Một Số Văn Bản Biểu Mẫu Thẻ Đoàn Viên Công Đoàn Viên Thông Thường

Đơn xin đổi thẻ sum vầy công đoàn là gì và dùng để gia công gì? Mẫu 1-1 xin đổi thẻ sum họp công đoàn và giải đáp soạn thảo? hiện tượng về tham gia công đoàn và thẻ đoàn viên?


Mỗi tín đồ lao động khi tham tối ưu đoàn tại tổ chức công đoàn thì sẽ được phát thẻ đoàn viên công đoàn. Trong số trường hợp bởi các nguyên nhân khác nhau, thì sum vầy sẽ đề xuất thực hiện hoạt động xin thay đổi thẻ sum vầy công đoàn. Khi thực hiện vận động này, thì các cá thể phải sử dụng 1-1 xin thay đổi thẻ sum vầy công đoàn.

Bạn đang xem: Mẫu thẻ đoàn viên công đoàn

Luật sư tư vấn luật trực con đường miễn tổn phí qua tổng đài: 1900.6568


1. Đơn xin đổi thẻ đoàn tụ công đoàn là gì và để làm gì?

Đơn xin thay đổi thẻ đoàn viên công đoàn là văn bản do cá thể là sum vầy là công đoàn lập gửi cửa hàng công đoàn bao gồm thẩm quyền nhằm đề nghị đổi thẻ đoàn tụ công đoàn cho họ.

Đơn xin đổi thẻ sum vầy công đoàn được dùng để người lao đụng là đoàn viên công đoàn diễn tả ý chí cá nhân mong ước ao được đổi thẻ sum vầy công đoàn và đấy là căn cứ để đại lý công đoàn gồm thẩm quyền quyết định đổi thẻ đoàn viên cho người làm đơn.

2. Mẫu đơn xin thay đổi thẻ sum họp công đoàn và lý giải soạn thảo:

TÊN CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN

TÊN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐỔI THẺ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN 

Kính gửi:……

1. Họ với tên đoàn viên:…..(ghi theo Giấy khai sinh hoặc chứng tỏ nhân dân/ căn cước công dân) 

2. Tháng ngày năm sinh: ……(ghi theo Giấy khai sinh hoặc chứng tỏ nhân dân/ căn cước công dân)

3. Quê quán:….(ghi theo Giấy khai sinh hoặc minh chứng nhân dân/ căn cước công dân ghi rõ thôn, xóm, số nhà, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố nằm trong tỉnh, tỉnh/ thành phố)

4. Số CMTND hoặc thẻ căn cước: ……Ngày cung cấp ….. Chỗ cấp:….. (Ghi theo chứng tỏ nhân dân/ Căn cước công dân)

5. Ngày vào công đoàn:…… (ghi ngày cá nhân gia nhập công đoàn)

6. Đã được cung cấp thẻ đoàn tụ mẫu cũ từ bỏ ngày:……Số thẻ:……..(ghi theo thẻ công đoàn cũ)

7. Tôi xin trường đoản cú nguyện đăng ký được đổi (cấp) thẻ sum họp công đoàn như sau: (Đánh vệt “X” vào ô lựa chọn)


Loại thẻ sum vầy liên kết với bank …. Ο (ghi tên ngân hàng)

Loại thẻ sum vầy thông thường: Ο

(Có hình ảnh kèm theo đúng hướng dẫn của công đoàn cấp cho trên)

Khi được đổi (cấp) thẻ sum vầy có tính năng mới, tôi xin cam kết thực hiện trang nghiêm nhiệm vụ và quyền hạn cả đoàn viên theo phương tiện của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các quy định hiện hành của Tổng Liên đoàn và của công đoàn cấp cho trên. Xin trân trọng cảm ơn!

