87 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ BÀI 17 LỚP 12 BÀI 17 CÓ ĐÁP ÁN 2023


Câu 1:Chọn phương án trả lời đúng cho những câu sau đây:

A. Đến vào đầu tháng 3 / 1946, riêng biệt Bắc Bộ có khoảng gần 3 vạn lớp học với 81 vạn học tập viện
B. Đến đầu tháng 3/ 1946, riêng phía bắc và Bắc Trung Bộ, có khoảng gần 3 vạn lớp học với 81 vạn học viên.C. Đến vào đầu tháng 3 / 1946, riêng bắc bộ và phái nam Bộ, có gần 3 vạn lớp học với 81 vạn học viên.D. Đến thời điểm đầu tháng 3 / 1946, riêng biệt Bắc Bộ, Trung cỗ và phái mạnh Bộ, có khoảng gần 3 vạn lớp học với 81 vạn học viên.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử bài 17 lớp 12

Câu 2:Điền thêm từ không đủ trong câu nói sau của bác bỏ Hồ : "Giặc đổi, giặc dốt là ... Của giặc ngoại xâm" .

A. Bạn.B. Tay sai.C. Đồng minh.D. Anh em.

Câu 3:Để đẩy lùi nàn đói, giải pháp nào là đặc biệt nhất?

A. Lập hũ gạo ngày tiết kiệm.B. Tổ chức Ngày đồng tâm để có thêm gạo cứu vãn đói.C. Bức tốc sản xuất.D. Phân chia lại ruộng công đến nông dân theo nguyên tắc vô tư và dân chủ.

Câu 4:Cơ quan liêu chuyên xử lý nạn dốt mang tên gọi là gì ?

A. Nha học tập chính.B. Ty Binh dân học vụ.C. Nha Bính dân học tập vụ.D. Ty học tập vụ.

Câu 5:Nguyên nhân nào tạo ra tình trạng rối loạn tài thiết yếu của nước nước ta Dân chủ Cộng hoà sau thời điểm Cách mạng mon Tám thành công ?

A. Ta chưa in được chi phí mới.B. Ta ko giành được quyền kiểm soát và điều hành ngân hàng Đông Dương.C. Ta buộc phải chấp nhận đổng tiền mất giá chỉ "quan kim", "quốc tệ".D. Toàn bộ các ý trên.

Câu 6:Việc có tới hơn 90% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc Hội thứ nhất đã diễn tả điều gì?

A. Phá vỡ thủ đoạn chống phá của kẻ thù
B. Sự ủng hộ, tin yêu của quần chúng vào Đảng, cơ quan ban ngành mới
C. Tinh thần của quần chúng. # còn giảm bớt vì thiếu thốn 10% cử tri
D. Sự ủng hộ, tin cậy của quần chúng. # vào Đảng, tổ chức chính quyền mới, đôi khi phá vỡ âm mưu chống phá của kẻ thù

Câu 7:Cao uỷ Pháp ngơi nghỉ Đông Dương trong thời kì từ thời điểm cuối năm 1945 đến 1947 là ai?

A. Lơ-cơ-léc
B. Bô-la-éc
C. Đác-giăng-li-ơ
D. Rơ-ve.

Câu 8:Tình hình việt nam sau cách mạng tháng Tám đề nghị đối phó cùng với nhià, cực nhọc khăn như thế nào?

A. Nạn đói, nạn dốt, giặc nước ngoài xâm.B. Nạn đói, nạn dốt, giá thành nhà nước trống rỗng.C. Nạn đói, nàn dốt, chi phí trống rỗng, nạn ngoại xâm cùng nội phản.D. Nạn đói, nạn dốt, nội phản.

Câu 9:Nhằm xung khắc phục chứng trạng trống trống rỗng về chi phí của cơ quan chính phủ sau giải pháp mạng tháng Tám, nhân dân ta vẫn hưởng ứng phong trào nào:

A. “Ngày đồng tâm”.B. “Tuần lễ vàng”.C. “Quỹ độc lập”. DD. Câu B và C đúng.

Câu 10:Để lôi kéo đồng bào tham gia bình dân học vụ, diệt giặc dốt, Hồ chủ tịch đã nói: "Một dân tộc ... Là một trong dân tộc ... ! ". Hãy điền hầu hết từ còn thiếu.

