Top 15+ Cảm Âm Xuân Về Trên Bản Mèo Sáo Ngang, Cảm Âm Bài Xuân Về Bản Mèo (Sáo Ngang

Cảm âm bài Xuân về bạn dạng Mèo bản chi ngày tiết và tương đối đầy đủ cho sáo ngang, sáo bầu – sáo Mèo Tàu, sáo Mèo Việt. Đây là bạn dạng cảm âm bài xuân về trên bản Mèo chuẩn chỉnh nhất

Cảm âm xuân về bản Mèo mang đến sáo Mèo Việt (bản chính).

Bạn đang xem: Cảm âm xuân về trên bản mèo sáo ngang

D2 Sib D2… Sib D2…. Mib D) ( vuốt nhàn hạ Mib xuống D)Mib f S Mib f (Sib S Sib) SSòn…. D Mib f S Mib f S (Sib S Sib) Mib DD2 Sib D2…. Sib D2 Mib D, …. Mib f Sib ..S F SF Mib F, Mib F Mib D ….sòn
Sòn D Mib, F Mib F Mib D (Sib S) ( Sib dập xuống sol)(S F) S Sib S Sib S F SSòn D Mib F Mib F Mib D Mib(Mib F) Mib D Mib DD2 Sib D2 Sib D2 Mib D F F S Sib Sib S (F S)Sòn D Mib F Mib F Mib DSib D2 Sib S Sib
S Sib S F SF S F Mib FMib F Mib D Mib
D Mib D Mib D Mib sòn D Mib F S F S Sib F S Sib S (Sib D2)D2 Sib F S Mib D F S (Sib S Sib) S (F S)Sòn D Mib F….Mib F Mib D (Sib D2 )

ĐK Xuân Về Trên phiên bản Mông

(Sib D2) (Sib D2) (Mib D) DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib F (F S) (F S) (F S)(Sib D2) (Sib D2) Mib D DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib S F S Sib DSòn sòn D D Mib F Mib F Sib S (F S)Sòn sòn D D Mib F Mib F Mib D DSòn sòn D D Mib F Mib F Sib S (F S)Sòn sòn D D Mib F S Sib D2 Sib D2 Sib S Sib S Sib F S F S Mib F Mib D Mib D Mib sòn D Mib F S F S Sib D2 Sib D2 Mib D DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib F (F S) (F S) (F S)Sib D2 Sib D2 Mib D DSib D2 Sib D2 S (Sib S) F S F Mib D Mib S F S Sib DSòn sòn D D Mib F Mib F Sib S (F S)Sòn sòn D D Mib F Mib F Mib D DSòn sòn D D Mib F S Sib D2…

Cảm âm Xuân về phiên bản mèo mang lại sáo ngang.

La2 S2 L2, S2 L2 La.D2 Re2 Mi2 D2 Re2 S2 m2 S2. M2. L2 D2 Re2 m2 D2 Re2 mét vuông S2 La.L2 S2 L2, S2 L2 La, D2 Re2 S2 mét vuông S2 m2 M2, Re2 D2 Re2.D2 Re2 D2 L2 M2.M2 L2 D2 R2.D2 R2 D2 L2 S2 M2.R2 m2 S2.M2 S2 mét vuông R2 M2.Mi L2 D2 R2.D2 R2 D2 L2 D2.R2 D2 L2 D2 L2. L2 S2 L2.S2 L2 L2 R2 R2 S2 S2 m2 M2.Mi L2 D2 R2 D2 R2 D2 L2 L2 S2 m2 S2 S2.M2 S2 m2 R2 m2 M2.R2 mét vuông R2 D2 R2 R2.D2 R2 D2 L2 D2 D2.L2 D2 L2 D2 L2.D2 m2 L2 D2 R2 mét vuông R2 m2 S2 R2 mét vuông S2 m2 L2.L2 S2 R2 mét vuông D2 L2 R2 S2 S2 m2 M2.Mi L2 D2 R2.D2 R2 D2 L L2 L2 L2 L L.L2 L2 mét vuông M2.R2 m2 R2 D2 L2 D2 R2 m2 M2 M2.L2 L2 L L.L2 L2 mét vuông M2.R2 mét vuông R2 D2 L2 D2 R2 m2 R2 m2 S2 L2.M2 m2 L2 L2 D2 R2 D2 R2 mét vuông M2.Mi ngươi L2 L2 D2 R2 D2 R2 L2 L2. M2 M2 L2 L2.D2 R2 D2 R2 mét vuông M2.Mi mi L2 L2 D2 R2 m2 S2 L2 S2 L2 S2 m2 S2 mét vuông S2 R2 m2 R2 m2 D2 R2 D2 R2 L2 D2 L2 D2 m2 L2 D2 R2 m2 R2 m2 S2.

Cảm âm Xuân về bản mèo mang đến sáo Mèo Tàu với sáo Bầu.

