*
trên máy tính học sinh Casio fx 570VN được thực hiện như sau:

Ví dụ: Tính

*

Cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570VN

Dưới đây, cisnet.edu.vn sẽ hướng dẫn bạn cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570VN (hay máy tính Casio fx 570VN) thông qua 1 ví dụ cụ thể nhé!

Ví dụ: Để đưa dữ liệu vào biến đơn x={1, 2, 3, 4, 5}, dùng trong cột FRQ để xác định số lặp cho từng khoản mục (

*
)=(1;1,2;2,3;3,4;2,5;1). Và tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn không gian mẫu.

Cách thao tác trên máy tính Casio 570VN

*
là được.

Cách bấm chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất trên máy tính Casio 570VN Plus

Cách bấm hoán vị trên máy tính Casio 570VN Plus

Cách bấm hoán vị trên máy tính 570VN Plus (máy tính Casio fx 570VN Plus) như sau:

*
, rồi nhấn dấu "=" để xem kết quả.

Ví dụ: Muốn tính hoán vị

*
trên máy tính Casio 570VN, bạn thực hiện như sau:

*
, rồi nhấn dấu "=" >> Kết quả trả về là 120. Như vậy
*
= 5! = 120.

Cách bấm chỉnh hợp trên máy tính Casio 570VN Plus

Cách bấm chỉnh hợp của

*
trên máy tính Casio 570VN Plus, với điều kiện 0
*
k
*
n:

Ví dụ: Tính chỉnh hợp chập 4 của 10

*
:

Sau khi nhấn dấu "=", màn hình máy tính 570VN Plus sẽ hiển thị kết quả là 5040.

Cách bấm tổ hợp trên máy tính Casio 570VN Plus

Các thao tác bấm tổ hợp

*
trên máy tính học sinh Casio fx 570VN Plus được thực hiện như sau:


Ví dụ: Tính

*

Cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570VN Plus

Cách bấm xác suất trên máy tính Casio 570VN Plus (máy tính Casio fx 570VN Plus) được thực hiện như sau:

*
là được.


Như vậy, cisnet.edu.vn vừa hướng dẫn bạn chi tiết cách bấm xác suất, chỉnh hợp, tổ hợp trên máy tính Casio 570. Hy vọng bài chia sẻ này đã giúp ích được cho bạn. Nếu còn bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào, bạn có thể để lại trong phần bình luận để cisnet.edu.vn hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Đừng quên thường xuyên truy cập cisnet.edu.vn để tham khảo thêm nhiều thông tin tư vấn thiết bị văn phòng hữu ích khác nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các bài viết sau!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.