A. Ít học, dốt.B. Dốt, yếu.C. Không học tập, ko thể quản lý đất nước mình.D. Không học tập tập, dốt.

Câu 11:Những dễ dàng cơ bạn dạng sau biện pháp mạng mon Tám - 1945 ở vn là:

A. Dân chúng lao rượu cồn đã giành được quyền có tác dụng chủ, tích cực xây dựng và đảm bảo chính quyền cách mạng.B. Phong trào giải phóng dân tộc bản địa đang dâng cao ở những nước thuộc địa phụ thuộc
C. Khối hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, trào lưu đấu tranh bởi vì hòa dân gian chủ vạc triển.D. Câu A, B với C phần đông đúng.

Câu 12:Theo quyết định của Đồng Minh, quân Anh sẽ giải ngay cạnh quân đội phát xít Nhật làm việc Đông Dương từ

A. Phía bắc Vĩ tuyến đường 16B. Phía nam Vĩ con đường 16C. Phía bắc Vĩ tuyến đường 17D. Phía nam
Vĩ tuyến đường 17

Câu 13:Ý nghĩa thắng lợi của công cuộc kháng đói?

A. Thể hiện trách nhiệm “vì dân” của cơ quan ban ngành mới.B. Tạo nên nhân dân càng phân khởi tin cẩn vào Đảng, cơ quan chỉ đạo của chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh.C. Có đk để tăng mạnh phát triển sản xuất.D. Câu A cùng B đúng.

Câu 14:Một chính sách chính trị vững mạnh phải được xây dựng toàn vẹn trên toàn bộ các nghành nghề dịch vụ chính trị, tởm tế, văn hóa, quân sự, đích thực là công ty nước của dân, vì chưng dân, vày dân. Đó là mục tiêu của:

A. 10 cơ chế của Việt Minh nhằm đem đến quyền lợi mang lại nhân dân.B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám 1945.C. Tuyên ngôn chủ quyền 2 - 9 - 1945.D. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I (6 - 1 - 1946).

Câu 15:Kẻ thù như thế nào dọn mặt đường tiếp tay mang lại thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?

A. đàn Việt Quốc, Việt Cách.B. Đế quốc Anh.C. Các lực lượng phản bí quyết mạng trong nước.D. Bầy Nhật vẫn đang còn tại Việt Nam.

Câu 16:Biện pháp nào quan trọng nhất để chính quyền cách mạng kịp thời xử lý khó khăn về tài bao gồm sau bí quyết mạng tháng Tám?

A. Phụ thuộc lòng thân thiết yêu nước của nhân dân.B. Chính phủ nước nhà kí sắc đẹp lệnh kiến tạo tiền vn (31 - 1 - 1246).C. Quốc hội ra quyết định cho lưu hành tiền vn trong toàn nước (23 - 11 - 1241),D. Tiết kiệm chi tiêu.

Câu 17:Ý nghĩa của những tác dụng đạt được trong việc xử lý nạn đói, nạn dốt và trở ngại về tài chính?

A. Diễn đạt được bạn dạng chất, tính ưu việt của cơ chế mới.B. Cổ vũ động viên nhân dân ta quyết tâm bảo đảm an toàn chính quyền giải pháp mạng, bảo vệ độc lập tự do vừa giành được
C. Sẵn sàng về trang bị chất, niềm tin cho toàn dân tiến tới cuộc đao binh chống thực dân Pháp Anh xâm lược.D. Cả A, B cùng C gần như đúng

Câu 18:Việc kí hiệp nghị Sơ bộ 6 - 3 - 1946 bệnh tỏ:

A. Sự mềm mỏng của ta trong việc phân hoá kẻ thù.B. Đường lối chủ trương chính xác kịp thời của Đảng ta.C. Sự thoả hiệp của Đảng ta và chính phủ ta.D. Sự non yếu đuối trong chỉ đạo của ta.

Câu 19:Khi thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta mở màn là trận chiến đầu của quân với dân ta sinh sống đâu?

A. Thành phố sài gòn - Chợ Lớn
B. Phái mạnh Bộ
C. Trung Bộ
D. Bến Tre

Câu 20:Điều khoản nào trong hiệp định Sơ bộ 6 - 3 - 1946 có lợi thực tế cho ta?

A. Pháp công nhận việt nam Dân công ty Cộng hoà là một quốc gia tự do.B. Pháp công nhận nước ta Dân chủ Cộng hoà là nước nhà tự do có thiết yếu phủ, nghị viện, quân đội với tài chính riêng nằm trong khối liên kết Pháp.C. Chính phủ vn thoả thuận cho 15000 quân Pháp vào miền bắc bộ thay quân Tưởng.D. Phía hai bên thực hiện hoàn thành bắn ngay ngơi nghỉ Nam Bộ.

Câu 1. Điền thêm từ còn thiếu trong câu nói sau của bác Hồ : "Giặc đói, giặc dốt là ... Của giặc nước ngoài xâm" .

