1. - Để hạn chế Spam nội dung trùng lặp, nội dung vi phạm chính sách google
  - Đi link tràn lan vào bài viết là đặc điểm chung của các tài khoản spam nên chúng tôi dừng việc đi link vào bài viết với tài khoản thường. Chỉ được đặt link khi đạt được yêu cầu tại đây
  - Để được đặt được link vào bài viết, các bạn phải đăng ký tài khoản VIP tại đây
  - Đặt textlink trên hệ thống CPS xem tại đây
  Dismiss Notice

New Profile Posts

 1. dinhthanh6020
 2. dinhthanh6020
 3. BuiBaog2
 4. BuiBaog2
 5. BuiBaog2
 6. BuiBaog2
 7. BuiBaog2
 8. BuiBaog2
 9. BuiBaog2
 10. BuiBaog2
 11. BuiBaog2
 12. BuiBaog2
 13. BuiBaog2
 14. BuiBaog2
 15. BuiBaog2
 16. BuiBaog2
 17. BuiBaog2
 18. BuiBaog2
 19. BuiBaog2
 20. BuiBaog2