Xem thêm: Bản Hướng Dẫn Lắp Lego 12 Con Giáp Tờ, Giấy Hướng Dẫn Lắp Lego Phi Hành Gia

Bản này cao hơn bản kia 1 cung

R2 D2 R2… D2 R2…. F R) ( VUỐT TỪ TỪ F XUỐNG R)F S L F S (D2 L D2) LSÒN…. R F S L F S L (D2 L D2) F RR2 D2 R2…. D2 R2 F R, …. F S D2 ..L S LS F S, F S F R ….SÒNSÒN R F, S F S F R (D2 L) ( D2 DẬP XUỐNG L)(L S) L D2 L D2 L S LSÒN R F S F S F R F(F S) F R F RR2 D2 R2 D2 R2 F R S S L D2 D2 L (S L)SÒN R F S F S F RD2 R2 D2 L D2L D2 L S LS L S F SF S F R FR F R F R F SÒN R F S L S L D2 S L D2 L (D2 R2)R2 D2 S L F R S L (D2 L D2) L (S L)SÒN R F S….F S F R (D2 R2 )

ĐK

(D2 R2) (D2 R2) (F R) RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F S (S L) (S L) (S L)(D2 R2) (D2 R2) F R RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F L S L D2 RSÒN SÒN R R F S F S D2 L (S L)SÒN SÒN R R F S F S F R RSÒN SÒN R R F S F S D2 L (S L)SÒN SÒN R R F S L D2 R2 D2 R2 D2 L D2 L D2 S L S L F S F R F R F SÒN R F S L S L D2 R2 D2 R2 F R RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F S (S L) (S L) (S L)D2 R2 D2 R2 F R RD2 R2 D2 R2 L (D2 L) S L S F R F L S L D2 RSÒN SÒN R R F S F S D2 L (S L)SÒN SÒN R R F S F S F R RSÒN SÒN R R F S L D2 R2…

Tổng vừa lòng Cảm Âm Sáo Trúc Hay duy nhất 2018 - Cảm Âm Sáo Trúc Vũ Gia - siêu thị Sáo Trúc Hải Phòngbản mèocam am xuan ve sầu tren ban meocảm âm x
Cảm âm xuân về trên phiên bản mèotrênvềxuan ve tren ban meoxuânxuân về trên phiên bản mèo
Cảm âm xuân về trên bạn dạng mèo (sáo mèo)
*

Cảm âm xuân về trên phiên bản mèo (sáo mèo)


cảm âm xuân về trên bạn dạng mèo (sáo mèo)Đô2 la đô2 la đô2 mày đô
Mi fa son mày fa (la son la) son
Sòn đồ gia dụng mi fa son mày fa son (lá son lá) mày đô
Đô2 la đô2 la đô2 mi đồ gia dụng mi fa lá lá (son fa son)Fa ngươi fa mày fa mày đô sòn
Sòn đô mày fa ngươi fa mày đô la son(Son fa) son la son la son fa son
Sòn đô mi fa mi fa ngươi đô mi(Mi fa) ngươi đô mày đô
Đô2 la đô2 la đô2 mày đô fa fa son la la son (fa son)Sòn đô mi fa mi fa mày đô
La đô2 la son la
Son la son fa son
Fa son fa mi fa
Mi fa mi đô mi
Đô mày đô ngươi đô mi sòn đô mi fa son fa son la fa son la son (la đô2)Đô2 la fa son mày đô fa son (la son la) son (fa son)Sòn đô mày fa….mi fa mày đô (la đô2 )ĐKLa đô2 la đô2 mi đô đô
La đô2 la đô2 son (la son) fa son fa ngươi đô mi fa (fa son) (fa son) (fason)La đô2 la đô2 ngươi đô đô
La đô2 la đô2 son (la son) fa son fa mày đô mi son fa son la đô
Sòn sòn đô đô mi fa mi fa la son (fa son)Sòn sòn đô đô ngươi fa mi fa ngươi đô đô
Sòn sòn đô đô ngươi fa mày fa la son (fa son)Sòn sòn đô đô mi fa son la đô2 la đô2 la son la son la fa son fa son mày fa mày đô mi đô mày sòn đô mày fa son fa son la đô2 la đô2 mi đô đô
La đô2 la đô2 son (la son) fa son fa mày đô mi fa (fa son) (fa son) (fason)La đô2 la đô2 mi đô đô
La đô2 la đô2 son (la son) fa son fa ngươi đô ngươi son fa son la đô
Sòn sòn đô đô mày fa mi fa la son (fa son)Sòn sòn đô đô ngươi fa mi fa ngươi đô đô
Sòn sòn đô đô ngươi fa son la đô2……………


N
phân chia sẻ
Khải thiếu hụt Gia

Cuộc sống thỉnh thoảng không như họ mong mong muốn nhưng đừng buồn, đừng suy xét nhiều quá cơ mà hãy tiếp tục đứng lên và chiến đấu tiếp vì tương lai của mình nhé!


1. Bài viết đều trường đoản cú tay tác giả viết nên nếu có ý định copy xin hãy ghi nguồn bài viết đó.2. Nếu bạn có nhu cầu xin cảm âm vui lòng lượt thích page Cảm Âm Sáo trúc Vũ Gia cùng subcribe kênh youtube Khải thiếu hụt Gia. Cùng nhắn tin vào page. 3. Ko được spam bên dưới mọi bề ngoài và giới thiệu những bình luận xúc phạm mang đến danh dự và nhân phẩm của tín đồ khác (những bình luận vi phạm có khả năng sẽ bị xóa).

Đang update thêm nội quy...


- Blog: Cảm Âm Sáo Trúc Vũ Gia- Thành lập: 2014- Nội dung: Blog đa số tổng hợp gần như cảm âm mà ad sưu tầm hoặc tự cảm.

Lời cuối chúc chúng ta có đa số phút giây thật háo hức và ý nghĩa tại blog nhé!


*


Nhận xét mới


Biểu mẫu mã liên hệ


Tên

Email*

Thông báo*


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.