….. Ngày …. Tháng….. Năm 20…

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú: hình 2×3 có tệp tin hình

3. Qui định về gia nhập công đoàn cùng thẻ đoàn viên:

Theo Điều lệ Công đoàn Khóa XII, và chỉ dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20 tháng 02 năm 2020 giải đáp Thi hành Điều lệ Công đoàn việt nam quy định về cai quản đoàn viên công đoàn như sau:

 Đối tượng gia nhập tổ chức triển khai Công đoàn việt nam

Tại Điều 3 trả lời Thi hành Điều lệ Công đoàn quy định

Người việt nam làm công tận hưởng lương trong những đơn vị thực hiện lao rượu cồn đang chuyển động hợp pháp theo luật pháp của quy định Việt Nam, bao gồm:

– Cán bộ, công chức, viên chức, fan lao đụng đang thao tác trong những đơn vị sự nghiệp; cơ sở hành chủ yếu nhà nước, cơ sở của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – làng mạc hội, tổ chức chính trị xóm hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Đối với phòng ban xã, phường, thị trấn bao hàm những fan hưởng lương, định suất lương, phụ cấp, đang thao tác làm việc trong phòng ban hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị – thôn hội cấp cho xã.

– tín đồ lao động có tác dụng công hưởng lương đang thao tác trong những đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác và ký kết xã.


– người lao hễ đang làm việc trong các văn phòng đại diện của tổ chức triển khai nước ngoài, tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà tại Việt Nam.

– bạn lao đụng tự do, hòa hợp pháp thuộc khoanh vùng lao cồn phi thiết yếu thức, nếu tất cả nguyện vọng, được kéo Công đoàn nước ta và được làm việc theo vẻ ngoài nghiệp đoàn cơ sở.

– tín đồ lao động được cơ quan có thẩm quyền cử làm đại diện cai quản phần vốn trong phòng nước, đã giữ các chức danh lãnh đạo, làm chủ trong các đơn vị sự nghiệp không tính công lập, những doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, khoanh vùng có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài.

* giấy tờ thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nam

Tại Điều 3 Điều lệ Công Đoàn khóa XII phương tiện về thủ tục gia nhập với thẻ Đoàn viên như sau:

– người lao động cần có đơn tự nguyện dấn mình vào Công đoàn Việt Nam.

– Ban chấp hành công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cửa hàng xem xét, đưa ra quyết định công dấn hoặc kết nạp đoàn viên công đoàn.

– Nơi chưa tồn tại tổ chức công đoàn, người lao rượu cồn nộp đơn gia nhập Công đoàn nước ta thông qua ban vận động thành lập và hoạt động công đoàn các đại lý theo điều khoản tại Điều 14 Điều lệ này, hoặc nộp solo cho công đoàn cấp cho trên để được xem như xét kéo Công đoàn Việt Nam.

– Đoàn viên đã ra khỏi tổ chức triển khai công đoàn, nếu tiếp tục có nguyện vọng dự vào Công đoàn việt nam thì bắt buộc có 1-1 xin dự vào lại tổ chức Công đoàn, bởi công đoàn cấp trên chú ý kết nạp lại.

Trong Điều 4 của lí giải Điều lệ công đoàn hướng dẫn chi tiết nội dung này như sau:

– người gia nhập công đoàn phải tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; có đối kháng xin tham gia Công đoàn Việt Nam, solo phải có chữ ký kết của bạn viết 1-1 (bao tất cả chữ ký kết điện tử). Ngôi trường hợp đơn của tập thể fan lao cồn phải gồm chữ cam kết của từng bạn lao động.


– khu vực đã bao gồm công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn các đại lý (sau đây gọi bình thường là công đoàn cơ sở), ban chấp hành công đoàn cơ sở nhận đơn, coi xét, ra quyết định kết hấp thụ và tổ chức lễ hấp thụ đoàn viên.

+Trong buổi lễ có thể cùng dịp kết nạp các đoàn viên; những người dân được tiếp nhận phải xuất hiện tại sự kiện (trừ trường hợp vắng có nguyên nhân chính đáng), công đoàn cơ sở công bố quyết định thu nạp đoàn viên, trao đưa ra quyết định và trao thẻ cho sum họp công đoàn (nếu có).