A. Bạn.B. Tay sai.

C. Đồng minh.D. Anh em.

Hiển thị đáp án

Câu 2. Quân nước trung hoa Quốc dân đảng lúc tiến vào nước ta đã làm những gì ?

A. Sách nhiễu tổ chức chính quyền cách mạng, đòi cải tổ Chính phủ, chuyển đổi quốc kì, hồ chí minh phải trường đoản cú chức.

B. Sử dụng một bộ phận Quân nhóm Nhật đợi giải giáp, tập kích trụ sở chính quyền cách mạng.

C. Ngầm góp đỡ, trang bị vũ khí mang lại quân Pháp, ủng hộ các hành vi khiêu khích quân sự chiến lược của Pháp.

D. Ngăn cản vẻ mặt ngoại giao, vận động những nước lớn không công nhận nước việt nam Dân chủ Cộng hoà.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Cuối mon 8/1945, Quân đội của những nước như thế nào đã xuất hiện trên lãnh thổ việt nam ?

A. Anh, Pháp.

B. Anh, china Dân quốc.

C. Nhật, Pháp.

D. Pháp, china Dân quốc.

Hiển thị đáp án

Câu 4. dễ dàng cơ bản của nước việt nam Dân công ty Cộng hoà sau tháng 8/1945 là:

A. Ta đã núm chính, quyền trên tất cả các tỉnh giấc thành vào cả nước; Đảng cùng sản Liên Xô và nước ngoài III tích cực ủng hộ, góp đỡ.

B. Nhân dân ta đã giành được quyền làm chủ, siêu gắn bó, ủng hộ chính sách mới ; phương pháp mạng nhân loại cũng trở nên tân tiến theo hướng bổ ích cho ta.

C. Cách mạng vn được sự ủng hộ nhiệt độ liệt của các nước trong phe xóm hội chù nghĩa.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Nguyên nhân nào gây ra tình trạng xôn xao tài thiết yếu của nước nước ta Dân chủ Cộng hoà sau khi Cách mạng tháng Tám thành công ?

A. Ta chưa in được tiền mới.

B. Ta ko giành được quyền kiểm soát điều hành ngân hàng Đông Dương.

C. Ta buộc phải gật đầu đồng chi phí mất giá bán "quan kim", "quốc tệ".

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 6. Ý nghĩa thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội khoá I là?

A. Đánh dấu sự thất bại những bước đầu tiên của bầy đế quốc, phản đụng tay không đúng trong Âm mưu phòng phá tổ chức chính quyền cách mạng.

B. Là 1 trong những cuộc vận động bao gồm trị rộng lớn lớn, biểu dương khối đại liên hiệp dân tộc, ý chí quyết trung khu ủng hộ cơ chế mới của dân chúng ta.

C. Tạo cơ sở pháp lí bền vững cho tổ chức chính quyền cách mạng, cải thiện uy tín của nước vn Dân công ty Cộng hoà trên vắt giới.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 7. Vì sao nói cuộc Tổng tuyển chọn cử mon 1 - 1946 là cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh thiết yếu trị gay go, tàn khốc ?

A. Vì chưng lúc đó quần chúng. # ta phần nhiều mù chữ phải việc triển khai quyền công dân rất khó khăn.

B. Vị lúc kia Nước vn Dân nhà Cộng hoà gặp mặt rất nhiều trở ngại về kinh tế - tài chính, một phần hai nước đã bao gồm chiến tranh.

C. Do cuộc Tổng tuyển chọn cử diễn ra trong điếu kiện những thế lực đế quốc, tay sai ráo riết phòng phá tổ chức chính quyền cách mạng, phòng lại độc lập tự do của dân tộc ta.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 8. Sau cuộc thai cử Quốc hội, hội đồng nhân dân, ủy ban hành chính các cấp vẫn được ra đời ở khu vực nào ?

A. Bắc Bộ, phái nam Bộ.

B. Bắc bộ và Bắc Trung Bộ.

C. Bắc Bộ, Trung Bộ.

D. Bắc Bộ, nam giới Trung Bộ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 9. tổ chức chính quyền cách mạng đã tiến hành các giải pháp cấp thời như thế nào để giải quyết và xử lý nạn đói ?

A. Vạc động trào lưu tăng gia sản xuất.

B. Phân chia ruộng khu đất công theo nguyên tắc vô tư dân chủ.

C. Giúp dân khôi phục, xuất bản lại hộ thống đê diều.

D. Điều tiết lượng thóc gạo giữa những địa phương, nghiêm cấm nạn đầu tư mạnh lương thực.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 10. Điền thêm từ không đủ trong lời lôi kéo của Hồ chủ tịch : "... , ... Ngay,... Nữa. Đó là slogan cửa ta ngày nay, kia là cách thiết thực nhằm ta cầm lại quyền tự do độc lập".

