Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 162 : Ôn Tập Về Các Phép Tính Với Phân Số (Tiếp Theo)

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 97 VBT toán 4 bài xích 162 : Ôn tập về những phép tính với phân số (tiếp theo) cùng với lời giải cụ thể và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài làm:

Bài 1

Tính theo hai phương pháp :

a) (displaystyle left( 6 over 11 + 5 over 11 ight) imes 3 over 7 ) b) (displaystyle 3 over 5 imes 7 over 9 - 3 over 5 imes 2 over 9 )

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

((a+b) imes c= a imes c + b imes c ;) ((a-b) imes c= a imes c - b imes c ;)

((a+b): c= a : c +b : c ;) ((a-b): c= a: c - b: c ;) 

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (displaystyle left( 6 over 11 + 5 over 11 ight) imes 3 over 7)

Cách 1: (displaystyle left( 6 over 11 + 5 over 11 ight) imes 3 over 7 = 11 over 11 imes 3 over 7)(displaystyle =1  imes 3 over 7 = 3 over 7 )

Cách 2: (displaystyle left( 6 over 11 + 5 over 11 ight) imes 3 over 7)(displaystyle = 6 over 11 imes 3 over 7 + 5 over 11 imes 3 over 7=18 over 77 + 15 over 77 )(displaystyle= 33 over 77 = 3 over 7)

b) (displaystyle 3 over 5 imes 7 over 9 - 3 over 5 imes 2 over 9)

Cách 1: (displaystyle 3 over 5 imes 7 over 9 - 3 over 5 imes 2 over 9)(displaystyle = 21 over 45 - 6 over 45 = 15 over 45 = 1 over 3)

Cách 2: (displaystyle 3 over 5 imes 7 over 9 - 3 over 5 imes 2 over 9)(displaystyle = 3 over 5 imes left( 7 over 9 - 2 over 9 ight) = 3 over 5 imes5 over 9)(displaystyle = 15 over 45 = 1 over 3)

Bài 2

Tính : 

a) (displaystyle 2 imes 3 imes 4 over 3 imes 4 imes 5 )

b) (displaystyle 2 over 3 imes 3 over 4 imes 4 over 5:1 over 5 )

Phương pháp giải:

Lần lượt chia nhẩm tích nghỉ ngơi tử số và tích ở mẫu mã số cho những thừa số chung.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 162

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (displaystyle 2 imes 3 imes 4 over 3 imes 4 imes 5= dfrac2 imes ot3 imes ot4 ot3 imes ot4  imes 5 )(= dfrac25)

b) (displaystyle 2 over 3 imes 3 over 4 imes 4 over 5:1 over 5 = 2 over 3 imes 3 over 4 imes 4 over 5 imes5 over 1)(displaystyle = 2 imes 3 imes 4 imes 5 over 3 imes 4 imes 5 imes 1= dfrac2 imes ot3 imes ot4 imes ot5 ot3 imes ot4  imes ot5 imes 1 )(=2)

Bài 3

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Số thích hợp để viết vào ô trống của (displaystyle 4 over 5:.... over 5 = 1 over 5) là 

A. 1 B. 4 C. 5 D . 20 

Phương pháp giải:

Gọi số cần tìm là (x). Phân số (dfracx5) ở phần số chia. Ta tra cứu phân số (dfracx5) bằng cách lấy số bị phân tách chia mang lại thương. Từ kia sẽ tìm được (x).

Lời giải chi tiết:

Giả sử số đề nghị điền vào ô trống là ( x).

Ta có: ( dfrac45 : dfracx5 =dfrac15)

( dfracx5 = dfrac45 : dfrac15)

( dfracx5 = 4)

( x = 4 imes 5 )

( x = 20)

Chọn giải đáp D.

Bài 4

Một tấm vải nhiều năm (25m). Đã may xống áo hết (displaystyle 4 over 5) tấm vải đó. Số vải vóc đó còn lại người ta mang may túi, từng túi không còn (displaystyle 5 over 8m) vải. Hỏi may được tất cả mấy cái túi như vậy? 

Phương pháp giải:

- search số vải vẫn may áo quần ta lấy (25m) nhân với (dfrac45 ).

- tra cứu số vải sót lại ta đem độ lâu năm tấm vải ban sơ trừ đi số vải sẽ may quần áo.

Giải vở bài xích tập Toán 4 bài bác 162: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) Vở bài xích tập Toán 4 tập 2 trang 97 gồm đáp án cụ thể cho từng bài tập cho những em học viên ôn tập các dạng bài tập về phép cộng, trừ, nhân chia phân số, dạng toán có lời văn. Mời các em học viên cùng tham khảo chi tiết.


Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 97 Câu 1

Tính theo hai cách

a)

*

b)

*

Đáp án

a)

*

Cách 1:

*

Cách 2:

*

b)

*

Cách 1:

*

Cách 2:

*

Vở bài xích tập toán lớp 4 tập 2 trang 97 Câu 2

Tính

a)

*

b)

*

Phương pháp giải:

Lần lượt chia nhẩm tích làm việc tử số với tích ở mẫu số cho các thừa số chung.

Xem thêm: Tag: Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh 2023, Tag: Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh


Đáp án

Vở bài xích tập toán lớp 4 tập 2 trang 97 Câu 3

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Số tương thích để viết vào ô trống của

A. 1

B. 4

C. 5

D . 20

Phương pháp giải:

Gọi số nên tìm là x. Phân số

*
ở chỗ số chia. Ta search phân số
*
bằng phương pháp lấy số bị phân chia chia mang đến thương. Từ kia sẽ tìm kiếm được x.

Đáp án

Giả sử số buộc phải điền vào ô trống là x.

Ta có:

*

*

*

x = 4 x 5

x = 20

Chọn đáp án D.

Vở bài xích tập toán lớp 4 tập 2 trang 97 Câu 4

Một tấm vải lâu năm 25m. Đã may quần áo hết

*
tấm vải. Số vải đó sót lại người ta lấy may mẫu túi, mỗi túi hết
*
m vải. Hỏi may được toàn bộ mấy dòng túi như vậy?

Phương pháp giải:

- search số vải đang may áo xống ta lấy 25m nhân

*
với .


- tra cứu số vải sót lại ta lấy độ nhiều năm tấm vải lúc đầu trừ đi số vải vẫn may quần áo.

- kiếm tìm số túi may được ta mang số vải sót lại chia cho số vải để may một chiếc túi.

Tóm tắt

Bài giải

Theo sơ vật số phần đều bằng nhau là 5 (phần)

Số vải may xống áo là:

25 : 5 × 4 = đôi mươi (m)

Số vải còn lại:

25 – đôi mươi = 5 (m)

Số túi vải vóc may được là:

Đáp số: May được 8 túi

Giải vở bài tập Toán 4 bài xích 162: Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo) bao hàm lời giải cụ thể các phần và các bài luyện tập cho các em học viên tham khảo, rèn luyện giải dạng Toán về phép cùng trừ nhân phân chia phân số, tính cực hiếm biểu thức với phân số, giải toán có lời văn về phân số, ôn tập Toán lớp 4 chương 6 Ôn tập cuối năm, sẵn sàng cho những bài thi cuối học kì 2 lớp 4.

Ngoài ra, những em học viên lớp 4 còn rất có thể tham khảo Giải bài xích tập SGK Toán 4 trang 169: Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo) hay đề thi học kì 2 lớp 4 cơ mà Vn
Doc.com vẫn sưu khoảng và lựa chọn lọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x