Xem thêm: Vietcombank Có Liên Kết Với Vietinbank Không, Vietcombank Liên Kết Với Những Ngân Hàng Nào

+ Những đơn vị chức năng có đông đoàn viên, ban chấp hành công đoàn cơ sở hoàn toàn có thể ủy quyền mang lại công đoàn đại lý thành viên hoặc công đoàn cỗ phận, nghiệp đoàn thành phần (gọi bình thường là công đoàn bộ phận), tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn (gọi thông thường là tổ công đoàn) trực thuộc tổ chức triển khai lễ tiếp thụ đoàn viên.

– Nơi chưa tồn tại công đoàn cơ sở: bạn lao đụng nộp solo xin bắt đầu làm công đoàn mang lại công đoàn cấp cho trên nơi sớm nhất hoặc ban vận động thành lập và hoạt động công đoàn cơ sở (nếu có).

Trường hòa hợp nộp đối chọi cho công đoàn cung cấp trên trực tiếp cơ sở: trong tầm 15 ngày, tính từ lúc ngày nộp đơn, công đoàn cung cấp trên đề nghị xem xét, đưa ra quyết định việc hấp thụ hoặc không kết nạp sum họp và trình làng nơi ở cho đoàn tụ khi có quyết định kết nạp. Trường hợp tín đồ lao động nộp đơn cho ban vận động: Trong thời gian 15 ngày kể từ khi nộp đơn, ví như nơi bạn lao cồn có đơn xin dự vào công đoàn, không đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở thì bạn lao động bao gồm quyền chuyển đối chọi lên công đoàn cấp cho trên xem xét, ra quyết định kết nạp sum vầy và được reviews sinh hoạt tại công đoàn cửa hàng gần nơi sum vầy đang thao tác nhất, cho đến khi công đoàn cơ trực thuộc nơi làm việc được thành lập.


+ trường hợp có đủ tín đồ lao rượu cồn liên kết thành lập và hoạt động công đoàn cửa hàng theo quy định, thì ban vận động tổ chức triển khai đại hội ra đời công đoàn đại lý và ý kiến đề xuất công đoàn cấp trên thừa nhận theo khí cụ tại Mục 12.1 cùng 12.2 của trả lời này.

– bài toán kết nạp lại sum vầy công đoàn: Đoàn viên đang ra khỏi tổ chức triển khai công đoàn, nếu gồm nguyện vọng dấn mình vào lại tổ chức Công đoàn vn phải có solo xin ra nhập lại nhờ cất hộ công đoàn cửa hàng nơi làm cho việc. Ban chấp hành công đoàn đại lý có trách nhiệm xem xét, thẩm định nếu đủ đk thì ý kiến đề xuất công đoàn cung cấp trên trực tiếp đưa ra quyết định kết nạp lại.

* Về Thẻ đoàn viên

– Thẻ sum vầy là sự xác nhận tư cách đoàn viên của tổ chức triển khai công đoàn cùng với một cá thể cụ thể.

– tín đồ là sum vầy công đoàn được tổ chức công đoàn phân phát thẻ sum họp để thực hiện trong các hoạt động công đoàn. Người dân có thẻ đoàn tụ được hưởng các quyền và tiện ích theo quy định của các cấp công đoàn.

– Việc làm chủ và thực hiện thẻ tiến hành theo giải pháp của Đoàn quản trị Tổng Liên đoàn.

Hướng dẫn của Điều lệ điều khoản như sau:

– sử dụng thẻ sum họp công đoàn trong những trường hợp sau: Biểu quyết tại đại hội, hội nghị của tổ chức công đoàn khi phải thiết; Xuất trình thẻ sum vầy khi: đưa sinh hoạt công đoàn; gia nhập các hoạt động do công đoàn tổ chức triển khai (khi bao gồm yêu cầu); buộc phải tư vấn, trợ giúp của công đoàn các cấp; xuất trình thẻ đoàn viên với công đoàn cung cấp trên và để được tham gia sinh hoạt trong thời điểm tạm thời khi địa điểm làm việc chưa xuất hiện tổ chức công đoàn, tổ chức triển khai công đoàn nơi làm việc bị giải thể hoặc trong thời gian nghỉ câu hỏi do chấm dứt hợp đồng lao động chưa tìm được việc làm; áp dụng thẻ đoàn viên để được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ những thiết chế công đoàn, các vẻ ngoài liên kết, hợp tác và ký kết khác của công đoàn.