A. Tăng gia sản xuất, tăng tài sản xuất, tăng gia sản xuất.

B. Thực hành thực tế tiết kiệm, tăng tài sản xuất, tăng gia sản xuất.

C. Không bỏ hoang ruộng đất, tăng gia sản xuất, tăng gia sản xuất.

D. Phục sinh thuỷ lợi, tăng gia tài xuất, tăng gia tài xuất.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 11. Để có động phong trào tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, tờ báo như thế nào đã lộ diện ?

A. Nhành lụa.B. Nông nghiệp.

C. Tấc đất.D. Bạn dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 12. Bầu cử Quốc hội khoá I được tiến hành trong thời gian nào ? có bao nhiêu đại biểu được thai vào Quốc hội ?

A. 6/ 1/1946,233 đại biểu.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 13. mon 11/1946, ai giữ lại chức bộ trưởng liên nghành Bộ ngoại giao trong thiết yếu phủ việt nam Dân chủ Cộng hoà ?

A. Hồ nước Chí Minh.

B. Nguyễn Tường Tam.

C. Lê Văn Hiến.

D. Phạm Văn Đồng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 14. Chính phủ vn Dân nhà Cộng hoà đã triển khai biện pháp gì để xử lý vấn đề ruộng đất mang đến nông dân sau thời điểm giành chính quyền thắng lợi?

A. Tịch thu ruộng khu đất của địa chủ chia cho tất cả những người không có ruộng.

B. Rước ruộng khu đất của đế quốc, địa chủ chia cho dàn nghèo.

C. Chia lại ruộng khu đất công, tạm cấp mộng đất bỏ phí cho nông dân thiếu hụt mộng.

D. Tất cả các biện pháp trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 15.

Xem thêm: Hướng dẫn cách bấm chỉnh hợp trên máy tính fx 570es hay nhất

cơ sở chuyên xử lý nạn dốt mang tên gọi là gì ?

A. Nha học tập chính.

B. Ty dân gian học vụ.

C. Nha bình dân học vụ.

D. Ty học vụ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 16. Thắng lợi của tổ chức chính quyền cách mạng trên nghành tài chính (1946) là :

A. Nhân dân vẫn quyên góp được 370 kg vàng mang lại ngân quỹ quốc gia.

B. Nhân dân đang quyên góp được trăng tròn triệu đổng mang lại "Quỹ độc lập".

C. Tiền bắt đầu của chính phủ việt nam Dân nhà Cộng hoà đã có được lưu hành trong cả nước.

D. Nhân dân vẫn quyên góp được 40 triệu vnd cho quỹ đảm phụ quốc phòng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 17. Để lôi kéo đồng bào tham gia dân dã học vụ, diệt giặc dốt, Hồ chủ tịch đã nói: "Một dân tộc bản địa ... Là 1 dân tộc ... ! ". Hãy điền đông đảo từ còn thiếu.

A. Ít học, dốt.

B. Dốt, yếu.

C. Không học tập tập, ko thể làm chủ đất nước mình.

D. Không học tập, dốt.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 18. Ngày nam giới Bộ binh lửa chống Pháp quay trở về xâm lược là ngày :

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 19. Sách lược đối nước ngoài của Đảng ta trong thời hạn từ mon 9/1945 cho tháng 2/1946 ?

A. "Hoà trung hoa dân quốc, xua đuổi Pháp”.

B. "Hoà trung hoa dân quốc, tấn công Pháp”.

C. "Hoà Pháp, đuổi trung hoa dân quốc”.

D. "Hoà hoãn với Pháp và china dân quốc”.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 20. các đại lý nào để ta lựa chọn sách lược hoà hoãn cùng với Tưởng ?

A. Vày Đảng ta đã sớm đánh giá và nhận định Quân team Tưởng sóm muộn rồi sẽ cần rút về nước nhằm đối phó với phong trào cách mạng vào nước.

B. Vì quân Tưởng chưa công khai chống phá phương pháp mạng bằng vũ lực mà chỉ xúi giục, đơ dây cho bầy tay sai phản động.

C. Vì chưng ở phái nam Bộ, thực dân Pháp làm ra hấn.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


❮ bài trước
Bài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục cấp 3
ID=944e9e2f-8254-45fd-b671-33124d5b3df5" alt="DMCA.com Protection Status" />

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.