– Công tác quản lý đoàn viên công đoàn

+ Đoàn viên công đoàn được làm chủ thông qua thẻ đoàn viên, bởi vì Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn thống nhất quản lý về phôi thẻ, mã số thẻ, phân cấp cho liên đoàn lao cồn tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương tiến hành in thẻ đoàn viên.

+ Thẻ sum vầy được trao trong sự kiện kết hấp thụ hoặc sau khoản thời gian được tiếp nhận vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đoàn viên nhận thẻ phải thực hiện đúng nguyên tắc sử dụng thẻ đoàn viên, khi mất hoặc hỏng nên báo ngay lập tức với công đoàn các đại lý nơi đang sinh hoạt nhằm được cung cấp lại hoặc thay đổi thẻ đoàn viên. Khi phát hiện nay thẻ đoàn tụ giả phải report kịp thời cùng với công đoàn cửa hàng hoặc công đoàn cung cấp trên.

+ Đoàn viên ra khỏi tổ chức triển khai công đoàn, bị khai trừ khỏi tổ chức công đoàn thì công đoàn đại lý nơi đoàn tụ công đoàn đã sinh hoạt hoặc công đoàn cung cấp trên xóa thương hiệu trong list đoàn viên.

*

*
*
*

reviews Danh bạ tổ chức Tin vận động siêng đề tứ vấn pháp luật Văn bạn dạng VB chỉ huy điều hành

*
Tin chuyển động Tin từ CĐGD các Tỉnh/TP


Đến tham dự tiệc nghị tập huấn có bè bạn Trương Minh Hà, quản trị Công đoàn ngành Giáo dục; bằng hữu Nguyễn nam Hải, Ủy viên Ban thường xuyên vụ, trưởng phòng ban Tổ chức Liên đoàn Lao hễ tỉnh thâm nhập làm báo cáo viên mang đến lớp tập huấn.

Lớp tập huấn được tổ chức lần này ngoài việc hướng dẫn tiến trình in thay đổi thẻ sum họp công đoàn, còn khiến cho các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở thực hiện thành thạo phần mềm thống trị đoàn viên bao gồm các thao tác: Đăng nhập phần mềm quản lí đoàn viên; tiến hành thêm new đoàn viên; Theo dõi đóng đoàn phí; đưa sinh hoạt đoàn viên; bổ sung thông tin đoàn viên… Sau đợt tập huấn, dự kiến sẽ sở hữu ít duy nhất 85% sum vầy trực thuộc Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo được in thay đổi thẻ trong thời gian 2021. Phấn đấu cho đến khi hết tháng 6/2022, 100% đoàn viên các Công đoàn đại lý trực ở trong được in thay đổi thẻ.

Phần mềm quản lý đoàn viên cùng đổi thẻ sum họp công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động vn quan trung tâm thực hiện. Đây là một trong những phương án để nâng cao hiệu trái trong công tác thống trị đoàn viên, khẳng định đầy đủ, đúng chuẩn số lượng đoàn viên, qua đó thực hiện giỏi hơn các chính sách ưu đãi, chăm sóc lợi ích cho đoàn viên, cải thiện chất lượng hoạt động, hiệu quả buổi giao lưu của các cung cấp công đoàn./.

*

Khai mạc họp báo hội nghị tập huấn tiến trình in thẻ đoàn tụ công đoàn

*

Đ/c Nguyễn nam giới Hải - Ủy viên Ban thường xuyên vụ, trưởng phòng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh cùng Đ/c Trương Minh Hà - quản trị CĐN Giáo dục tham gia Khai mạc Hội nghị

*

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà - Phó trưởng phòng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh lý giải các làm việc sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên và quá trình in thẻ

Tin:Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa


*
*
*
*
*
*
*
*
Videos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.